1
Strategic Performance System
(SPS)
with BFO
UOBSME
Date: March, 2013
ThomastanDa– BizForceOne Country Manager
1. Mô hình quản trị doanh nghiệp theo hệ thống SPS;
2. Cân bằng 3 dòng chảy trong doanh nghiệp
3. Các bước xây dựng kế hoạ...
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Hệ thống quản
lý theo tiêu
chuẩn quốc tế
ISO/Mc kinsey:
Điều lệ tổ chức
Qui chế DN
Các công ...
Performance Management Framework
Identifying
Defining
Measuring
Monitoring
Reporting
Key
Performance
Indicators
Company
st...
Three critical components for effective process of
performance management
Performance
Management
Infrastructure
Performanc...
STRATEGY
Plan and Execute
Monitor and Evaluate
Reward and Coach
Set Measures and Target
Performance Management Cycle
TRIẾT LÝ QUẢN TRỊ 3 DÒNG CHẢY ĐỂ CÂN
BẰNG ĐỘNG CÁC CHỈ TIÊU QUẢN TRỊ
DÒNG HÀNG (SCM)
Tổng hòa quan hệ của
05 NGUỒN LỰC gồm
:
DÒNG TIỀN (FCM): XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NỘI TẠI DOANH
NGHIỆP
• Thị trường lao động;
• Thị trường hàng hóa (Từ
dòng hàng chuyển q...
Cân bằng động các chỉ tiêu
KRIs & KPIs
• Tổng hòa quan hệ của 5 nguồn lực (BCG).
• Cân bằng 4 thị trường (Xác định DCF).
N...
QUẢN TRỊ DÒNG NGƯỜI (HR Capital)
1. Xây dựng dòng chảy công việc
cho từng bộ phận;
2. Thiết lập năng lực nhân viên
(Core c...
ĐỊNH HƯỚNG NGUỒN LỰC LAO ĐỘNG VỚI CHIẾN LƯỢC
CÔNG TY
I. Kế hoạch bán hàng
1. Nhu cầu thị trường (Demand Planning) (thị trường, thị phần)
2. Năng lực nhà phân phối (độ phủ thị ...
MÔ PHỎNG KỊCH BẢN KINH DOANH
Decision
Information
system –Hỗ
trợ ra quyết
định
Phân tích
rủi ro - PDAC
Xây dựng tầm
nhìn, ...
CHIẾN LƯỢC & HÀNH ĐỘNG
HÌNH MÔ PHỎNG KINH DOANH BẰNG BFO
End of Material
If you find this presentation useful, please consider telling
others about our site (www.bmi.vn)
Đo lường ...
Strategy and Balanced Scorecard
Mission –
Why We
Exist
Vision –
What We
Want to Be
Values –
What’s
Important
to Us
Strateg...
BẢNG CÂN BẰNG CHỈ TIÊU QUẢN TRỊ -
BALANCED SCORECARD (BSC)
•Robert S.
Kaplan cha
đẻ mô hình
Balanced
Scorecard
The philoso...
TRIỂN KHAI BSC TRONG BFO
Xây dựng KPI – Bản đồ chiến lược
Giá cả
Chất
lượng
Khả năng Đối tácTính năng Dịch vụ Thương
hiệuchọn lọc
Quy trình
Quản lý...
Vd: Workflows, process, SOP được chuẩn hóa trong hstqt
Cost Efficiency
Long-term Shareholder
Value
Revenue Growth
Price Availability BrandServiceQuality
Operations
Management
Pr...
Strategy map implemented on BFO
Long-term
Shareholder Value
Revenue Growth
Improve Cost Structure
Increase Asset Utilization
Cost Efficiency
Strategic Obj...
Price Availability BrandServiceQuality
Customer Acquisition
Customer Satisfaction
Customer Retention Customer Profitabilit...
Operations
Management
Processes (ERP)
Customer
Management
Processes
(CRM, DRP)
Innovation
Processes
(BEP, BCG, Biz
Simulat...
Human Capital
Organization
Capital
Information
Capital
• Skills
• Knowledge
• Attitude
• Systems
• Database
• Networks
• C...
Identifying Key Performance
Indicators (KPI)
Vision
Mission
and Values
Strategy
Finance
Customer
Internal Business
Process
HR
Development
Key Performance
Indicators
Ke...
