Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MODUL 2: ETIKA DAN MORAL MENURUT AGAMA
YAHUDI
NAMA:JEHMMYLYKSON JAMAUN
:NURSARHANUDIN
CLASS:DSM 91
NAMA PENSYARAH:USTAZ SY...
ISI KANDUNGAN
 OBJEKTIF KAJIAN
 PENGENALAN
 KONSEP AKHLAK
 KONSEP ETIKA
 ETIKA DALAM AGAMA YAHUDI
 AJARAN AGAMA YAHU...
OBJEKTIF KAJIAN
Asal-usul agama yahudi sebagai asas dalam
memahami etika dan moral dalam agama yahudi.
Ajaran agama yahudi...
PENGENALAN
Agama bangsa yahudi diperolehi dari Ibrahim a.s, melalui
jalur keturunan anaknya Ishak.
Agama yahudi adalah aga...
KONSEP AKHLAK
Akhlak dari segi bahasa didefinisikan sebagai
moral,tabiat ,perangai,budi,adab,sifat
semulajadi,maruah ,wata...
KONSEP ETIKA
Perkataan etika berasal dari perkataan inggeris
“ethics” ,ethics pula berasal dari perkataan greek iaitu
“eth...
ETIKA DALAM AGAMA YAHUDI
Etika yahudi pada dasarnya adalah etika yang ada
berdasarkan perjanjian lama kemampuan para nabi
...
Aspek negatif,iaitu kesucian agama menuntut
umatnya agar meninggalkan segala bentuk berhala
yang menjijikkan,
Hal yang ter...
AJARAN AGAMA YAHUDI YANG
MERUPAKAN ASAS UTAMA ETIKA DAN
MORAL DALAM AGAMA YAHUDI
Etika yudaisme merupakan suatu norma atau...
Etika yudaisme mempunyai dua sumber utama iaitu;
1.kitab suci
2.tulisan para nabi
Dalam yudaisme terdapat sepuluh perintah...
Berdasarkan pandangan yudaisme tentang tujuan
hidup,hubungannya dengan perbuatan-perbuatannya
beretika dan sumber etika ya...
KEFAHAMAN TERHADAP ETIKA DAN MORAL AGAMA YAHUDI
DAPAT DIGUNAKAN DALAM MENYELASAIKAN BEBERAPA ISU
SEMASA YANG BERKAITAN DEN...
 Masalah isu semasa yang berkaitan dengan etika dan moral
dapat diselesaikan melalui cara penekanan terhadap etika dan
mo...
KESIMPULAN
Semua agama di dunia mempunyai etika dan moral
berdasarkan kepada ajaran,dasar dan hukum yang terdapat
dalam ag...
RUJUKAN
1).http://raja-jawa blog spot.com/2014/04/asal-usul-dan-
pembawa-agama-yahudi.html
2).http://hafizamri.com/asal-us...
SOALAN?????
1.Pada pendapat anda apakah yang membezakan agama
yahudi dengan agama-agama lain?
2.Mengapakah agama yahudi in...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Etika dan Moral Menurut Agama Yahudi

OBJEKTIF KAJIAN
PENGENALAN
KONSEP AKHLAK
KONSEP ETIKA
ETIKA DALAM AGAMA YAHUDI
AJARAN AGAMA YAHUDI YANG MERUPAKAN ASAS UTAMA ETIKA DAN MORAL DALAM AGAMA YAHUDI
KEFAHAMAN TERHADAP ETIKA DAN MORAL AGAMA YAHUDI DAPAT DIGUNAKAN DALAM MENYELESAIKAN BEBERAPA ISU SEMASA YANG BERKAITAN DENGAN ETIKA DAN MORAL..Asal-usul agama yahudi sebagai asas dalam memahami etika dan moral dalam agama yahudi.

Ajaran agama yahudi yang merupakan asas utama etika dan moral agama yahudi.

Kefahaman terhadap etika dan moral agama yahudi dapat digunakan dalam menyelesaikan beberapa isu semasa yang berkaitan dengan etika dan moral.

