Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De Huidige Situatie Van De Nederlandse Werving En Selectie Industrie

730 views

Published on

Achtergrond van het rapport

Het doel van dit rapport is het samenvatten van de huidige situatie van de werving en selectie industrie in België.
Dit rapport is samengesteld aan de hand
van onderzoek van huidige en voorgaande ICT-vacatures op de website van IT
Job Board.be als ook primaire resultaten verzameld aan de hand van
kandidaten enquêtes en secundair onderzoek beschikbaar op het internet.

Dit rapport bevat de volgende informatie:
- De ICT-markt in België
- Vraag naar ICT-professionals in België,
inclusief:
- Trends met betrekking tot ICT-vacatures
- De vraag naar ICT-professionals aan de
hand van locatie en vaardigheden
- Toekomst voorspelling met betrekking tot
vaardigheden
- Overige trends in ICT werving en selectie
- Belgische bedrijven die aanwerven
- Uitdagingen voor de Belgische ICT werving en selectie industrie

Published in: Technology, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De Huidige Situatie Van De Nederlandse Werving En Selectie Industrie

 1. 1. IT Job Board.be De huidige situatie van de Belgische werving en selectie industrie
 2. 2. <ul><li>Achtergrond van het rapport </li></ul><ul><li>Het doel van dit rapport is het samenvatten van de huidige situatie van de </li></ul><ul><li>werving en selectie industrie in België. Dit rapport is samengesteld aan de hand </li></ul><ul><li>van onderzoek van huidige en voorgaande ICT-vacatures op de website van IT </li></ul><ul><li>Job Board.be als ook primaire resultaten verzameld aan de hand van </li></ul><ul><li>kandidaten enquêtes en secundair onderzoek beschikbaar op het internet. </li></ul><ul><li>Dit rapport bevat de volgende informatie: </li></ul><ul><li>- De ICT-markt in België </li></ul><ul><li>- Vraag naar ICT-professionals in België, inclusief: </li></ul><ul><li>- Trends met betrekking tot ICT-vacatures </li></ul><ul><li>- De vraag naar ICT-professionals aan de hand van locatie en vaardigheden </li></ul><ul><li>- Toekomst voorspelling met betrekking tot vaardigheden </li></ul><ul><li>- Overige trends in ICT werving en selectie </li></ul><ul><li>- Belgische bedrijven die aanwerven </li></ul><ul><li>- Uitdagingen voor de Belgische ICT werving en selectie industrie </li></ul>Introductie
 3. 3. Statistieken De tabel hieronder geeft de groei van de ICT en software industrie in 2008 weer; <ul><li>Overige statistieken uit de industrie </li></ul><ul><li>De ICT-industrie in België representeert 5% van de Europese ICT-industrie. </li></ul><ul><li>De afgelopen 10 jaar is 1/6 van de groei in BBP afkomstig van de ICT-industrie. </li></ul><ul><li>De totale waarde van de Belgische ICT-industrie bedraagt €37 biljoen. </li></ul><ul><li>In het nieuwste Global Information Technology Report 2008-2009, staat België op de 24e plaats als het gaat om de bereidheid tot netwerken. </li></ul>De ICT-markt in België
