Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

John Cage und Fluxus

457 views

Published on

Folder for the exhibition "Kunst als Grenzbeschreitung: John Cage und die Moderne", Staatsgalerie moderner Kunst, Munich 1991.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

John Cage und Fluxus

  1. 1. t r ö + ö F c c i - ä c J Ä . - ! *5 q - s ö E + 9 : # s I ä 3 S äb q 3 , > € ! . : q ; H = 0 a ! ;ä t € * ; J 6 8 g f ; i ? : e gö E a i € a r . " F : e € z r ^ E Ei ö ; E S z ü ; b E : h : * u F = Ui 3 : : e ; r ; ; ö i o P ö ; € Y E pP F : _ t : ü 9 - ä = ä C - ö 1 . 9 : c 5L 9 -O : E = C Ä o , , , ö _ n u J . i r Ä _: ! j p ; " = . A g t* 6 i E ; E e Ä E €n 3 t = * - : c g S . ä 9 : o - 3 s :ä ;E;ä;t!?3 +**5 i gü€ ;;; . o 5 5 P u F : X : i ; ; I € ; q E g E: 5 e = h + : E b : . , 4 i s : B . ! r E. E : q : i ; a = := o - : : i = i H : FF ; * 7 p i a , i ? - T - i = . . = + : i e .a , A , ( l ) . - v ( l - - - Aa g y y _ Y O , Y _ .c / o o = t : = t . : , - ,? t F * o q = € : = : _ _ ,$ & ; po e : 2 ; ; _ ;ö .F s - : ä ! : 1 : : = : . = = a : i z , e s i* ü E I = = - . a = - - : , - - a - T : Q : ; l : $ r ;- ä : : 9 : -ä : _ . _ . r ? q : ; , € ,q : q : - o = ö ä :i E l = € = , - -9 = : -|rI0oJozoüTo
  2. 2. s ; E H s ä ! i F r s E s ä p E t e ! ;g : € s 8 , r , - P x F i: 3 E , z a - u ,?s. $ P: äq ie ,q 2 t4 Es :ä n E tp ? ;i ; € g ; ; - , ; r ! E 5 ; ? * s f i äp l e €* : ; $ ü ; : : $ E = ö ^ dä : = ö i , H * ! - ( ,:eüs-s!r!äs iäu;; ;:; !gä.Ei=g ! 9 - E #E;Eä!3äää3ä ::! :ä Ce;s;Eän a:ä 5 f ;! ä ; ; g ä E ! € g 5 s € i = q ; i q l : : :c r ä ; , = i r ! 3 s E t # ; i 3 q f i ä! i ; ö I ö s3 ; s ; o : = > s - :? E f s o : t g f = 5 P € ; ä ! q i !i : ! E i ä : : : ä = € ä E ä ; ; ä ä _ i: c : * i . a s t e = ä g f € i E ; = : ; e " E : A - t ? ! ;ä $ c . - cs = g B sB ä 5 ; p sE ! gB ä eE e ä ä sE i ä tE ! p 3E s s e Ee Ää g H
  3. 3. =#;qgEäEää8äE;EggElgEgä;EäääE=*äEgggääg5ägägägE*t. :ieEtei3ä;gggEuäEä*3€Eg:iE$EöucäE$ääEg;eu=c$äIfifiEEgEEEüä€ä;ääEääFEfiäääü$FäEE$ssEs€res$äEssE"Eggä€ääE;*E.äEEEügäö.E-{gäEäE**äsääääägEägägiNo..Str$o0)Io$äEääiEeFgE-$ü-gEs*gäEg-ägfiääisär ä * g n ä gE : E F f i $ .liääEgäE;;äig*i$sggl*,t$giäg*äälägägäi;ääEäiäälääälgsgäg;Eä;gääro{roc:JY.!looc=oCDooc.c,o-t
