Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Social kapital &
 Videndeling
Af: Thomas Møldrup (Cand. Mag. i Informationsvidenskab)
   E-mail: Thomas.moeldrup@gma...
Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab)
                  e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com
 ...
Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab)
                             e-mail: thom...
Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab)
                   e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com...
Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab)
                            e-mail: thomas...
Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab)
                  e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com
...
Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab)
                                   ...
Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab)
                                   ...
Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab)
                         e-mail: thomas.moeld...
Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab)
                 e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com
 ...
Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab)
                 e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com
  ...
Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab)
                                 e-ma...
Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab)
                          e-mail: thomas.moel...
Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab)
                         e-mail: thomas.moeldr...
Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab)
                           e-mail: thomas.mo...
Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab)
                            e-mail: thomas...
Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab)
                              e-mail: tho...
Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab)
                                e-mail...
Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab)
                                   ...
Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab)
                                  e-m...
Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab)
                   e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com...
Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab)
                   e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Social Kapital og Videndeling

1,374 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

Social Kapital og Videndeling

 1. 1. Social kapital & Videndeling Af: Thomas Møldrup (Cand. Mag. i Informationsvidenskab) E-mail: Thomas.moeldrup@gmail.com Tlf. (+45) 61304987
 2. 2. Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab) e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com tlf. (+45) 61304987 Dagsorden • Hvad er social kapital og hvad betyder det for samfund og organisationer? • Hvad er sammenhængen mellem social kapital og videndeling? • Hvordan kan man styrke den sociale kapital i en organisation?
 3. 3. Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab) e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com tlf. (+45) 61304987 Hvad er social kapital? • Udtryk for at sociale relationer, tillid, normer m.m. har en værdi • En produktiv kraft på linje med human kapital og økonomisk kapital • Er akkumulativ (jo mere man har jo mere vokser den) • Kan omdannes til andre kapitalformer (som f.eks. økonomisk eller human kapital) • Mindskes ikke ved brug (tværtimod, use it or loose it) • Er et udtryk for sammenhængskraft (samfundsmæssig/ organisatorisk lim bestående af tillid, normer og sociale netværk) • 2+2=5 (helheden er større end summen af delelementerne)
 4. 4. Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab) e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com tlf. (+45) 61304987 Social kapital er en ressource som sætter os i stand til at foretage handlinger og opnå ting som vi ellers ikke, eller kun med større besvær, ville kunne foretage eller opnå
 5. 5. Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab) e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com tlf. (+45) 61304987 Forskellige typer af social kapital • Afgrænset S.C.: Relationer mellem homogene grupper (f.eks. familie, nære venner m.m): • Især vigtig for personlig tryghed, nærvær, følelse af at høre til • Brobyggende S.C.: Relationer mellem heterogene grupper (f.eks. venner, bekendte, kollegaer) • Især vigtig for adgang til ressourcer som f.eks. at finde bolig, arbejde, informationer etc.
 6. 6. Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab) e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com tlf. (+45) 61304987 Social kapital i samfundet • Har omfattende betydning for: • Økonomisk velstand/konkurrenceevne • Demokrati og borgerengagement • Sundhed og trivsel • Uddannelse • Kriminalitet
 7. 7. Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab) e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com tlf. (+45) 61304987 Social kapital i organisationer • Studier viser at virksomheder med en større social kapital kan opnå og vedligeholde en større konkurrenceevne (Cohen & Prusak, 2001; Greve & Bonassi, 2006; Nahapiet & Ghoshal, 1998; Fukuyama, 1999 m.fl) • Reducerer transaktionsomkostninger (tillidsfulde relationer reducerer behov for kontrolstrukturer) • Reducerer omkostninger forbundet med rekruttering, træning og fastholdelse af medarbejdere (pga. større trivsel) • Øger sammenhæng i beslutninger (pga. af organisatorisk stabilitet og fælles forståelse) • Styrker videndeling (pga. af netværk, tillid, normer)
 8. 8. Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab) e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com tlf. (+45) 61304987 Social kapital i organisationer Kilde: “Hvidbog om social kapital”. Videnscenter for arbejdsmiljø (2008).
 9. 9. Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab) e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com tlf. (+45) 61304987 Hvordan social kapital påvirker videndeling Effekt for Dimensioner videndeling Strukturel: Mulighed for at Strukturen og konfigurationen af dele viden netværk Kognitiv: Evne til at dele Fælles koder, sprog og narrativer viden Relationel: Motivation for at Tillid, normer, forpligtigelse og dele viden identifikation • Social kapital er fundament for at videndeling kan finde sted