 4. 4. <ul><li>Trends met betrekking tot ICT-vacatures </li></ul><ul><li>Ondanks de recessie toont het aantal aangeboden ICT-jobs in België een </li></ul><ul><li>zekere mate van veerkracht, vergeleken met andere Europese markten. In </li></ul><ul><li>België is er een tekort van tenminste 10.000 ICT-professionals. </li></ul><ul><li>ICT-vacatures in België groeiden het 1e kwartaal van dit jaar met 26%. Maar de </li></ul><ul><li>vroege positieve trends in de stabiliteit van de markt werden gevolgd door een </li></ul><ul><li>mindere periode in april en mei waardoor de groei in het 2e kwartaal van 2009 </li></ul><ul><li>negatief zal zijn met betrekking tot het aantal aangeboden ICT-jobs. </li></ul><ul><li>Trends in ICT werving en selectie </li></ul><ul><li>De meest gezochte ICT-professionals zijn recent afgestudeerden en </li></ul><ul><li>professionals met 3 tot 5 jaar ervaring. </li></ul><ul><li>Jobs op contract of vaste basis </li></ul><ul><li>In april 2008 was de verdeling tussen jobs op contract en vaste basis in België </li></ul><ul><li>respectievelijk 47% en 53%. In april 2009 is dit cijfer toegenomen tot 64% voor </li></ul><ul><li>jobs op vaste basis en 36% vertegenwoordigd nu jobs op contract basis. </li></ul>De vraag naar ICT-professionals in België
 5. 5. De vraag naar ICT-professionals per regio De vraag naar ICT-professionals in België is als volgt: <ul><ul><li>Het grootste gedeelte van ICT-vacatures bevindt zich in Brussel (42,8%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Provincies zoals Henegouwen, Luik en Namen dragen bij aan slechts 2,5% van ICT-jobs. </li></ul></ul>De vraag naar ICT-professionals in België Vlaanderen 14.2% Antwerpen 19.8% Limburg 4.7% Zuid België 2.6% Brabant 15.8% Brussel 42.8%
 6. 6. <ul><li>De v raag naar ICT-professionals op basis van vaardigheden </li></ul><ul><li>De groei in de software industrie wordt gedreven door de vraag naar ICT- </li></ul><ul><li>professionals in software functies zoals ontwikkelaars, testers, bedrijfsanalisten </li></ul><ul><li>en projectmanagers. Deze functies zijn samen verantwoordelijk zijn voor 55% van </li></ul><ul><li>online vacatures. </li></ul><ul><li>Het is daarnaast belangrijk om te weten dat de vraag naar testen hoog blijft </li></ul><ul><li>doordat softwareprojecten uit 2008 ten einde lopen en hierdoor in 2009 intensief </li></ul><ul><li>getest dienen te worden. </li></ul><ul><li>Het totaal aantal vacatures voor ontwikkelaars en projectmanagers op de website </li></ul><ul><li>is in mei 2009 met 4% respectievelijk 5% gedaald. </li></ul>De vraag naar ICT-professionals in België
 7. 7. De vraag naar ICT-professionals in België <ul><li>Toekomst voorspelling kwalificaties </li></ul><ul><li>Kwalificaties waar grote vraag naar zal zijn in 2009 en 2010 zijn; </li></ul><ul><ul><li>- Helpdesk/ technische ondersteuning </li></ul></ul><ul><ul><li>- Programmering/ applicatieontwikkeling </li></ul></ul><ul><ul><li>- Projectmanagement </li></ul></ul><ul><ul><li>- Networking </li></ul></ul><ul><ul><li>- Business intelligence </li></ul></ul><ul><ul><li>- Veiligheid </li></ul></ul><ul><ul><li>- Web 2.0 </li></ul></ul><ul><ul><li>- Datacentra </li></ul></ul><ul><ul><li>- Telecommunicatie </li></ul></ul><ul><li>Daarnaast voorspelt IT Job Board.be dat de groeiende trend voor Saas en SOA </li></ul><ul><li>als ook ‘Groene ICT’ de komende jaren een direct effect op de vraag naar </li></ul><ul><li>specialisten in infrastructuur zal hebben. </li></ul><ul><li>Daarnaast zal ook de vraag naar ontwikkelaars met open source ervaring </li></ul><ul><li>toenemen doordat 40% van ICT-jobs in 2020 in direct contact zal staan met </li></ul><ul><li>open source. </li></ul>
