Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raport Responsabilitate Corporativa ArcelorMittal 2014

333 views

Published on

Acesta este cel de-al doilea raport de CSR al ArcelorMittal.

Compania ofera din anul 2010 informatii despre activitatile si progresul in domeniul responsabilitatii corporative, prin intermediul Planului de Implicare a Partilor Interesate. In 2013 au decis publicarea primului Raport de Responsabilitate Corporativa.

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raport Responsabilitate Corporativa ArcelorMittal 2014

 1. 1. ArcelorMittal Galaţi Raport de Responsabilitate Corporativă 2014
 2. 2. 2 Oameni 7.095 angajaţi + 2.711 contractori. Salarii plătite în valoare de 87 milioane euro . Afacere Cifră de afaceri: 3.6 miliarde Ron Activitatea economică a ArcelorMittal Galaţi reprezintă 27% din produsul intern brut al judeţului Galaţi și 0.5% din produsul intern brut al României. Valoarea volumului de exporturi: 438 milioane Euro Valoarea comenzilor efectuate în România : 300 milioane Euro . Taxe și contribuţii la stat: În 2014, Combinatul a plătit 17 milioane Euro la bugetul de stat și 4 milioane la bugetul lo- cal. Am contribuit cu 38.6 milioane Euro la Fon- dul de Pensii, 11.6 milioane Euro la Casa de Asigurări de Sănătate și cu 1.3 milioane Euro la Fondul pentru Şomaj.
 3. 3. Cuvânt introductiv ArcelorMittal Galaţi Investim în oamenii noştri Producem oţel sustenabil Adăugăm valoare comunităţii noastre Guvernanţă transparentă 04 Cuprins Raport de Responsabilitate Corporativă 20143 06 10 22 34 40 Raportul de Responsabilitate Corporativă pe 2014 reflectă, cu onestitate şi transparenţă, numeroasele interacţiuni şi legături dintre Combinatul nostru de la Galaţi şi Comuni- tate. Pentru noi, responsabilitatea socială înseamnă să ne asigurăm că înţelegem şi întrunim aşteptările Părţilor Interesate atât la nivel local, cât şi global.
 4. 4. Cuvânt introductiv
 5. 5. 5 Cuvânt înainte al lui Bruno Ribo, Director General al ArcelorMittal Galaţi Stimați reprezentanți ai comunității noastre,este o plăcere și o onoare să împărtășesc cu dumneavoastră reuşitele și dificultăţile cu care s-a confruntat ArcelorMittal Galaţi în 2014. Pentru noi, 2014 a fost un an crucial. După 17 trimes- tre de pierderi operaţionale, am început să înregistăm rezultate operaționale pozitive. Acest lucru are o semnificație multiplă. Prima dintre ele este că lupta noastră pentru menţinerea Combinatului a început să-şi arate în 2014 primele rezul- tate. Suntem în măsură să afirmăm acum că unitatea siderurgică de la Galaţi va continua să fie principalul pilon economic al comunității locale. Cea de a doua informaţie importantă este că Grupul- mamă a injectat sute de milioane de euro la Galati pentru susținerea noastră în aceşti ultimi 5 ani dificili. A fost un flux de resurse fără precedent având singu- rul scop de a păstra producția de oțel și locurile de muncă al siderurgiştilor. Nu în ultimul rând, în ciuda acestor succese, nu am fost în 2014 în măsură să ne finanțăm propriile investiții și stocuri de materii prime. 2014 a fost, de asemenea, un an pozitiv în ceea ce privește îmbunătățirea rezul- tatelor noastre de mediu. Acum unitatea noastră industrială este mult mai puțin poluantă și respectă pe deplin legislaţia din domeniu, atât cea românească, cât şi pe cea europeană. În ciuda constrângeri- lor financiare, vom continua să investim în mediu și în reducerea amprentei noas- tre industriale. Rezultatele noastre în securitatea muncii nu au fost atât de bune. Am pierdut 2 colegi și s-a înregistrat un număr sem- nificativ de accidente. Acest lucru arată că ţinta noastră: zero accidente este un efort fără sfârșit și că avem nevoie de măsuri multiple pentru a corecta compor- tamentele și condițiile de lucru riscante. Pentru noi este mai important ca fiecare dintre angajații noștri să meargă acasă teferi și în condiții de siguranţă decât să facem profit. 