Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

He thong truyen dan PDH va SDH

He thong truyen dan PDH va SDH

 • Login to see the comments

He thong truyen dan PDH va SDH

 1. 1. PDH VÀ SDH SDH - Tốc độ SDH gồm:STM-1 = 155,52 Mbit/sSTM-4 = 4.STM-1 = 622,08 Mbit/sSTM-16 = 4.STM-4 = 2488,32 Mbit/sSTM-64 = 4.STM-16 = 9953.28 Mbit/sTốc độ Bit cơ bản là: STM-1 = 155.52 Mbit/sSTM-N = N.STM-1Tốc độ bit của các tín hiệu ghép bằng một số nguyên với tốc độ bit cơ bản STM-1. - Tốc độ bit cơ bản trong SDH: Tốc độ truyền: 155,52 Mbit/s Độ rộng khung: 125 µs 2430 Bye gồm: 6 hàng 270 cột. STM-1 có dung lương là 63E1 - Payload: 9.261 Bye + Truyền tín hiệu PDH có tốc độ từ 2 Mbit/s đến 140 Mbit/s + Các tín hiệu này được chèn trong STM-1 - SDH có 4 phần tử chính: + TRM: thiết bị ghép đầu cuối + ADM: thiết bị xen/rớt luồng + DXC: thiết bị kết nối chéo + REG: thiết bị lặp TRM có thể ghép các luồng nhánh thành các nguồn tổng hoặc ngược lại. ADM: lấy hoặc chèn luồng nhánh vào luồng tổng. REG: khuếch đại tín hiệu DXC: hoán đổi địa chỉ của VC Mô hình: 1+1: có nghĩa là 1 card chạy 1 card dự phòngĐinh Công Thiệ n Trang 1
 2. 2. PDH VÀ SDHTỔNG QUAN VỀ TRUYỀN DẪN ĐỒNG BỘ SDH Để hiểu đúng khái niệm về SDH/SONET, trước hết ta cần hiểu đúng thế nào làđồng bộ, không đồng bộ và cận đồng bộ. Trong tập các tín hiệu đồng bộ, việcchuyển tiếp số liệu trong tín hiệu xảy ra ở chính xác cùng một tốc độ. Tuy nhiênvẫn có sự lệch pha giữa những lần chuyển giao của hai tín hiệu, và sự lệch phanày nằm trong giới hạn cho phép. Sự lệch pha này có thể do suy hao, trễ thờigian hay jitter trong mạng truyền dẫn. Trong mạng đồng bộ, tất cả các đồng hồđều tham chiếu đến một đồng hồ chuẩn cơ sở PRC.1. Nhược điểm của truyền dẫn cận đồng bộ PDH1.1. Khái niệm truyền dẫn cận đồng bộ (PDH)Vì các luồng 2Mbit/s được tạo ra từ các thiết bị ghép kênh khác nhau, nên tốc độ bit có khácnhau một chút. Do đó, trước khi ghép các luồng này thành một luồng tốc độ cao hơn phải hiệuchỉnh cho tốc độ bit của chúng bằng nhau, tức là phải chèn thêm các bit giả. Mặc dù tốc độ cácluồng đầu vào là như nhau, nhưng phía thu không thể nhận biết được vị trí của các luồng đầuvào trong luồng đầu ra. Kiểu ghép kênh như vậy gọi là cận đồng bộ (PlesioSynchronous).1.2. Nhược điểm của PDH Việc tách/xen các luồng 2Mbit/s phức tạp làm giảm độ tin cậy cũng như chất lượng của hệ thống. Khả năng giám sát và quản lý mạng kém. Do trong các khung tín hiệu PDH không đủ các byte nghiệp vụ để cung cấp thông tin cho điều khiển, quản lý, giám sát và bảo dưỡng hệ thống. Tốc độ bit của PDH không cao (tốc độ bit cao nhất được chuẩn hoá là 140Mbit/s trên mạng viễn thông quốc tế) không thể đáp ứng cho nhu cầu phát triển