KPIs ON BFO
• The measure of success must show clear, specific and
measurable performance indicators.
• The measure of success should ...
Relevant to the
Strategic Objective
Does KPI have a linkage with the strategic
objectives?
Controllable Are the KPI achiev...
KPI Family Dimension
Productivity Measures employee output (units/ transactions/
dollars), the uptime levels and how emplo...
KPI Family Dimension
Profitability Measures the overall effectiveness of the
management organization in generating profits...
KPI Family Dimension
Process
Efficiency
Measures how effectively the management
organization incorporates quality control,...
KPI Family Dimension
Cost
Savings
Measures how successfully the management
organization achieves economies of scale and
sc...
KPI Category Dimension
Direct
The actual raw data value as measured (e.g., sales
volume).
Percent
The comparison of the ch...
KPI Category Dimension
Simple
Ratio
The comparison of one value relative to another to
provide a benchmark for comparison ...
KPI Category Dimension
Composite
Average
The addition of the weighted averages of several
similar measures that result in ...
KPIs ON BFO
Strategy Map for
Corporate Functions (HR, IT, Finance and
Marketing)
Vision
Mission
Strategy
Integration between Corporate and
Division/Department
Corporate
Scorecard
Division
Scorecard
The D...
Financial
Customer
Internal Process
Learning & Growth
Corporate
Finance
Corporate
Marketing
Production
Supply Chain
R & D
...
Corporate and Division Scorecard
• Division Scorecard is formulated by looking at the four perspectives in
Corporate Score...
Corporate and Division Scorecard
Sample from GE Lighting Business Group
Level of Organization Financial Customer Internal ...
Division Strategy Map Template
• The strategy map for HR Division, Information Technology Division,
Finance Division, and ...
Optimize HR Efficiency
Drive Long term
Shareholder Value
Enhance People & Organizational
Effectiveness
Achieve HR
Process
...
Optimize IT Efficiency
Drive Long term
Shareholder Value
Enhance IT Impact on
Enterprise Outcome
Maintain a
Reliable IT
In...
Optimize Financial Efficiency
Drive Long term
Shareholder Value
Enhance Finance Effectiveness on
Enterprise Outcome
Achiev...
Optimize Marketing Efficiency
Drive Long term
Shareholder Value
Increase Sales
Revenue
Develop Innovative
Marketing
Commun...
*Phương pháp tổ chức thực hiên hệ thống TPS
• Chuẩn đoán, nghiên cứu khả thi
Chuẩn đoán - Khả thi
• Xây dựng quy trình ngh...
*Đặc tính nổi bậc của phương pháp Bestfit
1
• BMI cung cấp hệ điều hành doanh nghiệp BFO có mã nguồn và qui trình
chuẩn mự...
Corporate
Performance Management
“One accurate Measurement
is worth more than a
thousand expert opinions”
- Admiral Grace ...
Strategic performance system
Strategic performance system
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Strategic performance system

531 views

Published on

Hệ thống quản lý chiến lược doanh nghiệp

Published in: Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
531
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Phòng Marketing : Đề nghị cung cấp số liệu nghiêng cứu  ngành hàng ( theo Vùng, Miền) bao gồm các tiêu chí như sau :Số lượng xe đang lưu thôngThị phầnDự báotỷ lệ thay thế lốp xe (trên số lượng xe đang lưu thông).Phòng BHNĐ :Đề nghị cung cấp các thông tin sau :Số liệu tồn kho thực tế tại các đại lý.Số lượng tiêu thụ thực tế những sản phẩm (chi tiết) trong nhóm mặc hàng chủ lực.Thị phần của đối thủ cạnh tranh.
 • Thờigiantriểnkhaidựánnhanhhơn;Giảmmứcđộrủirochoquátrìnhápdụngcácchuẩnmựccủa ERP chocácdoanhnghiệp;Đốitáctriểnkhaivàkháchhàngsẽlàmviệc “cởimở” hơn;Giảm “giáphí” chokháchhàngtrongquátrìnhvậnhànhhệthống:Phíbảotrì;Pháttriểnthêmtínhnăng;Pháttriểnthêmbáocáoquảntrịđặcthù.Giảiquyếthầunhưtriệtđểmọinhucầu: “quảntrịđặcthù & chínhđáng” củakháchhàng.
