Gsm optimization

1,146 views

Published on

 • Be the first to comment

Gsm optimization

 1. 1. 11GSM NetworkGSM NetworkOptimizationOptimizationMax StepanovMax Stepanov
 2. 2. 22Khái niệm về tối ưuKhái niệm về tối ưuTối ưu mạng là quá trình điều chỉnhTối ưu mạng là quá trình điều chỉnhcác thông số của mạng sao cho chấtcác thông số của mạng sao cho chấtlượng mạng đạt được tốt nhất có thể.lượng mạng đạt được tốt nhất có thể.Thông qua tối ưu sẽ cải thiện đượcThông qua tối ưu sẽ cải thiện đượcvùng phủ, chất lượng và tăng lưuvùng phủ, chất lượng và tăng lưulượng, tài nguyên mạnglượng, tài nguyên mạng
 3. 3. 33Qúa trình tối ưu mạng GSMQúa trình tối ưu mạng GSMSơ đồ.Sơ đồ. Bắt đầuBắt đầuKiểm tra các thôngKiểm tra các thôngsố của trạmsố của trạmKiểm tra các thôngKiểm tra các thôngsố của trạmsố của trạmKiểm tra vùng phủKiểm tra vùng phủvà chất lượng thoạivà chất lượng thoạitừng trạmtừng trạmKiểm tra vùng phủKiểm tra vùng phủvà chất lượng thoạivà chất lượng thoạitừng trạmtừng trạmKiểm tra toànKiểm tra toànmạngmạngKiểm tra toànKiểm tra toànmạngmạngMong muốnMong muốnKiểm tra laiKiểm tra laiKiểm tra laiKiểm tra laiKhông đạtKhông đạt
 4. 4. 44Kiểm tra các thông số của trạmKiểm tra các thông số của trạmTọa độ trạmTọa độ trạmĐộ cao anten.Độ cao anten.Góc phương vị, góc ngẩngGóc phương vị, góc ngẩngĐịa hình quanh trạm.Địa hình quanh trạm.Kiểm tra các thông số và hoạtKiểm tra các thông số và hoạtđộng của mạngđộng của mạng
 5. 5. 55Hoạt động của trạmHoạt động của trạm..Kiểm tra công suất phát.Kiểm tra công suất phát.Kiểm tra cảnh báo sóng đứngKiểm tra cảnh báo sóng đứngKiểm tra truyền dẫn.Kiểm tra truyền dẫn.Kiểm tra các cảnh báo khác.Kiểm tra các cảnh báo khác.
 6. 6. 66Để sử dụng máy tems ta cần chuẩn bị một số thiết bịĐể sử dụng máy tems ta cần chuẩn bị một số thiết bịsau:sau:Máy tính đã cài phần mềm cho tems.Máy tính đã cài phần mềm cho tems.Dongle.Dongle.GPS dây hoạc bluetooth.GPS dây hoạc bluetooth.Máy Tems.Máy Tems.Road mapRoad mapCell fileCell fileTa tiến hành thiết lập máy tính với các thiết bịTa tiến hành thiết lập máy tính với các thiết bịSử dụng máy tems để tối ưu cho mạngSử dụng máy tems để tối ưu cho mạngGSMGSM
 7. 7. 77Sau khi kết nối các thiết bị ta cần kiểmSau khi kết nối các thiết bị ta cần kiểmtra các cổng giao tiêp với máy tínhtra các cổng giao tiêp với máy tínhCông GPSCông GPSCông GPSCông GPSCổng máy TEMSCổng máy TEMSCổng máy TEMSCổng máy TEMS
 8. 8. Giao diện của phần mềm TEMSGiao diện của phần mềm TEMSTems có hai giao diện.Tems có hai giao diện.TEMS Investigation 8.0.4 Data CollectionTEMS Investigation 8.0.4 Data Collectiondùng cho driving testdùng cho driving testTEMS Investigation 8.0.4 Route AnalysisTEMS Investigation 8.0.4 Route Analysisdùng để phân tích logfiledùng để phân tích logfile88
 9. 9. 99Giao diện Data CollectionGiao diện Data Collection
 10. 10. 1010Add map vào TEMSAdd map vào TEMSAdd MapAdd MapAdd MapAdd Map