  4. 4. o{oc^oos61oa öX FX<.Y<- f ,i <e)Q)oc8xr 3o to -Fgqäl*;q+ä;p:F€;güä;gäE E 5 ä 8 f i ; F iP * t i ; E r a n ! ö ; ee#FBYgqsgsss€esäääe;gEEs#E:xililF;pE=i** eEsqEFs;gse:9fräEe:€E!#E€sxci : n s . " s q E f l ,= Ä f gi ; ? * q$ E ; p gp g ä s R r l s FA ? 6 äE i 5 : eE ; * = -E s E * : p S c d: 9 i ä :5 e t = si P E i *s r = ; e p - . *ä g ä :, f 5 = g gg 5 * ! 8n g ; s ä e € g $5 E t *$ ! F s =ä B = E sg;öE:Eää*Es€E+Eteüä;iäsäHP=*i;FüfEieE;EiägegäE*g = $ ? q g z E .p F e äe ; : ä gE f i g e s ;E$iü;=;E€s€s5s$EFtäFsäägCnFIIzE=co=o.c,-9;s€x f oö c q PaB:äe ä E 9ä ä ä ;FäEi9r H EI ö i . qg;9+a =PEo : o o -o h o ) o: O ) O O )$€fiEifiEä*Egiiiä*sö+gEEäEEiäFEäsiinsiff!3IgtäEä!t teEpägä;ä=;z?-Er*ä,iääsäiEägEgIF;iäiääEEiE;gueriEEä*$E5E€Efä€Efi;€:g$gä: i e F El F ! s o; : € € : u p : H pö E ö E ;* . : i 5;*;eEgsHC$gF€a€*s:fig*9g i üsE FFs q h;ä;cöistg!:EöäPsä,:öiö$> ö ä;=ö ö >ö-i ö <(r)o9oooocEociEoE cä oä cE OU. . -g o)E OE o .= oo oe gg Jo N lGG_.ooo_0)sss,a)aoofog g € ? g ! 3 5 ä g* c p g , xs g p t B :s ä € e 5 : ü F ; A ; 5 i i * E b o b E eg;;EgEetflEü;:EE,::5EräRt?:q:e;äg;!tä8fiääää:$,$-;;ägäE=;cie,Essü;:EE:iät.q:i5E:;;äci5äEüEe;E;ü;gE:EsEftslE:s;eEE:€€Ei5gsF:eceäpä*läre;:äeFiäes5;figE3g€äEäöPbEä;:E€iE;;E:E8*se5*?ä{ä$cgääääEä;ä;E = NP &ä 9 P täEri6?si!p!* ;ää€ägglgp;g€. q P- ö € ö = ö i( r z o r t s . c t - i = 3 6 ö 8 :
  5. 5. gääggigggägtgtstgäggtg,EEsEETäägääägägäiäs*ggsggggggFaz,5?O L E Iz t zf J U Jrn l,U Jl= Q äi t r = ( 9^ E d f i <^ r J o ( , iI U J u J = o ( , f ia E @ aJrl J l,lJ< r t < @TIoTIoa:oGFooo.Eo-6qoo=N=octtEfxoEc(D_9)E(D=NaE oo cA op Eö =. = cL C(Jq ) .a< €: =. ( go c o(D--oN<DJ(Dc6U)N(D:(oz.o6.l)EE=
  6. 6. .soa)ToöS*sR O ot-ö trOS tsS x ö^ < n X n iU XF< y ) {til]{ir ilii*4illllliiIääEEiEEiisääEtäEiäIiiäääääsil;ö:Iä!,ä*äi€äiE€giigIüääiigääääägägägäääigäE E6 :: E ö F 9E + E Eo o F c. e . e ä R2 E 5 E Cä E E E0E $ ! E EJ C O - #ä e 8 r Fö!gg=äF*PH+C O O J F€ BFes0i ; - 3 o - #ä q ! ü ; F*s3 e Eg i x- . ? d l - : v: F Y d r u . - -HcEsgöI=iItit.ä€ifi:i:$ä$gtIteEäFB$gEEsFoo$:8rgES5cS,g f E E $ . E* E l : F E E € €c3:3;fi:f;F$ö; € :? EF,3;ä $Yi-Hoö;s€ ;fi::3 g?5ü F: S a E FS E s s8 o :c Y u F eg;$!s$:$s*esöE:€3,;sgäi$EF$üFEH5A;Ee*e=fc:: 8 . ü : € : !* s r i i€ 9 5H $ BC i HE e € i : ; i gs H * s P- q g " € $ F€ ä ePäEETEsFö5iäää59,i;$g!F:; e - E CxP i E $ E * Ss ä E FPiäifii5ä*;F*äF**8F;6EisF-ß!*r$siifisE;*Eiülslüeä;; 8 s N $ $ e i E S t E s P€ r : p E € E $ . ,F:EsöÄFgäsäö$5sE35üäfsösa)x nC ) cc c )E ; i o c o c g ä 9 f i p E5 H ä : 5 ;$ €> . c = O C . ec ^ J T ] > - Q EEetä;ä!=i.bEä;eegeiE;,ä*iä$äE,€ifsts$AöE* : E ö ! E ;üpäc:lE- E:sFs:*Fi!üä,fEur*cEisgs;*ssg;ärä€FeFo-lr|ozoO
