Fase 2: Disseny Multimèdia

274 views

Published on

A continuació publicarem la Fase 2, on encara quedaran petits matisos per retocar com referenciar les imatges que hem incorporat i acabar de profundir alguns punts. Esperem que vos pugui ser útil.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
274
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
49
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fase 2: Disseny Multimèdia

 1. 1. TEMA 5. DISSENYS PRESENTACIONS MULTIMÈDIA Grup 2: Andreu Mas, Maria Antònia Ferrà Cifre, M. Cristina Moragues Martí, Clàudia Suárez Jogin, Shirley Elena
 2. 2. TIC aplicades a l’Educació Primària 2 Universitat de les Illes Balears ÍNDEX INTRODUCCIÓ ............................................................................................................................... 3 APLICACIONS PER FER PRESENTACIONS DE LA INFORMACIÓ ...................................................... 4 ELEMENTS DE LA MULTIMÈDIA..................................................................................................... 8 Fons ........................................................................................................................................... 8 Text ............................................................................................................................................ 9 Imatges i gràfics......................................................................................................................... 9 Sons ......................................................................................................................................... 10 Pel·lícules................................................................................................................................. 11 Enllaços.................................................................................................................................... 11 ANIMACIÓ ................................................................................................................................... 12 Animació d'objectes ................................................................................................................ 12 Transició de diapositives ......................................................................................................... 13 CRITERIS DE QUALITAT ................................................................................................................ 14 Planificació .............................................................................................................................. 14 Bona visibilitat dels continguts ............................................................................................... 14 Esquematització i síntesis dels continguts .............................................................................. 14 Complementarietat dels mitjans............................................................................................. 14 Evitar la sobrecàrrega cognitiva .............................................................................................. 14 Cercar la interacció i participació de l'audiència..................................................................... 15 REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES ................................................................................................. 16
 3. 3. TIC aplicades a l’Educació Primària 3 Universitat de les Illes Balears INTRODUCCIÓ Tal com ens diu Barroso i Romero (2007), “Les organitzacions educatives han estat tradicionalment espais dedicats a la transmissió de informacions i valors, així com llocs per a la comunicació. Els continguts que en ella s’imparteixen s’han basat fins fa ben poc, en la comunicació eminentment verbal. Ja amb el descobriment de la impremta es passa a compartir la comunicació oral en la comunicació escrita, aspecte aquest que suposa un replantejament dels objectius i metodologies utilitzades fins a les hores en els diferents sistemes educatius.” En aquests moments per aconseguir que els alumnes assoleixin els diferents continguts, el professor ha d’emprar tots els recursos comunicatius que tingui en el seu abast i així intentar influenciar sobre aquests. Els diferents mitjans audiovisuals que s’han anat emprant a l’escola és el retroprojector, seguit en conjunt en el mitjà informàtic i també es van introduint les pissarres digitals. Gràcies a tots els mitjans audiovisuals