2014 a fost și un an în care ne-am con- solidat prezenţa în comunitate. După cum probabil știți, în ultimul an ne-am concen- trat atenţia pe sănătate și educație. Vom continua pe aceleași direcții, pentru că rămân multe de făcut în aceste domenii importante. De notat faptul că anul trecut, a însemnat pentru noi o continuare a eforturilor și a prezentării situaţiei dificile cu care ne confruntăm în privinţa energiei. Distorsi- unile apărute pe piaţa energetică ne-au afectat și încă ne mai cauzează greutăţi. Ne bucurăm acum să vedem că au fost anunțate şi luate unele măsuri corective, iar altele sunt aşteptate pentru a fi puse în aplicare. Doresc să profit de acest prilej pentru a reafirma că nu pretindem un tratament preferențial, ci – în calitate de investitor şi antreprenor onest - sun- tem în căutarea unui mediu de afaceri corect. Activitatea noastră industrială trebuie să continue în beneficiul oameni- lor noştri și al comunității. Nu în ultimul rând, îmi amintesc cu plăcere de faptul că am fost vizitaţi în 2014 de către importanţi oficiali de stat. A fost pentru noi o onoare să ne întâlnim cu ei, şi totodată o oportunitate de a ne explica situația dificilă și eforturile pe care le facem pentru a depăși această perioadă grea. Raportul de responsabilitate corporativă aferent anului 2014 reflectă o parte din eforturile noastre, sucesele și chiar eșecurile. Vă încurajez să citiţi despre acestea și să vă exprimaţi opiniile prin intermediul canalelor noastre obişnuite. Bruno Ribo Director General ArcelorMittal Galaţi Raport de Responsabilitate Corporativă 2014
 6. 6. ArcelorMittal Galaţi
 7. 7. Raport de Responsabilitate Corporativă 20147 Despre ArcelorMittal Cu o capacitate de producţie realizabilă anual de aproximativ 115 milioane tone de oţel brut şi 222.000 de angajaţi în 60 de ţări, ArcelorMittal este cea mai mare companie siderurgică şi minieră din lume. ArcelorMittal este lider pe toate pieţele internaţionale principale ale industriei siderurgice, incluzand sectorul auto, al construcţiilor, electrocasnicelor şi amba- lajelor, având centre de dezvoltare şi cer- cetare de vârf şi tehnologii remarcabile, precum şi stocuri considerabile de materii prime şi reţele de distribuţie foarte bune. Abordarea noastră Filozofia noastră este să producem oţel sustenabil, în condiţii de lucru sigure. Astfel, prioritatea noastră principală o reprezintă securitatea și sănătatea în muncă, iar ţelul nostru este să devenim cea mai sigură companie producătoare de oţel din lume. Suntem angajaţi în promisiunea noastră de a “transforma ziua de mâine”, iar valorile care ne ghidează în acest demers sunt susten- abilitatea, calitatea și leadership-ul. ArcelorMittal România În România, Compania are 6 unităţi, incluzând Galați (produse plate), Tulcea (carieră de calcar), Iaşi, Roman (ţevi din oţel fără sudură), Hunedoara (produse lungi) şi Romportmet (port captiv pe Dunăre) și mai multe unităţi de servicii funcționale. Numărul total de angajați ArcelorMittal în România este de aproximativ 10.000 de persoane, inclusiv 6.500 în Galați, pilotul producției româneşti și alte 50.000 de locuri de muncă indirecte. ArcelorMittal se numără printre cei mai mari exporta- tori din România. Peste 70% din totalul producţiei merge la export. Situat în sud- estul României, ArcelorMittal Galaţi este cel mai mare combinat integrat din ţară şi lider în fabricarea produselor siderur- gice, cu o capacitate de producţie de 3 milioane tone oţel. Unitatea reprezintă un pilon important al comunităţii din Galaţi, cunoscut drept „oraşul siderurgiştilor. Hunedoara – Profile, bare şi ţagle Pantelimon ArcelorMittal Construction Bucureşti ArcelorMittal FCE Commercial Offices Tulcea – cariera de calcar Galaţi – ţevi și tuburi Romportmet –Port Dunăre Roman- ţevi fără sudură Galaţi – produse plate Iaşi - ţevi sudate longitudinal