các dịch vụ băng rộng hiện tại và trong tương lai. Thiết bị PDH cồng kềnh, các thiết bị ghép kênh và thiết bị đầu cuối thường độc lập nhau. Trên mạng viễn thông tồn tại 2 tiêu chuẩn phân cấp khác nhau: chuẩn Châu Âu và Châu Mỹ, gây khó khăn và phức tạp khi nâng cấp, mở rộng và kết nối các mạng với nhau.Các mặt hạn chế trên của PDH sẽ được khắc phục khi sử dụng phân cấp truyền dẫn đồng bộSDH.2. Truyền dẫn đồng bộ SDH2.1. Khái niệm SDH Để hiểu đúng khái niệm về SDH/SONET, trước hết ta cần hiểu đúng thế nào là đồng bộ,không đồng bộ và cận đồng bộ. Trong tập các tín hiệu đồng bộ, việc chuyển tiếp số liệu trong tínhiệu xảy ra ở chính xác cùng một tốc độ. Tuy nhiên vẫn có sự lệch pha giữa những lần chuyểngiao của hai tín hiệu, và sự lệch pha này nằm trong giới hạn cho phép. Sự lệch pha này có thểdo suy hao, trễ thời gian hay jitter trong mạng truyền dẫn. Trong mạng đồng bộ, tất cả các đồnghồ đều tham chiếu đến một đồng hồ chuẩn cơ sở PRC. Độ chính xác của PRC là 10 -12 - 10-11 vàđược lấy từ đồng hồ nguyên tử Cesium. Hai tín hiệu số là cận đồng bộ nếu sự chuyển tiếp xảy ra gần như ở cùng tốc độ, và bất kỳ sựthay đổi nào cũng được cưỡng bức trong một giới hạn nhỏ. Ví dụ nếu có hai mạng tương tác vớinhau, xung đồng hồ của chúng có thể lấy từ hai PRC khác nhau. Mặc dù các PRC này vô cùngĐinh Công Thiệ n Trang 2
 3. 3. PDH VÀ SDHchính xác, nhưng vẫn có sự khác nhau giữa hai loại. Điều này gọi là sự sai khác cận đồng bộ. Trong trường hợp mạng không đồng bộ, sự chuyển giao tín hiệu không nhất thiết phải xảy raở cùng tốc độ. Trong trường hợp này, không đồng bộ có nghĩa là sai khác giữa hai đồng hồ lớnhơn sai khác cận đồng bộ. Ví dụ, nếu hai đồng hồ lấy từ dao động thạch anh tự do, chúng đượcgọi là không đồng bộ. Phân cấp số cận đồng bộ SDH và mạng quang đồng bộ SONET chỉ mộttập hợp các tốc độ truyền dẫn bằng cáp sợi quang có thể truyền tải tín hiệu số với dung lượngkhác nhau. Người ta chấp nhận rộng rãi rằng một phương thức ghép kênh mới có thể được đồng bộ vàkhông chỉ dựa trên việc chèn bit, gọi là PDH, mà còn dựa trên việc chèn byte, là các cấu trúcghép kênh từ 64kbit/s đến tốc độ cơ sở 1,544kbit/s (1,5Mbit/s) và 2,048kbit/s (2Mbit/s). SDH được định nghĩa bởi Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu (ETSI), được sử dụngở rất nhiều nước trên thế giới. Nhật Bản và Bắc Mỹ cũng xây dựng các tiêu chuẩn về SDHriêng. SONET do Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ phát triển và được ứng dụng ở Bắc Mỹ.2.2. Các tiêu chuẩn SDH Tiêu chuẩn mới xuất hiện lần đầu tiên là SONET do công ty Bellcore (Mỹ) đưa ra, đượcchỉnh sửa nhiều lần trước khi trở thành tiêu chẩn SDH quốc tế. Cả SDH và SONET được giớithiệu rộng rãi giữa những