Desarrollo Rural en Red I

496 views

Published on

Published in: Travel, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
496
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Desarrollo Rural en Red I

 1. 1. Desenvolupament Rural en Xarxa 5 de maig de 2010
 2. 2. Metodologia Leader
 3. 3. Metodologia•  Leader és la metodologia de treball per excel·lència per al desenvolupament rural en territoris homogenis en el què es cerca generar dinàmiques amb impacte a l’economia de la zona. Aquestes accions de dinamització i d’impuls són promogudes i gestionades pels Grups d’Acció Local, GAL.•  La col·laboració, la participació activa, la potenciació del capital endògen, la cerca de sinèrgies, la difusió de bones pràctiques i cerca del valor demostratiu dels projectes són valors que conformen la filosofia de la metodologia Leader. Dinamització del territori des del coneixement Efectes buscats Sumar per poder multiplicar Connectivitat amb l’exterior i vertebració interna Visió estratègica, actuació local amb projeccció territorial
 4. 4. MetodologiaContext de Partida •  La dinamització del territori rural català a mans dels GAL suposa una acció territorial sobre el 66% de Catalunya o, dit d’altra manera, sobre el 8% de la població total o sobre 490 dels 946 municipis de Catalunya. •  Els valors de la metodologia han estat aplicats en anteriors iniciatives Leader per part de cada GAL en el seu territori d’influència, esdevenint illes actives però isolades perdent tot un seguit d’avantatges fruit de la col·laboració amb els seus pars. •  Actualment els GAL no disposen ni dels canals, ni dels espais de relació que permetin la cooperació i la col·laboració en projectes amb interessos i/o mancances comunes. •  Del territori emergeixen petites iniciatives que gestionades amb una visió més estratègica i treballades en espais que facilitin una visió de conjunt, es podrien integrar en projectes de major abast territorial, assolint major influència i impacte, fruit de l’establiment de sinèrgies i complementarietats.
 5. 5. Metodologia Què volem aconseguir? •  Afavorir l’establiment de relacions entre els GAL i, en general, entre tots els agents. •  Establir sinèrgies entre les iniciatives i projectes que duen a terme cada GAL •  Fomentar la col·laboració i la cooperació entre GAL i entre els territoris que gestionen. •  Millorar la gestió del coneixement entre els equips tècnics de cada GAL i entre aquests amb els equips tècnics de l’ARCA i del DAR. •  Homogeneïtzar i compartir procediments operatius. •  Millorar l’eficiència i eficàcia dels projectes en l’assoliment d’economies d’escala fruit de la cooperació i agregació de GAL per dur a terme iniciatives. •  Assolir masses crítiques per emprendre projectes de major abast / impacte Accedir a informació útil •  Generar recursos, bones pràctiques transmissibles a d’altres territoris. •  Adquirir noves competències que permetin dur a terme projectes de major complexitat. •  Enriquir des de l’acció el plantejament Leader.Desenvolupament Rural en Xarxa
 6. 6. MetodologiaLa Proposta •  Pensem en crear una xarxa que uneixi els 13 GAL. •  Pensem en una xarxa en la que es generin dinàmiques participatives fonamentada en els valors de la metodologia LEADER dels que sou grans coneixedors de l’impacte positiu i multiplicador que generen en el territori. •  Pensem en una xarxa en què els GAL col·laboren, participen, es comuniquen, creen entre pars i també amb la resta d’agents amb els què interactuen habitualment (ARCA, agents econòmics, DAR, altres organitzacions..) •  Pensem en una xarxa que faciliti la generació visions globals sobre els diferents projectes territorials fomentan l’establiment de sinèrgies per assolir un major impacte. •  Pensem en crear una xarxa real i virtual entre els GAL, els GAL i el seu entorn directe, d’influència i d’interès.
 7. 7. Per què una Xarxa?Desenvolupament Rural en Xarxa