  7. 7. sEEfäs;$*E5HrgääFääg*ä;iep*5äür+gäFe55f;siäE;;EäEäFcq€iEg*äi;ä3;ei;i Epi TsE;Ei ätF: > a v 6 q ö Pg F P , : F!!E$Eäg#F:;gi€;Eä€5;$EI;gEc 2 , E X c . !:s : E * :g;=;3ärE,ä:;e;E:p+Ess E$ f! c E g=X ö ö p ; 5 < - . c i* = SE = - 5 € 8 p a :SiäFgE=FI:=i gEEsEuäsi:+9::;etgs:EESBeeä91:ö : ä = E d p f i b e Pel;:EäE!r+:g ä - ä L = * : E E e= : P* Xo5a9 : tää$ii!efi!$EE,+<.o!a)zOeoOe Xv dS *. . t oq I5 aN o )s ta po- JiFiaa< rglD ,d ( 2 SiHi F-r::r5Er:BIED| r4 d i .7-2,1: l5 m !i xi F+l .tl*I tI ;äiääEääEäfäEIäääiE$figäiiüääEäe E * E I P Ee F 3 € ä 5 5e d e i ; i F? s a l r E !i E a I i s #i s : ; : : F: irtSf:;s;fiEg€* +EeiE*öE*äEäii= ääsEsi.5g$ü#EE:s E;Ip:Eä#EtExääüi äpss,!gäEi;E;PPäi ätEä;änp,ä;gä8ig! E2r-tü;iäE$gE*ss* rrg;irtilEgöä:ä$sE!äeäiEEE;ü*,e:.qaEse5;YEEi+äqEss&g ;ä äFR EE 5 E ä 5 E a BsE;E;tis_ o - n ( D " oO = O Y r i , 2 :$:EHf;H+EEE;F[Eüää: L V V - r L -" . .q = ö Uq g i 5ö r s " - F 6 s B l eF ö gE ä =R E 3Ä s q3 4 F 0 9 x : r h Y o q €ö s e < ü9 9 8 =qgiä*s*f;:_ F 5 h ö : . Hf i6 ö3 Y t ös hE i >ör5HPäEfFfi;uloo-lozoe,T-OIv,Dx=-ll!
  8. 8. *.ö.o!Jö(ocoot lea)iA)ooo-)giäiFääfääiäEiFäätfiEEäägfi$iEF€ä$EIFgäiislsEEEäEEgäigäICoou,IIu,oLo.c,=öo,oOc.C,o-öaaoöA)oecooYJoa)o= 5 k : PP ! 5 *s I v : 9 3 3 9 iF Y l U O = O = L Cv : - = 9 . > E c- 0 ) d ) L r + - + n r + O0 ö ä r a > y . 3 >E o . o Y u l ! ! ä a )F 8 p < : # E ä Fü C 5 n u = ö f @; 2 = X = i . - u cO ( ) =- ! v . . - O5 € E 6P- s .ä ! 5! € 4 ; ; ö S > öä -nr F E !-.* =q o ) x ö t r 2 2 R . =8 ,, , R : ;ö ; = ä P, R Y ö H ö S ö c - ,: ; ! E . f - . - o ö oE€ E * " p d : ? tI : 5 * i 3 ö ES €: E5 ; ä e ; ; 8 ih V r T ) . = : . , u , / C , Xv c , = i - - = = Ä u ,: P : 6 : " 3 8 8 : Pi o = t r . ; c c : =_ uS g b R p ß ß € =ö = r i ö l ö b 9 3p < ö o , ; : < < 2 .8 q b ö s i b q b 3o ö o o o ( r o D o <s k 6 5 Ei u u t Bt i5 i € Eg € ä : # fääsÄ ; ; Ef*Egä E{,äl!!äuö*t;ür:le3qä!;g*äöäe€ a E 5 5 i 5 P 5 : e " i öäi;Eis;E!räiEEg;:!:öF3EfräE,< Z # c = i , . ö i - c * g ; giä:€äägts;iä;:#äE5öF5ä;5EgE5CNFzlr|IJ, ! ;: o Fx i ;; 3 ;X >. .|. cö eE 9e E € öh o g EE o : =; ; E ö* a oöö 5 5 b E: : d 5h c E ; -Ä o o * :- - =8 öd s Yr - { . = O = = Ec g 9b E ä ö E r= r g * 3 #;Eiiä s:EtgEäü= F E o: !üägläE;3qoJoo- e ;PE5Ea e, 5s * b g ? i p oi = R ö " o € : 2- A r -^ . n L - ! vö v g . b I i : - S r - f O ; O ) ( ; ; o; P f ? ? 1 ä b =- ö . - t b öP ä P s ö E 6 ; i 5"B i 9 - ; E I 8 , Y PI S I P5 öi E : 6 p Eü t 8 P e6 öE ö = dö? U ,$ t F ; I ; I ä! Eää$Eää3lf,öä$IEEI tiE=äil€S- o + 9 ; , : g = EF+F;EggfräFsEiiäiteEc":s

×