năm 1988 và 1992. SDH được định nghĩa bởi Viện tiêu chuẩn viễnthông Châu Âu (ETSI), được sử dụng ở rất nhiều nước trên thế giới. Nhật Bản và Bắc Mỹ cũngxây dựng các tiêu chuẩn về SDH riêng. SONET do Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ phát triểnvà được ứng dụng ở Bắc Mỹ. Bảng dưới đây thể hiện các tốc độ tiêu chuẩn của SDH và SONET.Mặc dù SONET và SDH được đưa ra ban đầu cho truyền dẫn cáp quang, nhưng các hệ thốngSDH hiện tại vẫn tương thích cao với cả SDH và SONET. Bảng 1: Phân cấp đồng bộ SDH/SONET Tốc độ Tín Dung lượng Dung lượng Tín hiệu SONET bit hiệu SONET SDH (Mbit/s) SDH STS-1, OC-1 51,840 STM-0 28DS1, hoặc 1 DS-3 21E1 STS-3, OC-3 155,520 STM-1 84DS-1, hoặc 3DS-3 63E1, hoặc 1E4 STS-12, OC-12 622,080 STM-4 336DS-1, hoặc12DS-3 252E1, hoặc 4E4 1008E1, hoặc STS-48, OC-48 2488,320 STM-16 1344DS-1, hoặc 48DS-3 16E4 4032E1, hoặc STS-192, OC-192 9953,280 STM-64 5376DS-1, hoặc 192DS-3 64E4Đinh Công Thiệ n Trang 3
 4. 4. PDH VÀ SDH Bảng 2: Phân cấp không đồng bộ ANSI/ITU-T ANSI ITU-T Tín hiệu Tốc độ bit Số kênh Tín hiệu Tốc độ bit Số kênh DS-0 64 Kbit/s 1 DS-0 64 Kbit/s 64 Kbit/s 1 64 Kbit/s DS-1 1,544 Mbit/s 24 DS-0 E1 2,048 Mbit/s 1 E1 DS-2 6,312 Mbit/s 96 DS-0 E2 8,450 Mbit/s 4 E1 DS-3 44,7 Mbit/s 28 DS-1 E3 34 Mbit/s 16 E1 E4 144 Mbit/s 64 E12.3. Tương lai của SDH. Hầu hết tất cả các hệ thống truyền dẫn quang hiện nay trong mạng công cộng đều dùngSONET và SDH. Chúng được mong đợi sẽ thống trị môi trường truyền dẫn trong 10 năm, nhưcông nghệ PDH đi trước đã làm được trong 20 năm (và hiện vẫn còn được sử dụng, dù rất ít).Trong khi tốc độ bit của với mạng đường trục được kỳ vọng vượt qua 40Gbit/s thì các tốc độnhỏ hơn hoặc bằng 155Mbit/s đã được dùng rất rộng rãi trong các mạng truy nhập.2.4. Tại sao cần đồng bộ hóa2.4.1. Đồng bộ và không đồng bộ. Nói chung, hệ thống truyền dẫn là không đồng bộ, do mỗi thiết bị trong mạng đều sử dụngđồng hồ riêng của nó. Trong truyền dẫn số, xung đồng hồ là một thông số rất quan trọng. Xungđồng hồ có nghĩa là sử dụng một chuỗi các xung lặp đi lặp lại để giữ cho tốc độ bit của dữ liệukhông đổi và chỉ ra vị trí các bit 1 và 0 trong luồng dữ liệu. Ghép kênh không đồng bộ trải quanhiều giai đoạn. Các tín hiệu không đồng bộ, ví dụ DS-1 ghép với nhau, cộng với các bit thêmvào, gọi là bit chèn để bù cho sự sai khác của mỗi luồng riêng lẻ, và kết hợp với các bit khác (bitkhung) để tạo ra một luồng DS-2. Các bit chèn lại được sử dụng theo cách đó để tạo ra các DS-3và cao hơn nữa. Chúng ta không thể truy nhập tới các luồng không đồng bộ tốc độ cao màkhông sử dụng các bộ tách kênh. Trong hệ thống đồng bộ SONET/SDH, tần số trung bình củacác đồng hồ trong hệ thống là giống nhau (đồng