SlideShare a Scribd company logo

Sykettä työhön -työkaarimalli

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Satakunnan alueverkosto 22.9.2015, Pori. Pirkko Koskinen, Työturvallisuuskeskus. Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto: www.ttl.fi/tyhyverkosto.

1 of 23
Download to read offline
Sykettä työhön työkaarimalli
Pirkko Mäkinen
Työelämän kehittämispalvelut
Työturvallisuuskeskus TTK
Sähköinen työkalu työpaikan työkaarijohtamisen
kehittämiseen
Työturvallisuuskeskus
• TTK auttaa työpaikkoja parantamaan
työturvallisuutta, työhyvinvointia,
tuloksellisuutta sekä esimiestyön ja
yhteistoiminnan edellytyksiä.
• Yhteistyöalan toimijoiden kanssa, sekä
työnantaja- että työntekijäpuolen
työmarkkinajärjestöt ohjaavat toimintaa
• Voittoatavoittelematon yhdistys – osa
rahoituksesta tapaturmavakuutusmaksuista
Lisätietoja:
www.ttk.fi
www.facebook.com/tyohyvinvointi
TTK tuottaa
• Työyhteisöjen tarpeiden mukaista
– koulutusta
– tiedotusta
– aineistoja, oppaita
– verkkopalveluja
• Työsuojelurekisterin ylläpito
Lisätietoja:
www.ttk.fi
www.facebook.com/tyohyvinvointi
Työkaarijohtamisen tavoitteet
• Eri-ikäisyys työpaikan vahvuus
• Kokonaisvaltainen työkyvyn tuki
• Kattava työkyvyttömyyden ehkäisy
• Kuormitustekijöiden hallinta eri elämänvaiheissa
• Työn ja muun elämän yhteensovittamisen tärkeys
• Yksilöiden ja työyhteisön ammattitaidon jatkuva ylläpito
• Yhdenvertaisuus
• Työpaikan hallittu uudistaminen
• Kirjatut ikäjohtamiskäytännöt; roolit
Lähde: Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria
- opas ikäohjelman laatimiseen. 2013
Maksuton Sykettätyöhön.fi -palvelu
• edistää avointa keskustelua työpaikan toimintatavoista.
Meidän tilat -projektitilan työkalut mahdollistavat yhteisen
arvioinnin ja kehittämisen.
• tarjoaa jatkuvasti päivittyviä työkaluja, videoita,
lyhytohjeita ja materiaaleja työhyvinvoinnin kehittämiseen.
• auttaa työpaikkaa onnistumaan työhyvinvoinnin ja eri-
ikäisten työkyvyn ylläpitämisessä ja johtamisessa
Palvelu on suunnattu erityisesti pk-työpaikoille.
Palvelua ylläpitää Työturvallisuuskeskus.
Rekisteröityneille asiakkaille tulee kuukausittain ajankohtainen teemakirje.
Sykettätyöhön.fi tukee ikäjohtamista,
kehittämistä ja työpaikan sisäistä yhteistyötä
Työkaarijohtamisen
keskeiset sisällöt
1. Ikäjohtaminen
2. Työuran ja työssä jatkamisen suunnittelu
3. Työn hallinnan varmistaminen: osaaminen ja ammattitaito
4. Työaikajärjestelyt
5. Työn muokkaaminen
6. Terveystarkastukset
7. Terveellisten elämäntapojen ja elämänhallinnan edistäminen
Lähde: Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria
- opas ikäohjelman laatimiseen
Maksuttomat työkaarityökalut kehittämistyön tueksi
Sykettatyohon.fi/tyokaari
Ohjeistus
tulosten
yhteiseen
läpikäyntiin
(pdf)
Päätös
työhyvinvoinnin
tai
ikäjohtamisen
kehittämisestä
(pdf)
Sykettätyohon.fi
/fi/tietopankki
Innokas
aloittelija
Hyvä perustaso Kehittäjät Edelläkävijät
Työpaikalla
laitetaan
parhaillaan
ikäjohtamisen
perusasioita
kuntoon ja
tavoitellaan
hyvää
perustasoa.
Ikäjohtamisen
perusasiat
kunnossa.
Toimitaan lakien
ja
työehtosopimus
ten mukaisesti.
Panostetaan
ikäjohtamisen
kehittämiseen
aluksi erillisillä
hankkeilla,
pyrkimys
suunnitelmallisu
uteen.
Jatkuva eri
työuran vaiheiden
huomioiminen ja
kehittäminen.
Työssä on työn
imua, vastuun
kantamista ja
innostusta, ja
työpaikan
kehittämisessä
nojataan vahvasti
eri-ikäisten
vahvuuksiin.
Työkaariarvio ikäjohtamiskäytännöistä:
neljä tasoa ja 15 arviointikohtaa
Innokas
aloittelija
Hyvä perustaso Kehittäjät Edelläkävijät
Työpaikalla