 • Strategic performance system

  1. 1. 1 Strategic Performance System (SPS) with BFO UOBSME Date: March, 2013 ThomastanDa– BizForceOne Country Manager
  2. 2. 1. Mô hình quản trị doanh nghiệp theo hệ thống SPS; 2. Cân bằng 3 dòng chảy trong doanh nghiệp 3. Các bước xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 1. Xác định nhu cầu thị trường và dự báo 2. Mô phỏng kinh doanh 4. Đo lường hiệu suất với hệ điều hành doanh nghiệp BFO 1. Bản đồ chiến lược (Strategy Map) 2. KPI 5. Phương pháp tổ chức thực hiện. 2 Agenda
  3. 3. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/Mc kinsey: Điều lệ tổ chức Qui chế DN Các công cụ đo lường năng suất KPIs/KRI theo phương pháp: Lean sigma, TQM, JIT, BC G… Các công cụ quản lý/kiểm soát qui trình/thủ tục: ERP, CRM, SCM
  4. 4. Performance Management Framework Identifying Defining Measuring Monitoring Reporting Key Performance Indicators Company strategy Vision Mission Strategy Strategy Map
  5. 5. Three critical components for effective process of performance management Performance Management Infrastructure Performance Management Culture Performance Management Process Performance management cycle is continuous and consistent Culture that is based on performance accountability Logistic support and performance management administration Performance Management Component
  6. 6. STRATEGY Plan and Execute Monitor and Evaluate Reward and Coach Set Measures and Target Performance Management Cycle
  7. 7. TRIẾT LÝ QUẢN TRỊ 3 DÒNG CHẢY ĐỂ CÂN BẰNG ĐỘNG CÁC CHỈ TIÊU QUẢN TRỊ
  8. 8. DÒNG HÀNG (SCM) Tổng hòa quan hệ của 05 NGUỒN LỰC gồm :
  9. 9. DÒNG TIỀN (FCM): XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NỘI TẠI DOANH NGHIỆP • Thị trường lao động; • Thị trường hàng hóa (Từ dòng hàng chuyển qua); • Thị trường tài chánh; • Thị trường ngoại hối. -> Xác định chiết khấu dòng tiền (DCF) -> Xác định giá trị nội tại doanh nghiệp. Cân bằng 04 thị trường gồm:
  10. 10. Cân bằng động các chỉ tiêu KRIs & KPIs • Tổng hòa quan hệ của 5 nguồn lực (BCG). • Cân bằng 4 thị trường (Xác định DCF). Nguồn tài nguyên của doanh nghiệp QUẢN TRỊ DÒNG HÀNG VÀ DÒNG TIỀN
  11. 11. QUẢN TRỊ DÒNG NGƯỜI (HR Capital) 1. Xây dựng dòng chảy công việc cho từng bộ phận; 2. Thiết lập năng lực nhân viên (Core competancy); 3. Xây dựng tiêu chí & đánh giá nhân lực; 4. Xây dựng qui trình, qui chế lao động – tiền lương.
  12. 12. ĐỊNH HƯỚNG NGUỒN LỰC LAO ĐỘNG VỚI CHIẾN LƯỢC CÔNG TY
  13. 13. I. Kế hoạch bán hàng 1. Nhu cầu thị trường (Demand Planning) (thị trường, thị phần) 2. Năng lực nhà phân phối (độ phủ thị trường và tồn kho thị trường) (DRP) 3. Theo số liệu lịch sử (mùa vụ, vùng miền, xu hướng) (Forecasting by history) 4. Cơ cấu sản phẩm mới (product Life cycle và BCG) 5. Kế hoạch phủ thị trường (BCG) và nhận diện thương hiệu 6. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận II. Kế hoạch sản xuất – cân đối năng lực sản xuất (CRP) – Kế hoạch bảo trì III. Kế hoạch vật tư nguyên phụ liệu – EOQ, Stock min/max, safety… – Ma trận giá kế hoạch IV. Giá thành kế hoạch V. Kế hoạch tài chánh 13 Từ Nhu cầu thị trường và dự báo Đến kế hoạch Sản xuất kinh doanh
  14. 14. MÔ PHỎNG KỊCH BẢN KINH DOANH Decision Information system –Hỗ trợ ra quyết định Phân tích rủi ro - PDAC Xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu Mô phỏng các kịch bản trong kinh doanh
  15. 15. CHIẾN LƯỢC & HÀNH ĐỘNG
  16. 16. HÌNH MÔ PHỎNG KINH DOANH BẰNG BFO
  17. 17. End of Material If you find this presentation useful, please consider telling others about our site (www.bmi.vn) Đo lường hiệu suất với hệ điều hành doanh nghiệp BFOv8- Business Operating System
  18. 18. Strategy and Balanced Scorecard Mission – Why We Exist Vision – What We Want to Be Values – What’s Important to Us Strategy : Our Game Plan Strategy Map : Translate the Strategy Balanced Scorecard : Measure and Focus Strategic Outcomes Satisfied Shareholders Delighted Customers Excellent Processes Motivated Workforce