 8. 8. Vertrouwen in markt door kandidaten Wat vinden kandidaten van de huidige ICT werving en selectie industrie? IT Job Board heeft in mei 2009 onderzoek gedaan naar hoe kandidaten denken over het effect van de huidige markt op hun kansen voor werkgelegenheid. 92% van de 50 ondervraagden gaf aan dat de huidige economische situatie het moeilijker maakt om naar een job te zoeken. Met als resultaat dat 55% van de kandidaten aangeeft minder selectief te zijn tijdens de zoektocht naar een job. 60% van deze kandidaten gaf aan dat zij een lager salaris zouden accepteren. En 30% zegt dat zij zowel een job op contract als op vaste basis zouden overwegen. Vanwege de huidige situatie in de markt doen ICT-professionals er alles aan om ervoor te zorgen dat zij aantrekkelijk zijn voor een job tijdens de recessie. Zo investeert 45% van kandidaten in het behalen van extra ICT-kwalificaties, terwijl 42% meer tijd investeert in het vergaren van kennis over trends in de ICT- industrie.
 9. 9. Interesse bij Belgische bedrijven Wat zijn de plannen van Belgische bedrijven? In maart heeft IT Job Board.be onderzoek gedaan bij 50 bedrijven in België over de vraag naar werving en selectie behoeften in 2009. 37,5% van de werkgevers zegt te overwegen dit jaar nieuwe personeel aan te werven. Daarnaast werd duidelijk dat ondanks de financiële situatie bedrijven niet zouden stoppen met investeren in nieuwe ICT-projecten. Voor bedrijven die niet van plan zijn nieuw personeel aan te werven zijn de belangrijkste redenen: - Zij hebben genoeg personeel (55,2%) - Zij hebben niet voldoende budget (6,9%) - Zij brengen het aantal IT gerelateerde projecten terug, vanwege de recessie (6,9%) - Zij hebben het werving en selectie proces zojuist beëindigd (3,4%)
 10. 10. Uitdagingen voor de toekomst Zelfs nu de ICT werving en selectie industrie weer aantrekt, moeten er initiatieven worden ondernomen om de industrie aan te sterken. Een aantal van de toekomstige uitdagingen zijn: Aantrekken van jongeren Initiatieven worden geïmplementeerd om jongeren aan te trekken voor ICT gerelateerde studies. Dit blijft echter een probleem met betrekking tot de vraag naar bepaalde vaardigheden in de toekomst. Verminderen van relocatie Het tekort aan ICT-personeel heeft er voor gezorgd dat veel bedrijven geen andere mogelijkheid zien dan het herschikken van wereldwijd ICT-talent om zo direct functies te kunnen vullen.
 11. 11. Referenties European ICT Market Overview , EITO, september 2008: www.eito.com/reposi/FreeDataSheets/ICT-MarketOverview-EU25 Le Secteur TIC Wallon sous la loupe , Isabelle Rawart, februari 2009: http://www.sourir.org/article.php3?id_article=139 The 10 Hottest Skills in Demand , mei 2008: http://www.itscan.be/fr/articles/2008/05/20/the-10-hottest-it-jobs-in-demand The Global Information Technology Report 2008-2009 , Soumitra Dutta en Irene Mia: http://www.mcit.gov.eg/General/Global%20IT%20Report%202008092009331155142.pdf Quatre Antidouleurs pour la Crise Economique , maart 2009: http://www.agoria.be/s/p.exe/WService=WWW/webextra/prg/izContentWeb?EnesID=53142&sessionlid=2 The 9 Hottest Skills for ’09 , Thomas Hoffman, december 2008: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articeId=330106 Baromètre Egilia de l’Emploi Informatique , januari 2009: http://www.egilialearning.be/fr/dossiers/tendances_2009_Janvier/ Where is Open Source headed in the years ahead? , Jean-Pierre Laisné, februari 2009 http://www.bull.com/bulldirect/N34/expert.html
 12. 12. IT Job Board.be Bezoek onze site vandaag nog voor meer informatie! http :// www .itjobboard. be

×