 8. 8. ArcelorMittal transformă ziua de maine…. ….toate acestea, susţinute de o Administrare transparentă Investind in oamenii săi Producând oţel în mod sustenabil Adăugând valoare comunităţilor Investim in oamenii noştri Oamenii noştri sunt în nucleul afacerii noastre. Succesul lor este şi succesul nostru. Avem nevoie de ideile lor şi ne bazăm pe munca şi angajamentul lor. Ne tratăm oamenii cu demnitate şi respect, investind în dezvoltarea lor şi oferindu-le un mediu de lucru sigur şi sănătos. Producem oţel sustenabil Ne folosim de cunoştintele de specialitate pe care le avem în domeniul oţelului pen- tru a găsi modalitati de functionare mai eficiente, pentru a dezvolta noi procese si practici mai sustenabile şi pentru a lucra în parteneriat cu clienţii şi furnizorii noştri, ajutându-i să îşi atingă obiectivele de mediu. Adăugam valoare comunităţilor noastre Jucăm un rol important în comunităţile în care ne desfăşuram activitatea. Ne dorim să contribuim la dezvoltarea unor comunităţi locale puternice şi sustenabile în oricare parte a lumii. Realizam acest lucru empatizând cu probleme, culturi şi priorităţi locale, prin implicarea noastră în comunitate, într-o maniera deschisă şi transparentă şi prin parteneriate active cu organizaţii locale şi naţionale. Guvernanţă transparentă Credem într-o administrare deschisă şi vizibilă, ancorată în realităţile afacerii. Vom lua măsuri pentru a înţelege impac- tul pe care îl producem, pentru a previzi- ona viitoare efecte şi pentru a gestiona în mod constant riscurile operaţiunilor noas- tre. Ne vom implica semnificativ alături de părţile interesate şi vom răspunde într-o manieră transparentă. Ne concentrăm pe patru direcţii: investim în oamenii noştri; producem oţel într-un mod sustenabil; adăugăm valoare comunităţilor noastre; şi o guvernanţă transparentă, principiu ce susţine primele trei direcţii. 8 ArcelorMittal Galati,
 9. 9. Părţile noastre interesate ArcelorMittal Galati are un proces detaliat de implicare a părților interesate, care în- cepe anual cu identificarea problemelor la nivel local, în concordanţă cu orientările corporative. Încurajăm relații deschise și transparente cu părțile interesate și abordăm orice întrebări sau îngrijorări la nivel local. Lucrăm îndeaproape cu toate părțile inte- resate, atât interne, cât și externe, pentru a aprofunda angajamentele noastre și a ne concentra atenţia asupra problemelor materiale. Acest spirit de colaborare duce afacerea noastră mai departe și ne permite să ne stabilim o bază solidă ca lider în comunitate. Avem nevoie să conducem, să facilităm și să participăm la conversațiile care afectează comunitățile noastre. Această abordare ne asigură o conlu- crare în scopul abordării problemelor și obiectivelor importante pe care le împărtășim. „Avem nevoie de susţinerea şi înţelegerea părţilor noastre interesate. Angajamentul efec- tiv pentru a ne asigura că ei înţeleg în profunzime activita- tea noastră, precum şi deciziile pe care le luăm sunt vitale”. Lakshmi N. Mittal Preşedinte şi Director General ArcelorMittal Raport de Responsabilitate Corporativă 20149 AngajaţiClienţi Guvern şi autorităţi de reglementare FurnizoriComunităţi locale Mass media Organizaţii neguverna- mentale - Calitatea