Dinsdag 4 oktober 2011<br />Vivian Kennes<br />Accountmanager Healthcare Solutions<br />Seminar Informatiebeveiliging in d...
Wat is Gezondheid 2.0 ? <br />
Voorkeur bij gezondheidsvraagstukken: <br />53% 	: Zoekmachine<br />31% 	: Huisarts<br />23% 	: Wikipedia <br />bron Gezon...
95%<br />Van de artsen gebruikt Google onder werktijd om informatie te vinden over aandoeningen, nieuwe ontwikkelingen of ...
De verbonden patiënten mensen<br /><ul><li>We verbinden
We luisteren
We geven steun
We registreren
We delen
We beoordelen
We creëren adviezen
We dagen elkaar uit
We helpen elkaar
etc</li></li></ul><li>De verbonden mens heeft elkaar nodig<br />84% vindt dat de arts actief moet betrekken<br />35% wordt...
De verbonden mens helpt kiezen<br />
Het traditionele healthcare universum<br /><ul><li>Consumenten moeten relatie aangaan met individuele zorg gerelateerde in...
Focus ligt op de behoefte van de zorgaanbieder, de werkgever, de financier of leverancier, niet op de consument</li></li><...
Gezond te worden
Te leren omgaan met een aandoening of beperking</li></ul>RVZ, gezondheid 2.0: U bent aan zet<br />
Copernica shift in de zorg gezondheid 2.0<br />In 1543, Copernicus was the first to propose that the Earth rotated around ...
Gezondheid 2.0 & Informatiebeveiliging ?<br />
Gezondheid 2.0 & Informatiebeveiliging<br />Noodzaak om efficiënter te werken & informatie te delen<br /> Toenemende werkd...
Gezondheid 2.0 & Informatiebeveiliging<br /> Cliëntenportalen, inzage cliëntendossiers <br />e-Health toepassingen<br />On...
Spanningsveld<br />Privacy & <br />Veiligheid<br />Beschikbaarheid & Toegang<br /> Integriteit Gegevens<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gezondheid 2.0 en de gevolgen voor informatiebeveiliging

701 views

Published on

De presentatie geeft weer wat voor invloed Gezondheid 2.0 heeft op de informatiebeveiliging in de zorg. Een nieuwe manier van werken, concurrentie in de zorg en het centraal stellen van de patient, zorgt ervoor dat men ook zorgvuldiger om moet gaan met medische informatie.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gezondheid 2.0 en de gevolgen voor informatiebeveiliging

 1. 1. Dinsdag 4 oktober 2011<br />Vivian Kennes<br />Accountmanager Healthcare Solutions<br />Seminar Informatiebeveiliging in de zorg<br />
 2. 2.
 3. 3. Wat is Gezondheid 2.0 ? <br />
 4. 4. Voorkeur bij gezondheidsvraagstukken: <br />53% : Zoekmachine<br />31% : Huisarts<br />23% : Wikipedia <br />bron Gezondheid 2.0 RVZ 2010<br />
 5. 5. 95%<br />Van de artsen gebruikt Google onder werktijd om informatie te vinden over aandoeningen, nieuwe ontwikkelingen of medicijnen<br />
 6. 6. De verbonden patiënten mensen<br /><ul><li>We verbinden
 7. 7. We luisteren
 8. 8. We geven steun
 9. 9. We registreren
 10. 10. We delen
 11. 11. We beoordelen
 12. 12. We creëren adviezen
 13. 13. We dagen elkaar uit
 14. 14. We helpen elkaar
 15. 15. etc</li></li></ul><li>De verbonden mens heeft elkaar nodig<br />84% vindt dat de arts actief moet betrekken<br />35% wordt actief betrokken<br />25% wordt niet betrokken bij keuze<br />Bron: NCPF<br />
 16. 16. De verbonden mens helpt kiezen<br />
 17. 17. Het traditionele healthcare universum<br /><ul><li>Consumenten moeten relatie aangaan met individuele zorg gerelateerde instellingen
 18. 18. Focus ligt op de behoefte van de zorgaanbieder, de werkgever, de financier of leverancier, niet op de consument</li></li></ul><li>Gezondheid 2.0<br />Maatschappelijke ontwikkeling waarbij de<br />burger participeert in communities die hem ondersteunen in zijn activiteiten om:<br /><ul><li>Gezond te blijven
 19. 19. Gezond te worden
 20. 20. Te leren omgaan met een aandoening of beperking</li></ul>RVZ, gezondheid 2.0: U bent aan zet<br />
 21. 21. Copernica shift in de zorg gezondheid 2.0<br />In 1543, Copernicus was the first to propose that the Earth rotated around the sun, while accepted scientific thought at the time believed the Earth was the center of the universe. Copernicus effectively “changed the center of the universe”.<br />
 22. 22. Gezondheid 2.0 & Informatiebeveiliging ?<br />
 23. 23. Gezondheid 2.0 & Informatiebeveiliging<br />Noodzaak om efficiënter te werken & informatie te delen<br /> Toenemende werkdruk in de zorg<br /> Toenemend beroep op de zorg door vergrijzing<br /> Beter geïnformeerde cliënt / patiënt<br />
 24. 24. Gezondheid 2.0 & Informatiebeveiliging<br /> Cliëntenportalen, inzage cliëntendossiers <br />e-Health toepassingen<br />Online consults<br />Online meetgegevens, bijv. bloedwaarden<br /> Samenwerking zorgketenpartners middels extranet portalen<br />Aansluiting EPD’s - instellingsnetwerk<br />
 25. 25. Spanningsveld<br />Privacy & <br />Veiligheid<br />Beschikbaarheid & Toegang<br /> Integriteit Gegevens<br />
 26. 26. Informatiebeveiliging<br /> Invoering BSN nummer in de zorg<br /> Regionale EPD’s (vs landelijk EPD)<br />Degelijk beleid noodzakelijk <br />
 27. 27. Regeling Gebruik BSN nr in de zorg<br />Artikel 2<br />De gegevensverwerking, bedoeld in art. 8 en 9 van de wet, in art. 52, eerste, vierde en vijfde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten,<br />in art. 86, eerste, vierde en vijfde lid, van de Zorgverzekeringswet en in de artikelen 28, tweede lid, en 29 van het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg voldoet aan de NEN 7510<br />
 28. 28. Relatie relevante wet- en regelgeving<br />WBP - Wet Bescherming persoonsgegevens<br />WGBO - Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst<br />BIG - Wet Beroepsuitoefening Individuele Gezondheidszorg <br />Kwaliteitswet Zorginstellingen<br />Wbsn-z -Wet Burger Service Nummer in de zorg<br />Wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg (Elektronisch Patiënten dossier)’<br />
 29. 29. Informatiebeveiliging& Personal health records<br />
 30. 30. Informatiebeveiliging<br />
 31. 31. Informatiebeveiliging & EPD’s<br />
 32. 32. Informatiebeveiliging & toenemende ICT ondersteuning<br />
 33. 33. Informatiebeveiligingsbeleid<br /> voorkomen van incidenten<br />kwaliteit van zorg hoog houden<br />concurrentievoordeel behalen<br />wettelijke verplichting<br />
 34. 34. Informatiebeveiliging op orde hebben<br /> NEN7510 norm biedt praktische handvatten <br />NEN7510 norm compliancy legt goede basis <br />
 35. 35. ???<br />

×