es poden realitzar les presentacions multimèdia que són una seqüència de pàgines, anomenades diapositives, que poden contenir textos, imatges, diagrames, animacions, vídeos, sons, efectes, mapes interactius, etc. La seva funció i objectius principals és presentar un tema concret (pot ser de temes empresarials – nous catàlegs, novetats dels seus serveis, productes-, per l’àmbit educatiu, per conferències, etc.) on la seva finalitat fonamental és transmetre informació als receptors, aquesta tant es pot dur a terme per exposició (suport a les exposicions orals), com de manera individual (de manera que permeti a l’usuari interactuar amb el material multimèdia). Alhora de dur a terme una exposició hem de tenir en compte un seguit de qüestions prèvies com: Quins continguts volem transmetre? Què saben i quines característiques tenen els nostres alumnes/oients? Quina durada hauria de tenir?, entre altres. Per realitzar-ho, és necessari un disseny, aquest és la combinació entre distints suports de la comunicació, com el text, imatges, vídeos, animacions gràfiques, entre altres. Gràcies al suport informàtic podem crear un vincle amb l’usuari, a més aquest disseny fa que sigui més fàcil tant per rebre la informació, tant per comunicar-la. Posteriorment, mencionarem i explicarem les diferents aplicacions que hi ha per dur a terme una presentació. A més, quan fem un disseny de les presentacions multimèdies, haurem de treballar la utilització dels elements multimèdia (fons, text, imatges i gràfiques, sons, pel·lícules i enllaços), l’animació (animació d’objectes i transició de diapositives), els seus criteris de qualitat (planificació, bona visibilitat dels continguts, esquematització i síntesis dels continguts, complementarietat dels mitjans, evitar la sobre-càrrega cognitiva, ressaltar els elements fonamentals i cercar la interacció i participació de l’audiència), i finalment les característiques del professor i alumnes. A partir del següent esquema conceptual, a través del CmapTools (una de les aplicacions utilitzades per dur a terme presentacions) podrem veure d’una manera més visual el contingut d’aquest treball:
 4. 4. TIC aplicades a l’Educació Primària 4 Universitat de les Illes Balears APLICACIONS PER FER PRESENTACIONS DE LA INFORMACIÓ Avui en dia, hi ha una serie d’aplicacions de les qualspodem usar per realitzarpresentacions. Els programes per ferpresentacions reemplacen les tradicionalspresentacionsambpaper o transparències. Aquests programes permeten posar text, sons, imatges i altresobjectes a una pàgina o diapositiva. A continuació, exposarem una petitaintroducciód’unasèrie de programes per ferpresentacions i expecificarem i explicaremdetalladament el prezienfocat en l’educació. Cal dir que totselsaltres programes també poden ser útils per l’ensenyança. Microsoft PowerPoint o OpenOffice.org - Presentació són uns programes de les empreses Microsoft i ApacheOpenOffice, respectivament, creat per realitzar presentacions per diferents camps, com per exemple, a l’ensenyança, en els negocis, etc. Estan dissenyats perquè es facin unes presentacions amb text esquematitzat mitjançant diapositives, animacions de text i/o imatges predisenyades o importades des de l’ordinador. Aquests són uns programes pròxims als diferents usuaris ja que tenen un ús molt senzill.
 5. 5. TIC aplicades a l’Educació Primària 5 Universitat de les Illes Balears Microsoft PowerPoint Figura 1. Partes de PowerPoint 2013 OpenOffice-Presentació Figura 2. b) sesión 22012 CmapTools, aquest programa és considera com la millor eina per a crear mapes conceptuals a través d’Internet. És un programa de lliure distribució desenvolupar per IHMC (Institute for Humanand Machine Cognition) de Florida. La pròpia pàgina web del programa està construïda a través de mapes conceptuals molt ben elaborats que expliquen en que consisteix el programa i les seves possibilitats.A l’educaciópotessermolt útil per l’esquematització que éspotfer del continguts, això fa que siguimés visual i capta mésl’atenciódelsalumnes. Figura 3. IHMC CmapTools, Glogster, és una aplicació web que ens permet crear i compartir pòsters multimèdia interactius, és caracteritza per poder incloure informació molt esquematitzada, amb un disseny molt atractiu i donant prioritat a lo visual. Una de les seves avantatges és la possibilitat d’introduir elements multimèdies com poden ser sons o vídeos. S’empra molt a l’àmbit educatiu per la facilitat que tenen els alumnes de crear les seves pròpies presentacions.
