Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Value Stream Mapping

P.H.T

 • Be the first to comment

Value Stream Mapping

 1. 1. Nhóm trình bày: Nhóm 3 Chủ đề: Value Stream Mapping Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội CLB Lean–Six Sigma Bách Khoa Phòng: 202 – C8, Đại học Bách Khoa Hà Nội Website: Hulsclub.blogspot.com Fanpage: www.facebook.com/leansixsigmabk 10/8/2015 1
 2. 2. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội 2
 3. 3. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội Phần I: Tổng quan về VSM Phần II: Các bước thực hiện VSM Phần III: Ví dụ Nội dung 3
 4. 4. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội 1.1 Khái niệm  Value Stream: Là tất cả các hoạt động cần thiết để đáp ứng 1 yêu cầu của khách hàng từ khi nhận hàng tới khi giao hàng. Phần I: Tổng quan về VSM 4
 5. 5. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội Video Value Stream 5
 6. 6. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội Chuỗi giá trị sản phẩm Giá trị hỗ trợ Giá trị dòng phân khúc Các loại Value Stream 6
 7. 7. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội 1.1 Khái niệm Value Stream Mapping (VSM) :Sơ đồ chuỗi giá trị: • Là một trong những công cụ giúp ta vẽ được toàn bộ dòng giá trị của các hoạt động trong hệ thống hiện tại. • Được sử dụng để minh họa cho dòng chảy và mối quan hệ giữa các quá trình làm việc  Qua đó, giúp ta có thể phát hiện được nơi nào đang bị vấn đề và không tạo ra giá trị. . Phần I: Tổng quan về VSM 7
 8. 8. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội Phần I. Tổng quan về VSM 8 1.2 Tại sao phải áp dụng VSM? - Xác định các hoạt động tạo giá trị và các hoạt động không tạo giá trị. - Cho phép nhìn thấy cả quá trình sản xuất - Cho thấy mối liên hệ giữa thông tin và tư liệu dòng chảy.
 9. 9. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội 1.3 Ai là người thực hiện VSM? Phần I. Tổng quan về VSM 9
 10. 10. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội Phần II: Các bước thiết lập VSM 10 Chuẩn bị Vẽ sơ đồ giá trị dòng hiện tại Vẽ sơ đồ giá trị dòng tương lai Triển khai kế hoạch Điểu chỉnh
 11. 11. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội Thu thập thông tin • Thu thập tài liệu thực tế : Số ca, số ngày, thời gian/ca… • Xác định phạm vi: Từ khách hàng tới công ty.. Và sau đó quay trở lại khách hàng… • Xác định các yêu cầu : số lượng sản phẩm, chất lượng sản phẩm… VD:50000 đai ốc/ tháng…. • Đánh giá / thiết lập dụng cụ đo: sử dụng các thang đo về thời gian, Ngày/phút….. Chuẩn bị hậu cần • Người tham gia: Manager, workforce… • Vị trí • Tư liệu Bước 1: Chuẩn bị 11
 12. 12. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội Bước 2: Vẽ sơ đồ chuỗi giá trị hiện tại 12  Ghi chép các chú giải về nhà cung cấp và yêu cầu của khách hàng. • Yêu cầu về số lượng,chất lượng, phương thức vận chuyển khách hàng • Mức độ đáp ứng nhà cung cấp  Sắp xếp các công đoạn theo 1 dòng chảy  Ghi chép cụ thể từng công đoạn • Chế độ công nghệ • Chỉ số đo lường  Tính tổng các chỉ số Lean  Vẽ sơ đồ chuỗi giá trị hiện tại
 13. 13. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội Typical VSM 13
 14. 14. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội 14 Sơ đồ chuỗi giá trị hiện tại
 15. 15. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội • Thảo luận đưa ra các ý tưởng cải tiến ( áp dụng các công cụ cải tiến liên tục của Lean6Sigma vào giải quyết) • Xây dựng sơ đồ tương lai • Xây dựng kế hoạch hành động và theo dõi • Truyền thông và đào tạo theo yêu cầu Bước 3:Vẽ sơ đồ trạng thái tương lai 15
 16. 16. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội Sơ đồ chuỗi giá trị tương lai 16
 17. 17. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội • Thực hiện cải tiến  Tiến hành hội thảo, sự kiện, dự án, cụm cho một kế hoạch thực hiện • Đạt được mục tiêu giá trị dòng • Tạo ra một môi trường liên tục cải tiến Bước 4: Triển khai kế hoạch 17
 18. 18. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội Nội dung • Đánh giá việc triển khai và kết quả đạt được • Đánh giá sự ảnh hưởng tới dòng giá trị (cá nhân hay tổ chức) • Đánh giá các vấn đề ở quý tiếp theo • Đánh giá sự thay đổi của môi trường kinh doanh • Thông báo kết quả • Cập nhật giá trị dòng mong muốn • Cập nhật kế hoạch triển khai • Xác định các khó khăn trở ngại phát sinh Bước 5: Điều chỉnh 18
