Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส(ฐิติชัย)

1,227 views

Published on

 • Be the first to comment

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส(ฐิติชัย)

 1. 1. สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส (France) นับเป็นเมืองน่าเที่ยวที่สุดเมืองหนึ่ง สาหรับกรุง "ปารีส" ที่ หากใครได้ไปเยือนแล้วก็ต้องตกหลุมรักในบรรยากาศอันสุดแสนจะโร แมนติกของเมือง ๆ นี้ จนอยากจะกลายเป็นคนเมืองนี้ขึ้นมาเลย ทีเดียว ... แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้น นักท่องเที่ยวที่มาเยือนกรุงปารีสส่วน ใหญ่ต่างก็มีเวลาที่จากัด ขณะที่เมือง ๆ นี้ มีสถานที่ที่น่าสนใจนับไม่ ถ้วน จนทาให้การเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกที่ในปารีสกลายเป็นสิ่ง ที่ทาได้ยาก หากมีเวลาเที่ยวเพียงไม่กี่วัน แต่ไม่ว่าจะมีเวลาเที่ยวปารีส มากน้อยแค่ไหน สิ่งที่คุณไม่ควรพลาดเลยก็คือการไปเยือนสถานที่ ต่อไปนี้ ที่ทาให้คุณได้สัมผัสกับความเป็น "ปารีส" อย่างแท้จริง
 2. 2. การนั่งรถทัวร์ชมกรุง (Double Decker Bus Tour) การนั่งรถทัวร์ชมกรุงเป็นสิ่งที่คุณควรทาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับ นักท่องเที่ยวที่มาปารีสเป็นครั้งแรก เพราะที่นี่จะมีรถทัวร์ที่เรียกกัน ว่า L'Open ทัวร์ ซึ่งเป็นรถทัวร์ที่มีดาดฟ้าอยู่ข้างบน เพื่อให้คุณได้ชม เมืองปารีสอย่างไม่มีอะไรบดบังสายตาเลย นักท่องเที่ยวสามารถซื้อตั๋ววันเดียวหรือสองวันก็ได้ สาหรับการ นั่งรถชมเมืองใน 4 เส้นทาง โดยทันทีที่คุณซื้อตั๋วแล้ว ทางรถทัวร์จะ มีชุดหูฟังให้คุณ เพื่อใช้ในการเสียบต่อกับแจ็คที่อยู่บริเวณด้านข้างของ เบาะที่นั่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถฟังบรรยายไปตลอดการเดินทาง โดยเลือกฟังได้ถึง 8 ภาษา คือ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษารัวเซีย และ ภาษาจีน
 3. 3. ชมทิวทัศน์จากด้านบนของหอไอเฟล (Eiffel Tower) หอไอเฟลไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีสเท่านั้น หากแต่ ยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสด้วย ดังนั้น หากนักท่องเที่ยวคนใด ไม่ได้ไปเยือนหอไอเฟล ถือว่าไปไม่ถึงฝรั่งเศสเลยทีเดียว ทาให้ในแต่ละปีมี นักท่องเที่ยวกว่า 60 ล้านคน ไปเยือนหอไอเฟล โดยนักท่องเที่ยวสามารถ ขึ้นชมทัศนียภาพรอบกรุงปารีสได้ เพียงแค่ซื้อบัตรที่บูธซึ่งอยู่บริเวณฐานของ หอไอเฟล แล้วขึ้นลิฟท์ไปยังชั้นต่าง ๆ ของหอไอเฟล
 4. 4. ล่องเรือในแม่น้าเซน ชมพระอาทิตย์ตกดิน (Sunset River Cruise on the Seine) การล่องเรือในยามใกล้ค่าเป็นทางเลือกที่ดีมาก หากคุณอยากจะชม ทิวทัศน์ยามราตรีของกรุงปารีส โดยเรือจะล่องจากหอไอเฟล ผ่านสถานที่ที่ น่าสนใจสองฝั่งแม่น้าเซน รวมถึงผ่านโบสถ์นอทเทอร์ดัมด้วย