laitetaan
parhaillaan
ikäjohtamisen
perusasioita
kuntoon ja
tavoitellaan
hyvää
perustasoa.
Ikäjohtamisen
perusasiat
kunnossa.
Toimitaan lakien
ja
työehtosopimust
en mukaisesti.
Panostetaan
ikäjohtamisen
kehittämiseen
aluksi erillisillä
hankkeilla,
pyrkimys
suunnitelmallisuu
teen.
Jatkuva eri työuran
vaiheiden
huomioiminen ja
kehittäminen.
Työssä on työn
imua, vastuun
kantamista ja
innostusta, ja
työpaikan
kehittämisessä
nojataan vahvasti
eri-ikäisten
vahvuuksiin.
Työkaariarvio ikäjohtamiskäytännöistä:
neljä tasoa ja 15 arviointikohtaa
Kirjaudu Sykettätyöhön.fi > Meidän tilat
Kaksi kehittämispolkua tarjolla: Työhyvinvointi
ja Työkaari. Valitse Työkaari ja luo projektitila
Projektitilan etusivunäkymä
Työkaariarvio
Työkaariarvion voi teettää kyselynä
Kuvakaappaus Tulokset ja suositukset -
sivulta
Toteutussuunnitelmaan voi kirjata, aikatauluttaa ja
vastuuttaa kehitystehtäviä: Kuvakaappaus
Toteutussuunnitelma-sivulta
Työkaari-tietopankki tukee kehittämistä
Hoivia: Nuoret sitoutuvat, seniorit jaksavat
• Eläkkeelle jäämiset lisääntyvät, ennenaikaiset eläköitymiset harvinaisia ja vaihtuvuus
pientä
• Päätökset pystytään tekemään nopeasti ja lähellä henkilöstöä
Ikäjohtamista tukevat käytännöt
• Henkilökohtainen työnkuvan muokkaus
• Työnkierto
• Yksilölliset työaikajärjestelyt
• Autonominen työvuorosuunnittelu
• Apuvälineet nostotilanteisiin
• Fysioterapeutin palvelut
• Pitkältä sairauslomalta työhön palaavalle tarvittaessa ”pehmeä lasku”
• Eri-ikäisten vahvuudet käyttöön – nuorimpia työntekijöitä valjastettu it-opettajiksi
• Kehityskeskustelulomake, jossa yli 55-vuotiailta kysytään, millaisia ajatuksia heillä
on työssä jatkamisesta
• Kehittämiskohteet työkaariarvion perusteella:
– Työuran eri vaiheiden huomioiminen - nuorille työurasuunnitelma
– Esimiestaidot
Valkeakoski: Kohti yksilöllisen ja
räätälöidyn johtamisen mallia
• Henkilöstöohjelman päivittäminen ajankohtaista.
Esimiehet tarvitsevat tukea ja sopivia työkaluja eri-
ikäisten johtamiseen.
• Tiedonkeruu nykytilasta: Työkaariarvio yksi työkalu
– Työkaariarviokysely teetettiin kaupungin
palvelukeskusten johtoryhmillä.
-> kehittämiskohteet: työaikajärjestelyt, työuran ja
työssä jatkamisen suunnittelu ja työterveyshuolto sekä
ikäjohtaminen
-> kehittämiskohteiden priorisointi
”Työkaarikyselyssä oli hyvää rakentava
arviointiasteikko, joka oli myönteinen ja
ratkaisukeskeinen. Vaikka asioissa olisi paljonkin
korjattavaa, tulokseksi ei tule ”Asianne ovat
huonosti”, vaan ”Innokas aloittelija”. Työkalussa
on myös esimerkein avattu, mitä mikin taso
tarkoittaa”
Marika Hoviniemi, Valkeakosken kaupunki
Sykettätyöhön.fi-palvelu on myös tätä
• Kukin käyttäjä voi luoda useita projektitiloja omiin
tarpeisiinsa. Myös seuranta mahdollista - teetä
työkaariarvio vuoden kuluttua uudelleen, ja totea, miten
olette edenneet.
• Yhteydenottokanava työhyvinvoinnin asiantuntijoihin. Kysy
työhyvinvoinnista: sykettatyohon.fi -> Ota yhteyttä
• Maksuttomat verkkoluennot työhyvinvointityöstä
kuukausittain: Työhyvinvoinnin sparraustunti
• Tietopankkiin ja Teemat-sivuille päivittyy käytännönläheistä
materiaalia (videoita, tarkistuslistoja ym.) kuukausittain
• Rekisteröityneille asiakkaille myös kuukausittain
teemakirje.
Katso video Ponssesta
http://sykettatyohon.fi/fi/teemat/tyokaarimalli-tyon-muokkaaminen
Ota yhteyttä!
Työturvallisuuskeskus
Jarna Savolainen
jarna.savolainen@ttk.fi
Puh. 040 561 2022
Pirkko Mäkinen
pirkko.makinen@ttk.fi
Puh. 040 861 6366
Lisätietoja:
www.ttk.fi
www.sykettatyohon.fi
Kerro
kehittämisideasi!
sykettatyohon@ttk.fi

