Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proloog

329 views

Published on

De proloog van 10.G Langeweg.

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proloog

 1. 1. Hij zal toch wel komen? Heb ik me weer in mezelf vergist?Ben staart ingespannen uit het raam van zijn werkkamer om te kijkenof hij de man aan ziet komen lopen waar hij deze middag eenafspraak mee heeft. Dit zijn niet zomaar zaken, het zijn serieuzezaken, en die zijn voor Ben al ingewikkeld genoeg.Misschien is de man te laat omdat het een erg warme dag is..Misschien heeft hij zich wel vergist in de locatie.. Of misschien ben iktoch voor de gek gehouden?
 2. 2. Met ingehouden emoties loopt Ben naar zijn computer en start deze.De man is al meer dan een kwartier te laat, en dat terwijl Ben zoveelhoop heeft dat het deze keer een serieuze kandidaat is voor dechallange.Een 10.G challange is iets waar Ben al jaren mee bezig is, maar nooitheeft hij het lef gehad deze te volbrengen. Er kwamen dingentussen, de personen waren niet interessant genoeg of gaven deuitdaging op.. Teveel redenen om op te noemen.
 3. 3. Hoe kan ik in godsnaam beginnen met het schrijven van mijn verhaalals ik geen goed hoofdpersonage heb?Gefrustreerd bladert Ben door al zijn ontvangen mails van deafgelopen week, tot hij bij de mail van de mysterieuze manterechtkomt. Er staan niet meer dan drie zinnen in, maar deze zinnenwaren genoeg voor Ben om een opgewonden gevoel in zijn onderbuikte veroorzaken.Op het moment dat Ben de mail afsluit klopt er iemand op de deur.
 4. 4. ‘Ja?!’ zegt Ben zonder de irritatie uit zijn stem wat af te zwakken.Op het moment dat Ben ziet wie er zijn werkkamer binnenstapt voelthij zijn hele gezicht rood worden. Dit gebeurt hem nou altijd, na al diejaren heeft hij nog steeds geen feeling voor wanneer iets gepast isom te zeggen en wat niet.‘Ik had een wat vriendelijkere begroeting verwacht.. Maar uwsecretaresse waarschuwde al dat u soms een humeurtje komthebben.’
 5. 5. Ze zware stem van de man maakt dat Ben zich nog meer opgelatenvoelt dan in eerste instantie het geval was.‘Een humeurtje?! Mag het? Ik zit al een kwartier te wachten tot jeeindelijk op komt dagen!’Maak het nou niet nog erger voor jezelf..‘Ach ja, dat klopt ook.’ Zegt de man kalm. ‘Maar zoals u ziet ben ik er.’
 6. 6. “Wat is je naam?’ Ben neemt de man tot in detail in zich op. Als hij destamhouder van de challange wil worden, zal deze wijsneus zich aanzijn regels moeten aanpassen en niet andersom.‘Kevin meneer.. Kevin Langeweg.’Door Kevins woorden is Ben een paar tellen van zijn apropos.Langeweg klinkt hem bekend in de oren, maar hij is vergeten wat deachternaam voor hem betekend.
 7. 7. ‘Ah oké Kevin.. Kun je mij in een paar zinnen overtuigen waarom jijdenkt dat je geschikt bent voor dit werk? We hebben niet de hele dagde tijd snap je wel.’‘Omdat ik ervan droom om een eigen stad te bouwen en te beheren..Maar ik heb nooit de kans gehad om mezelf te kunnen bewijzen.’Ben kijkt verwonderd zijn kant op, en stopt met het overtypen van watKevin zojuist verteld heeft. ‘En waarom heb je die kans nooitgekregen?’
 8. 8. Kevin zucht.. Hij probeert zich te consenteren op het plattelandshuisjeop het schilderij voor hem wanneer de herinneringen aan zijn jeugdaan hem voorbij flitsen. ‘Mijn ouders stierven in een huisbrand toen ikvijf jaar oud was. Sinds die tijd heb ik geleefd bij verschillendepleeggezinnen. Na het afmaken van de middelbare school kon ik nietverder studeren, omdat het geld van mijn ouders volledig wasopgebruikt. Ik heb verschillende baantjes gehad, maar ben nu toe aaniets nieuws..’Kevin kijkt Ben een moment recht aan. Op dat moment weet Ben datdeze jongeman de waarheid spreekt, en dat hij een kans verdiend.
