Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Beurs Vroegsignalering

884 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Beurs Vroegsignalering

 1. 1. Infotopics<br />Managementinformatie voor het Onderwijs<br />www.infotopics.nl<br />Conferentie vroegsignalering| 2010<br />
 2. 2. Infotopics<br />Dankzij onze managementinformatie voorziening:<br />Bent u in control<br />Heeft u meer inzicht<br />Kunt u beter sturen<br />Bent u eengoedegesprekspartner van de inspectie<br />2<br />
 3. 3. 86 besturenmakengebruik van Edutopics! (BO)<br />3<br />
 4. 4. 816 scholenmakengebruik van Edutopics! (BO)<br />4<br />
 5. 5. Eén systeem, verschillende implementaties<br />Onderwijsbureau Meppel<br />Onderwijsbureau Twente<br />Onderwijsbureau Hollands Midden<br /><ul><li>De Haagse scholen
 6. 6. Prosco
 7. 7. Amos</li></li></ul><li>Sturen met inzicht!<br />6<br />Financiële situatie<br />HRM beleid<br />Leiderschap<br />Betrokkenheid <br />Arbeidstevredenheid<br />Gemiddelde schoolgrootte<br />Onderwijsmethode<br />}<br />Onderwijsopbrengsten<br />Uitstroom<br />Trend leerlingaantallen<br />Doorstroming<br />Competenties personeel<br />Verzuim <br />Werkstress<br />leerlingen per fte<br />Didactische vaardigheden<br />Kosten per leerling<br />Aanvangsniveau leerlingen<br />Kwaliteit van de school<br />Eindtoets scores<br />Tussentijdse instroom<br />Leiderschap<br />Niet deelnemende leerlingen<br />Energielasten per leerling<br />Imago school<br />Oordeel inspectie<br />Lasten per Leerling<br />Functioneringsgesprekken<br />Formatiegroei<br />Leeftijdsopbouw personeel<br />Opheffingsnorm<br />Man/Vrouw ratio<br />% gewichten leerlingen<br />Schoolgewicht<br />Leeftijdsopbouw leerlingen<br />OP/OOP ratio<br />Ouderbetrokkenheid<br />Kapitalisatiefactor<br />M2 per leerling<br />Solvabiliteit<br />Rijksbijdrage per leerling<br />Rentabiliteit<br />Liquiditeit<br />Weerstandsvermogen<br />Budgetuitputting<br />Parttimeratio<br />Personele lasten t.o.v. totale lasten<br />Eigen vermogen<br />
 8. 8. Sturen met inzicht!<br />7<br />Kosten per leerling<br />HRM beleid<br />Eindtoets scores<br />Leiderschap<br />Betrokkenheid <br />Arbeidstevredenheid<br />Gemiddelde schoolgrootte<br />Onderwijsmethode<br />}<br />Onderwijsopbrengsten<br />Uitstroom<br />Trend leerlingaantallen<br />Doorstroming<br />Competenties personeel<br />Verzuim <br />Werkstress<br />leerlingen per fte<br />Didactische vaardigheden<br />Aanvangsniveau leerlingen<br />Onderwijsopbrengsten<br />Kwaliteit van de school<br />Tussentijdse instroom<br />Leiderschap<br />Niet deelnemende leerlingen<br />Energielasten per leerling<br />Imago school<br />Oordeel inspectie<br />Lasten per Leerling<br />Functioneringsgesprekken<br />Formatiegroei<br />Leeftijdsopbouw personeel<br />Opheffingsnorm<br />Man/Vrouw ratio<br />% gewichten leerlingen<br />Schoolgewicht<br />Leeftijdsopbouw leerlingen<br />OP/OOP ratio<br />Ouderbetrokkenheid<br />Kapitalisatiefactor<br />M2 per leerling<br />Solvabiliteit<br />Rijksbijdrage per leerling<br />Rentabiliteit<br />Liquiditeit<br />Weerstandsvermogen<br />Budgetuitputting<br />Parttimeratio<br />Personele lasten t.o.v. totale lasten<br />Eigen vermogen<br />
 9. 9. Onderwijsopbrengsten: oordeelinspectie<br />8<br />Welke GLG scores hebben mijn scholen in 08/09?<br />