Recommended

Aktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiäAnu Ylitalo
 
Autenttiset oppimistehtävät verkossa
Autenttiset oppimistehtävät verkossaAutenttiset oppimistehtävät verkossa
Autenttiset oppimistehtävät verkossaKirsiViitanen
 
Someketti, näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiin
Someketti, näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiinSomeketti, näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiin
Someketti, näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiinMatleena Laakso
 
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020Matleena Laakso
 
Ohjeet posterin laatimiseen
Ohjeet posterin laatimiseenOhjeet posterin laatimiseen
Ohjeet posterin laatimiseenMari Petrelius
 
Verkkokurssin rakentajan 10 askelta
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaVerkkokurssin rakentajan 10 askelta
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaMatleena Laakso
 

More Related Content

What's hot

Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossaOppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossaKirsiViitanen
 
13.3.2018 Kognitiivinen ergonomia
13.3.2018 Kognitiivinen ergonomia13.3.2018 Kognitiivinen ergonomia
13.3.2018 Kognitiivinen ergonomiaTyöterveyslaitos
 
Työyhteisön yhteisten toimintatapojen laatiminen ja niistä poikkeamisen puhee...
Työyhteisön yhteisten toimintatapojen laatiminen ja niistä poikkeamisen puhee...Työyhteisön yhteisten toimintatapojen laatiminen ja niistä poikkeamisen puhee...
Työyhteisön yhteisten toimintatapojen laatiminen ja niistä poikkeamisen puhee...Työturvallisuuskeskus
 
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteet
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteetTehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteet
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteetKatleena Kortesuo
 
Mielenterveyden edistämisen käsitteet
Mielenterveyden edistämisen käsitteetMielenterveyden edistämisen käsitteet
Mielenterveyden edistämisen käsitteetKristian Wahlbeck
 
Opiskelijan aktivointi luennolla
Opiskelijan aktivointi luennollaOpiskelijan aktivointi luennolla
Opiskelijan aktivointi luennollaKirsiViitanen
 
Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel...
Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel...Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel...
Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel...Työterveyslaitos
 
11.5.2016 Työyhteisötaidot, Elisa Valtonen
11.5.2016 Työyhteisötaidot, Elisa Valtonen11.5.2016 Työyhteisötaidot, Elisa Valtonen
11.5.2016 Työyhteisötaidot, Elisa ValtonenTyöterveyslaitos
 
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna AittasaloLiikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna AittasaloUKK-instituutti
 
Psyykkinen trauma ja vallankäyttö
Psyykkinen trauma ja vallankäyttöPsyykkinen trauma ja vallankäyttö
Psyykkinen trauma ja vallankäyttöTHL
 
Muistio: Palaveri, neuvottelu vai kokous?
Muistio: Palaveri, neuvottelu vai kokous?Muistio: Palaveri, neuvottelu vai kokous?
Muistio: Palaveri, neuvottelu vai kokous?Joonas Jokinen
 
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineilläVuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineilläMatleena Laakso
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaTyöterveyslaitos
 