 9. 9. In een razend tempo loopt Ben naar zijn boekenkast. Daar staat eenboek met een groene Sims diamant op de voorkant. Het is in geenmaanden meer aangeraakt en er zit een dikke laag stof op. Het boekbevat alle informatie over de bestaande en geslaagde 10 generatiechallanges in de omgeving van Simcity.Het verhaal van Ben raakt Kevin. De jongen lijkt hem zelfstandig ensociaal, hij heeft een goede manier van praten en er is vast een vrouwdie haar leven met dat van hem wil delen.
 10. 10. Voor het eerst sinds maanden voelt Ben weer schrijfkriebels opkomen.Ben zal Kevins leven dagelijks moeten bestuderen, en schrijven overalles wat er met de nazaten van de jongeman gebeurd.‘Oh, voor ik het vergeet.. Je weet dat je in een andere tijdzoneterechtkomt als je aan deze challange begint?’Kevin haalt zijn schouders op.‘Wat bedoelt u daarmee?’
 11. 11. ‘Zeg maar gewoon jij hoor,’ mompelt Ben terwijl hij weer achter decomputer plaatsneemt met het groene boek in zijn hand. ‘We zijnongeveer van dezelfde leeftijd, nu nog wel.’‘Dus ik blijf voor altijd jong?’ Vraagt Kevin verward.‘Nee, eigenlijk gebeurd precies het tegenovergestelde. Je zult er zelfweinig van merken, maar zodra je in Newlyfields aankomt ben jij eendeel van mijn verbeelding.. Ik volg wat er in jou leven en dat van jekinderen plaatsvind op soms wel ieder moment van de dag.’
 12. 12. Ben slaat het groene boek open. Overal waar je in het boek kijkt zie jeletters, het boek heeft geen plaatjes. Ben bladert naar deinhoudsopgave en daarna naar het hoofdstuk ‘regels’. ‘Ik betaal dekavel waarop je gaat wonen, het huisje waar je in je slaapt en eet enje vervoer naar Newlyfields. Je zult een zoon moeten krijgen die dechallange, en daarmee het hoofdhuis en de grond doorgeeft aan zijnzoon. Je kunt me altijd bellen als je me nodig hebt.. Bij het uitleggenvan de regels of dergelijke.. Als je de challange volbrengt zijnNewlyfields en al zijn rijkdommen voor eeuwig eigendom van defamilie Langeweg. Ga je met deze voorwaarde akkoord?’
 13. 13. ‘EUREKA.’ Roept Ben enthousiast. ‘Dan kan ik je feliciteren Kevin, jebent aangenomen als stamhouder van de Langeweg Legacy.. Mijngod ik moet een bak koffie hebben..’‘Owkeej? Ik hoop dat ze cafeïne vrije koffie hebben. Wanneer begin ikmet de challange?’‘NU begin je met de challange.. Meteen. Ik zal een taxi bellen om jenaar Newlyfields te brengen.. En nee ik wil toch liever een WienerMelange.. ’
 14. 14. Kevin grinnikt. ‘Ik weet dat de challange niet makkelijk gaat wordenmaar.. Kom een gerust een keertje langs.. Ik ben blij dat ik nu eennieuw doel in mijn leven heb.’’‘Nee ik moet JOU bedanken..’ Zegt Ben snel. ‘Ik zal proberen je zogoed mogelijk te begeleiden met je reis.. Het wordt vast fantastisch!’‘Ik heb trouwens nog nooit gehoord van Newlyfields.. Woont er veelvrouwelijk schoon? Ik ben een half rijkdom half romantieksim..’
 15. 15. ‘Aha.’ Zegt Ben goedkeurend. ‘Dan moet een vrouw vinden geenenkel probleem zijn! Zelf ben ik een kennis en populariteitsim. Dan zijnwe eigenlijk een soort van tegenpolen.’‘Ja dat kan, of we zijn juist extra gelijk aan elkaar.. Op de een ofandere manier begin ik dat gevoel wel te krijgen.’Je hebt geen idee hoe dichtbij je in de buurt zit..
 16. 16. Nadat Ben afscheid heeft genomen van Kevin start hij een PowerPointen begint te typen. Al snel verliest hij zich in de tijd, en begint hijNewlyfields voor zich te zien.‘Hij zal toch wel komen? Of heb ik me weer in mezelf vergist?’De eerste zin start een scala aan gebeurtenissen die zijn weerga nietkent.. En toch.. Het is allemaal verbeelding.. Of niet?
 17. 17. Kevin Langeweg: Rijkdom/Romantiek.7/6/5/2/5 Totaal 25. Ram.Levenswens: 100.000 verdienen. Er moet nog zoveel gebeuren.. Een nieuw Livejournal account, een betere lay-out.. Kaften moeten voorgemaakt worden en userpics gefotografeerd.. Maar deze keer gaat het hem lukken.. Deze keer zal het mij lukken! Ik wens jullie natuurlijk veel plezier met het lezen van dit verhaal. Tegen de tijd dat ik de proloog klaar heb (zoals te zien op de foto hierboven) zal mijn Simzelf beginnen met het schrijven van Kevins levensverhaal. Hopelijk vinden jullie de proloog leuk om te lezen – een eerste update zal snel volgen!

×