 10. 10. Onderwijsopbrengsten: GLG scores<br />9<br />01EL heeft de laagste GLG score<br />Hoe is deze score voor 01EL opgebouwd?<br />
 11. 11. Onderwijsopbrengsten: score toetsonderdelen voor 01EL<br />10<br />Op Studievaardigheden en Taal ligt de score onder het gemiddelde in NL<br />
 12. 12. Onderwijsopbrengsten<br />Heeft u behoefteaan de getoondeinformatie?<br />U kuntdezeinformatie:<br />Integreren in uw intranet<br /> of<br />Ontvangen via Infotopicsrapport services<br />11<br />Wat voor inzicht heb ik nog meer nodig?<br />
 13. 13. Sturen met inzicht!<br />12<br />Kosten per leerling<br />HRM beleid<br />Eindtoets scores<br />Leiderschap<br />Betrokkenheid <br />Arbeidstevredenheid<br />Gemiddelde schoolgrootte<br />Onderwijsmethode<br />}<br />Onderwijsopbrengsten<br />Uitstroom<br />Trend leerlingaantallen<br />Doorstroming<br />Competenties personeel<br />Verzuim <br />Werkstress<br />leerlingen per fte<br />Didactische vaardigheden<br />Aanvangsniveau leerlingen<br />Verzuim<br />Kwaliteit van de school<br />Tussentijdse instroom<br />Leiderschap<br />Niet deelnemende leerlingen<br />Energielasten per leerling<br />Imago school<br />Oordeel inspectie<br />Lasten per Leerling<br />Functioneringsgesprekken<br />Formatiegroei<br />Leeftijdsopbouw personeel<br />Opheffingsnorm<br />Man/Vrouw ratio<br />% gewichten leerlingen<br />Schoolgewicht<br />Leeftijdsopbouw leerlingen<br />OP/OOP ratio<br />Ouderbetrokkenheid<br />Kapitalisatiefactor<br />M2 per leerling<br />Solvabiliteit<br />Rijksbijdrage per leerling<br />Rentabiliteit<br />Liquiditeit<br />Weerstandsvermogen<br />Budgetuitputting<br />Parttimeratio<br />Personele lasten t.o.v. totale lasten<br />Eigen vermogen<br />
 14. 14. Verzuim: dashboard<br />13<br />Het ziekteverzuim van de vrouwen is hoog. Bij welke leeftijdscategorie is het verzuim het hoogst?<br />
 15. 15. Verzuim van vrouwen per leeftijdscategorie <br />14<br />Het verzuim van vrouwen van 60+ is enkele jaren gestegen, maar het laatste jaar weer gedaald<br />Wat voor inzicht heb ik nog meer nodig?<br />
 16. 16. Sturen met inzicht!<br />15<br />Kosten per leerling<br />HRM beleid<br />Eindtoets scores<br />Leiderschap<br />Betrokkenheid <br />Arbeidstevredenheid<br />Gemiddelde schoolgrootte<br />Onderwijsmethode<br />}<br />Onderwijsopbrengsten<br />Uitstroom<br />Trend leerlingaantallen<br />Doorstroming<br />Competenties personeel<br />Verzuim <br />Werkstress<br />leerlingen per fte<br />Didactische vaardigheden<br />Aanvangsniveau leerlingen<br />Groei / daling leerlingaantallen<br />Kwaliteit van de school<br />Tussentijdse instroom<br />Leiderschap<br />Niet deelnemende leerlingen<br />Energielasten per leerling<br />Imago school<br />Oordeel inspectie<br />Lasten per Leerling<br />Functioneringsgesprekken<br />Formatiegroei<br />Leeftijdsopbouw personeel<br />Opheffingsnorm<br />Man/Vrouw ratio<br />% gewichten leerlingen<br />Schoolgewicht<br />Leeftijdsopbouw leerlingen<br />OP/OOP ratio<br />Ouderbetrokkenheid<br />Kapitalisatiefactor<br />M2 per leerling<br />Solvabiliteit<br />Rijksbijdrage per leerling<br />Rentabiliteit<br />Liquiditeit<br />Weerstandsvermogen<br />Budgetuitputting<br />Parttimeratio<br />Personele lasten t.o.v. totale lasten<br />Eigen vermogen<br />
 17. 17. Leerlingaantallen per school<br />16<br />= opheffingsnorm<br />Deze school zit onder de opheffingsnorm<br />Wat voor inzicht heb ik nog meer nodig?<br />
