Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociale Media bij de overheid (Overheid en ICT 2010)

2,397 views

Published on

Tijdens Overheid en ICT heeft Otto Thors deze presentatie verzorgd. Voor vragen of verzoeken naar aanleiding van deze presentatie kan contact worden opgenomen via info@thors.nl

Published in: Self Improvement

Sociale Media bij de overheid (Overheid en ICT 2010)

 1. 1. Sociale Media in de praktijk<br />Otto Thors<br />Hoofdredacteur Proces&Document<br />27 april 2010<br />Overheid en ICT<br />Jaarbeurs Utrecht<br />
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9. Social Media Guru’s .........bestaan niet!<br />
 10. 10. Inhoudelijk kader<br />Communicatieprincipes<br />Weak Ties<br />Footprinting<br />Participatie<br />Drie manieren om dienstverlening te verbeteren met sociale media<br />Sociale media tot een succes maken<br />
 11. 11. Communicatieprincipes<br />1:1 <br />mobiliteit<br />1: many <br />Massacommunicatie <br />Many:many<br />Weak ties <br />
 12. 12. Weak Ties verkleinen de afstand<br />tussen mensen onderling tussen organisaties en mensen<br />
 13. 13. Foot printing<br />“metaverse” of “cloud”<br />
 14. 14. Participatie<br />
 15. 15.
 16. 16. Participatieladder voor de overheid<br />Meebeslissen<br />Co-produceren<br />medebeslisser<br />Adviseren<br />Samenwerk<br />partner<br />Raadplegen<br />adviseur<br />geconsulteerde<br />Informeren<br />toehoorder<br />Bron: Edelenbos en Munnikhof<br />
 17. 17. BETROKKEN BURGERS, BEWOGEN BESTUUR<br />“ Gezien de mogelijkheden die beleidsparticipatie − vooral op het terrein van de publieke dienstverlening − biedt aan zowel ambtenaren als burgers om over voor hen (vaak persoonlijk) belangrijke thema’s intensiever te kunnen communiceren en daarmee eParticipatie tot normaal instrumentarium in hun onderlinge relatie te maken, ligt de keuze voor ondersteuning op dit terrein voor de hand.” <br />“ Tot dusver heeft binnen de experimenten de meeste nadruk gelegen op het ontwikkelen van een idee tot werkend initiatief, op het overwinnen van de institutionele barrières.” <br />
 18. 18. Drie manieren<br />Samenwerking en participatie<br />Open Data<br />Persoonlijke en dynamische Informatie<br />
 19. 19. Samenwerking en participatie<br />
 20. 20. Samenwerking en participatie<br />
 21. 21. Samenwerking en participatie<br />
 22. 22. Samenwerking en participatie<br />
 23. 23. Open Data<br />
 24. 24. Open Data<br />
 25. 25. Open Data<br />
 26. 26. Persoonlijke en dynamische Informatie<br />
 27. 27. Persoonlijke en dynamische Informatie<br />
 28. 28. Persoonlijke en dynamische Informatie<br />
 29. 29. Sociale media tot een succes maken<br />Sociale media te vaak gezien als operationeel middel<br />“Doe mij een community” <br />“We moeten iets met Hyves”<br />
 30. 30. Sociale media tot een succes maken<br />Het is bij sociale media niet interessant <br />wat er allemaal kan (functionaliteiten)<br />Het is veel belangrijker om te kijken <br />wat mensen in werkelijkheid doen <br />(gebruik en toepassing)<br />
 31. 31. Sociale media tot een succes maken<br />Beperking: <br />Systeembeheer zet sociale media sites achter de firewall…<br />Kwestie van tijd<br />Hosting<br />Application Service providing<br />Software as a Service<br />Cloud computing<br />Mobile<br />
 32. 32. Sociale media tot een succes maken<br />Als een sociale site technisch live staat, zal een traditionele projectmanager enthousiast de “oplevering” vieren.<br />
 33. 33. Sociale media tot een succes maken<br />Als gastheer zul je het gedrag van de participanten moeten kunnen duiden<br />Gastheerschap is iets anders dan community-management<br />
 34. 34. Sociale media tot een succes maken<br />Tegelwijsheid<br />Sociale media krijgen pas waarde als mensen het serieus nemen, <br />dat zullen ze pas doen als je het zelf serieus neemt<br />Dilemma van de Overheid<br />Niemand uitsluiten<br />vs.<br />90-9-1 principe: 10% is actief, richt je daar op!<br />
 35. 35. Seeyou in the cloud!<br />Otto Thors<br />Info@Thors.nl<br />06 - 8141 8533<br />Procesendocument.nl<br />

×