Wij zijn niet ontmoedigd

836 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wij zijn niet ontmoedigd

 1. 1. Niet ontmoedigd zijn!
 2. 2. Corinthiërs: vleselijke levenswandel vleselijk: gericht op de zichtbare dingen
 3. 3. vers 1: daarom, deze bediening hebbend
 4. 4. Oude verbond
 5. 5. ‘ wij zijn dienaren van een nieuw verbond ’
 6. 6. het nieuwe verbond is voor het huis van Israël en het huis van Juda -in het vlees- Jeremia 31:31-34
 7. 7. Sinaï in Arabië
 8. 8. een nieuw ‘verbond’ wordt door Paulus bediend aan de natiën -in de geest-
 9. 9. Paulus vergelijkt: <ul><li>Mozes </li></ul><ul><li>stenen tafelen </li></ul><ul><li>ons werk </li></ul><ul><li>letter </li></ul><ul><li>dood(t) </li></ul><ul><li>bediening vd dood </li></ul><ul><li>veroordeling </li></ul><ul><li>verdwijnend </li></ul><ul><li>heerlijkheid </li></ul><ul><li>bedekking v gezicht </li></ul><ul><li>Paulus </li></ul><ul><li>tafels van vlees: hart </li></ul><ul><li>bekwaam: uit God </li></ul><ul><li>geest </li></ul><ul><li>maakt levend </li></ul><ul><li>bediening vd geest </li></ul><ul><li>gerechtigheid </li></ul><ul><li>blijvend </li></ul><ul><li>overvloedige heerlijkheid </li></ul><ul><li>onbedekt gezicht </li></ul>
 10. 10. dáárom zijn wij niet ontmoedigd
 11. 11. ‘… zoals ons barmhartigheid is betoond…’ 2 Corinthiërs 4:1
 12. 12. wij verwerpen, versmaden, afwijzen, van(af)-zeggen: - de verborgen ding(en) van schande
 13. 13. ..wij wandelen niet in list….
 14. 14. ..noch frauderen met het woord van God..
 15. 15. openbaring van de waarheid tot elk geweten van mensen in het aangezicht van God
 16. 16. een bedekt evangelie?!
 17. 17. ..het is bedekt in hen die verloren gaan, omkomen: de god van deze eon maakt de gedachten blind...van de ongelovigen
 18. 18. opdat hen niet bestrale…
 19. 19. het evangelie van de heerlijkheid van Christus
 20. 20. Hij is het beeld van de onzichtbare God; de lévende God
 21. 21. wij prediken niet onszelf maar Christus Jezus: Heer
 22. 22. God schijnt met Zijn licht in onze harten
 23. 23. Verlichten met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus <ul><li>God is geest, licht, liefde </li></ul><ul><li>Schepper van alles </li></ul><ul><li>Redder van alle mensen </li></ul><ul><li>Hij rechtvaardigt alle mensen </li></ul><ul><li>Hij verzoent allen met zichzelf </li></ul><ul><li>Alles is uit en door en tot Hem </li></ul><ul><li>Zet instrumenten van toorn en ontferming in </li></ul><ul><li>Stelt de dood en vijandschap buiten werking </li></ul><ul><li>Maakt allen levend </li></ul><ul><li>Schept een nieuwe schepping </li></ul>
 24. 24. En daarom zijn wij niet ontmoedigd!

×