  19. 19. BẢNG CÂN BẰNG CHỈ TIÊU QUẢN TRỊ - BALANCED SCORECARD (BSC) •Robert S. Kaplan cha đẻ mô hình Balanced Scorecard The philosophy of the three components is simple: • You can’t manage (third component) what you can’t measure (second component) • You can’t measure what you can’t describe (first component)
  20. 20. TRIỂN KHAI BSC TRONG BFO
  21. 21. Xây dựng KPI – Bản đồ chiến lược Giá cả Chất lượng Khả năng Đối tácTính năng Dịch vụ Thương hiệuchọn lọc Quy trình Quản lý Hoạt động Các Quy trình sản xuất & Chuyển giao sản phẩm & Dịch vụ Quy trình Quản lý Khách hàng Các Quy trình gia tăng Giá trị Khách hàng Quy trình Đổi mới Các Quy trình tạo sản phẩm & Dịch vụ mới Quy định và Quy trình Xã hội Các Quy trình cải thiện công đồng & môi trường Thuộc tính của Sản phẩm/Dịch vụ Mối quan hệ Giá trị chào đến Khách hàng Cải tiến cấu trúc chi phí Gia tăng giá trị Khách hàng Tăng hiệu quả sử dụng tài sản Mở rộng cơ hội tăng Doanh thu Giá trị Cổ đông Dài hạn Chiến lược năng suất Chiến lược tăng trưởng Vốn Nhân lực  Kỹ năng  Đào tạo  Kiến thức Vốn Thông tin  Hệ thống  Cơ sở dữ liệu  Mạng Vốn Tổ chức  Văn hóa  Tính lãnh đạo  kết nối  Đồng đội Chiến lược họ công việc TẠO KẾT NỐI Chiến lược CNTT Chương trình thay đổi tổ chức TẠO SỰ SẴN SÀNG Hình ảnh Phạm vi Khách hàng Phạm vi Tài chính Phạm vi Quy trình Phạm vi Học hỏi & Phát triển
  22. 22. Vd: Workflows, process, SOP được chuẩn hóa trong hstqt
  23. 23. Cost Efficiency Long-term Shareholder Value Revenue Growth Price Availability BrandServiceQuality Operations Management Processes Human Capital Customer Management Processes Innovation Processes Regulatory and Social Processes Organization Capital Information Capital Strategy Map Framework Financial Customer Internal Process Learning & Growth
  24. 24. Strategy map implemented on BFO
  25. 25. Long-term Shareholder Value Revenue Growth Improve Cost Structure Increase Asset Utilization Cost Efficiency Strategic Objectives in Financial Expand Revenue Opportunities Enhance Customer Value
  26. 26. Price Availability BrandServiceQuality Customer Acquisition Customer Satisfaction Customer Retention Customer Profitability Market Share Strategic Objectives in Customer
  27. 27. Operations Management Processes (ERP) Customer Management Processes (CRM, DRP) Innovation Processes (BEP, BCG, Biz Simulation) Regulatory and Social Processes (TM, PBSC, e-ISO) Processes that produce and deliver products and services Processes that enhance customer value Processes that create new products and services Processes that improve communities and the environment • Supply • Production • Distribution . Risk • Selection • Acquisition • Retention • Growth • New Ideas • R&D Portfolio • Design/ Develop • Launch • Environment • Safety & Health • Employment • Community MIS Covering all Internal Process
  28. 28. Human Capital Organization Capital Information Capital • Skills • Knowledge • Attitude • Systems • Database • Networks • Culture • Leadership • Organization Development Strategic Objectives in Learning & Growth
  29. 29. Identifying Key Performance Indicators (KPI)
  30. 30. Vision Mission and Values Strategy Finance Customer Internal Business Process HR Development Key Performance Indicators Key Performance Indicators Key Performance Indicators Strategic Objectives KPI = Measurement or indicator that provides information on how far we have succeeded in achieving the strategic objectives Key Performance Indicators (KPI)
  31. 31. KPIs ON BFO
  32. 32. • The measure of success must show clear, specific and measurable performance indicators. • The measure of success should be declared explicitly and in detail so that it is clear what is being measured. • Costs to identify and monitor the measure of success should not exceed the value that will be known from the measurement. Guidelines in Formulating the KPI KPI Guidelines