 11. 11. 1111Add cell fileAdd cell fileAdd cell fileAdd cell fileAdd cell fileAdd cell file
 12. 12. Add map:Add map:Map => Position Map => Look in=> Open =>Map => Position Map => Look in=> Open =>OKOKAdd cell file:Add cell file:Map => Menu => General => Cellfile load =>Map => Menu => General => Cellfile load =>Use Cell Definition File => Browse => OpenUse Cell Definition File => Browse => Open=> OK=> OKSau khi tiến hành add map và cell file taSau khi tiến hành add map và cell file tacó cửa sổ map như hình dưới.có cửa sổ map như hình dưới.1212
 13. 13. 1313
 14. 14. 1414Kết nối điện thoại và GPS vớiKết nối điện thoại và GPS vớiTEMSTEMSTrong trường hợp TEMS tự nhận ĐiệnTrong trường hợp TEMS tự nhận Điệnthoại và GPS ta tiến hành như sau:thoại và GPS ta tiến hành như sau:Ctrl&Confiq => Connect allCtrl&Confiq => Connect all
 15. 15. 1515Trang thái cổngTrang thái cổngchưa connectchưa connectTrang thái cổngTrang thái cổngchưa connectchưa connect
 16. 16. 1616Trang thái cổng đãTrang thái cổng đãđược kết nốiđược kết nốiTrang thái cổng đãTrang thái cổng đãđược kết nốiđược kết nối
 17. 17. 1717Trong trường hợp TEMS không tự nhậnTrong trường hợp TEMS không tự nhậncác thiết bị thì phải thiết lập cho nó.các thiết bị thì phải thiết lập cho nó.Ctrl&Confiq => add => port => equipment =>Ctrl&Confiq => add => port => equipment =>OKOK
 18. 18. 1818Không tự nhânKhông tự nhânthiết bịthiết bịKhông tự nhânKhông tự nhânthiết bịthiết bịChọn cổng comChọn cổng comChọn cổng comChọn cổng com Chọn thiết bịChọn thiết bịChọn thiết bịChọn thiết bị
 19. 19. 1919Tiến hành thiết lập cuộc gọiTiến hành thiết lập cuộc gọiTrường hợp thiết lập cuộc gọi longcall:Trường hợp thiết lập cuộc gọi longcall:Ctrl&confiq => Edit => voice/video =>dial =>Ctrl&confiq => Edit => voice/video =>dial =>phone number(số điện thoại cần gọi tới) =>phone number(số điện thoại cần gọi tới) =>duration(thời gian giữ cuộc gọi) => runduration(thời gian giữ cuộc gọi) => run
 20. 20. 2020Số đt cần gọiSố đt cần gọiSố đt cần gọiSố đt cần gọiTg giữ cuộcTg giữ cuộcgọigọiTg giữ cuộcTg giữ cuộcgọigọi
 21. 21. 2121Trường hợp thiết lập cuộc gọi shortcall:Trường hợp thiết lập cuộc gọi shortcall:Loop : số lần thực hiện cuộc gọi.Loop : số lần thực hiện cuộc gọi.ctrl&confiq => Edit => General => Loop => +-> =>ctrl&confiq => Edit => General => Loop => +-> =>thiết lập số lần cuộc gọi được lặp lại.thiết lập số lần cuộc gọi được lặp lại.Số cuộc gọi đượcSố cuộc gọi đượclạp lạilạp lạiSố cuộc gọi đượcSố cuộc gọi đượclạp lạilạp lại
 22. 22. 2222Dial: quay số và thiết lập thời gian gọi.Dial: quay số và thiết lập thời gian gọi.Ctrl&confiq => Edit => voice/video => Dial => +Ctrl&confiq => Edit => voice/video => Dial => +=> thiết lập thời gian gọi và số cần gọi…=> thiết lập thời gian gọi và số cần gọi…Thiết lập các thôngThiết lập các thôngsố theo yêusố theo yêucầu của kháccầu của kháchanghangThiết lập các thôngThiết lập các thôngsố theo yêusố theo yêucầu của kháccầu của kháchanghang