 6. 6. TIC aplicades a l’Educació Primària 6 Universitat de les Illes Balears Figura 4. Glogster EDU – Crear pósteres con fotos, música y vídeos 2011 Sliderocket, és una pàgina per crear presentacions a la web 2.0, d’aquesta manera es poden publicar i compartir per Internet. Hi ha diferents possibilitats d’aquesta aplicació per un ús didàctic: crear esquemes amb les idees principals en forma de presentació, elaborar feines per els alumnes a través de la presentació online, publicar i compartir la informació amb els alumnes per facilitar el procés d'ensenyamentaprenentatge, permet crear i ensenyar les presentacions desde qualsevol ordenador, és pot xerrar amb els que estan veient la presentació. Figura 5. Sliderocket herramienta para presentaciones profesionales 2013 Slideshare, és un lloc a la web que serveixalsusuaris per publicar i compartir, de manera privada o pública, presentacions, documents,...SlidShareés va introduir a la web el 2006, destinat a les empreses, per donar mésfacilitatsalsempleats a l’hora de compartir presentacions. És considerada una pagina web similar al Youtube, peròd’úsorientat a les presentacions de diapositives. Prezi, aquest, per altre banda, és una presentacióofimàtica en línia. És una eina que permet elaborar presentacions que van mésallàd’un PowerPoint. Es va fundar l’any 2009 per Peter Halacsy, Peter Arvai i l’arquitecta i artista visual, Adam Somlai-Fischer. Es basa en un sistema d’aproximació a la informació i a les imatges que connecta les idees i permet una composiciómoltmés visual que d’immediat capta l’atenció. Prezis’estàconsolidantcom una de les einesmés completes per realitzarpresentacions i compartir-les ambaltresusuaris. Figura 5. Herramientas Web 2.0: PREZI2011
 7. 7. TIC aplicades a l’Educació Primària 7 Universitat de les Illes Balears La seva característica fundamental que el diferencia de la resta de programes és que permetferfeina a una única pàgina (llenç) de gran tamany, aixòpermet posar totselscontingutsallàmateix ( títolsexplicatius, imatges, vídeos, esquemes i moltesmés coses) i la persona que crea la presentació determina l’ordre i la dinàmica en la que s’aniranmostrant cada part del llençfentacostaments i anantd’unpunt a l’altrecreant una espècia de video moltdinàmic. Elsusuariss’han de crear un compte i allà quedaran totes les presentacions que es realitzin i permetvisualitzar-les des de qualsevolpart del monon hi hagi Internet. COM USAR PREZI DE FORMA ÚTIL PER A L’EDUCACIÓ? Figura 7. Prezi, crear presentaciones animadas. ❖ Comjahemdit a l’explicació del programa, és un programa moltdinàmic i visual i aixòjaés una eina a favor per captar l’atencióalsalumnes. ❖ Una de les característiquesmés fundamental del programa ésl’habilitatd’apropari allunyar les imatges, textos, … i aixòajuda a que elsdocentscaptinl’atenciódelsalumnesamb les coses que ells consideren mésimportants. Sempreanant alerta ambl’abús del “zoom” que pot arribar a distreu-re alsalumnes. ❖ Una altre manera de captar l’atenciódelsalumnesésanantjugantambels textos i les imatges, de manera que no totsigui a través de textos ni que s’expliquitotambimatges. ❖ S’had’anarexplicant la presentació de manera ordenada, no ésaconsellableanarpassantd’una banda a l’altre. ❖ Una altre característica interessantés que, dins el mateixprezi, és poden posar altrespresentacionscom per exemple, un powerpoint. ❖ Una altreavantatged’utilitzar el prezi, és que, comhemditabans, és un programa en línia que elsalumnes poden accedir a ell a través de qualsevol ordenador ambaccés a internet. ❖ Per elsalumnes, és una eina útil, que elsserveix per aprendre a estructurar idees i aprenentatges i a representar-les de forma creativa.
 8. 8. TIC aplicades a l’Educació Primària 8 Universitat de les Illes Balears ❖ El prezi, ajudaalsestudiants a treballar en equip, de forma col·laborativa i ajuda també a fercrítiques i rebrecrítiques de forma contructivagràcies a que és una aplicació en línea ontothompotaccedir, veure i comentar la tevapresentació. Això tambe, impulsa a l’alumne a ser creatiuambl’úsdelselementsmultimèdia. ❖ El fet de que la presentació no noméscontenguitext i que no potessermoltllarg fa que elsalumneshagin de fer una sel·lecció de les idees que volenexposar i estructurar-les, fet que fa que s’hagin de mirar bétotselscontinguts per sebre el que ésmésimportant. ❖ Per acabar, si tens una presentacióambpowerpoint i la volspassar al prezi, hi ha el programa “powerpointImport”. ELEMENTS DE LA MULTIMÈDIA Els elements multimèdia són aquells recursos (textos, imatges, sons, gràfics, etc.) que