Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wijsheid

1,501 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wijsheid

 1. 1. ‘ Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God’
 2. 2. Dwaasheid: geen inhoud, weggevloeid
 3. 3. Wijsheid (Chokmah): De kundigheid, die kennis het hoogst en het best toepast
 4. 4. Wijsheid groeit, is vrucht
 5. 5. Adam had wijsheid om de dieren een naam te geven
 6. 6. Jozef ontving wijsheid om de dromen van de Farao te verklaren
 7. 7. ‘ Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren..’
 8. 8. De HERE sprak tot Mozes: Zie, Ik heb bij name geroepen Besaleël, de zoon van Uri, de zoon van Chur, uit de stam van Juda, en hem vervuld met Gods geest, met wijsheid , inzicht en kennis, en dat voor allerlei werk….’ Exodus 31:1-3
 9. 9. ‘ En zie, Ik heb naast hem gesteld Aholiab, de zoon van Achisamak, uit de stam Dan; in het hart van ieder, die kunstvaardig is, heb Ik wijsheid gelegd…’ Exodus 31:6
 10. 10. Tabernakel
 11. 11. Salomo (Jedidjah) vroeg Jahweh een opmerkzaam hart. Antwoord van Jahweh was: ‘…..zie, Ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uws gelijke niet voor u geweest is, noch na u zal opstaan’ 1 Koningen 3:12
 12. 12. ‘ Het startpunt van wijsheid is de vreze van Jahweh; kennis van de Heilige is inzicht’ Spreuken 9:10, C.V.
 13. 13. Jahweh sprak in het heilige der heiligen; Exodus 25:22
 14. 14. David laat zien, waar je de wijsheid van Jahweh kan vinden: ‘De onderwijzing van Jahweh is volmaakt, herstelt de ziel; de getuigenis van Jahweh is betrouwbaar, geeft wijsheid aan de eenvoudige’ Psalm 19:8, C.V.
 15. 15. Wijsheid aan Daniël gegeven
 16. 16. In Daniël 2:19-23 dankt de profeet twee keer voor de wijsheid en de kracht , die hij van Eloah (Alue) ontving.
 17. 17. De wijsheid, die Daniël ontving leidde tot redding van: <ul><li>Daniël en zijn vrienden; </li></ul><ul><li>andere wijze mannen van Babylon; en </li></ul><ul><li>Nebukadnezar verheerlijkte God als God. </li></ul>
 18. 18. Sommige mensen uit Israël ontvingen bijzondere wijsheid. Job, Mozes, David, Mordechai, Jesaja, Jeremia, Hizkia zagen, dat de vrucht van het kwaad Gods werk niet verhinderde. Het was steeds een handvat voor God om uit dat kwaad het goede voort te brengen.
 19. 19. Paulus spreekt in 1 Corinthiërs 2 over de verborgen wijsheid van God, die God vóór de eonen voorbeschikt had tot onze heerlijkheid!

×