Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Open Innovatie Festival 2010 Amersfoort

807 views

Published on

Deze presentatie over de impact van sociale media heb ik verzorgd tijdens het Open Innovatie Festival 2010 in Amersfoort op 29 november 2010.

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Open Innovatie Festival 2010 Amersfoort

 1. 1. Open Innovatie Festival Impact van sociale media Otto Thors adviseur sociale media en dienstverlening Amersfoort 29 november 2010 www.we-government.nl
 2. 2. Initiator Uitgever Hoofdredacteur
 3. 3. Excellente dienstverlening vraagt om een klantgerichte organisatie bestaand uit betrokken medewerkers die elkaar begrijpen en in gezond contact staan met inwoners en bedrijven ®Thors.nl
 4. 4. Bron: VDP
 5. 5. 1:1 1: many many: many Mond tot mond Massamedia Zwerm
 6. 6. Weak Ties verkleinen de afstand tussen mensen onderling tussen organisaties en mensen
 7. 7. Identiteit wordt op internet platgeslagen tot... avatar-foto berichten die je plaatstinzicht in je vriendenkring informatie die je uploadt
 8. 8. Online gemeenschappelijke interesses en doelen verbinden
 9. 9. Gemiddelde leeftijd op sociale netwerk sites 44 39 38 29
 10. 10. eParticipatie = het toepassen van ICT-middelen door overheid en burgers om samen te werken aan oplossingen voor, of in ieder geval in gesprek te komen over, maatschappelijke vraagstukken.” 3 typen relaties: Burger - Bestuur >politieke participatie Burger - Dienstverlening >beleidsparticipatie Burger - Burger >sociale participatie eParticipatie Betrokken burgers, bewogen bestuur
 11. 11. Informeren Raadplegen Adviseren Co-produceren Meebeslissen toehoorder geconsulteerde adviseur Samenwerk partner medebeslisser Participatieladder voor de overheid Bron: Edelenbos en Munnikhof
 12. 12. Bron: Meijer en Thaens Het barrière model Internet Mogelijkheden Overheid gebruikt internet voor e-participatie Burgers participeren Participatie heeft invloed op overheid Institutionele barrières Gebruiks barrières Effect barrières
 13. 13. Van Kennis delen Protocollen en processen Command en control Interessant zijn Naar Kennis creëren Samenwerken Connect en collaborate Geïnteresseerd zijn Mindshift
 14. 14. Uitdagingen van Amersfoort 2.0 • Huisvesting: flexibeler, mobieler, op maat, georganiseerd rond activiteiten. • Dit vraagt om andere voorzieningen, met name op het gebied van ICT. Met technische (online) voorzieningen op maat, plaats onafhankelijk, ʻcloudcomputingʼ.ICT faciliteert, gebruiker centraal. Nu: als ik echt wat op het web wil dan werk ik thuis. • En met toegang tot de juiste informatie en kennis, altijd en overal. Belang van o.a. goed intranet neemt toe. • Open, toegankelijk, online: hoe gaan we dan om met risicoʼs t.a.v. beveiliging, aansprakelijkheid en beheer? • En hoe verhoudt dit zich tot de huidige werkwijze (gericht op standaardisatie, complexiteitsreductie, controle en beheer) • Communicatie; het aantal kanalen is oneindig groot geworden, hoe gebruik je die om burger van informatie te voorzien? • Regie op communicatie steeds lastiger. Bestuurders communiceren privé via weblogs en Twitter, communicatie rond incidenten wordt aan alle kanten ingehaald. • Bewoners weten meer, organiseren zich gemakkelijker, worden ook zenders: wat doe je daarmee? Tal van mogelijkheden m.b.t. participatie en inspraak, coproductie, ʻcrowdsourcingʼ. • Iedere burger kan zʼn eigen nieuwsvoorziening samenstellen op basis van eigen interesse: hoe kom je daar als gemeente tussen? • Van www.amersfoort.nl 1.0 naar 2.0. Wat betekent dat? • Ambtenaar 2.0 vraagt om andere vaardigheden, competenties bij medewerkers en het management. • Hoe werven, binden en boeien we jong (hoogopgeleid) talent dat zelf al lang 2.0 werkt, studeert, leeft? Zij brengen genoemde verandering de organisatie in. • Minder regels, meer service. Minder regeldruk, meer dienstverlening digitaal en multichannel.