es descarreguen de diverses fonts per editar-los i utilitzar-los com a complement per a altres projectes. Els elements multimèdia estan constituïts per elements informatius. Hi ha diferents tipus d'elements comunicatius la intenció principal és recrear una experiència de percepció integral, on cada un d'ells aporta les seves capacitats expressives. Aquests elements han d'estar complementats perquè sigui més comprensible per als alumnes. Cal destacar, que no cal saturar la presentació amb massa elements. Cada so, imatge, gràfica, vídeo, étc. ha d'estar relacionat amb allò que estem exposant. Cal utilitzar gràfiques senzilles, clares i fàcils d'entendre. Els elements que podem aplicar a una presentació , són els següents : Fons El fons és un dels elements multimèdia més importants a l'hora de fer la presentació. El primer que hem de fer és aplicar el disseny a la diapositiva. Aquest disseny, ha de guardar relació amb cada diapositiva de la presentació i amb el títol del que volem exposar. Cal tenir en compte que a l'hora de posar el fons es pugui entendre el text sense cap dificultat. Per poder llegir fàcilment una diapositiva, ha d'existir un contrast entre el text i el
 9. 9. TIC aplicades a l’Educació Primària 9 Universitat de les Illes Balears fons. Text A l'hora d'introduir el text en una diapositiva, hem de tenir en compte que hem de posar la informació principal, ja que han de ser el més vistós possible, és a dir, no ha d’haver abundància de text, però han d'aconseguir de forma ràpida i agradable les idees principals sobre el tema que presentem. Cal mantenir la mateixa mida de lletra en cada diapositiva, però sempre tenint en compte que sigui visible per a tota l'audiència. Imatges i gràfics Les imatges són representacions visuals estàtiques. Juntament amb els textos, són el mitjà més utilitzat en les aplicacions multimèdia per transmetre informació, perquè així pugui ser més comprensible. Les imatges, han d’estar relacionades amb el tema el qual tractem a l'exposició, perquè sigui més visual la imatge, es recomana no escriure sobre ella.
 10. 10. TIC aplicades a l’Educació Primària 10 Universitat de les Illes Balears D'altra banda, trobem que els gràfics són representacions visuals figuratives que mantenen algun tipus de relació amb els conceptes o objectes que explicam. Els gràfics, són importants en les presentacions, ja que així poden ajudar el públic a entendre valors numèrics, igual que poden ajudar a presentar dades complexes perquè puguin ser fàcilment comprensibles. Podem trobar diferents tipus de gràfics : 1. Gràfics de columnes: S'empren per mostrar els canvis en les dades, en el transcurs d'un període de temps o per comparar els elements . 2. Gràfics de barres: Que s'empren per comparar elements individuals . 3. Gràfics de línies: S'empren per mostrar valors a llarg temps o les tendències en les dades. 4. Gràfics circulars: S'empren per mostrar la relació d'una categoria individual amb la suma de totes les categories. 5. Gràfics d'àrees: S'empren per mostrar la magnitud dels canvis amb el transcurs del temps així com el valor total d'una tendència. Sons A una presentació es poden introduir sons, per diferents raons: 1. Afegir un so especial per cridar l’atenció dels oients en un punt principals de la diapositiva. 2. Afegir una narració. 3. Afegir música: a. Per acompanyar tota la presentació b. Per introduir en punts específics de la presentació. Els arxius de música compatibles amb PowerPoint, són: Mp3, MIDI, WNA, AU, AFI i WAV. D'aquests anomenats anteriorment, els més utilitzats són: WAV, AIF, MP3 i AU.
 11. 11. TIC aplicades a l’Educació Primària 11 Universitat de les Illes Balears Pel·lícules Un altre dels elements que poden inserir en una diapositiva, i que produeixen un resultat espectacular, són les pel·lícules o vídeos. Aquests poden mostrarse en la diapositiva com icones o imatges, quan es faci clic sobre ells, començarà a visualitzarse. Podem trobar diferents tipus d'arxius compatibles que es poden reproduir, entre els quals, els que més destaquen són: AVI, WMV, DIVX, AIF I MPEG. Enllaços Els enllaços (també anomenats hipervincles, vincles, lligues...) són objectes dels documents electrònics que connecten amb altres documents electrònics o recursos, que permeten realitzar enllaços entre els continguts. La finalitat és la d'obtenir de manera ràpida i senzilla altres recursos locals o en xarxa. El funcionament implícit d'un enllaç és molt senzill: prémer amb el ratolí, o amb el teclat, o ordre de veu, etc ... Els hipervincles poden ser interns o externs.
