Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie oefenzitting5

167 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie oefenzitting5

  1. 1. Asteroiden Artistieke weergave van een asteroïden trio. De twee kleine, Romulus en Remus, draaien in een baan rond de grote, Sylvia
  2. 2. Wat is een asteroïde? <ul><li>Planetoïden </li></ul><ul><li>Stukken materie in een baan rond een hemellichaam </li></ul>
  3. 3. Waaruit bestaat een asteroïde? <ul><li>Silicaten (steenachtig) </li></ul><ul><li>Nikkel-ijzer </li></ul><ul><li>Sporen van organische stoffen </li></ul><ul><li>Mogelijk de aarde 'bevrucht' </li></ul>
  4. 4. Hoe zijn ze ontstaan? <ul><li>Analoog met planeten </li></ul><ul><li>Onder invloed van de zwaartekracht </li></ul><ul><li>Stof -> rotsen -> asteroïde </li></ul>
  5. 5. Waar zijn ze te vinden? <ul><li>De Asteroiden gordel </li></ul><ul><ul><li>Tussen Mars en Jupiter </li></ul></ul><ul><li>De Kuiper Gordel </li></ul><ul><ul><li>Tussen Neptunus en Pluto </li></ul></ul><ul><li>De Oortwolk </li></ul><ul><ul><li>Rand van ons zonnenstelsel (0,1-2 lichtjaar van zon) </li></ul></ul>
  6. 6. Gevaar? <ul><li>Apophis, 1 op 48000 kans op impact </li></ul><ul><li>1999 RQ36 1 op 1000 </li></ul>
  7. 7. Vragen ?

×