bộ) hoặc gần giống nhau (cận đồng bộ). Mỗiđồng hồ có thể truy ngược đến nguồn đồng hồ độ chính xác cao. Do đó, các luồng STS-1 dễdàng ghép với nhau thành các luồng tốc độ cao hơn mà không cần bit chèn. Vì thế, ta có thể truynhập ngay đến tốc độ STS-1 cũng như các tốc độ cao hơn STS-N.2.4.2. Phân cấp đồng bộ hóa. Các tổng đài số thường được dùng trong mạng số phân cấp đồng bộ hóa. Mạng được tổ chứctheo quan hệ chủ-tớ (master-slave) với đồng hồ của các node cao hơn cung cấp tín hiệu đồng hồcho các node thấp hơn.Tất cả các node có thể truy ngược đến nguồn đồng hồ chuẩn. Nguồnđồng hồ chuẩn PRC có độ chính xác là 1x10-11 theo khuyến nghị G.811 của ITU-T. Các nguồnđồng hồ có độ chính xác thấp hơn là SSU (nguồn đồng hồ phụ) và SEC (thiết bị cấp xung đồngbộ) theo khuyến nghị của ITU-T.Đinh Công Thiệ n Trang 4
 5. 5. PDH VÀ SDH Hình 1. Các cấp đồng hồ đồng bộ trong hệ thống SDH3. Nguyên tắc ghép kênh và cấu trúc khung3.1. Nguyên tắc ghép Hệ thống số đồng bộ được hình thành từ các hệ thống cận đồng bộ khác nhau, các hệ thốngcận đồng bộ này có thể thuộc hệ Châu Âu hoặc Bắc Mỹ. Đầu vào của các hệ thống đồng bộ cơsở là các luồng cận đồng bộ có tốc độ bít khác nhau, được ghép lại thành nhiều bước, mỗi bướclại được đưa vào các bit điều khiển, quản lý và phối hợp tốc độ. Khi đó, đầu ra được một luồngđồng bộ cơ sở. Các luồng đồng bộ cơ sở được nâng lên N lần thành các luồng đồng bộ cấp N.Cấu trúc bộ ghép SDH như hình 2. Hình 2. Cấu trúc bộ ghép SDH G.709 ITU-TCác chữ số trong hình này liên quan đến các tốc độ truyền dẫn cận đồng bộ như sau: 11 Tương ứng với 1554 Kbit/s 12 Tương ứng với 2048 Kbit/s 21 Tương ứng với 6312 Kbit/s 22 Tương ứng với 8448 Kbit/s 31 Tương ứng với 34368 Kbit/s 32 Tương ứng với 44736 Kbit/s 4 Tương ứng với 139264 Kbit/sChữ số đầu tiên đại diện cho mức phân cấp truyền dẫn như quy định trong G702-"Tốc độ bit củacác cấp truyền dẫn số", và chữ số thứ hai đặc trưng cho tốc độ thấp hơn (1) và cao hơn (2). Cònchữ số 4 là mức thứ 4, bằng 140 Mbit/s có trong tiêu chuẩn Châu Âu và Bắc Mỹ. Các khối cóký hiệu và chức năng sau đây:Đinh Công Thiệ n Trang 5
 6. 6. PDH VÀ SDH a. C-n: (n = 1-->4) là các contener: Phần tử này có kích thước đủ để chứa các byte tải trọng thuộc một trong các luồng cận đồng bộ. b. VC-n: là các contener ảo: + Contener ảo cơ sở (n = 1,2): gồm một C-n (n = 1,2) đơn cộng thêm các byte mangthông tin điều khiển và giám sát tuyến nối hai VC-n này và gọi là POH. + Contener ảo bậc cao hơn VC-n (n = 3,4): gồm một C-n (n = 3,4) đơn và tập hợp cácnhóm khối nhánh (TUG-2S) hoặc một tập của TU-3S cùng với các byte mang thông tin điềukhiển và giám sát tuyến nối hai VC-n và được gọi là POH. Con trỏ được sử dụng để tìm các