 15. 15. 1. We maken voordat we beginnen heldere afspraken over het te volgen participatietraject. Deze afspraken leggen we vast in een startnotitie. 2. We bepalen vooraf of participatie wenselijk is en hoeveel speelruimte er mogelijk is. We organiseren geen participatieproces als er nauwelijks iets te beslissen valt. 3. Participatie betekent voor ons ook: een open en attente houding, serieus luisteren naar wat u te zeggen heeft en zoeken naar mogelijkheden. 4. We praten en schrijven in begrijpelijke taal. 5. We zorgen dat u kunt beschikken over alle relevante informatie en bieden deze op verschillende manieren aan. 6. Wanneer er tussentijds wijzigingen optreden, dan laten wij u dat weten. 7. We nodigen u tijdig (tenminste 2 weken van tevoren) uit voor bewonersavonden en organiseren deze bij voorkeur bij u in de wijk Zeven spelregels voor participatie
 16. 16. Uitgangspunten voor participatie en inspraak • Draagvlak en informatie • Verwachtingen • Algemeen belang • Kwaliteit beleid • Samenwerking groepen • Wederzijds begrip • Mate van invloed kan per participatietraject verschillen – Raadplegen – Adviseren – Co-produceren • Verschil en relatie tussen participatie (vooraf) en inspraak (achteraf) • Representativiteit: deelname door afspiegeling van de bevolking, niet als vertegenwoordiging • 18 Instrumenten, waarvan slechts 1 online (bij raadplegen): Internetdebatten
 17. 17. Sociale media te vaak gezien als operationeel middel.... “Doe mij een community” “We moeten iets met Hyves” Het is bij sociale media niet interessant wat er allemaal kan (functionaliteiten) Het is veel belangrijker om te kijken wat mensen in werkelijkheid doen (gebruik en toepassing)
 18. 18. Sociale media strategie bepalen Participatie functioneel ondersteunen Publiceren op externe media Co-productie op externe media Publiceren op eigen media Controle Collaboratie Kennis delen Kennis creëren
 19. 19. Sociale media inzetten bij de overheid 1. Dynamische Informatie 2. Samenwerking 3. Open Data
 20. 20. Sociale media inzetten bij de overheid 1. Dynamische Informatie 2. Samenwerking 3. Open Data
 21. 21. • Zeven thema’s: Wonen, Werken, Bereikbaarheid, Kwaliteit, Duurzaamheid, Bouwen, Groene Hart • Circa 1.300 bewoners betrokken • Ruim 60 reacties op ieder thema in webpoll • #dsvm trending topic op Twitter
 22. 22. Sociale media inzetten bij de overheid 1. Dynamische Informatie 2. Samenwerking 3. Open Data
 23. 23. Beth Noveck (USA) eerste jaar: 47 datasets Inmiddels: >250.000 69 miljoen downloads 40% leidt tot gebruik Opbrengsten : Kosten (10 tot 40) : (1) Doelen: Betrouwbaarheid vergroten Snelheid van informatie verhogen Datakwaliteit verbeteren
 24. 24. Aan de slag in Amersfoort: Waar kan je vandaag al mee beginnen?
 25. 25. Volume Betrokkenheid Invloed 1. Luisteren en Kijken Zoeken en analyseren van online conversaties Actie
 26. 26. 2. Aanhaken en Faciliteren Als gastheer zul je het gedrag van de participanten moeten kunnen duiden Gastheerschap is iets anders dan community- management Wie doet wat en wie is waarvoor verantwoordelijk?
 27. 27. 3. Discussiëren en Meedoen 1. Word lid van alle grote sociale media sites 2. Let op relaties tussen social media sites 3. Breng verband aan tussen je profielen op verschillende sites 4. Zoek early adopters en mensen die “top of mind” zijn en connect 5. Selecteer relevante bronnen, gebruik RSSfeeds, lees blogs 6. Vertel ook offline dat je online actief bent 7. #Durf te vragen! 8. Laat je niet afleiden door traditionele media 9. Ga naar events en neem deel aan de Twitter Fountain 10. Wees consequent in je online gedrag
 28. 28. Van e-Government......naar we-Government Otto Thors 06 - 8141 8533 Info@thors.nl we-Government.nl @Thorsius

×