 23. 23. 2323Loop : số lần thực hiện cuộc gọi.Loop : số lần thực hiện cuộc gọi.ctrl&confiq => Edit => General => wait => +-> =>ctrl&confiq => Edit => General => wait => +-> =>thiết lập thời gian đợi.thiết lập thời gian đợi.Thiết lập thờiThiết lập thờigian chờgian chờThiết lập thờiThiết lập thờigian chờgian chờ
 24. 24. 2424Sau khi thiết lập xong ta tiến hành lưu logfile vàSau khi thiết lập xong ta tiến hành lưu logfile vàchạy phần mềm TEMS.chạy phần mềm TEMS.Chạy phần mềmChạy phần mềmTEMSTEMSChạy phần mềmChạy phần mềmTEMSTEMSLưu logfileLưu logfileLưu logfileLưu logfile
 25. 25. Để tiến hành test thuận lợi thì ngoài việcĐể tiến hành test thuận lợi thì ngoài việckiểm tra các thông số và cảnh báo củakiểm tra các thông số và cảnh báo củatrạm ta nên sử dụng một số phần mềmtrạm ta nên sử dụng một số phần mềmnhư map info,google arth, atoll để kiểm tranhư map info,google arth, atoll để kiểm trađịa hình cũng như đường cần đi để test.địa hình cũng như đường cần đi để test.2525
 26. 26. Kiểm tra vùng phủ của từngKiểm tra vùng phủ của từngtrạmtrạmTa cần kiểm tra vùng phủ của 3 sectorTa cần kiểm tra vùng phủ của 3 sectorKhi test vùng phủ chúng ta cố gắng điKhi test vùng phủ chúng ta cố gắng đinhiều đường để thể hiện được vùng phủnhiều đường để thể hiện được vùng phủcủa các cell.của các cell.Chúng ta sẽ đi sao cho tín hiệu yếu hẳnChúng ta sẽ đi sao cho tín hiệu yếu hẳnvà đến khi nó handover sang cell khácvà đến khi nó handover sang cell khác2626
 27. 27. Vùng phủ của trạmVùng phủ của trạm2727
 28. 28. Trong quá trình test ta cần quan tâm tớiTrong quá trình test ta cần quan tâm tớimột số các thông số sau:một số các thông số sau:RxLev: mức tín hiệu thu được.RxLev: mức tín hiệu thu được.RxQual: chất lượng tín hiệuRxQual: chất lượng tín hiệuC/I : tín hiệu trên nhiễuC/I : tín hiệu trên nhiễuServing + neighborsServing + neighborsCác thông số khác …Các thông số khác …2828
 29. 29. 2929
 30. 30. Kiểm tra cuộc gọiKiểm tra cuộc gọiKiểm tra cuộc gọi trên từngTimeslot ta thiếtKiểm tra cuộc gọi trên từngTimeslot ta thiếtlập như sau.lập như sau.Menu => GSM channel verification => Add =>Menu => GSM channel verification => Add =>Chon các tham số => OK => RunChon các tham số => OK => Run3030
 31. 31. 3131Khe thời giánKhe thời giánKhe thời giánKhe thời giánChọn tần sốChọn tần sốChọn tần sốChọn tần sốChọn kênh lưuChọn kênh lưuluọngluọngChọn kênh lưuChọn kênh lưuluọngluọngChọn băng tầnChọn băng tầnChọn băng tầnChọn băng tần
 32. 32. Một số vấn đề thường gặp trong quáMột số vấn đề thường gặp trong quátrình testtrình testNhiễu kênh chungNhiễu kênh chungTrong GSM tần số được sử dụng lại ở các mẫu khác nhau choTrong GSM tần số được sử dụng lại ở các mẫu khác nhau chonên dễ dẫn đến nhiễunên dễ dẫn đến nhiễu3232
 33. 33. 3333Ping-Pong handoverPing-Pong handoverPing –pong handover xảy ra khi tại một điểmPing –pong handover xảy ra khi tại một điểmcó có nhiều tần số với mức tín hiệu gần bằngcó có nhiều tần số với mức tín hiệu gần bằngnhaunhau

×