Oppimisprosessin suunnittelu
Oppimisprosessin suunnitteluOppimisprosessin suunnittelu
Oppimisprosessin suunnitteluHanne Koli
 
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmastaTerveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmastaTyöterveyslaitos
 
Suojaavat tekijät ja riskitekijät keskiöön mielenterveysongelmien ehkäisyssä ...
Suojaavat tekijät ja riskitekijät keskiöön mielenterveysongelmien ehkäisyssä ...Suojaavat tekijät ja riskitekijät keskiöön mielenterveysongelmien ehkäisyssä ...
Suojaavat tekijät ja riskitekijät keskiöön mielenterveysongelmien ehkäisyssä ...sarilvonen
 
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössäEsa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössäTHL
 
Pelisääntöjen laatiminen
Pelisääntöjen laatiminenPelisääntöjen laatiminen
Pelisääntöjen laatiminenTJS Opintokeskus
 
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työterveyslaitos
 

What's hot (20)

Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminenTimo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
 
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossaOppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
 
13.3.2018 Kognitiivinen ergonomia
13.3.2018 Kognitiivinen ergonomia13.3.2018 Kognitiivinen ergonomia
13.3.2018 Kognitiivinen ergonomia
 
Työyhteisön yhteisten toimintatapojen laatiminen ja niistä poikkeamisen puhee...
Työyhteisön yhteisten toimintatapojen laatiminen ja niistä poikkeamisen puhee...Työyhteisön yhteisten toimintatapojen laatiminen ja niistä poikkeamisen puhee...
Työyhteisön yhteisten toimintatapojen laatiminen ja niistä poikkeamisen puhee...
 
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteet
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteetTehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteet
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteet
 
Mielenterveyden edistämisen käsitteet
Mielenterveyden edistämisen käsitteetMielenterveyden edistämisen käsitteet
Mielenterveyden edistämisen käsitteet
 
Opiskelijan aktivointi luennolla
Opiskelijan aktivointi luennollaOpiskelijan aktivointi luennolla
Opiskelijan aktivointi luennolla
 
Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel...
Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel...Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel...
Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel...
 
11.5.2016 Työyhteisötaidot, Elisa Valtonen
11.5.2016 Työyhteisötaidot, Elisa Valtonen11.5.2016 Työyhteisötaidot, Elisa Valtonen
11.5.2016 Työyhteisötaidot, Elisa Valtonen
 
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna AittasaloLiikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo
 
Psyykkinen trauma ja vallankäyttö
Psyykkinen trauma ja vallankäyttöPsyykkinen trauma ja vallankäyttö
Psyykkinen trauma ja vallankäyttö
 
Muistio: Palaveri, neuvottelu vai kokous?
Muistio: Palaveri, neuvottelu vai kokous?Muistio: Palaveri, neuvottelu vai kokous?
Muistio: Palaveri, neuvottelu vai kokous?
 
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineilläVuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
 
Oppimisprosessin suunnittelu
Oppimisprosessin suunnitteluOppimisprosessin suunnittelu
Oppimisprosessin suunnittelu
 
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmastaTerveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
 
Suojaavat tekijät ja riskitekijät keskiöön mielenterveysongelmien ehkäisyssä ...
Suojaavat tekijät ja riskitekijät keskiöön mielenterveysongelmien ehkäisyssä ...Suojaavat tekijät ja riskitekijät keskiöön mielenterveysongelmien ehkäisyssä ...
Suojaavat tekijät ja riskitekijät keskiöön mielenterveysongelmien ehkäisyssä ...
 
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössäEsa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä
 
Pelisääntöjen laatiminen
Pelisääntöjen laatiminenPelisääntöjen laatiminen
Pelisääntöjen laatiminen
 
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
 

Similar to Sykettä työhön -työkaarimalli

Hartikainen hyvä työ pidempi työura säätytalo final 29 10 2014
Hartikainen hyvä työ  pidempi työura säätytalo final 29 10 2014Hartikainen hyvä työ  pidempi työura säätytalo final 29 10 2014
Hartikainen hyvä työ pidempi työura säätytalo final 29 10 2014Tyoelama2020
 
Työkaarimalli työpaikan tukena, Jarna Savolainen
Työkaarimalli työpaikan tukena, Jarna SavolainenTyökaarimalli työpaikan tukena, Jarna Savolainen
Työkaarimalli työpaikan tukena, Jarna SavolainenTyöterveyslaitos
 