phần khác nhau của AU và TU gọi là container ảoVC. Con trỏ AU xác định ở VC bậc cao hơn và con trỏ TU xác định ở VC bậc thấp hơn. Ví dụAU-3 gồm VC-3 cộng với một con trỏ, TU-2 gồm VC-2 cộng với một con trỏ. Một VC là một thực thể tải chạy trên mạng được tạo ra và hủy đi ở điểm kết cuối dịchvụ hoặc ở gần điểm đó. Các tín hiệu lưu lượng PDH được ánh xạ tới các container với kíchthước phù hợp với yêu cầu băng thông, sử dụng các bit đơn để bám tốc độ đồng hồ khi cần thiết.Các POH được thêm vào sau đó cho mục đích quản lý, tạo một VC. Phần mào đầu này được bỏđi sau khi VC bị hủy và tín hiệu gốc ban đầu được tái tạo lại. Mỗi tín hiệu PDH được ánh xạ vơiVC của nó, và các VC với cùng kích thước không đáng kể được ghép lại bằng cách chèn bytetạo thành tải SDH. c. TU-n (n = 1,2,3) là khối nhánh: gồm một VC cộng thêm một con trỏ khối nhánh. Con trỏ khối nhánh chỉ thị sự đồng bộ pha của VC-n đối với POH của VC mức cao hơn tiếp theo. Con trỏ khối nhánh có vị trí cố định so với POH mức cao hơn. d. AU-3S (S = 1 hoặc 2) và AU-N (N=4): gồm một VC bậc cao cộng thêm con trỏ khối quản lý. Con trỏ khối quản lý có vị trí cố định trong khung STM-1 và thể hiện quan hệ về pha của VC bậc cao hơn.3.2. Cấu trúc khung STM-1 Khung STM-1 bao gồm 2430 bytes và thường được chia làm hai vùng, tương ứng với 9hàng x 270 cột. Độ dài khung là 125 s, tương ứng với tần số của khung là 8000 Hz. Tốc độtruyền dẫn của một byte trong khung là 64 Kbit/s. Khung STM-1 gồm 3 khối: e. Khối trọng tải Payload f. Khối con trỏ AU g. Khối SOH Các byte trong khung STM-1 được truyền từng hàng một và truyền từ trái sang phải, bắt đầu từ hàng thứ nhất và cột thứ nhất. Như vậy, sau 9 byte SOH (trừ hàng 4 là 9 byte AU) là 261 byte tải trọng được truyền xen kẽ. + Phần điều khiển SOH: gồm có 8x9 byte, gồm các byte cần thiết cho dịch vụ như từ mã đồng bộ khung, các byte bổ sung để giám sát, điều khiển và quản lý. + Phần trọng tải : các tín hiệu phân nhánh, các tín hiệu POH trong khuyến nghị G.703 của CCITT từ 2 Mbit/s đến 140 Mbit/s được truyền tải trong cùng tải trọng gồm có 9x261 byte. + Phần con trỏ: Quan hệ thời gian giữa trọng tải và khung STM-1 được ghi lại nhờ con trỏ, ngoài ra nó còn định vị các tín hiệu phân nhánh ở trong khối tải trọng. Do đó, sau khi diễn giải con trỏ một cách thích hợp thì có khả năng truy nhập tới từng kênh của người sử dụng độc lập ở bất kỳ thời điểm nào, mà không cần tách luồng STM-1. Con trỏ ở hàng thứ tư, cột từ 1 --> 9 gọi là con trỏ vùng A, còn con trỏ ở hàng 1-->3 và cột 11-->14 gọi là con trỏ vùng B. Khung STM-1 có độ dài 125 s, có tần số là 8000 Hz, như vậy được truyền 8000 lần/s. Do đó, tốc độ bit của tín hiệu STM-1 là : 8000 x 9 x 270 x 8 = 155520 kbit/sĐinh Công Thiệ n Trang 6
