Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Machineveiligheid bij“ingrijpende aanpassingen”    Henk van Eeden   ex-beleidsmedewerker    Ministerie van SZW  ...
Stand van zaken• Machinerichtlijn 2006/42/EG, van toepassing vanaf 29-12-2009• Amendement 2009/127/EG voor machines voor...
NL-gids voor de toepassing van   Machinerichtlijn 2006/42/EG• Tweede uitgave van juni 2010, gepubliceerd op de publieke...
Samengestelde machines• Gids paragraaf 39, tweede lid.• Voorbeeld van de zienswijze van de Arbeidsinspectie voor een aan...
Aanpassingen flessenvullijn              Nieuwe situatie 2010:              • Bestaande elektron...
Flessenvullijn vóór de aanpassingen                         Vuller-               ...
Flessenvullijn na aanpassing                          Vuller-                  ...
CE-markeringen Turn-key lev.                            Vuller-                ...
Gids Machinerichtlijn paragraaf 39,       tweede lid• Indien wijziging of vervangen substantiële invloed heeft op w...
Zienswijze Arbeidsinspectie• Waarschijnlijk hangt de werking van de vuller af van de werking van andere delen van de prod...
Zienswijze Arbeidsinspectie• De gewijzigde vullijn is een NIEUW samenstel van machines, omdat de werking van de vuller a...
Omgebouwde machines• Gids paragraaf 72• Voorbeeld van zienswijze van de Arbeidsinspectie voor een omgebouwde hijskraan v...
Vervangen besturing kraanOude situatie:• Kraan gebouwd <1995• Gebouwd volgens wetten en normen van toen• Geen functionele ...
Vervangen besturing kraanNieuwe situatie:                +      = CE?• Mechanisch dezelfde kraan, met ...
Gids Machinerichtlijn paragraaf 72De machinerichtlijn is ook van toepassing opmachines die zijn gebaseerd op gebruiktemach...
Zienswijze ArbeidsinspectieCE-markering?De oude kraan voldoet op meerdere onderwerpen nietaan de eisen die in de Machineri...
Zienswijze ArbeidsinspectieWie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het CE-markeringsproces?Eigenaar van de kraan/ma...
Zienswijze ArbeidsinspectieWelke normen hanteren bij omvorming of ombouw van de kraan?Bij ombouw van de kraan moet voldaan...
Zienswijze ArbeidsinspectieWanneer is sprake van een substantiële omvorming of ombouw van eenkraan/machine?Om een indruk t...
Substantiële wijziging volgens AI!Verandering van de functie van de machine• bedieningspositie – Zicht – Gevarenzone – ...
Substantiële wijziging volgens AI!• Inrichting voor personen – Wijziging of toevoeging van positie van personen en de com...
Substantiële wijziging volgens AI!• Verandering dimensies  (kraan verhogen, giek verlengen)  – Hoogte  – Lengte  – Ver...
Aanpassing machine kort na aanschaf• Blijkt vaak behoefte aan (meer capaciteit, verder reiken, e.d.)• Wanneer fabrikant g...