 10. 10. Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab) e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com tlf. (+45) 61304987 Hvordan afdækker vi social kapital? • Social Netværksanalyse (SNA) kan give en visualisering af strukturen af et netværk • Kvalitativ analyse (interviews og observation) kan give et billede af den kognitive og relationelle dimension af social kapital
 11. 11. Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab) e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com tlf. (+45) 61304987 Hvordan styrker vi den sociale kapital? • Social kapital skabes gennem vedvarende social interaktion • Vi kan ikke diktere hvordan mennesker interagerer med hinanden, men vi kan påvirke rammerne for det
 12. 12. Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab) e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com tlf. (+45) 61304987 Rammer som influerer på social kapital Fysisk ramme Ti rk Organisatorisk ramme llid væ et Kulturel ramme N Social kapital Fælles sprog Digital ramme
 13. 13. Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab) e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com tlf. (+45) 61304987 Fysiske rammer • Fysiske rammer indvirker på social kapital: • Aflukket kontor -> begrænset mulighed for at tilgå hinanden og følge med i hinandens aktiviteter • Open Space kontor -> Mulighed for at tilgå hinanden og følge hinandes aktivitet, dog risiko for støj • Kreativ kontor -> god for social kapital/dårlig for koncentration?
 14. 14. Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab) e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com tlf. (+45) 61304987 Organisatorisk ramme • Organisatorisk ramme indvirker på social kapital: • Bureaukratisk struktur -> Hierakisk arbejdsdeling med mange kontrolmekanismer/silo struktur • Matrixstruktur -> kompleks arbejdsdeling • Projektbaseret struktur -> projektbaseret arbejdsdeling
 15. 15. Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab) e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com tlf. (+45) 61304987 Digitale rammer • Digitale rammer indvirker på social kapital: • ESDH, DMS, trad. intranets -> ingen social interaktion • E-mails -> begrænset social interaktion • Social medier (blogs, wikis, chat etc.) -> omfattende social interaktion
 16. 16. Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab) e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com tlf. (+45) 61304987 Kulturelle rammer • Kulturelle ramme indvirker på social kapital: • Individualistisk kultur -> Survival of the fittest • Kollektiv kultur -> Skarp arbejdsdeling, os vs. dem kultur • Kultur i den offentlige sektor -> ?
 17. 17. Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab) e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com tlf. (+45) 61304987 Styrkelse af social kapital - eksempler • Fysiske rammer • Skab fysiske rammer hvor folk ønsker at mødes • F.eks. åbne og lyse lokaler • bordkort i kantinen • zoneopdelt arbejdsplads etc. • Organisatoriske rammer • Støt medarbejderes kendskab til hinanden • F.eks. via mentorordning • fælles uddannelsesprogram • rotation • tværgående interessegrupper/praksisfællesskaber etc.)
 18. 18. Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab) e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com tlf. (+45) 61304987 Styrkelse af social kapital - eksempler • Kulturelle rammer • Skab en kultur der fremmer tillid, åbenhed og samarbejde • F.eks. via belønningsstrukturer • transparens i karriereudvikling • fælles kurser, events etc. • Digitale rammer • Anvend teknologier til at understøtte dialogen • Både internt og eksternt: F.eks. vha. billeddeling, virtuelle interesse fællesskaber, blogs, wikis,
 19. 19. Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab) e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com tlf. (+45) 61304987 Litteratur • Cohen, D., Prusak, L. In Good Company: How Social Capital Makes Organizations Work, Harvard, Harvard Business School Press 2001 • Fukuyama, F. The great disruption: human nature and the reconstitution of social order. New York, The Free Press. 1999 368p. • Greve, A. Benassi, M. & Sti, A.D. “Exploring the contributions of human and social capital to productivity”. Forlag ukendt, 2006. • Nahapiet, Janine and Sumantra Ghoshal, “Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage”, Academy of Management review, 1998 (23:2), p. 244-266 • Putnam, Robert, D. Making Democracy Work: civic traditions in modern Italy, Princeton, Princeton University Press, 1993. • Putnam, Robert. D. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York, Simon and Schuster, 2000. • Vilanova, Eva, P. & Josa, Roger, T. Social capital as a managerial phenomenon. Tampere University of Technology, 2003 • Hvidbog om social kapital udarbejdet af Videnscenter for Arbejdsmiljø. Kan findes på http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Aktuelt/Nyheder/2007/November/ Social_kapital.aspx
 20. 20. Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab) e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com tlf. (+45) 61304987 Nyttige links • http://www.naboskabet.dk (portal for undersøgelse af social kapital i boligområder) • http://web.worldbank.org (Hvordan Verdensbanken arbejder med social kapital) • http://www.socialkapital.dk/ (Rådgivende sociologers arbejde med social kapital) • http://www.socialcapitalgateway.org/ (vidensportal om social kapital)
 21. 21. Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab) e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com tlf. (+45) 61304987 Øvelse 1 • Hvad er behovet for øget videndeling mellem forvaltningerne i Jeres kommune? • Hvad er det nuværende grundlag for at videndeling kan finde sted? • Diskussion i kommuner (30 min) • Opsamling i plenum (15 min)
 22. 22. Thomas Møldrup (Cand. Mag. I Informationsvidenskab) e-mail: thomas.moeldrup@gmail.com tlf. (+45) 61304987 Øvelse 2 • Hvordan vil I kunne styrke den fælles sociale kapital og dermed øge grundlaget for videndeling på tværs af forvaltninger og driftsområder? • Diskussion i kommuner (30 min) • Opsamling i plenum (25 min)

×