 12. 12. TIC aplicades a l’Educació Primària 12 Universitat de les Illes Balears -Els hipervincles interns són aquells que connectem des del mateix document. Per exemple d'una diapositiva a una altra diapositiva. -Els hipervincles externs són aquells que ens permet accedir a una pàgina web que ens hagi semblat interessant, i fins i tot, altres documents. ANIMACIÓ Per fer una bona presentació, és pot completar amb animacions dels objectes, textos, gràfics... d'aquesta manera es crea un dinamisme a la diapositiva, ja que ens permet veure com els objectes o textos es mouen i es desplacen per la diapositiva. Probablement, les animacions, són uns dels elements que més distingeixen una presentació multimèdia amb les antigues presentacions anomenades transparències. Les animacions estan per captar l'atenció de l'audiència, són motivadores i resulten de gran interès a l'hora d’exposar una presentació. Sempre s'ha de tenir present la utilització amb precaució d'elles, ja que serveixen per complementar els continguts que es volen presentar i mai han de servir de distraccions que dificultin la concentració dels oients amb els continguts que s'exposen. Es pot utilitzar una animació tota sola o combinar-la amb diferents efectes. Animació d'objectes Dins un PowerPoint existeixen tres tipus d’afectes: 1. Efecte d’entrada: és mitjançant l’aplicació del PowerPoint podem ingerir l’efecte d’entrada que és incorporar objectes a l’inici de la diapositiva, és a dir: quant surt la diapositiva activar que posteriorment surti de manera
 13. 13. TIC aplicades a l’Educació Primària 13 Universitat de les Illes Balears personalitzada l’objecte (des del costat de manera arrastrada, del centre, difuminada, entre altres). 2. Efecte de sortida és mitjançant l’aplicació de PowerPoint podem ingerir l’efecte de sortida, que és l’eliminació de l’objecte de manera personalitzada, és a dir: que primerament surti un objecte determinat però un cop vista s’elimini de la diapositiva. 3. Efecte d’èmfasisés mitjançat l’aplicació de PowerPoint podem fer que l’objecte canviï de dimensió, grandària. Transició de diapositives Les transicions de les diapositives són efectes animats que es produeix quan passes d'una diapositiva a la següent. Podem controlar la velocitat de cada efecte de transició i més afegir so. Hi ha diferents tipus de transicions, com ara: 1. Sense transició 2. Atenuacions i dissolucions 3. Escombrats 4. Empènyer i cobrir 5. Ratlles i barres 6. Aleatori
 14. 14. TIC aplicades a l’Educació Primària 14 Universitat de les Illes Balears CRITERIS DE QUALITAT Planificació La planificació a l’hora de fer una presentació és un aspecte molt important i que no cal oblidar-nos, ja que amb ella podem dur a terme l’aprenentatge del públic de manera dinàmica i a l’hora instructiva. Es poden seguir uns certs punts per tal de no oblidar-se res i que la presentació ens quedi d’allò més bé. Que són: saber a qui va destinada, quins coneixements previs a la presentació tenen, que és allò que vull comunicar (tema) i quin objectiu té, l’estratègia que utilitzarem per transmitir-ho de manera clara i la seva estructura. Bona visibilitat dels continguts Cal tenir-ho molt en compte ja que si es fa una presentació on el seu disseny crida l’atenció del seu públic fa que els oients no es perdin en cap moment i pot fer que sigui inclús més dinàmica i interessant. És molt important posar un fons i unes lletres d’un sol color (recomanable) que es contrastin, i la mida de les paraules sigui la més correcte, ja que el lector/oient no ha de tenir dificultats alhora de llegir allò que posa a les diapositives. Al punt posterior explicarem com evitar la sobrecàrrega, ja que per molt contrastades que sigui les lletres amb el fons, allò principal que hi ha d’haver són paraules claus i no una extensió de text, que resulta aclaparadora per l’oient/lector i fa que desconnecti. També ja que a les diapositives es poden posar imatges i/o vídeos, el que em de fer és assegurar-nos que allò que posam està en bon estat i té una bona visibilitat. I amb les reproduccions de veu cal que també es sentin de manera clara i que no porti dificultat per escoltar-ho. Esquematització i síntesis dels continguts Una presentació multimèdia no és un pàgina de document, sinó que és una mostra aclaridora pels oients; i llavors el que fa la presentació és l’encarregat de explicar-ho de manera desenvolupada tots aquells punts esmentats de manera esquemàtica, resumida, a partir de diagrames, mapes conceptuals i altres tècniques aclaridores. Cada diapositiva ha de tenir un concepte clau per tal de centrar aquella explicació en un tema concret i fer-ho tot molt més aclaridor i que el missatge que volem transmetre arribi a tot el públic. Complementarietat dels mitjans Tots els continguts que posem a la diapositiva han de ser exclusivament del tema que parlem (imatges, petits textos, diagrames, esquemes, vídeos, imatges reproduïdes, entre altres) i en cap cas ha de tractar d’un tema diferent, ja que l’únic que pot provocar es distreure als oients i per tant el missatge que volem transmetre no arribarà al seu fruit. Evitar la sobrecàrrega cognitiva La sobrecàrrega cognitiva ens pot presentar una dificultat a la comprensió del que la diapositiva ens vol transmetre si aquesta mateixa conté massa text, color, imatges i/o animacions.