 18. 18. Sturen met inzicht!<br />17<br />Kosten per leerling<br />HRM beleid<br />Eindtoets scores<br />Leiderschap<br />Betrokkenheid <br />Arbeidstevredenheid<br />Gemiddelde schoolgrootte<br />Onderwijsmethode<br />}<br />Onderwijsopbrengsten<br />Uitstroom<br />Trend leerlingaantallen<br />Doorstroming<br />Competenties personeel<br />Verzuim <br />Werkstress<br />leerlingen per fte<br />Didactische vaardigheden<br />Aanvangsniveau leerlingen<br />Rijksbijdrage per leerling<br />Kwaliteit van de school<br />Tussentijdse instroom<br />Leiderschap<br />Niet deelnemende leerlingen<br />Energielasten per leerling<br />Imago school<br />Oordeel inspectie<br />Lasten per Leerling<br />Functioneringsgesprekken<br />Formatiegroei<br />Leeftijdsopbouw personeel<br />Opheffingsnorm<br />Man/Vrouw ratio<br />% gewichten leerlingen<br />Schoolgewicht<br />Leeftijdsopbouw leerlingen<br />OP/OOP ratio<br />Ouderbetrokkenheid<br />Kapitalisatiefactor<br />M2 per leerling<br />Solvabiliteit<br />Rijksbijdrage per leerling<br />Rentabiliteit<br />Liquiditeit<br />Weerstandsvermogen<br />Budgetuitputting<br />Parttimeratio<br />Personele lasten t.o.v. totale lasten<br />Eigen vermogen<br />
 19. 19. Rijksbijdrage per leerling<br />18<br />Wat voor inzicht heb ik nog meer nodig?<br />
 20. 20. Sturen met inzicht!<br />19<br />Kosten per leerling<br />HRM beleid<br />Eindtoets scores<br />Leiderschap<br />Betrokkenheid <br />Arbeidstevredenheid<br />Gemiddelde schoolgrootte<br />Onderwijsmethode<br />}<br />Onderwijsopbrengsten<br />Uitstroom<br />Trend leerlingaantallen<br />Doorstroming<br />Competenties personeel<br />Verzuim <br />Werkstress<br />leerlingen per fte<br />Didactische vaardigheden<br />Aanvangsniveau leerlingen<br />Totale lasten per leerling<br />Kwaliteit van de school<br />Tussentijdse instroom<br />Leiderschap<br />Niet deelnemende leerlingen<br />Energielasten per leerling<br />Imago school<br />Oordeel inspectie<br />Lasten per Leerling<br />Functioneringsgesprekken<br />Formatiegroei<br />Leeftijdsopbouw personeel<br />Opheffingsnorm<br />Man/Vrouw ratio<br />% gewichten leerlingen<br />Schoolgewicht<br />Leeftijdsopbouw leerlingen<br />OP/OOP ratio<br />Ouderbetrokkenheid<br />Kapitalisatiefactor<br />M2 per leerling<br />Solvabiliteit<br />Rijksbijdrage per leerling<br />Rentabiliteit<br />Liquiditeit<br />Weerstandsvermogen<br />Budgetuitputting<br />Parttimeratio<br />Personele lasten t.o.v. totale lasten<br />Eigen vermogen<br />
 21. 21. Totalelasten per leerling per school<br />20<br />
 22. 22. Infotopicsinformatiegebieden<br />21<br />HRM<br />Onderwijskwaliteit<br /><ul><li>Verzuim
 23. 23. Leiderschap
 24. 24. Onderwijsresultaten</li></ul>Financiën<br />Leerlingen<br /><ul><li>Budgetuitputting
 25. 25. Begroting
 26. 26. Groei/daling
 27. 27. Opbouw</li></ul>Integratie van <br /><ul><li>Informatie
 28. 28. Rapportage en analyse</li></li></ul><li>Kortom, met Infotopics:<br />Bent u in control<br />Heeft u meer inzicht<br />Kunt u beter sturen<br />Bent u een goede gesprekspartner van de inspectie<br />22<br />
 29. 29. Kennismaken?<br />Spreek één van onze medewerkers aan; zij geven u graag meer informatie<br />Alleen vandaag: Leerlingpopulatie rapport<br />Gratis demo-rapport<br /> of<br />50% korting op de volledige versie<br /> (kijk naar het voorbeeld op onze tafel)<br />Of kijk later eens op: www.infotopics.nl<br />23<br />

×