Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie antwoord 2.0 #geleboekje

1,413 views

Published on

Dit is de presentatie die ik op 31 augustus heb gegeven in het kader van Antwoord 2.0 Onderdelen van dit verhaal kunnen worden opgenomen in de publicatie 'Het Gele Boekje', dat wordt samengesteld in opdracht van VDP, Topkring Dienstverlening, NVVB, KING, Werkgroep Antwoord, het Ministerie van BZK/ open data en NOiV.

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie antwoord 2.0 #geleboekje

 1. 1. Van e-Government naar we-Government Otto Thors adviseur sociale media en dienstverleningAmersfoort 31 augustus 2011 www.we-government.nl
 2. 2. Inhoud ImpactKlantvaardigheden en Burgers praten ook met elkaarklantbehoeftenCommunicatieprincipes en Van bereik naar impactnetwerkdenkenOntwikkelmodel voor Dynamische rolopvattingsocial media strategieeParticipatie, Open data, De toekomst is al lang begonnenApps , Mobiel internet
 3. 3. Internetgebruik van burgers91% gebruikt internetInformatie CommunicatieInteractie TransactieVermaakDigitale vaardighedenOperationeel 74% (browser, zoekmachine, formulier)Formeel 80% (navigatie en orientatie)Informatie 53% (vinden en gebruiken)Strategisch 29% (voordeel behalen, doelen bereiken)Social Media43% van de Nederlanders maakt dagelijks of wekelijksgebruik van sociale netwerken
 4. 4. Klantbehoeften individueel Maatwerk E-dossier genot gewineffectief efficiënt gemeenschap gemak Contact E-formulier collectief
 5. 5. 1:1 Overheid 1: manymany: many Burger 2.0
 6. 6. Identiteit wordt op internet platgeslagen tot... informatie die je uploadt Foto Inzicht in vriendenkring Berichten die je plaatst
 7. 7. Motieven van burgers• Burgers willen informatie en diensten kunnen afnemen• Burgers willen contact met verantwoordelijke mensen en afdelingen• Burgers willen over iets kunnen kiezen en oordelen• Burgers willen iets kunnen agenderen• Burgers willen hun stem of mening kwijt en daarover debatteren• Burgers willen van gedachten wisselen over verschillende onderwerpen• Burgers willen misstanden aan de kaak stellen• Burgers willen sociaal netwerken met gelijkgestemden• Burgers willen zelf een probleem oplossen• Burgers willen helpen bij het oplossen van een probleem• Burgers willen waarde toevoegen aan diensten• Burgers willen monitoren en de uitvoering van beleid kunnen volgen
 8. 8. Gemiddelde leeftijd op sociale netwerk sites44 39 38 29
 9. 9. Actieve inbreng gebruikers Open toegankelijk Web 2.0 Platforms op internet waar gebruikers zich kunnen organiseren, samenwerken, vriendschappen onderhouden, delen, ruilen, handelen en/of creëren Maximaal geëxploiteerdDecentraal georganiseerd
 10. 10. Het barrière model Institutionele Gebruiks Effect barrières barrières barrièresInternet Overheid Burgers ParticipatieMogelijkheden gebruikt internet participeren heeft invloed op voor overheid e-participatie Bron: Meijer en Thaens
 11. 11. Het is bij sociale media niet interessantwat er allemaal kan (functionaliteiten) Plan van Aanpak - Programma van Eisen doen Functioneel Ontwerp - Technisch Ontwerp Het is veel belangrijker om te kijken wat mensen in werkelijkheid doen (gebruik en toepassing) Monitoren - Luisteren - Vragen stellen deelnemen Deelnemen - Antwoorden geven - Initieren
 12. 12. open Dialoog Co-productie op eigen media op externe mediacontent Informeren Betrekken via eigen media via externe media gesloten gesloten open platform Bron: www.we-government.nl
 13. 13. open Dialoog Co-productie op eigen media op externe media regisseur gast(heer)content Publiceren Verspreiden op eigen media op externe media redacteur marketeer gesloten gesloten open platform Bron: www.we-government.nl
