Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Desarrollo Rural en Red II

6,327 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Desarrollo Rural en Red II

 1. 1. Desenvolupament Rural en Xarxa El Projecte
 2. 2. Volem organitzar-nos millorPer què hem d’estar així?, Quan podem estar així?
 3. 3. …Per donar resposta a nous reptesPensem en crear una xarxa que uneixi els 13 Grups d’Acció Local deCatalunyaPensem en una xarxa en la que es generin dinàmiques participativesfonamentada en els valors de la metodologia LEADERPensem en una xarxa en què els GAL col·laboren, participen, es comuniquen,creen entre pars i també amb la resta d’agents amb els què interactuenhabitualment (ARCA, agents econòmics, DAR, altres organitzacions, altresgrups, promotors…)Pensem en una xarxa que faciliti la generació visions globals sobre els diferentsprojectes territorials fomentan l’establiment de sinèrgies per assolir un majorimpacte.Pensem en crear una xarxa física i virtual entre els GAL i el seu entorn directe,d’influència i d’interès.!
 4. 4. Visió estratègica i operativa Un  model  de  xarxa  permet  integrar  les  comunitats   Una  estructura  en  xarxa  permet   informals  i  conver5r-­‐les  en  capital  organitzacional   iden5ficar,  captar  i  integrar  els  ac5us   resolent  els  dubtes  i  ineficiències  del  dia  a  dia  i   intel·∙lectuals  dispersos  en  el  territori.   connectant  necessitat  amb  coneixement.   l’estructuració  en  xarxa,  fa  possible  que   l’organització  es  retroalimen5,  generi  solucions  a   ineficiències  opera5ves,  proposi  en  comptes  de   reaccionar  a  la  realitat,...  La  ges5ó  del  conèxement  permet  aprendre  con5nuament  de  la  realitat  i  torna  a  possar  a  l’abast  de  tothom  questa  experiència   Resonsabilitat   Excel·∙lència     Intel·∙ligència     Empresarial   Opera4va   Territorial  
 5. 5. De què va el Projecte? Tres vesants interrelacionales per fer dels Grup GAL Catalunya una veritable xarxa de conèixement i col·laboració Participació Software Formació en dinàmiques 2.0 Connectivitat Cultura Plataforma Hardware Col·laboració i Canvi Processos i Xarxa Continguts Xarxes Perfil digital Processos
 6. 6. Plataforma Les noves tecnologies basades en el web permeten construïr plataformes que donen resposte al treball en Xarxa i la gestió del coneixement Espai intern COMUNITAT Projectes Fòrums Llistes correu Repositori Calendari Plataforma Xat Notícies ltura i Núvol de tags informació Perfil Canvi Grups de Processos i treball Fitxes GAL Motors de Xarxa cerca FAQ Enllaços RSS ESPAI WEB Amplificació en xarxes socials
 7. 7. La Xarxa La Xarxa es consolidarà gràcies al disseny de protocols de relació i organització, que permetràn adecuar l’ús de la plataforma al nou model de treballCultura i Plataforma Canvi Processos i Xarxa
 8. 8. La Gestió del Canvi En qualsevol process de canvi, cal definir estratègies i accions que ajudin a les persones a entendre cap a on anem i que cal fer per arribar-hiCultura Plataformai Canvi Processos i Xarxa
 9. 9. El projecte - Esquema conceptualSubprojecte Xarxa Definir processos i protocols Definició de processos Programa de Anàlisi d’agents i Definició del de relació ON/OFF line Dinamització de de relacions model de xarxa la Comunitat Agents Iniciativa Privada polítics Administració GAL Tècnics Ciutadans DAR ARCA WEB + Espai col·laboratiu Subprojecte Plataforma Tecnològica
 10. 10. Equip Francesc MJ Salido Masana Ikuska Sanz Ricard Espelt Gemma Virgili GallegoDelgado Marta Jose Luis Laura Padilla Oliva Lorenzo
 11. 11. El camí recorregut1. Anàlisi d’agents i relacions per dissenyar un model de Xarxa, adient als GAL Catalunya
 12. 12. El camí recorregut2. Aprendre d’altres
 13. 13. El camí recorregut3. Desenvolupament Entorn col·laboratiu (part interna) de la plataforma tecnològica COMUNITAT Grups de treball Calendari Fòrums Llistes correu Wikis Repositori informació Xat Perfil ESPAI WEB
 14. 14. El camí recorregut4. Flix: Workshop de treball de tres dies per crear dinàmiques de xarxa i identificar els processos clau Plataforma 14 processos Processos i de Xarxa Xarxa
 15. 15. El camí recorregut 5. Desenvolupament de la part pública de la plataforma: Espai Web Espai intern COMUNITAT Projectes Fòrums Llistes correu Calendari Repositori informació Xat Notícies Núvol de tags Perfil Grups de treball Fitxes GAL Motors de cerca Enllaços FAQ RSS ESPAI WEB Amplificació en xarxes socials
 16. 16. El camí recorregut6. Disseny dels processos i vinculació amb la plataforma tecnològica Dinàmiques d’implicació d’agents al territori Contactes amb altres xarxes Processos Difusió d’intel·ligència de Recursos per a la intel·ligència Xarxa Publicació projectes d’èxit Guía pràctica tècnics GAL Guía pràctica promotors Compartició dubtes s/Gestió d’Expedients Valissa digital Espai social - La plaça
 17. 17. El camí recorregut7. Sessions de Gestió del canvi
 18. 18. El camí recorregut8. Formació tècnica als grups GAL
 19. 19. Gràcies!ARCAAssociaciód’Iniciatives Ruralsde Catalunya

×