  33. 33. Relevant to the Strategic Objective Does KPI have a linkage with the strategic objectives? Controllable Are the KPI achievements still under control? Actionable Can any action be taken to improve the performance? Simple Is the KPI easy to explain? Credible Is the KPI not easy to manipulate? KPI Guidelines
  34. 34. KPI Family Dimension Productivity Measures employee output (units/ transactions/ dollars), the uptime levels and how employees use their time (sales-to-assets ratio, dollar revenue from new customers, sales pipeline). Measures the ability to meet and/or exceed the requirements and expectations of the customer (customer complaints, percent returns, DPMO -- defects per million opportunities). Quality
  35. 35. KPI Family Dimension Profitability Measures the overall effectiveness of the management organization in generating profits (profit contribution by segment/customer, margin spreads). Measures the point in time (day/week/ month) when management and employee tasks are completed (on- time delivery, percent of late orders). Timeliness
  36. 36. KPI Family Dimension Process Efficiency Measures how effectively the management organization incorporates quality control, Six Sigma and best practices to streamline operational processes (yield percentage, process uptime, capacity utilization). Measures how effectively the management organization leverages existing business resources such as assets, bricks and mortar, investments (sales per total assets, sales per channel, win rate). Resource Utilization
  37. 37. KPI Family Dimension Cost Savings Measures how successfully the management organization achieves economies of scale and scope of work with its people, staff and practices to control operational and overhead costs (cost per unit, inventory turns, cost of goods). Measures the ability of the management organization to maintain competitive economic position in the growth of the economy and industry (market share, customer acquisition/retention, account penetration). Growth
  38. 38. KPI Category Dimension Direct The actual raw data value as measured (e.g., sales volume). Percent The comparison of the changes in performance of one value relative to the same value at a different time, geography, etc. (e.g., percentage change in sales vs. last year).
  39. 39. KPI Category Dimension Simple Ratio The comparison of one value relative to another to provide a benchmark for comparison of performance (e.g., average sales per day). Index A combination of several separate measures added together that result in an overall indicator of performance (e.g., (company sales growth)/(industry sales growth) for a specific geography).
  40. 40. KPI Category Dimension Composite Average The addition of the weighted averages of several similar measures that result in an overall composite indicator of performance (e.g., customer satisfaction composite is mixture of results from surveys, focus groups and product returns). Statistics Multiple measures such as mean, variance, standard deviation and variance that capture the spread and distribution of the performance measures (e.g., sales distribution by demographics, geography, channel).
  41. 41. KPIs ON BFO
  42. 42. Strategy Map for Corporate Functions (HR, IT, Finance and Marketing)
  43. 43. Vision Mission Strategy Integration between Corporate and Division/Department Corporate Scorecard Division Scorecard The Division Scorecard is built by referring to the corporate scorecard
  44. 44. Financial Customer Internal Process Learning & Growth Corporate Finance Corporate Marketing Production Supply Chain R & D Corporate HR Info Technology Corporate and Division Scorecard
  45. 45. Corporate and Division Scorecard • Division Scorecard is formulated by looking at the four perspectives in Corporate Scorecard. • As shown in the previous slides, the learning & growth perspective provides guidelines for developing scorecard at the Human Resource and IT divisions, while the internal process perspective provides guidelines for developing scorecard at the supply chain division or R&D.