 5. 5. โบสถ์นอทเทอร์ดาม (Notre Dame Cathedral) โบสถ์นอทเทอร์ดัมเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงปารีส เพราะเป็นสถานที่ที่อยู่คู่กับเมืองปารีสมาช้านาน และมีชื่อเสียงด้านความ ใหญ่โตหรูหรา มีสถาปัตยกรรมที่งดงามมาก โดยการเที่ยวชมนั้น นักท่องเที่ยวจะได้เห็นความอลังการของโบสถ์นอทเทอร์ดัม อีกทั้งยังต้องขึ้น บันได 387 ขั้นเพื่อไปถึงยอดของโบสถ์ ส่วนเคล็ดลับในการชมโบสถ์นอทเทอร์ดัมนั้น แนะนาให้ คุณไปเยี่ยมชมช่วงเช้า เพราะดวงอาทิตย์จะส่องกระทบกับซุ้มประตูทางทิศ ตะวันตกของโบสถ์ มองดูแล้วเหมือนเป็นประกายเพชรที่ระยิบระยับจับตา เพิ่มความหรูหราให้กับโบสถ์ได้เยอะเลยทีเดียว
 6. 6. โบสถ์แซงต์ ชาแปลล์ (Sainte Chapelle) ถัดจากโบสถ์นอทเทอร์ดัม มีโบสถ์แซงต์ ชาแปลล์ ซึ่งเป็น โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวปารีส สร้างในสไตล์กอธิค มีการประดัประดาด้วย กระจกสวยงามมากมาย จนนักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมต่างยอมรับว่ากระจกที่ ใช้ตกแต่งโบสถ์มีความงดงามที่สุด ยิ่งเมื่อแสงจากภายนอกส่องเข้ามา ยิ่งทาให้ มองเห็นลายกระจกชัดเจนและสวยงามมาก
 7. 7. ถนนฌ็องเซลิเซ่ และประตูชัยนโปเลียน (Champs Elysees & Arc de Triomphe) ถนนฌ็องเซลิเซ่ เป็นถนนที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดใน กรุงปารีส นักท่องเที่ยวสามารถเดินตามถนนสายนี้ไปสู่ประตูชัยนโปเลียน ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่สาคัญในกรุงปารีส และที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้น ไปชมชั้นบนของประตูชัยได้ โดยเดินขั้นบันได 284 ขั้น หรือใช้ลิฟต์
 8. 8. เลแซงวาลิด (Les Invalides (Napoleon's Tomb)) เลแซงวาลิด เป็นอาคารที่ฝังพระศพของพระเจ้านโปเลียน ที่ 1 ซึ่งมีศพนายพลพระสหายของพระเจ้านโปเลียนอีกหลายคนฝังอยู่ด้วย ตัวอาคารมีโดมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นโดมที่สวยงามที่สุดในกรุงปารีส นอกจากนี้ ยังมีศิลปะมากมายจัดแสดงอยู่ในนั้นอีกด้วย
 9. 9. พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ (Musee d'Orsay) พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมศิลปะหลายอย่าง เข้าด้วยกัน อันได้แก่ ศิลปะด้านการออกแบบสิ่งทอ ศิลปะทางประวัติศาสตร์ ภาพถ่าย ประติมากรรม ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของปารีสออกมาได้เด่นชัดเลย ทีเดียว
 10. 10. พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (The Louvre) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และ ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เคยเป็นพระราชวังหลวงมาก่อน จัดแสดงศิลปะที่มีคุณค่าระดับโลกมากมาย เช่น ภาพเขียนโมนาลิซ่า ผลงาน ของต่าง ๆ ของเลโอนาร์โด ดาวินซีแลอเล็กซานดรอส นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุดในกรุง ปารีส ดังนั้น คุณจึงไม่ควรพลาดในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์แห่งนี้
 11. 11. มงต์มาร์ท (Montmarte & Sacre Couer Basilica) มงต์มาร์ทร์เป็นหุบเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีส และเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง บนเขาเป็นที่ตั้งของโบสถ์ซาเครเกอร์ สร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศส ที่เสียชีวิตจากสงครามกับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมัน - ไบเซนไทน์ ซึ่งมีความ อลังการและงดงามมาก

×