 7. 7. PDH VÀ SDH Hình 3. Cấu trúc khung STM-1 Các mức cao hơn STM-N của phân cấp đồng bộ được hình thành bởi cách chèn byte vàophần tải của N tín hiệu STM-1, thêm các mào đầu gấp N lần mào đầu của STM-1 và lấp đầy vớidữ liệu quản lý và giá trị con trỏ phù hợp. Hình 4. Cấu trúc khung STM-44. Các cơ chế bảo vệ Có hai cơ chế bảo vệ trong mạng SDH: bảo vệ tuyến tính và bảo vệ mạch vòng.4.1. Bảo vệ tuyến tính Đây là hình thức dự phòng đơn giản nhất, còn gọi là bảo vệ 1+1. ở đây, mỗi đường làmviệc được bảo vệ bởi một đường bảo vệ. Việc chuyển sang đường bảo vệ xảy ra khi xác địnhđược lỗi như là mất tín hiệu LOS. Cấu trúc 1+1 là dự phòng 100% khi mỗi đường làm việc cómột đường bảo vệ. Nhưng do vấn đề kinh tế, nên người ta thường sử dụng cơ cấu 1:N, nhất lànhững đường truyền có khoảng cách xa. Theo cách này, vài đường làm việc được bảo vệ bằngĐinh Công Thiệ n Trang 7
 8. 8. PDH VÀ SDHmột đường dự phòng. Các đường dự phòng có thẻ sử dụng cho các lưu lượng có độ ưu tiên thấpvà có thể bị ngắt đi khi đướngự phòng thay thế cho các đường làm việc bị lỗi. Cơ cấu bảo vệ1+1 và 1:N được tiêu chuẩn hóa trong khuyến nghị G.783 của ITU-T. Hình 5. Sơ đồ bảo vệ tuyến tính4.2. Bảo vệ mạch vòng Bảo vệ mạch vòng có nhiều ưu điểm hơn so với bảo vệ tuyến tính. Một mạch vòng bảo vệ làcách đơn giản nhất và hiệu quả nhất khi có một số phần tử mạng liên kết với nhau. Có nhiều cơcấu bảo vệ được dùng cho loại mạng này, song chỉ có một số cơ cấu được tiêu chuẩn hóa theokhuyến nghị G.841 ITU-T. Có 2 loại cơ cấu mạch vòng là vòng đơn hướng và vòng hai hướng.4.2.1. Mạch vòng đơn hướng Hình 6. Mạch vòng bảo vệ đơn hướng Trên hình thể hiện cách thức cơ bản của mạch vòng bảo vệ đơn hướng.Giả sử có sự gián đoạn thông tin giữa 2 phần tử mạng A và B, hướng Y không bị ảnh hưởng bởisự cố này. Tất nhiên, một đường thứ hai được thiết lập cho hướng X. Do đó, kết nối này đượcchuyển sang đường thứ hai trong phần tử mạng A và B. Còn hai phần tẻ khác, C và D đượcĐinh Công Thiệ n Trang 8
 9. 9. PDH VÀ SDHchuyển qua đường dự phòng. Thủ tục này gọi là chuyển đường thẳng. Một cách khác đơn giảnhơn được sử dụng là chuyển vòng. Lưu lượng được truyền trên cả hai đường làm việc và đườngbảo vệ. nếu có sự cố, phía thu (trường hợp này là A) chuyển sang đường bảo vệ và ngay lập tứcduy trì kết nối.4.2.2. Mạch vòng hai hướng Trong cấu trúc mạng này, kết nối giữa hai phần tử mạng là hai hướng. Toàn bộ dunglượng mạng được chia thành nhiều đường, mỗi đường làm việc là hai hướng. Nếu có sự cố giữahai phần tử mạng cạnh nhau A và B, B sẽ chuyển sang đường bảo vệ. Có thể mang lại hiệu quảbảo vệ cao hơn khi dùng mạch vòng bảo vệ hai hướng với 4 sợi cáp, mỗi đôi cáp