  46. 46. Corporate and Division Scorecard Sample from GE Lighting Business Group Level of Organization Financial Customer Internal Process Learning & Growth Corporate Scorecard Increase profit margin Improve customer Increase inventory turns Increase level of satisfaction level Improve internal process employee competency Division Scorecard Optimize cost of production Improve customer Increase inventory turns Increase level of Reduce inventory levels satisfaction level Improve internal process employee competency Plant Scorecard Optimize cost of production Increase percent of Increase inventory turns Number of "on the Increase yields ratio on time delivery Reduce number of defects job training" delivered Increase labor productivity Reduce customer per million Number of performance Reduce inventory levels complaints per million Improve quality incoming coaching session materials Maintain optimum equipment speed Frontline Employee Reduce waste Reduce equipment downtime Number of "on the Scorecard Reduce overtime Reduce number of poor job training" attended Increase production rates solders Number of performance Reduce number of cracked coaching session bulbs attended The above example shows how the scorecard at corporate level is cascaded to division level, and further to plant level and employee level.
  47. 47. Division Strategy Map Template • The strategy map for HR Division, Information Technology Division, Finance Division, and Marketing Division are presented in the following slides.
  48. 48. Optimize HR Efficiency Drive Long term Shareholder Value Enhance People & Organizational Effectiveness Achieve HR Process Excellence Develop Strategic & Functional HR Competencies Build Strategic Employee Competencies Drive Organizational Performance Enhance Technology for HR Create Climate for HR Action HR Strategy Map Template Financial Customer HR Internal Process Learning & Growth Create Positive Work Environment Provide Quality HR Service Provide High Performance People
  49. 49. Optimize IT Efficiency Drive Long term Shareholder Value Enhance IT Impact on Enterprise Outcome Maintain a Reliable IT Infrastructure Develop Strategic & Functional IT Competencies Develop Effective Decision Support System Propose and Deliver Transformational Applications Enhance IT Tools that Enhance the IT Function Promote Customer- focused Culture IT Strategy Map Template Financial Customer IT Internal Process Learning & Growth Deliver Consistent, High Quality IT Service Provide Business Units with Innovative IT Solutions
  50. 50. Optimize Financial Efficiency Drive Long term Shareholder Value Enhance Finance Effectiveness on Enterprise Outcome Achieve Finance Process Excellence Develop Strategic & Functional Finance Competencies Develop Financial Information to Improve Decision Making Ensure Compliance with Regulatory Requirements Use Technology to Improve Financial Information Delivery Finance Strategy Map Template Financial Customer Finance Internal Process Learning & Growth Deliver Responsive & Efficient Finance Operations Provide Clear & Reliable Required Disclosure Promote Customer- focused Culture
  51. 51. Optimize Marketing Efficiency Drive Long term Shareholder Value Increase Sales Revenue Develop Innovative Marketing Communication Program Develop Strategic & Functional Marketing Competencies Develop Marketing Business Intelligence Accelerate New Product Development Ideas Enhance Technology for Marketing Foster Creative Thinking & Innovative Solutions Marketing Strategy Map Template Financial Customer Internal Process Learning & Growth Create Satisfied and Loyal Customers Enhance Brand Image Develop Effective Customer Relation Management
  52. 52. *Phương pháp tổ chức thực hiên hệ thống TPS • Chuẩn đoán, nghiên cứu khả thi Chuẩn đoán - Khả thi • Xây dựng quy trình nghiệp vụ, báo cáo quản trị Phân tích - Thiết kế • Đào tạo overview BFO, table, entity,… Đào tạo và chuyển giao • Vận hành hệ thống & Hỗ trợ từ xa Vận hành và hỗ trợ từ xa
  53. 53. *Đặc tính nổi bậc của phương pháp Bestfit 1 • BMI cung cấp hệ điều hành doanh nghiệp BFO có mã nguồn và qui trình chuẩn mực quốc tế; 2 • BMI tư vấn qui trình MIS cho doanh nghiệp theo tiêu chuẩn của GAMP với công ty gar, FDA, USA và SOX, với công ty MOODY, và BSC của Norton Kaplan giúp doanh nghiệp gọi vốn Quốc tế hay lên sàn Quốc tế; 3 • Tổ chức thực hiện dự án bằng đội ngũ triển khai từ khách hàng được chuyển giao công nghệ BFO. BMI chịu trách nhiệm điều phối và trách nhiệm cuối cùng; 4 • BMI cùng đội ngũ BFO khu vực, CENFORD (quốc nội) đánh giá và cấp chứng nhận hàng năm với nhà tư vấn GAR và MOODY.
  54. 54. Corporate Performance Management “One accurate Measurement is worth more than a thousand expert opinions” - Admiral Grace Hopper

  ×