 15. 15. TIC aplicades a l’Educació Primària 15 Universitat de les Illes Balears A més es pot veure a l’estudi realitzat per Saux, G., Burin, D. i Irrazabal, N.(2012) un resultat consistent amb la hipòtesis de sobrecàrrega: “El seu objectiu era realitzar un estudi on es volia comparar la comprensió de texts expositius de contingut poc familiars en presentacions multimèdia amb i sense sobrecàrrega cognitiva i comparar l’efecte de distints escenaris de sobrecàrrega sobre el manteniment representacional i integració a curt plaç de la informació textual. A partir de la lectura d’uns texts expositius acompanyats de gràfics en una condició sense sobrecàrrega, o en dos formats de presentació associats a sobrecàrrega específica sobre el manteniment i la integració de la informació (condicions de gràfics incoherents i gràfics desfasats, respectivament) realitzat per 42 subjectes, es mesuraren els temps de lectura d’oracions crítiques, incloses en cada text i les respostes a preguntes sobre els continguts textuals. Els resultats obtinguts foren que es trobaren diferències en els temps de lectura entre les condicions amb i sense sobrecàrrega, però no entre les respostes a preguntes, ni entre els temps de lectura de les condicions amb i sense sobrecàrrega.” En conclusió, hem d’evitar la sobrecàrrega, perquè això sigui possible, com ja hem dit abans, no hi ha d’haver accés de text, color, imatges i/o animacions. Ressaltar els elements fonamental Aquells elements que volem transmetre han de estar ressaltats, ja que si aquests no ho estan l’estudiant podria centrar la seva atenció sobre elements secundaris. Per aquest motiu, i així com també s’ha informat en el punt d’animació s’ha d’anar amb especial alerta amb les transicions i elements amb moviment que hi hagi a la presentació, ja que per les seves característiques poden distreure en els receptors. Tal com diu Barroso, J. i Romero, R. (2007), “Els programes que solen utlitzar-se per realitzar presentacions col·lectives, incorporen la possibilitat d’animar les seqüència de les presentacions amb diferents efectes de transició de diapositives, per exemple: barres horitzontals, barrejat horitzontals i verticals, tallades per el centre de les pantalles….Aquests efectes si bé poden ser interessants per capturar l’atenció dels receptors han de ser utilitzats amb precaució per evitar convertir-se una presentació científica i didàctica, en un espectacle de distracció multimèdia, on es presenta més atenció als aspectes utilitzats que al contingut.” Cercar la interacció i participació de l'audiència Per finalitzar hem d’intentar la implicació no tant sols del professor sinó també dels oients o dels alumnes en concret. Per aconseguir aquesta interacció ho podríem fer fent reflexionar i analitzar als oients, això es faria amb preguntes i qüestions sobre el tema, així com també fent activitats grupals, una d’elles podria ser que els oients haguessin realitzat una recerca de la informació prèviament de l’exposició, d’aquesta manera també podríem aprofitar per que aprenguessin a realitzar una recerca fiable d’aquesta (valorar-la, seleccionar-la i estructurar-la) i a saber referenciar-la, a més de incorporar-la dins els seus coneixements.
