Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Tekstong Prosidyural

 1. TEKSTONG PROSIDYURAL
 2. Mga Layunin sa Pagkatuto › malalman ang kahulugan ng Tekstong Prosidyural; › malaman ang mga bahagi ng Tekstong Prosidyural; › nasundan ang mga hakbang sa isang Teskstong Prosidyural; › malaman ang mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng Tekstong Prosidyural; at › malaman kung paano makabuo ng isang Tekstong Prosidyural. 2 Inaasahan na pagkatapos ng Aralin na ito ang mga mag-aaral ay:
 3. Panimulang Gawain 3
 4. Ano nga ba ang Tekstong Prosidyural? 4
 5. PROSESO UNA IKALAWA IKATLO 5 HAKBANG
 6. Panimulang Ideya 6
 7. Panimulang Ideya 7 › Pagapply para magkaroon ng Passport.
 8. TEKSTONG PROSIDYURAL Ang tekstong prosidyural ay isang uri ng paglalahad na kadalasang nagbibigay ng impormasyon at instruksyon kung paanong isasagawa ang isang tiyak na bagay. 8
 9. Halimbawa: 9 Unang Hakbang Ikalawang Hakbang Ikatlong Hakbang Pagbuo ng Suliranin Pagpili ng Paksa Pagbuo ng Pamagat Gawin TAMA ang ‘Mga Hakbang sa Pagsulat ng panimulang bahagi ng Pananaliksik’
 10. LAYUNIN NG TEKSTONG PROSIDYURAL Ang layunin ng tekstong prosidyural ay makapagbigay ng sunod-sunod na direksyon, (Ingles: Procedure, Step by Step) at impormasyon sa mga tao upang tagumpay na maisagawa ang Gawain sa ligtas at angkop na paraan. 10
 11. Apat na nilalaman ng Teskstong Prosidyural 11
 12. 1. Layunin o Target na awtput Nilalaman ng bahaging ito kung ano ang kalalabasan ng proyekto ng prosidyur. Maaring Ilarawan ang mga tiyak na katagian ng isang bagay kung susundin ang gabay. 12
 13. 2. Kagamitan Nakapaloob dito ang ang mga kasangkapan at kagamitan kailanganin upang makompleto ang isasagawang proyekto. 13
 14. 3. Metodo Serye ng mga hakbang na isasagawa upang mabuo ang proyekto. 14
 15. 15
 16. Kahalagahan ng Tekstong Prosidyural 16
 17. Kahalagahan ng Tekstong Prosidyural 1. Dahil sa pagsunod ng mga hakbang, mayroon kang magagawang produkto o awtput. 2. Nagkakaroon ng kaalaman kung paano gumawa ng isang produkto. 17
 18. Mga Tiyak na katangian ng wika ng isang Tekstong Prosidyural 18
 19. Mga Tiyak na katangian ng wika ng isang Tekstong Prosidyural 1. Nakasulat sa kasalukuyang panahunan. 19
 20. Mga Tiyak na katangian ng wika ng isang Tekstong Prosidyural 2. Nakapokus sa pangkalahatang mambabasa at hindi sa iisang tao lamang. 20
 21. Mga Tiyak na katangian ng wika ng isang Tekstong Prosidyural 3. Tinutukoy ang mambabasa sa pangkahalatang pamamaraan sa pamamagitan ng paggamit ng mga panghalip. 21
 22. Mga Tiyak na katangian ng wika ng isang Tekstong Prosidyural 4. Gumagamit ng mga tiyak na pandiwa para sa introksiyon. 22
 23. Mga Tiyak na katangian ng wika ng isang Tekstong Prosidyural 5. Gumagamit ng malinaw na pag-ugnay at cohesive devices upang ipakita ang pagkakasunod sunod at ugnayan ng mga bahagi ng teksto. 23
 24. HALIMBAWA NG TEKSTONG PROSIDYURAL 24
 25. Paano magparehistro upang makaboto sa eleksyon? 25
 26. Mga Dapat isa alang alang Pagkuha ng Voter’s Registration Mga requirements: 1. Mamamayan ng Republika ng Pilipinas. 2. Labing walong (18) taong gulang bago ang araw ng eleksyon. 3. Residente ng Pilipinas sa loob isang taon. 4. Anim na buwang residente ng lugar kung saan ka boboto 26
 27. Mga bawal: 1. Sinentensyahan ng hukuman upang mabilango sa isang taon. 2. Sinentensyahan ng hukuman na nakagawa ng krimen ng pagtataksil sa gobyerno. 27 Mga Dapat isa alang alang Pagkuha ng Voter’s Registration
 28. Pagkuha ng Voter’s Registration Paano mag rehistro? 1. Magdala ng isang valid ID sa lokal na opisina ng COMELEC. 2. Punan ang tatlong kopya ng registration form para marehistro. 3. Magpa biometrics. 4. Itago ang acknowledgement receipt. 28
 29. MARAMING SALAMAT! 29
 30. SlidesCarnival icons are editable shapes. This means that you can: ● Resize them without losing quality. ● Change fill color and opacity. ● Change line color, width and style. Isn’t that nice? :) Examples: 30
 31. Now you can use any emoji as an icon! And of course it resizes without losing quality and you can change the color. How? Follow Google instructions https://twitter.com/googledocs/status/730087240156643328 ✋👆👉👍👤👦👧👨👩👪💃🏃💑❤ 😂😉😋😒😭👶😸🐟🍒🍔💣📌📖🔨 🎃🎈🎨🏈🏰🌏🔌🔑 and many more... 😉 31

Editor's Notes

 1. Dapat hindi tayo marunong umunawa kung sa mga tekstong prosidyural, bagkus dapat marunong rin tayong gumawa o sumalat ng isang tekstong prosidyural. Ngunit kung susulat tayo ng isang tekstong prosidyural dapat malawaka ng ating kaaalman sa paksang tatalakayin.
 2. Nakalista ito sa pamamagitan ng pagkasunod-sunod kung kalian ito gagamitin.
 3. Hakbang or procedure
 4. Maaring sa pamamagitan ito ng mahusay na paggana ng isang bagay, kagamitan, o makina o di kaya ay mga pagtatasa kung nakamit ang kaayusan na layunin ng prosidyur.
Advertisement