 8. 8. Xarxa •  El saber és l’avantatge competitiu de les organitzacions. Alhora és un bé que només creix a mesura que es comparteix, per a fer-ho possible cal d’un hàbitat que possibiliti entorns de trobada, de comunicació i de cocreació. Una estructura en xarxa facilita la creació d’aquests entorns. •  El coneixement resideix principalment en les persones però sovint no saben el que saben. Fer explícit el coneixement tàcit requereix d’entorns facilitadors. Les xarxes reprodueixen el model més natural per la creació de coneixement què es dóna entre persones: la conversa. •  Les xarxes faciliten el dialèg fent possible que el coneixement tàcit i implícit de l’organització es faci explícit, permetent la seva integració, codificació i difusió en el si de l’organització esdevenint valor públic traduïble en millora de serveis i de resultats. •  El coneixement no es produeix en un sol lloc, ni en un departament concret de l’organització, ni tant sols dins de l’organització.Desenvolupament Rural en Xarxa
 9. 9. Xarxa •  Una estructura en xarxa permet identificar, captar i integrar els actius intel·lectuals dispersos en el territori, siguin de l’organització o no, facilitant la gestió del coneixement i la seva posada en valor alineant-los amb l’estratègia de negoci. •  Un model de xarxa permet integrar les comunitats informals de l’organització i convertir-les en capital organitzacional resolent els dubtes i ineficiències del sistema, connectant necessitat amb coneixement. •  L’organització passar a ser, per mitjà del treball en xarxa, d’un conglomerat de persones distribuïdes atenent a un organigrama, caracteritzat per un treball individualitzat i aliè a la realitat global de l’organització, a un sistema intel·ligent, viu, hiperconnectat i hiperconscient de les necessitats i potencialitats de l’organització. •  Aquesta consciència, fruit l’estructuració en xarxa, fa possible que l’organització es retroalimenti, generi solucions a ineficiències operatives, proposi en comptes de reaccionar a la realitat,...Desenvolupament Rural en Xarxa
 10. 10. Què suposa treballar en Xarxa?Desenvolupament Rural en Xarxa
 11. 11. Treballar en Xarxa El desplegament del projecte requereix generar les següents estructures amb característiques i requeriments ben diferenciats: Participació Software Formació en dinàmiques 2.0 Connectivitat Plataforma Col·laboració Cultura i Canvi Hardware Processos i Xarxa Continguts Xarxes Perfil digital Processos Desenvolupament Rural en Xarxa
 12. 12. Treballar en Xarxa •  Les TIC juguen en aquest procés un paper de suport, són una eina per la gestió de la Infraestructura coneixement, no una finalitat. •  Es tracta de buscar la millor tecnologia per a les necessitats de la xarxa (col·laboració, comunicació, cocreació, difusió) definides en el procés d’anàlisi de la infoestructura i la infocultura. •  Estructura disenyada per a generar l’espai que faci possible i fomenti la creació de coneixement i per l’explotació col·lectiva del mateix.Desenvolupament Rural en Xarxa
 13. 13. Treballar en Xarxa •  Per poder treballar en equip i, encara més, en xarxa i online, cal concretar tot un seguit d’aspectes per a què la plataforma aporti la cobertura funcional que requereix lesInfoestructura persones que conformen la xarxa. •  Es tracta de donar resposta a una sèrie de preguntes a fi de generar un MODEL, un LLENGUATGE, uns PROTOCOLS per a poder comunicar-se, cocrear, ... Identificació processos preexistents Qui són i on es troben els actius intel·lectuals?
 14. 14. Treballar en Xarxa •  Les persones són el nucli de la xarxa, que donen sentit i en conformen la seva estructura. •  Model d’organització horitzontal. •  La riquesa de la xarxa estriba en les relacionsInfocultura que es donen entre les persones per a la generació de coneixement. •  Vertebrar compromís, participació, gestió del coneixement al si de l’organització i amb el seu entorn d’interès i/o influència. •  Activa participació i reciprocitat en la informació / suport /servei entre els seus membres. •  Es comparteix uns valors/ una visió / una missió / uns objectius / unes necessitats / unes activitats com a raó fonamentadora de la comunitat. Responsabilitat compartida. •  El coneixement s’entén com una dinàmica i la seva construcció un procés actiu, viu i col·laboratiu. •  Entendre la col·laboració com a valor.
 15. 15. Treballar en Xarxa
 16. 16. Com es tradueix tot plegat en un projecte?Desenvolupament Rural en Xarxa
 17. 17. El Projecte •  Pensem en una xarxa que es materialitza en dos elements un de tangible (la plataforma tecnològica) i un d’intangible (processos de relació, col·laboració i cooperació entre els nodes que conformen la xarxa) •  La plataforma tecnològica serà l’entorn privat on en donaran les dinàmiques de relació entre GAL i també l’entorn obert al ciberespai per donar difusió i comunicació amb agents externs. •  Tot plegat, requerirà canvis, en aquest sentit es planteja un pla de comunicació i d’acompanyament per reconduir les incerteses, pors, cercant la complicitat de tots els agents i, facilitant que el procés es visqui en positiu. El canvi com a oportunitat.Desenvolupament Rural en Xarxa