Työvoima 2013+ projekti 141112
Työvoima 2013+ projekti 141112Työvoima 2013+ projekti 141112
Työvoima 2013+ projekti 141112mmukkala
 
16.5.2016 Etelä Savon ttt-osaamisen ideariihi.pptx
16.5.2016 Etelä Savon ttt-osaamisen ideariihi.pptx16.5.2016 Etelä Savon ttt-osaamisen ideariihi.pptx
16.5.2016 Etelä Savon ttt-osaamisen ideariihi.pptxTyöterveyslaitos
 
9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys
9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys 9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys
9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys Työterveyslaitos
 
Starck ja Kulmala: Nohevaa neuvontaa ja tuunattuja tekoja
Starck ja Kulmala: Nohevaa neuvontaa ja tuunattuja tekojaStarck ja Kulmala: Nohevaa neuvontaa ja tuunattuja tekoja
Starck ja Kulmala: Nohevaa neuvontaa ja tuunattuja tekojaTHL
 
Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksi
Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksiRautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksi
Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksiTyöterveyslaitos
 
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaaTyöterveyslaitos
 
Hiljainen tieto pilotit-virpi_messman
Hiljainen tieto pilotit-virpi_messmanHiljainen tieto pilotit-virpi_messman
Hiljainen tieto pilotit-virpi_messmanVIDICOhanke
 
Hiljainen-tieto_pilotit_Virpi_Messman
Hiljainen-tieto_pilotit_Virpi_MessmanHiljainen-tieto_pilotit_Virpi_Messman
Hiljainen-tieto_pilotit_Virpi_MessmanVirpi Messman
 
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014Tyoelama2020
 
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaPääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaTyöterveyslaitos
 
Työkykykohjelman hankehallinnon tilaisuuden 4.2.2021 ohjelma
Työkykykohjelman hankehallinnon tilaisuuden 4.2.2021 ohjelmaTyökykykohjelman hankehallinnon tilaisuuden 4.2.2021 ohjelma
Työkykykohjelman hankehallinnon tilaisuuden 4.2.2021 ohjelmaTHL
 
HR-seminaari 5.9.2012: Työnantajan vastuu työurien pidentämisessä
HR-seminaari 5.9.2012: Työnantajan vastuu työurien pidentämisessäHR-seminaari 5.9.2012: Työnantajan vastuu työurien pidentämisessä
HR-seminaari 5.9.2012: Työnantajan vastuu työurien pidentämisessäTieturi Oy
 
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteetTyöterveyslaitos
 
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudellaTyöelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudellaPauli Forma
 
8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset
8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset 8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset
8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset Työterveyslaitos
 

Similar to Sykettä työhön -työkaarimalli (20)

Hartikainen hyvä työ pidempi työura säätytalo final 29 10 2014
Hartikainen hyvä työ  pidempi työura säätytalo final 29 10 2014Hartikainen hyvä työ  pidempi työura säätytalo final 29 10 2014
Hartikainen hyvä työ pidempi työura säätytalo final 29 10 2014
 
Työkaarimalli työpaikan tukena, Jarna Savolainen
Työkaarimalli työpaikan tukena, Jarna SavolainenTyökaarimalli työpaikan tukena, Jarna Savolainen
Työkaarimalli työpaikan tukena, Jarna Savolainen
 
Työvoima 2013+ projekti 141112
Työvoima 2013+ projekti 141112Työvoima 2013+ projekti 141112
Työvoima 2013+ projekti 141112
 
Maria rautio hyvinvointia_työstä
Maria rautio hyvinvointia_työstäMaria rautio hyvinvointia_työstä
Maria rautio hyvinvointia_työstä
 
16.5.2016 Etelä Savon ttt-osaamisen ideariihi.pptx
16.5.2016 Etelä Savon ttt-osaamisen ideariihi.pptx16.5.2016 Etelä Savon ttt-osaamisen ideariihi.pptx
16.5.2016 Etelä Savon ttt-osaamisen ideariihi.pptx
 
9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys
9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys 9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys
9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys
 
Starck ja Kulmala: Nohevaa neuvontaa ja tuunattuja tekoja
Starck ja Kulmala: Nohevaa neuvontaa ja tuunattuja tekojaStarck ja Kulmala: Nohevaa neuvontaa ja tuunattuja tekoja
Starck ja Kulmala: Nohevaa neuvontaa ja tuunattuja tekoja
 
Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksi
Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksiRautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksi
Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksi
 
Työhyvinvoinnin palvelut ttk 040411
Työhyvinvoinnin palvelut ttk 040411Työhyvinvoinnin palvelut ttk 040411
Työhyvinvoinnin palvelut ttk 040411
 
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
 
Hiljainen tieto pilotit-virpi_messman
Hiljainen tieto pilotit-virpi_messmanHiljainen tieto pilotit-virpi_messman
Hiljainen tieto pilotit-virpi_messman
 
Hiljainen-tieto_pilotit_Virpi_Messman
Hiljainen-tieto_pilotit_Virpi_MessmanHiljainen-tieto_pilotit_Virpi_Messman
Hiljainen-tieto_pilotit_Virpi_Messman
 
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
 
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaPääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
 
Työkykykohjelman hankehallinnon tilaisuuden 4.2.2021 ohjelma
Työkykykohjelman hankehallinnon tilaisuuden 4.2.2021 ohjelmaTyökykykohjelman hankehallinnon tilaisuuden 4.2.2021 ohjelma
Työkykykohjelman hankehallinnon tilaisuuden 4.2.2021 ohjelma
 
HR-seminaari 5.9.2012: Työnantajan vastuu työurien pidentämisessä
HR-seminaari 5.9.2012: Työnantajan vastuu työurien pidentämisessäHR-seminaari 5.9.2012: Työnantajan vastuu työurien pidentämisessä
HR-seminaari 5.9.2012: Työnantajan vastuu työurien pidentämisessä
 
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet
 
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudellaTyöelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
 
8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset
8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset 8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset
8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset
 
Työkykyjohtaminen
TyökykyjohtaminenTyökykyjohtaminen
Työkykyjohtaminen
 

More from Työterveyslaitos

Työterveysyhteistyöllä eteenpäin
Työterveysyhteistyöllä eteenpäinTyöterveysyhteistyöllä eteenpäin
Työterveysyhteistyöllä eteenpäinTyöterveyslaitos
 
Kykyviisari - Arvioi työ- ja toimintakykysi!
Kykyviisari - Arvioi työ- ja toimintakykysi!Kykyviisari - Arvioi työ- ja toimintakykysi!
Kykyviisari - Arvioi työ- ja toimintakykysi!Työterveyslaitos
 
Osa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönä
Osa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönäOsa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönä
Osa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönäTyöterveyslaitos
 
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamistaOsa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamistaTyöterveyslaitos
 
Osa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi
Osa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästiOsa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi
Osa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästiTyöterveyslaitos
 
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettunaOsa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettunaTyöterveyslaitos
 
Osa 1 Masennus haastaa tyokykyä
Osa 1 Masennus haastaa tyokykyäOsa 1 Masennus haastaa tyokykyä
Osa 1 Masennus haastaa tyokykyäTyöterveyslaitos
 

More from Työterveyslaitos (7)

Työterveysyhteistyöllä eteenpäin
Työterveysyhteistyöllä eteenpäinTyöterveysyhteistyöllä eteenpäin
Työterveysyhteistyöllä eteenpäin
 
Kykyviisari - Arvioi työ- ja toimintakykysi!
Kykyviisari - Arvioi työ- ja toimintakykysi!Kykyviisari - Arvioi työ- ja toimintakykysi!
Kykyviisari - Arvioi työ- ja toimintakykysi!
 
Osa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönä
Osa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönäOsa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönä
Osa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönä
 
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamistaOsa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
 
Osa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi
Osa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästiOsa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi
Osa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi
 
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettunaOsa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna
 
Osa 1 Masennus haastaa tyokykyä
Osa 1 Masennus haastaa tyokykyäOsa 1 Masennus haastaa tyokykyä
Osa 1 Masennus haastaa tyokykyä
 