 • Be the first to comment

Etika dan Moral Menurut Agama Yahudi

 1. 1. MODUL 2: ETIKA DAN MORAL MENURUT AGAMA YAHUDI NAMA:JEHMMYLYKSON JAMAUN :NURSARHANUDIN CLASS:DSM 91 NAMA PENSYARAH:USTAZ SYUKRI SHERKAWI
 2. 2. ISI KANDUNGAN  OBJEKTIF KAJIAN  PENGENALAN  KONSEP AKHLAK  KONSEP ETIKA  ETIKA DALAM AGAMA YAHUDI  AJARAN AGAMA YAHUDI YANG MERUPAKAN ASAS UTAMA ETIKA DAN MORAL DALAM AGAMA YAHUDI  KEFAHAMAN TERHADAP ETIKA DAN MORAL AGAMA YAHUDI DAPAT DIGUNAKAN DALAM MENYELESAIKAN BEBERAPA ISU SEMASA YANG BERKAITAN DENGAN ETIKA DAN MORAL  KESIMPULAN  RUJUKAN  SOALAN???????
 3. 3. OBJEKTIF KAJIAN Asal-usul agama yahudi sebagai asas dalam memahami etika dan moral dalam agama yahudi. Ajaran agama yahudi yang merupakan asas utama etika dan moral agama yahudi. Kefahaman terhadap etika dan moral agama yahudi dapat digunakan dalam menyelesaikan beberapa isu semasa yang berkaitan dengan etika dan moral.
 4. 4. PENGENALAN Agama bangsa yahudi diperolehi dari Ibrahim a.s, melalui jalur keturunan anaknya Ishak. Agama yahudi adalah agama yang dibangsakan kepada bangsa yahudi yang menjadi penganut kepada agama ini. Agama bangsa yahudi dikenali sebagai Judais. Agama judais juga disebut sebagai yehudah atau yahedut oleh penganut mereka manakala di dalam bahasa latin ia disebut ludaismus. Konsep ketuhanan-agama yahudi adalah salah satu agama yang mengklaim dirinya sebagai agama yang monotheisme,iaitu mengakui hanya satu tuhan yang disembah. Agama ini percaya pada keesaan tuhan secara mutlak (monoteis) dan menganggap tuhan campur tangan dalam sejarah manusia,khususnya berkenaan dengan orang yahudi.
 5. 5. KONSEP AKHLAK Akhlak dari segi bahasa didefinisikan sebagai moral,tabiat ,perangai,budi,adab,sifat semulajadi,maruah ,watak,amalan agama,atau rupa batin seseorang. Akhlak berasal dari bahasa arab iaitu khuluqun yang bererti budi pekerti, perangai,tingkah laku atau tabiat.
 6. 6. KONSEP ETIKA Perkataan etika berasal dari perkataan inggeris “ethics” ,ethics pula berasal dari perkataan greek iaitu “ethos” yang bermaksud watak atau budaya. Ia merujuk kepada sikap dan adat yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Etika adalah sains menilai dan memahami proses penilaian Ia berkaitan dengan perlakuan mentafsirkan sesuatu perbuatan tersebut baik ataupun sebaliknya.
 7. 7. ETIKA DALAM AGAMA YAHUDI Etika yahudi pada dasarnya adalah etika yang ada berdasarkan perjanjian lama kemampuan para nabi pun menjadi dasar etika agama,orang yahudi selalu menekankan bahawa kesucian adalah dasar yahudi sebagai suatu sistem undang-undang agama dan moral. Terdapat dua aspek etika dalam agama yahudi; Aspek positif,iaitu berpegang teguh kepada kepercayaan dan ibadat yang telah diwahyukan tuhan kepada mereka.
 8. 8. Aspek negatif,iaitu kesucian agama menuntut umatnya agar meninggalkan segala bentuk berhala yang menjijikkan, Hal yang terpenting dalam etika agama yahudi adalah keadilan. Ajaran-ajaran etika yahudi diantaranya; Dilarang saling dengki, dilarang mencuri dan menjaga keselamatan makhluk.
 9. 9. AJARAN AGAMA YAHUDI YANG MERUPAKAN ASAS UTAMA ETIKA DAN MORAL DALAM AGAMA YAHUDI Etika yudaisme merupakan suatu norma atau aturan yang berlaku pada masyarakat yahudi dari dulu hingga saat ini. Tujuan hidup orang yahudi dalam yudaisme ialah mereka taat kepada tuhan dan ketaatan itu berdasarkan kepada taurat. Pengajaran etika menurut yahudi lebih menekankan soal bagaimana manusia bersikap.