 19. 19. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội A lean stream 19
 20. 20. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội 20
 21. 21. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội  Process time ( P/T): • Thời gian thực hiện công việc. • Bao gồm nhiệm vụ cụ thể, nói và suy nghĩ • Cảm ứng aka, thời gian làm việc, thời gian chu kỳ  Lead time( L/T): • Thời gian từ khi sản phẩm đi vào đến khi hoàn thành và thông báo cho người kế tiếp hoặc bộ phận kế tiếp. • Hiện aka thông qua thời gian, thời gian quay vòng, thời gian trôi qua • Bao gồm Process time + Tg chờ đợi Các chỉ số 21
 22. 22. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội Central Industrial Supply (CIS) ở Wuxi, China chuyển sản xuất các sản phẩm cơ điện. Có 2 xưởng chính:  Xưởng dập F4 có nhiệm vụ cán dập tạo hình và đóng tên, số cho các linh kiện  Xưởng F6 lắp ráp, đóng gói sản phẩm. Ví dụ 22 Vấn đề khó khăn của công ty là thời gian chờ tổng cộng của sản phẩn 9G mất 6-7 ngày( từ lúc qua xưởng đầu tiên đến khi đóng gói)
 23. 23. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội o Thu thập dữ liệu o Vẽ VSM hiện tại o Phân tích VSM hiện tại o Xác định thời gian lãng phí làm tăng thời gian chờ o Vẽ các bản đồ tương lai ngắn hạn và dài hạn Các bước thực hiện 23
 24. 24. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội Để hoàn thành mục tiêu, nhóm DA đã thực hiện như sau: • Thu thập thông tin từ nhiều nhân viên khác nhau • Nghiên cứu thời gian thực hiện • Quan sát quy trình trong thời gian khác nhau trong ngày, vào những ngày khác nhau trong tuần Các bước thực hiện 24
 25. 25. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội Các biểu tượng sử dụng trong VSM 25
 26. 26. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội Biểu tượng dòng vật liệu 26
 27. 27. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội Bản đồ trạng thái hiện tại 27
 28. 28. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội 28 VSM hiện tại cho xưởng F4 - Thời gian chu kỳ sx 2 sản phẩm được chỉ ra - Thời gian nhanh nhất là: 8.6 s - Thời gian chậm nhất là: 12.8 s
 29. 29. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội Intermediate member 29 VSM cho intermediate member có 25 bước. Tổng thời gian 340.29s = 5.67 phút. Nhóm DA đã tìm thấy nút thắt cổ chai ở bước 90
 30. 30. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội 30 VSM hiện tại cho chassis member Có 15 bước với tổng thời gian 3.5 phút Có 2 nút thắt : bước 110 (30s) và 110-2 (36s) Hai nút thắt này có thời gian chờ lâu nhát
 31. 31. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội Final Assembly in F6 31
 32. 32. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội Dòng thông tin hiện tại 32
 33. 33. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội DÒNG THÔNG TIN Ở XƯỞNG F6 33
 34. 34. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội Dòng vật liệu xưởng F6 34 :Đường đi của mảnh linh kiện đã được mạ :Dòng chảy vật liệu của những sản phẩm mua được :Đường đi thông thường
 35. 35. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội Giải pháp thực hiện 35
 36. 36. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội Bản đồ trạng thái tương lai 36
 37. 37. CLB Lean – Six Sigma Bách Khoa Hà Nội Values Stream Mapping VSM - Sơ đồ chuỗi giá trị • Sử dụng VSM để mô tả toàn bộ các hoạt động cơ bản của một tổ chức, doanh nghiệp. Thông qua đó các ứng viên có đầy đủ nhận thức về vị trí, vai trò, các yêu cầu của công việc sẽ đảm nhận khi vào làm. • VSM là một công cụ của Sản xuất tinh gọn - Lean, được sử dụng để trực quan hoá toàn bộ chuỗi giá trị của 1 sản phẩm từ khi Khách hàng yêu cầu đặt hàng cho tới khi Khách hàng nhận được hàng. Trên cơ sở đó xác định các Lãng phí 7wastes tiềm ẩn, các cơ hội Cải tiến Kaizen thông qua việc đo lường chỉ số về Leadtime, Cycle time. Tổng kết 37
 38. 38. Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội CLB Lean–Six Sigma Bách Khoa Phòng: 202 – C8, Đại học Bách Khoa Hà Nội Website: Hulsclub.blogspot.com Fanpage: www.facebook.com/leansixsigmabk THE END Thanks for your attention! (Nguồn: Tổng hợp từ Internet)

×