Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Đồ án chi tiết máy bánh vít trục vít

1,559 views

Published on

http://thuviencokhi.vn/ Nơi trao đổi hướng dẫn và tập trung đồ án mẫu về chi tiết máy Nơi bạn có thể nhận được sự tư vấn tốt nhất và cụ thể từ các thầy trong trường BKHN

Published in: Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Đồ án chi tiết máy bánh vít trục vít

  1. 1. Đặctínhhộpgiảmtốc NnUZZqmCấpchínhxác 4,1257614.62298813,2°8

×