Wat te doen bij onvoldoende uitleg in       de gids?• Adviseur vragen?• Inschatten wat de toezichthouder ervan zal ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De heer Henk van Eeden

 • Be the first to comment

De heer Henk van Eeden

 1. 1. Machineveiligheid bij“ingrijpende aanpassingen” Henk van Eeden ex-beleidsmedewerker Ministerie van SZW 1
 2. 2. Stand van zaken• Machinerichtlijn 2006/42/EG, van toepassing vanaf 29-12-2009• Amendement 2009/127/EG voor machines voor de toepassing van pesticiden, van toepassing vanaf 15-12-2011• NL- Taalcorrecties van richtlijn zijn doorgevoerd in de delen van richtlijntekst van NL-gids voor de toepassing van de machinerichtlijn 2
 3. 3. NL-gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG• Tweede uitgave van juni 2010, gepubliceerd op de publieke site van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanic al/machinery/• Veel interpretatie en toelichting, echter voor twee gebieden bleek eenduidige interpretatie niet mogelijk (te veel situaties). Het betreft samengestelde machines en omgebouwde machines 3
 4. 4. Samengestelde machines• Gids paragraaf 39, tweede lid.• Voorbeeld van de zienswijze van de Arbeidsinspectie voor een aanpassing/uitbreiding in 2010 van een bestaande flessenvullijn gebouwd in 1995. 4
 5. 5. Aanpassingen flessenvullijn Nieuwe situatie 2010: • Bestaande elektronische vuller (94/95) uit andere lijn hergebruiktOude situatie 1990: • Diverse banen vervangen• Vullijn 1990 geplaatst • Layout gewijzigd• Mechanische vuller • Turn-key leverancier• Transportbanen ontwerpt, bouwt, stelt in bedrijf.• Controle machines Sheet 5
 6. 6. Flessenvullijn vóór de aanpassingen Vuller- sluiter 1990 Legenda: 1990 1994 2010 Figuur 1: Oude situatie 1990 6
 7. 7. Flessenvullijn na aanpassing Vuller- sluiter 1994/ 1995 GROTE vraag: Legenda: Nieuwe CE-markering 1990 op het totaal? 1994 JA/NEE? 2010 Figuur 2: Nieuwe situatie 2010 7
 8. 8. CE-markeringen Turn-key lev. Vuller- sluiter 1994/ 1995 Legenda: 1990 Leverancier zegt: 1994 ALLEEN Rood 2010 omcirkelde delen krijgen CE-markering Figuur 2: Nieuwe situatie 2010 8
 9. 9. Gids Machinerichtlijn paragraaf 39, tweede lid• Indien wijziging of vervangen substantiële invloed heeft op werking of veiligheid, dan als nieuwe machine beschouwen. 9
 10. 10. Zienswijze Arbeidsinspectie• Waarschijnlijk hangt de werking van de vuller af van de werking van andere delen van de productielijn, er is een gemeenschappelijk besturingssysteem of de werking van de vuller wordt bestuurd door de werking van het andere deel van de lijn. Dus moet het geheel opnieuw gecertificeerd worden. (Alle delen)• Alleen wanneer de werking van de vuller niet afhangt van de werking van het ander deel van de productielijn, kan de oude vuller buiten de CE-markering blijven. De vuller wordt dan beschouwd als een oude afzonderlijk werkende machine (<95) en moet voldoen aan de minimumeisen van de Richtlijn Arbeidsmiddelen (2009/104/EG). In Nederland gelden geen aanvullende eisen voor deze (minimum)richtlijn. 10
 11. 11. Zienswijze Arbeidsinspectie• De gewijzigde vullijn is een NIEUW samenstel van machines, omdat de werking van de vuller afhangt van de andere delen van de lijn• Het maakt niet uit of NIEUW samenstel bestaat oude machines (<95), oude CE-gemarkeerde machines, nieuwe IIB en/of IIA machines• De volgorde in de opstelling van de vullijn en het resultaat zijn hetzelfde• Er is een gemeenschappelijke besturing OF de vuller wordt bestuurd door de werking van een andere deel van de lijn Sheet 11
 12. 12. Omgebouwde machines• Gids paragraaf 72• Voorbeeld van zienswijze van de Arbeidsinspectie voor een omgebouwde hijskraan van voor 1995 12
 13. 13. Vervangen besturing kraanOude situatie:• Kraan gebouwd <1995• Gebouwd volgens wetten en normen van toen• Geen functionele beschrijving aanwezig• Geen Technisch Dossier• Geen Gebruiksaanwijzing Sheet 13