chạy cả đườnglàm việc và đường bảo vệ. Kết quả, ta có cấu trúc bảo vệ 1:1, nghĩa là dự phòng 100%. Hình 7. Mạch vòng bảo vệ hai hướng5. Các phần tử của mạng đồng bộ Hình vẽ thể hiện cấu trúc của một vòng SDH với nhiều nhánh. Đặc trưng của SDh là cónhiều ứng dụng khác nhau được truyền trên mạng. Mạng đồng bộ còn có khả năng truyền các tínhiệu cận đồng bộ, cũng như khả năng điều khiển các dịch vụ như ATM. Tất cả điều đó yêu cầumạng phải có nhiều phần tử khác nhau. Về cơ bản, mạng có 4 phần tử sau:5.1. Bộ tái tạo tín hiệu Như tên gọi của nó, phần tử này có nhiệm vụ tái tạo lại xung đồng hồ và biên độ củatín hiệu đầu vào đã bị suy hao và méo dạng do tán sắc. Các thông tin nhận được bằng cách tríchra nhiều kênh 64 kbit/s trong phần mào đầu RSOH.Đinh Công Thiệ n Trang 9
 10. 10. PDH VÀ SDH Bộ tái tạo tín hiệuSTM-NSTM-N Hình 8. Sơ đồ mạng đồng bộ5.2. Đầu cuối ghép kênh TM Được sử dụng để kết hợp các luồng tín hiệu cận đồng bộ và đồng bộ đầu vào thành cácluồng STM-N có tốc độ cao hơn.Đinh Công Thiệ n Trang 10
 11. 11. PDH VÀ SDH Đầu cuối ghép kênh (TM)PDHSTM-NSDH5.3. Bộ xen/rẽ kênh ADM ADMSTM-NSTM-N PDH SDH Các tín hiệu cận đồng bộ và các ín hiệu đồng bộ tốc độ thấp có thể được lấy ra từ các luồngđồng bộ tốc độ cao hơn, hoặc được chèn vào đó, sử dụng các bộ ADM. Đặc trưng này làm choADM rất hữu ích trong các cấu trúc mạch vòng, tạo các đường bảo vệ trong vòng trong trườnghợp xảy ra sự cố. Tại một nút ADM, chỉ những tín hiệu nào cấn thết để truy nhập mới đượcchèn vào / hay rẽ xuống. Phần lưu lượng còn lại tiếp tục được chuyển đi trong mạng mà khôngcần một thiết bị đặc biẹt nào khác.Đinh Công Thiệ n Trang 11
 12. 12. PDH VÀ SDH5.4. Bộ đấu chéo số DXC Thiết bị này có chức năng ứng dụng rất rộng. Nó cho phép ánh xạ các luồng nhánh PDHvào các VC cũng như chuyển các giá trị container thành VC-4. Hình 9. Thiết bị đấu chéo số5.4.1. Quản lý các phần tử mạng Bộ phận quản lý mạng viễn thông TNM cũng được xem như một phần tử trong mạng đồngbộ. Tất cả các phần tử được đề cập trên đây đều được quản lý bằng phần mềm. Nghĩa là chúngcó thể được giám sát và điều khiển từ xa, một trong những đặc tính quan trọng nhất của mạngSDH. Chức năng của TNM được tóm tắt là :"Vận hành, quản lý, bảo dưỡng và giám sát-OAM&P". Một số lỗi thường gặp trong quản lý, vận hành mạng truyền dẫn. STT Các lỗi Mô tả 1 LOS (Loss Of LOS xảy ra khi tín hiệu đồng bộ giảm xuống dưới ngưỡng Signal) có BER =1x10-3. Nó cũng có thể đo đứt cáp, suy giảm mạnh tín hiệu hoặc lỗi thiết bị. Trạng thái LOS được xóa khi 2 khung liên tiếp nhận được không thấy dấu hiệu của LOS mới. 2 OOF (Out of OOF xảy ra 4 hoặc 5 khung SDH liên tiếp nhận được bị lỗi, Frame alignment) mẫu khung không hợp