 10. 10. Etika yudaisme mempunyai dua sumber utama iaitu; 1.kitab suci 2.tulisan para nabi Dalam yudaisme terdapat sepuluh perintah tuhan di mana enam di antaranya menjadi asas utama etika dan moral mereka ,iaitu; 1.Hormatilah kedua orang tuamu 2.Jangan membunuh 3.Jangan berzinah 4.Jangan mencari 5.jangan memfitnah 6.jangan bersifat dengki terhadap orang lain
 11. 11. Berdasarkan pandangan yudaisme tentang tujuan hidup,hubungannya dengan perbuatan-perbuatannya beretika dan sumber etika yahudi,dapat dikatakan bahawa etika yudaisme adalah etika yang didasarkan pada pertimbangan beretika di setiap kehidupan di mana manusia harus terus berusaha sebaik mungkin menjalani hidup sesuai dengan kehendak tuhan.
 12. 12. KEFAHAMAN TERHADAP ETIKA DAN MORAL AGAMA YAHUDI DAPAT DIGUNAKAN DALAM MENYELASAIKAN BEBERAPA ISU SEMASA YANG BERKAITAN DENGAN ETIKA DAN MORAL Isu semasa pelanggaran moral *kes-kes seksualiti,lucah dan pergaulan bebas- zina,rogol,liwat dan sebagainya. Isu semasa pelanggaran etika *kes-kes dan tingkahlaku-dadah,lari dari rumah,lumba haram dan lain-lain.
 13. 13.  Masalah isu semasa yang berkaitan dengan etika dan moral dapat diselesaikan melalui cara penekanan terhadap etika dan moral agama yahudi.Agama yahudi yang menekankan kepada pembentukan nilai-nilai murni dalam pengajarannya akan dapat menguatkan aspek etika dan moral dalam diri mereka.Etika dan moral yang kuat dan utuh dalam diri seseorang tidak akan cenderung terlibat dalam pelanggaran moral dan etika.  Etika dan moral dalam agama yahudi juga memperlihatkan kesetiaan mereka terhadap tuhan mereka.Ini secara langsung akan dapat mengelakkan mereka daripada melakukan masalah yang melanggar etika dan moral kerana mereka takut dan menanggung dosa apabila melanggar hukum yang ditetapkan oleh tuhan mereka.Dalam hal ini masalah isu semasa yang berkaitan dengan etika dan moral dapat diselesaikan apabila mereka tidak melanggar hukum dan setiap kepada ajaran dan fahaman agama mereka.
 14. 14. KESIMPULAN Semua agama di dunia mempunyai etika dan moral berdasarkan kepada ajaran,dasar dan hukum yang terdapat dalam agama tersebut.Demikian juga dengan agama yahudi mereka juga menerapkan nilai etika dan moral secara langsung kepada penganutnya mengikut ajaran dan fahaman dalam agama mereka.Walaupun setiap agama mempunyai fahaman dan ajaran yang berbeza namun,kita percaya bahawa setiap agama itu juga akan mengajar dan membawa kita umatnya ke arah kebaikan dengan adanya penerapan etika dan moral berdasarkan ajaran agama tersebut.Etika dan moral yang ada dalam diri seseorang amat penting dan berguna baginya untuk mengelakkan daripada terjerumus dengan masalah dan isu yang melanggar atau berkaitan dengan etika dan moral.
 15. 15. RUJUKAN 1).http://raja-jawa blog spot.com/2014/04/asal-usul-dan- pembawa-agama-yahudi.html 2).http://hafizamri.com/asal-usul-kaum-yahudi/ 3).http://fauziyah-ziyaazira,blogspot.com 4).http://agamayahudi blogspot.com 5).http://lailaalfihusna.blogspot.com/2012/04/konsep- ketuhanan-agama-yahudi-nasrani,html 6).buku teori konspirasi-rahsia simbol yahudi.
 16. 16. SOALAN????? 1.Pada pendapat anda apakah yang membezakan agama yahudi dengan agama-agama lain? 2.Mengapakah agama yahudi ini menjadi sebuah masyarakat yang terkenal seantero dunia? 3.Berdasarkan pemerhatian anda melalui apa yang berlaku hari ini,penguasaan ekonomi dipegang oleh orang yahudi.Mengapakah perkara ini berlaku? 4.Agama yahudi bermula daripada sebuah negara kecil sehingga sebahagian daripada negara palestin menjadi daerahnya.Pada pendapat anda apakah faktor semangat untuk membesarkan negara berlaku dikalangan orang yahudi? 5.Pada pendapat anda apakah bentuk didikan yang sesuai diberikan bagi melahirkan anak yang bijak dan berjaya ? (anda adalah ibu mengandung)

×