Sykettä työhön -työkaarimalli

 • 1. Sykettä työhön työkaarimalli Pirkko Mäkinen Työelämän kehittämispalvelut Työturvallisuuskeskus TTK Sähköinen työkalu työpaikan työkaarijohtamisen kehittämiseen
 • 2. Työturvallisuuskeskus • TTK auttaa työpaikkoja parantamaan työturvallisuutta, työhyvinvointia, tuloksellisuutta sekä esimiestyön ja yhteistoiminnan edellytyksiä. • Yhteistyöalan toimijoiden kanssa, sekä työnantaja- että työntekijäpuolen työmarkkinajärjestöt ohjaavat toimintaa • Voittoatavoittelematon yhdistys – osa rahoituksesta tapaturmavakuutusmaksuista Lisätietoja: www.ttk.fi www.facebook.com/tyohyvinvointi
 • 3. TTK tuottaa • Työyhteisöjen tarpeiden mukaista – koulutusta – tiedotusta – aineistoja, oppaita – verkkopalveluja • Työsuojelurekisterin ylläpito Lisätietoja: www.ttk.fi www.facebook.com/tyohyvinvointi
 • 4. Työkaarijohtamisen tavoitteet • Eri-ikäisyys työpaikan vahvuus • Kokonaisvaltainen työkyvyn tuki • Kattava työkyvyttömyyden ehkäisy • Kuormitustekijöiden hallinta eri elämänvaiheissa • Työn ja muun elämän yhteensovittamisen tärkeys • Yksilöiden ja työyhteisön ammattitaidon jatkuva ylläpito • Yhdenvertaisuus • Työpaikan hallittu uudistaminen • Kirjatut ikäjohtamiskäytännöt; roolit Lähde: Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen. 2013
 • 5. Maksuton Sykettätyöhön.fi -palvelu • edistää avointa keskustelua työpaikan toimintatavoista. Meidän tilat -projektitilan työkalut mahdollistavat yhteisen arvioinnin ja kehittämisen. • tarjoaa jatkuvasti päivittyviä työkaluja, videoita, lyhytohjeita ja materiaaleja työhyvinvoinnin kehittämiseen. • auttaa työpaikkaa onnistumaan työhyvinvoinnin ja eri- ikäisten työkyvyn ylläpitämisessä ja johtamisessa Palvelu on suunnattu erityisesti pk-työpaikoille. Palvelua ylläpitää Työturvallisuuskeskus. Rekisteröityneille asiakkaille tulee kuukausittain ajankohtainen teemakirje.
 • 6. Sykettätyöhön.fi tukee ikäjohtamista, kehittämistä ja työpaikan sisäistä yhteistyötä
 • 7. Työkaarijohtamisen keskeiset sisällöt 1. Ikäjohtaminen 2. Työuran ja työssä jatkamisen suunnittelu 3. Työn hallinnan varmistaminen: osaaminen ja ammattitaito 4. Työaikajärjestelyt 5. Työn muokkaaminen 6. Terveystarkastukset 7. Terveellisten elämäntapojen ja elämänhallinnan edistäminen Lähde: Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen
 • 8. Maksuttomat työkaarityökalut kehittämistyön tueksi Sykettatyohon.fi/tyokaari Ohjeistus tulosten yhteiseen läpikäyntiin (pdf) Päätös työhyvinvoinnin tai ikäjohtamisen kehittämisestä (pdf) Sykettätyohon.fi /fi/tietopankki
 • 9. Innokas aloittelija Hyvä perustaso Kehittäjät Edelläkävijät Työpaikalla laitetaan parhaillaan ikäjohtamisen perusasioita kuntoon ja tavoitellaan hyvää perustasoa. Ikäjohtamisen perusasiat kunnossa. Toimitaan lakien ja työehtosopimus ten mukaisesti. Panostetaan ikäjohtamisen kehittämiseen aluksi erillisillä hankkeilla, pyrkimys suunnitelmallisu uteen. Jatkuva eri työuran vaiheiden huomioiminen ja kehittäminen. Työssä on työn imua, vastuun kantamista ja innostusta, ja työpaikan kehittämisessä nojataan vahvasti eri-ikäisten vahvuuksiin. Työkaariarvio ikäjohtamiskäytännöistä: neljä tasoa ja 15 arviointikohtaa