lệ. Thời gian lớn nhất để xác định OOF là 625 s. OOF xóa khi nhận được 2 khung liêm tiếp có mẫu khung hợp lệ. 3 LOF (Loss of LOF xẩy ra khi OOF tồn tại trong khoảng thời gian xác frame alignment) định bằng ms. LOF xóa khi một điều kiện trong khung tồn tạiliên tiếp trong thời gian xác định bằng ms. 4 LOP (Loss of LOP xảy ra khi nhận được N con trỏ liên tiếp không hợp lệ, pointer) hoặc nhận được N cờ dữ liệu mới (NDF), ở đây, N=8,9 và 10. LOP xóa khi có 3 con trỏ hợp lệ bằng nhau, hoặc nhận được 3 chỉ thị AIS liên tiếp. 5 AIS (Alarm AIS là trạng thái tất cả các bit =1. Nó được tạo ra để thay Indicator Signal) thế cho tín hiệu bình thường khi nó bao gồm một điều kiện lỗi để ngăn các lỗi hoặc cảnh báo tăng lên. 6 RDI (Remote Đây là tín hiệu trả về của thiếp bị truyền dẫn khi có các lỗi defect indication) LOS, LOF hoặc AIS.Đinh Công Thiệ n Trang 12
 13. 13. PDH VÀ SDH 7 RFI (Remote Một lỗi xảy ra rất dài khi vượt qua thời gian lớn nhất cho failure indication) phép của cơ cấu bảo vệ hệ thống truyền dẫn. Khi tình huống nằy xảy ra, một bản tin RFI sẽ được gửi đến đầu xa và sẽ khởi tạo chuyển mạch bảo vệ nếu chức năng này đã được kích hoạt. KẾT LUẬN SDH mang lại nhều lợi ích to lớn cho nhà cung cấp mạng: Tốc độ truyền dẫn cao: Tốc độ truyền dẫn có thể đạt tới 10Gbit/s, do đó phù hợp với các mạng đường trục, mạng lõi. Chức năng xen/rẽ kênh đơn giản: so với PDH, SDH dễ dàng chèn các luồng tốc độ thấp vào luồng tốc độ cao, và cũng như lấy các luồng tốc đọ thấp hơn ra khỏi các luồng tốc đọ cao hơn. Khả năng đáp ứng cao và dung lượng phù hợp: với SDH, nhà cung cấp dễ dàng và nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Các phần tử mạng được quản lý và điều khiẻn từ trung tâm, sử dụng hệ thống TNM. Độ tin cậy cao: mạng SDH hiện đại có nhiều cơ chế bảo vệ và dự phòng khác nhau. Lỗi một phần tử trong mạng không thể gây lỗi toàn bộ hệ thống. Làm nền tảng của nhiều dịch vụ tương lai: Ngay bây giờ, mạng SDH đã là nền tảng cho các dịch vụ POTS, ISDN, di động...Nó cũng dề dàng đáp ứng được các dịch vụ video theo yêu cầu, truyền hình số quảng bá... Kết nối dễ dàng với các hệ thống khác: Giao diện SDH được tiêu chuẩn hóa toàn cầu, có thể kết hợp nhiều phần tử khác nhau trong cùng một mạng và tương tác với các mạng khác dễ dàng. Sắp tới, công nghệ ghép kênh phân chia theo bước sóng DWDM sẵn sàng được sử dụng thay thế cho SDH. Công nghệ này có thể truyền nhiều bước sóng trong cùng sợi quang đơn mode. Hiện tại có thể truyền 16 bước sóng, từ 1520nm đến 1580nm, do đó tốc độ truyền dẫn có thể đạt tới 40Gbit/s và cao hơn nữa trên một sợi quang. Do đó, có thể nói rằng DWDM là công nghệ truyền dẫn quang của tương lai. HếtĐinh Công Thiệ n Trang 13

×