 16. 16. TIC aplicades a l’Educació Primària 16 Universitat de les Illes Balears REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES Adell, J. (1997, novembre). Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la información. Revista electrónica de tecnología educativa, 7. Descarregat el 14 de novembre, de http://www.uib.es/depart/gte/revelec7.html Barroso, J. i Romero, R. (2007). Las presentacionescolectivas, en CABERO, J. (Coord.). NuevasTecnologíasAplicadas a la Educación (pp. 77-90). Madrid: McGrawHill. Belloch, C. (s.d.). PresentacionesMultimedia. Descarregat el 15 d’octubre de 2013, de http://www.uv.es/bellochc/pdf/Presentaciones%20multimedia.pdf BrandeComunicación S.L (2011). Multimedia, CD’s y presentaciones. Audio, video, mapasinteractivos, toursvirtuales, 3D… Descarregat el 31 d’octubre de 2013, de http://www.brande.es/presentaciones_multimedia_interactivas.html Cabero, J, Morales, A., Barroso, J, Román, P. i Romero, R. (2004). La red como instrumento de formación. Bases para el diseño de materialesdidácticos [versió electrònica]. Pitxel-Bit. Revista de Medios y Educación, 22, 5-23. Cep de Càdiz (2012). b) sesión 2 [fotografia]. Descarregat el 16 de noviembre, de http://escuela2-0.wikispaces.com/b%29+sesi%C3%B3n+2 ConectarIgualdad (2013). Cuaderno 1: Combinación de Medios y de contenido en Diseño multimedia. Descarregat el 31 d’octubre de 2013, de http://competenciastic.educ.ar/pdf/diseno_multimedia_1.pdf Edu&tec. El sitio en la red de Jordi Adell (2013, septiembre 29). “Enseñanza XXI”, ¿más de lo mismo? [missatge de blog]. Descarregat el 14 de novembre, de http://elbonia.cent.uji.es/jordi/2013/09/29/ensenanza-xxi-mas-de-lo-mismo/ Gobierno de Canarias un solo pueblo. Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad [2011, abril 11]. Glogster EDU – Crear pósteres con fotos, música y vídeos [fotografía de blog]. Descarregat el 16 de noviembre, de http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/blog/2011/04/11/glo gster-edu-crear-posteres-con-fotos-musicas-y-videos/ IHMC CmapTools (s.d). IMC CmapTools [fotografia]. Descarregat el 3 de decembre de, http://cmap.ihmc.us/
 17. 17. TIC aplicades a l’Educació Primària 17 Universitat de les Illes Balears Microsoft-Office-PowerPoint (2013, maig 18). Partes de PowerPoint [fotografia de blog]. Descarregat el 16 de novembre, de http://powerpoint-armoniajose.blogspot.com.es/ Robótica al descubierto (2011, agost 24). Herramientas Web 2.0: PREZI [fotografia de blog]. Descarregat el 16 de noviembre, de http://solorobotica.blogspot.com.es/2011/08/herramientas-web-prezi.html Saux, G., Burin, D. i Irrazabal, N.(2012, novembre). Comprensión de Textos Expositivos en PresentacionesMultimedia: Efectos de Sobrecarga Cognitiva como Consecuencia de la Inclusión de Gráficosdurante la Lectura. Revista de intestigación en Psicología, 18, 2. Descarregat el 16 de novembre, de http://www.psi.uba.ar/investigaciones.php?var=investigaciones/revistas/investig aciones/indice/resumen.php&id=437&anio=18&vol=2 Solsona, F. (2000). Sección Informativa. Consejosútiles para mejorar las presentacionestécnicasaudiovisuales [versió electrónica]. ACIMED, 8(3), 239-43. Vida extrema (2011, març 14). Prezi, crear presentacions animades [fotografia de blog]. Descarregat el 2 de decembre, de http://vidaextrema.org/prezi-crearpresentaciones-animadas-al-siguiente-nivel/ UFM Universidad Francisco Marroquín. Centro de Tecnologías Avanzadas(2013, febrer 5). Sliderocket herramienta para presentaciones profesionales. Descarregat el 16 de noviembre, de http://www.ceta.ufm.edu/blog/2013/2/5/sliderocket-unaherramienta-para-hacer-presentaciones-profesionales

×