 18. 18. El Projecte Subprojecte Xarxa Definir processos i protocols Definició de processos Programa de Anàlisi d’agents i de Definició del de relació ON/OFF line Dinamització de relacions model de xarxa la Comunitat Agents Iniciativa Privada polítics Administració GAL Tècnics Ciutadans DAR ARCA WEB + Espai col·laboratiu Subprojecte Plataforma TecnològicaDesenvolupament Rural en Xarxa
 19. 19. El Projecte Com ho farem ? Activar Comunitat Anàlisi Programa Definició del model Definició de processos d’agents i Dinamització de Xarxa de relació ON/OFF relacions de la Comunitat Requeriments per desenvolupar la comunitat virtual a la plataforma tecnològicaEspai de Espai cocreació comunicació COMUNITAT espai d’aprentatge i excel·lènciaEspai de Espai de difusió a gestió de lal’exterior informació Què aconseguirem ?
 20. 20. El Projecte WEB + Espai col·laboratiu Participació activa dels usuaris Com ho farem ? COMUNITAT Grups de treball Calendari Projectes Fòrums Llistes correu Wikis Repositori informació Notícies Núvol de tags Xat Perfil Fitxes GAL Motors de Enllaços cerca FAQ RSS ESPAI WEB Amplificació en xarxes socials Què aconseguirem ? Desenvolupament Rural en Xarxa
 21. 21. El Projecte •  Estratègia •  Constitutir un Comité de Gestió del Canvi. •  Convertir els propis agents en protagonistes i impulsors del projecte. •  Pla de comunicació interna del projecte establint fluxos de comunicació constants i oberts a tots els agents que conformaran la xarxa.Desenvolupament Rural en Xarxa
 22. 22. El Projecte •  FASE I: CONCEPTUALITZACIÓ •  Diagnòstic de la situació actual •  Anàlisi de necessitats •  Anàlisi dagents clau •  Reunions amb els GAL Planificació i valoració detallada •  FASE II: CREACIÓ DE LA XARXA, DESENV. PLATAFORMA TECNOLÒGICA •  Creació de la xarxa Anàlisi de grups i relacions •  Definició del model de xarxa •  Definició de processos de relació ON/OFF line •  Desenvolupament de la Plataforma web i lentorn col·laboratiu •  Gestió del Canvi •  FASE III: FORMACIÓ i DINAMITZACIÓ •  Disseny del pla de formació a usuaris •  Formació en la plataforma i processos col·laboratius •  Dinamització de la xarxa •  Manteniment i actualització de la programacioDesenvolupament Rural en Xarxa
 23. 23. L’equip El Projecte Ges1ó  del   MJ Salido Coneixement   Comunicació   Jose Luis Interna   Ricard Oliva Espelt Intercanvi   Innovació  Col·∙laboració   Francesc Gemma Virgili Masana Gallego Delgado Op1mització   operacions   Marta Ikuska Padilla Sanz
 24. 24. Anem per Feina!
 25. 25. Eixos del Treball Espai de Espai de cocreació comunicació COMUNITAT espai d’aprentatge i excel·lència Espai de difusió a Espai de l’exterior gestió de la informacióDesenvolupament Rural en Xarxa
 26. 26. Subprojecte Xarxa Espai de cocreació COMUNITAT espai d’aprentatge i excel·lència Què cal fer ? Subprojecte Plataforma Tecnològica
 27. 27. Subprojecte Xarxa Espai de comunicació COMUNITAT espai d’aprentatge i excel·lència Què cal fer ? Subprojecte Plataforma Tecnològica
 28. 28. Subprojecte Xarxa COMUNITAT espai d’aprentatge i excel·lència Espai de gestió de la informació Què cal fer ? Subprojecte Plataforma Tecnològica
 29. 29. Subprojecte Xarxa COMUNITAT espai d’aprentatge i excel·lència Espai de difusió a l’exteriorQuè cal fer ? Subprojecte Plataforma Tecnològica
 30. 30. Entorn de Relació Imatge GAL Nivells d’UsPúblic Extern Referent Publicació Projectes Rellevants Transparència Web Institucional Comunicació Juntes Generals Opinions Visió IntegralJuntes Executives (privades) Oficines Comarcals Publicació interna de Projectes de Cooperació Intercanvi Debat Cooperació!Tècnics del GAL ConeixementDAR Comunitats Integració de PropostesARCA Col.laboració de Pràctica
 31. 31. Cas d’ÈxitDesenvolupament Rural en Xarxa
 32. 32. Cas d’ÈxitDesenvolupament Rural en Xarxa
 33. 33. Cas d’ÈxitDesenvolupament Rural en Xarxa
 34. 34. Cas d’ÈxitDesenvolupament Rural en Xarxa
 35. 35. Cas d’ÈxitDesenvolupament Rural en Xarxa
 36. 36. Cas d’ÈxitDesenvolupament Rural en Xarxa
 37. 37. Benvinguts al Projecte

×