 • 10. Innokas aloittelija Hyvä perustaso Kehittäjät Edelläkävijät Työpaikalla laitetaan parhaillaan ikäjohtamisen perusasioita kuntoon ja tavoitellaan hyvää perustasoa. Ikäjohtamisen perusasiat kunnossa. Toimitaan lakien ja työehtosopimust en mukaisesti. Panostetaan ikäjohtamisen kehittämiseen aluksi erillisillä hankkeilla, pyrkimys suunnitelmallisuu teen. Jatkuva eri työuran vaiheiden huomioiminen ja kehittäminen. Työssä on työn imua, vastuun kantamista ja innostusta, ja työpaikan kehittämisessä nojataan vahvasti eri-ikäisten vahvuuksiin. Työkaariarvio ikäjohtamiskäytännöistä: neljä tasoa ja 15 arviointikohtaa
 • 11. Kirjaudu Sykettätyöhön.fi > Meidän tilat Kaksi kehittämispolkua tarjolla: Työhyvinvointi ja Työkaari. Valitse Työkaari ja luo projektitila
 • 14. Työkaariarvion voi teettää kyselynä Kuvakaappaus Tulokset ja suositukset - sivulta
 • 15. Toteutussuunnitelmaan voi kirjata, aikatauluttaa ja vastuuttaa kehitystehtäviä: Kuvakaappaus Toteutussuunnitelma-sivulta
 • 17. Hoivia: Nuoret sitoutuvat, seniorit jaksavat • Eläkkeelle jäämiset lisääntyvät, ennenaikaiset eläköitymiset harvinaisia ja vaihtuvuus pientä • Päätökset pystytään tekemään nopeasti ja lähellä henkilöstöä
 • 18. Ikäjohtamista tukevat käytännöt • Henkilökohtainen työnkuvan muokkaus • Työnkierto • Yksilölliset työaikajärjestelyt • Autonominen työvuorosuunnittelu • Apuvälineet nostotilanteisiin • Fysioterapeutin palvelut • Pitkältä sairauslomalta työhön palaavalle tarvittaessa ”pehmeä lasku” • Eri-ikäisten vahvuudet käyttöön – nuorimpia työntekijöitä valjastettu it-opettajiksi • Kehityskeskustelulomake, jossa yli 55-vuotiailta kysytään, millaisia ajatuksia heillä on työssä jatkamisesta • Kehittämiskohteet työkaariarvion perusteella: – Työuran eri vaiheiden huomioiminen - nuorille työurasuunnitelma – Esimiestaidot
 • 19. Valkeakoski: Kohti yksilöllisen ja räätälöidyn johtamisen mallia • Henkilöstöohjelman päivittäminen ajankohtaista. Esimiehet tarvitsevat tukea ja sopivia työkaluja eri- ikäisten johtamiseen. • Tiedonkeruu nykytilasta: Työkaariarvio yksi työkalu – Työkaariarviokysely teetettiin kaupungin palvelukeskusten johtoryhmillä. -> kehittämiskohteet: työaikajärjestelyt, työuran ja työssä jatkamisen suunnittelu ja työterveyshuolto sekä ikäjohtaminen -> kehittämiskohteiden priorisointi
 • 20. ”Työkaarikyselyssä oli hyvää rakentava arviointiasteikko, joka oli myönteinen ja ratkaisukeskeinen. Vaikka asioissa olisi paljonkin korjattavaa, tulokseksi ei tule ”Asianne ovat huonosti”, vaan ”Innokas aloittelija”. Työkalussa on myös esimerkein avattu, mitä mikin taso tarkoittaa” Marika Hoviniemi, Valkeakosken kaupunki
 • 21. Sykettätyöhön.fi-palvelu on myös tätä • Kukin käyttäjä voi luoda useita projektitiloja omiin tarpeisiinsa. Myös seuranta mahdollista - teetä työkaariarvio vuoden kuluttua uudelleen, ja totea, miten olette edenneet. • Yhteydenottokanava työhyvinvoinnin asiantuntijoihin. Kysy työhyvinvoinnista: sykettatyohon.fi -> Ota yhteyttä • Maksuttomat verkkoluennot työhyvinvointityöstä kuukausittain: Työhyvinvoinnin sparraustunti • Tietopankkiin ja Teemat-sivuille päivittyy käytännönläheistä materiaalia (videoita, tarkistuslistoja ym.) kuukausittain • Rekisteröityneille asiakkaille myös kuukausittain teemakirje.
 • 23. Ota yhteyttä! Työturvallisuuskeskus Jarna Savolainen jarna.savolainen@ttk.fi Puh. 040 561 2022 Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Puh. 040 861 6366 Lisätietoja: www.ttk.fi www.sykettatyohon.fi Kerro kehittämisideasi! sykettatyohon@ttk.fi