Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energizer Fieldlab Thors

225 views

Published on

Tijdens het Fieldlab Dienstverlening heb ik een energizer mogen verzorgen over de impact van digitale transformatie op de dienstverlening bij gemeenten. De veranderaanpak Qurve staat hierbij centraal. Vragen of meer weten? Stuur me een berichtje!

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Energizer Fieldlab Thors

 1. 1. Bron: Upstream Digitale Transformatie 27 september 2018 Fieldlab Dienstverlening WE-government.nl Otto Thors WEgovernment De impact van digitale transformatie
 2. 2. The Central Social Institution in Prague was home to the world's largest vertical file cabinet, with over 3,000 drawers. The desks could move up, down, left, and right at the push of a button. Bron: Upstream Elevator desks in Prague, 2013 Elevator desks in Prague, 1937 Digitale Transformatie 27 september 2018 Fieldlab Dienstverlening WE-government.nl
 3. 3. Wat is Digitale Transformatie? Als door technologische ontwikkelingen bestaande beperkingen worden opgeheven, vallen ingesleten patronen bloot. Dan is het geen kwestie meer van niet kunnen, maar van niet willen. Digitale Transformatie 27 september 2018 Fieldlab Dienstverlening WE-government.nl ‘Iedereen wist dat het niet kon, totdat er iemand kwam die dat niet wist…’
 4. 4. Digitale Transformatie 27 september 2018 Fieldlab Dienstverlening WE-government.nl
 5. 5. Zo kost alleen al de omzetting van een maandabonnement naar een weekabonnement, een activiteit die de KvK ziet als maatwerk, een overheidsorganisatie 3.900 euro. Ingesleten patronen Digitale Transformatie 27 september 2018 Fieldlab Dienstverlening WE-government.nl
 6. 6. Je had het kunnen weten… Digitale Transformatie 27 september 2018 Fieldlab Dienstverlening WE-government.nl
 7. 7. Mentale ModellenChatbots Robots Digitale Transformatie 27 september 2018 Fieldlab Dienstverlening WE-government.nl
 8. 8. Sheila Jasanoff Professor of Science and Technology Studies Harvard Kennedy School Geef antwoord op de vraag: 1) Kunnen we op een andere manier vaststellen in welke behoefte deze technologie voorziet? 2) Wie zal er waarschijnlijk de meeste schade ondervinden van deze technologie? 3) Wie zal er verliezen en wie zal er baat hebben bij de omarming van deze technologie? 4) Hoe kunnen we ons begrip van deze technologie verbeteren en hoe kunnen we ervan leren? Digitale Transformatie 27 september 2018 Fieldlab Dienstverlening WE-government.nl
 9. 9. Bron: Upstream Digitale Transformatie 27 september 2018 Fieldlab Dienstverlening WE-government.nl20% voorbereiden 80% uitvoeren 80% evalueren Klanttevredenheid Klantbehoeften 20% uitvoeren80% voorbereiden 0% evalueren
 10. 10. Digitale Transformatie 27 september 2018 Fieldlab Dienstverlening WE-government.nl Celeste Barber • Gemotiveerd • Geïnteresseerd • Geïnformeerd • Ongemotiveerd • Ongeïnteresseerd • Ongeïnformeerd Klantbeeld
 11. 11. 1. Denken vanuit huidige organisatie 2. Versnippering en variatie 3. Kosten-baten analyse 4. Dienstverlening ontzorgt vakafdelingen 5. Informatie is van de vakafdelingen 6. Kanalen en communicatie vergen expertise 7. Interne besluitvorming is leidend 8. Financiële besparing als focus 9. Vooraf overtuigen 10.Reorganisatie en uitstroom 11.Eindresultaat als statisch gegeven 12.Verantwoordelijkheid per domein 1. Denken over een virtuele gemeente 2. Overkoepelende kernwaarden 3. Publieke waarden discussie 4. Dienstverlening ontzorgt klanten 5. Informatie is van de klant 6. Omnichannel en IT commodities 7. Klantbehoeften zijn leidend 8. Investeren in innovaties als focus 9. Gaandeweg inzicht vergroten 10.Samenwerking en mobiliteit 11.Eindresultaat als dynamische beweging 12.Gezamenlijke verantwoordelijkheid Transitierichting Dienstverlening Digitale Transformatie 27 september 2018 Fieldlab Dienstverlening WE-government.nl
 12. 12. De 4 verhaallijnen voor Dienstverlening en Digitalisering Innovatie Vernieuwing die bijdraagt aan de publieke waarde van de organisatie Samenwerking Gezamenlijke inzet om gedeelde doelen te bereiken Interactie De wisselwerking tussen de inwoners met de gemeente Informatie inzichten op basis van data, gegevens en duiding Digitale Transformatie 27 september 2018 Fieldlab Dienstverlening WE-government.nl
 13. 13. Publieke waarden Rendement Betrokkenheid Legitimiteit Impact Horizon Ambitieniveau Doelstelling Interactie Informatie Innovatie Samenwerking Wettelijke kaders Politiek-bestuurlijke Sensitiviteit Cofinanciering Risicobewust Personele bezetting Doorlooptijd Toepasbaarheid Samenwerking Ketenpartners Leveranciers Versterken regionale economie Digitale Transformatie 27 september 2018 Fieldlab Dienstverlening WE-government.nl De Innovatieagenda zorgt voor een prioritering in huidige en toekomstige innovaties, geeft inzicht in de beoogde effecten en schetst de governance
 14. 14. 1. URGENTIE CREËREN 2. LEIDENDE COALITIE OPRICHTEN 3. NIEUWE VISIE CREËREN 4. NIEUWE VISIE COMMUNICEREN 5. OBSTAKELS VERWIJDEREN 6. KORTE TERMIJN SUCCESSEN BEHALEN 7. VERBETERINGEN CONSOLIDEREN 8. VERANDERING VERANKEREN KOTTER’S 8 STAPPEN MODEL VOOR VERANDERING Waarom nu? Wie doen mee? Hoe dragen we het uit? Waar zit weerstand? Wat is er al gelukt? Wat is daardoor veranderd? Hoe verinnerlijken we dat? Digitale Transformatie 27 september 2018 Fieldlab Dienstverlening WE-government.nl Wat is ons verhaal?
 15. 15. Bron: Upstream Digitale Transformatie 27 september 2018 Fieldlab Dienstverlening WE-government.nl Otto Thors WEgovernment De impact van digitale transformatie Otto Thors E. info@Thors.nl M. +31 06 8141 8533

×