 14. 14. Vervangen besturing kraanNieuwe situatie: + = CE?• Mechanisch dezelfde kraan, met nieuwe E-installatie• Huidige belastings-karakteristieken overgenomen• Besturing HW/SW wordt gebouwd volgens huidige stand der techniek, zodat de algemene machineveiligheid wordt verhoogd• Nieuwe gebruiksaanwijzing wordt gemaakt Wat zegt de Gids machinerichtlijn hierover? Sheet 14
 15. 15. Gids Machinerichtlijn paragraaf 72De machinerichtlijn is ook van toepassing opmachines die zijn gebaseerd op gebruiktemachines die zo substantieel zijn omgevormd ofomgebouwd dat zij kunnen worden beschouwdals nieuwe machines. 15
 16. 16. Zienswijze ArbeidsinspectieCE-markering?De oude kraan voldoet op meerdere onderwerpen nietaan de eisen die in de Machinerichtlijn gesteld worden.Deze punten zijn wel nodig voor de vervanging van deelektrische installatie. Er is hier dus sprake van eensubstantiële wijziging. Er wordt opnieuw bepaald wat decapaciteiten van de kraan zijn en daar wordt devervanging op aangepast. De omgebouwde kraan moetdus van CE-markering worden voorzien. 16
 17. 17. Zienswijze ArbeidsinspectieWie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het CE-markeringsproces?Eigenaar van de kraan/machine of bedrijf dat ombouwt?Dit is afhankelijk van het detail van de opdracht die is verstrektdoor de eigenaar. Als de eigenaar specifiek aangeeft wat enwaarom moet worden uitgevoerd en de ombouwer alleen maaruitvoert wat is opgedragen dan kan de eigenaar worden gezien alsfabrikant.Gezien de benodigde kennis voor het ombouwen is het echterwaarschijnlijker dat het ombouwbedrijf als fabrikant dient teworden aangemerkt. 17
 18. 18. Zienswijze ArbeidsinspectieWelke normen hanteren bij omvorming of ombouw van de kraan?Bij ombouw van de kraan moet voldaan worden aan dehuidige stand der techniek. Immers de substantiëlewijziging maakt de ombouwer fabrikant op het momentvan wijziging. Het is verboden te post- of te antedaterenvan documenten die bij een machine wordenmeegeleverd door een leverancier (Verklaring vanovereenstemming, gebruiksaanwijzing, etc.) Ditimpliceert dat de ombouwer dus de hedendaagserichtlijnen en normen dient te hanteren. 18
 19. 19. Zienswijze ArbeidsinspectieWanneer is sprake van een substantiële omvorming of ombouw van eenkraan/machine?Om een indruk te geven. Door de Arbeidsinspectie wordtde volgende aanpassingen als substantiële wijzigingengezien: 19
 20. 20. Substantiële wijziging volgens AI!Verandering van de functie van de machine• bedieningspositie – Zicht – Gevarenzone – Schakelzone• Schakelschema – Interlocks – Aanleg noodstopvoorziening – Invloed overige besturing – In- en/of uitschakelen – Normen 20
 21. 21. Substantiële wijziging volgens AI!• Inrichting voor personen – Wijziging of toevoeging van positie van personen en de combinatie ervan• Prestatieverhoging Vermogenstoename in het algemeen. Het kan hier gaan om: – Elektrisch – Thermo dynamisch – Kinetische Energie – Statische belasting – Hydraulisch 21
 22. 22. Substantiële wijziging volgens AI!• Verandering dimensies (kraan verhogen, giek verlengen) – Hoogte – Lengte – Verankering – Stabiliteit – Materiaal met andere sterkte• Overbrengingen (outputsnelheid, hefbomen en krachten) – Hefbomen – Tandwielen – Snaren 22
 23. 23. Aanpassing machine kort na aanschaf• Blijkt vaak behoefte aan (meer capaciteit, verder reiken, e.d.)• Wanneer fabrikant gewenste aanpassing niet heeft voorzien in de gebruiksaanwijzing, dan oppassen• Degene die aanpast wordt de fabrikant van de gehele nieuwe machine + garantie fabrikant vervalt.• Dus altijd aanpassen in overleg met fabrikant/leverancier 23
 24. 24. Wat te doen bij onvoldoende uitleg in de gids?• Adviseur vragen?• Inschatten wat de toezichthouder ervan zal vinden? 24

×