 14. 14. Redacteur• informatie van binnen naar buiten• push berichtgeving op beschikbaarheid• trapsgewijs contentbeheer proces• centrale sturing en verantwoordelijkheid• communicatie als sluitstuk beleidsproces• gericht op status bevestigen Bron: www.we-government.nl
 15. 15. Marketeer• informatie van binnen naar buiten• push berichtgeving op basis van bereik• doelgroep oriëntatie• zichtbaarheid vergroten• gericht op reputatie verbeteren Bron: www.we-government.nl
 16. 16. Regisseur• initiatief van binnen naar buiten• pull berichtgeving op basis van beschikbaarheid• doelgerichte focus en scope• tijdspad en doorlooptijd staan vast• gestructureerde co-creatie• toetsen en prioriteren• gericht op betrekken en legitimeren Bron: www.we-government.nl
 17. 17. Gast(heer)• initiatief van buiten naar binnen• pull berichtgeving op basis van betrokkenheid• eerst ontvangen, dan zenden• ongestructureerde co-creatie• tijdspad en doorlooptijd onbekend• agenderen, aanpassen en waarderen• dynamische rolopvatting• gericht op betrekken en innoveren Bron: www.we-government.nl
 18. 18. open Dialoog Co-productie op eigen media op externe media regisseur gast(heer)content Model geschikt voor publicatie? Publiceren Verspreiden op eigen media op externe media redacteur marketeer gesloten gesloten open platform Bron: www.we-government.nl
 19. 19. Trendse-Participatie
 20. 20. eParticipatieBetrokken burgers, bewogen bestuur eParticipatie Het toepassen van ICT-middelen door overheid en burgers om samen te werken aan oplossingen voor, of in ieder geval in gesprek te komen over, maatschappelijke vraagstukken.” 3 typen relaties: Burger - Bestuur >politieke participatie Burger - Dienstverlening >beleidsparticipatie Burger - Burger >sociale participatie
 21. 21. De Utrechtse Participatiestandaard1. Krachtenveldanalyse maken2. Niveau van participatie bepalen3. Actoren met kernboodschap bepalen4. Kalender maken5. Participatiemiddelen bepalen
 22. 22. Mindset1. Van informeren, naar betrekken2. Van aanbod, naar vraag3. Van interessant doen, naar geinteresseerd zijn
 23. 23. TrendsOpen data
 24. 24. Open Data: het op eenduidige wijze, publiekelijk en elektronischebeschikbaar maken van data.De voordelen van open dataMet open data kunnen programmeurs laagdrempelig, goedkoop enflexibel informatie uit verschillende bronnen combineren.Het mixen van informatie maakt nieuwe diensten en inzichtenmogelijk:• Diensten die anders te duur zouden zijn• Diensten die anders technisch niet te realiseren zijn• Wetenschappelijk onderzoek en inzichten• Betere beslissingen door burgers en organisaties
 25. 25. Doelen:Beth Noveck (USA) 69 miljoen downloads 40% leidt tot gebruik Betrouwbaarheid vergroteneerste jaar: 47 datasets Snelheid van informatie verhogenInmiddels: >250.000 Opbrengsten : Kosten Datakwaliteit verbeteren (10 tot 40) : (1)
 26. 26. Mindset1. Van sturing en beheersing, naar delen en verspreiden2. Van verantwoorden, naar uitleggen3. Van zelf doen, naar laten doen
 27. 27. TrendsOpen Ontwikkelmodel
 28. 28. $50.000 budget 30 dagen$2.300.000 waarde 47 toepassingen
 29. 29. 3 maanden22 diensten48 toepassingen
 30. 30. Mindset1. Van beperken, naar betrekken2. Van protocollen, naar spelregels3. Van procesfocus, naar resultaatsfocus
 31. 31. TrendsMobielInternet
 32. 32. Mobiel Internet• 36% van Nederlanders gebruikt mobiel internet • 12 tot 25 jaar: 48% • 25 tot 44 jaar: 40%
 33. 33. 74% van de app-gebruikers gebruikt Apple of AndroidGemiddeld aantal apps:iPhone: 48Android: 35Blackberry: 15Juli 2008 eerste app wordt gedownloadDecember 2014 185.000.000.000 downloads
 34. 34. Jachtvergunning app
 35. 35. Mindset1. Van eenmalig beheer, naar meervoudig gebruik2. Van centraal, naar plaatsgebonden informatie3. Van eigen servers, naar externe netwerken
 36. 36. Van e-Government......naar we-GovernmentOtto Thors06 - 8141 8533Info@thors.nlwe-Government.nl@Thorsius

×