Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bostad priser aktorer

531 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bostad priser aktorer

  1. 1. ”Bäddat för tillväxt” – Marknaden förbostadsfastigheterPeter Wiman, Analyschef Savills
  2. 2. TransaktionsmarknadenBostäder & Kommersiellt Transaktionsvolym [Mkr] Bostäder Övriga Segment Andel Bostäder (%) 160 000 80% 140 000 70% 120 000 60% 100 000 50% 80 000 40% 60 000 30% 40 000 20% 20 000 10% 0 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Källa: Savills Research •  Stark marknad för bostäder trots finanskrisen •  Mycket hög andel 2009 pga stiltje på den kommersiella sidan
  3. 3. TransaktionsmarknadenBostäder Transaktionsvolym Bostadsfastigheter [Mkr] Övriga köpare BRF Andel BRF (%) 50 000 80% 45 000 70% 40 000 60% 35 000 50% 30 000 25 000 40% 20 000 30% 15 000 20% 10 000 10% 5 000 0 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Källa: Savills Research •  Hög ombildningstakt 2008 – 2010, främst i Stockholm inkl kranskommuner •  Stora strukturaffärer under 2008 & 2010
  4. 4. Köpare av bostadsfastigheter (ex BRF) Köpare av bostadsfastigheter (MSEK) Större Köparkategorier35 000 Svenska Köpare 2010 2009 200830 000 Internationella Köpare Allmännyttiga bolag25 000 Nordiska Köpare20 000 Institutioner & Fonder15 000 Privata fast.bolag10 000 5 000 Noterade fast.bolag 0 0 5 000 10 000 15 000 20 000Källa: Savills Research •  De nordiska köparna har varit inaktiva under krisen •  Mycket stora förvärv av svenska institutioner •  Allmännyttorna har gjort stora förvärv
  5. 5. Säljare av bostadsfastigheter (ex BRF) Säljare av bostadsfastigheter (MSEK) Större Säljarkategorier35 000 Svenska Säljare 2010 2009 200830 000 Internationella Säljare Nordiska Säljare Noterade byggbolag25 00020 000 Institutioner & Fonder15 000 Privata fast.bolag10 000 5 000 Noterade fast.bolag 0 0 5 000 10 000 15 000 20 000Källa: Savills Research •  Få tvångsförsäljningar (~800 Mkr) •  Utförsäljningar ur de noterade byggbolagen 2009 •  Privata fastighetsbolag aktiva köpare och säljare
  6. 6. TransaktionsmarknadenTrender under finanskrisen •  Hög ombildningstakt •  Trots finanskris så har det varit möjligt att erhålla finansiering, om än på mindre fördelaktiga villkor (LTV, marginaler etc) •  Nyproduktion på mycket låga nivåer •  Mycket låg vakansrisk pga bostadsbrist i majoriteten av de större städerna •  Stabila priser •  Ett antal större strukturaffärer under perioden 2008 - 2010 ‒  Dombron ‒  Din Bostad ‒  Stockholms Allmännyttors försäljning till Stena/Wallfast/Einar M ‒  Diligentias försäljning till Akelius (fd Täbyhus) ‒  Willhems förvärv från Acta
  7. 7. Marknaden för bostadsfastigheter2011 & 2012 •  Stabil prisbild för bostäder ‒  Koppling till BRF-priser ‒  Stigande räntor en risk ‒  Marknadsanpassning av hyror? ‒  Stor prisskillnad mellan renoverade och icke-renoverade objekt •  Sannolikt stabil transaktionsmarknad, men lägre volym än 2010 ‒  Lägre ombildningsvolymer ‒  Ytterligare tvångsförsäljningar kan späda på volymen •  Starka köpargrupperingar: ‒  Svenska institutioner ‒  Förmögna privatpersoner / Mindre privata fastighetsbolag ‒  Stora privata fastighetsbolag / byggmästare ‒  Internationella fonder? •  Fortsatt stort intresse för konverteringsobjekt (kontor > BRF)
  8. 8. Kontaktuppgifter Savills Sweden Peter Wiman Sergels Torg 12 Analyschef 08 545 85 890 08 545 854 62 www.savills.se 0733 58 64 22 pwiman@savills.se

×