pro- duselor - Practici etice de business - Siguranţa pro- duselor - Securitatea şi sănătatea muncii -Condiţii de muncă - Remuneraţii şi prime - Dezvoltarea carierei - Excelenţă operaţională Probleme ale părţilor interesate - Dezvoltare social- economică - Atragerea de investiţii - Controlul emisiilor - Conservarea biodiversităţii - Oportunităţi de angajare - Planuri şi procese de implicare în comunitate - Controlul emisiilor şi grija faţă de mediu - Investiţii sociale - Siguranţa locurilor de muncă - Provocări şi dezvoltare de ordin industrial - Securitatea şi sănătatea muncii - Probleme de mediu -Protecţia mediului - Securitate şi sănătate în muncă - Dezvoltare social- economică - Condiţii de muncă - Drepturile omului -Cod de aprovizion- are responsabil - Calitatea pro- duselor - Excelenţă operaţională - Practici etice în afaceri -Vizite în secţii, zilele clienţilor - Publicaţii orientate către clienţi - Parteneriate, echipele noastre de proiectare în uzinele clienţilor -Intranet - Întâlniri - Sondaje - Informări şi publicaţii - Programe de instruire - Relaţii cu reprezentanţii salariaţilor Cum ne implicăm - Forumuri specifice ţării în care suntem prezenţi - Conferinţe şi dialog permanent - Discuţii formale 1:1 - Ateliere de lucru de angajamanet local - raportare la nivel de responsabilitate corporativă locală - Întâlniri 1:1 - Vizite în secţii, - Comunicate de presă - Interviuri - Internet - Twitter - Parteneriate - Întâlniri formale - Corespondenţă şi evenimente - Întâlniri 1:1 - Dialog prin relaţii de management responsabil - Angajare permanentă a man- agementului local în secţii -Furnizăm parteneriate inova- toare pentru o dez- voltare sustenabilă -Imbunătăţim calitatea produselor şi serviciilor - În centrul suc- cesului afacerii noastre demostrând productivitate, calitate şi lidership - Furnizăm experienţă de lucru sigură şi de valoare Relaţia noastră - Generăm dez- voltare economică prin venituri, taxe, impozite şi inovaţii de produs - esenţial în asigu- rarea unor condiţii de comerţ echitabil şi transparent - Suport pentru dez- voltarea economiei locale - Consolidarea unei relaţii de încredere cu comunitatea locală - Creăm tendiţe în industrie, precum şi informaţii de ordin social, ecologic şi economic - Construim, consolidăm şi conştientizăm asupra importanţei produselor şi operaţiunilor noastre - Asigurăm înţelegerea nevoilor societăţii şi a medi- ului înconjurător - Monitorizăm performanţa proprie prin satisfacerea nevoilor părţilor no- astre interesate, a grupurilor vulnera- bile şi a societăţii în general - Asigurăm livrarea de produse şi servicii de calitate şi valoare adăugată - Îndeplinim condiţiile de aprovizionare responsabilă cu materii prime - Facilităm oportunităţi de acedere corectă în domeniul afacerilor
 10. 10. Investim în oamenii noştri
 11. 11. Raport de Responsabilitate Corporativă 201411 ArcelorMittal Galaţi a început anul 2014 în mod promițător, cu o rată a frecvenței acci- dentelor cu incapacitate temporară de muncă de 0,64 răniri la un milion de ore lucrate în primele șase luni ale anului. Cu toate acestea, în mod regretabil, în luna ianuarie şi aprilie s-au înregistrat două accidente mortale, unul în Oţelărie, ca urmare a căderii de la înălţime a unui salariat şi altul la Finisare, un angajat al unei firme contractoare, strivit de un arbore sub care se poziţionase în mod necorespunzător. Acestea au fost urmate de o serie de accidente soldate cu răniri, cel mai grav fiind înregistrat de o echipă de 3 lucrători din cadrul firmei GSWI, care participau la instalarea unei staţii de sortare a minereului de fier pe Halda de Zgură. Călătoria spre Zero Accidente începe cu fiecare dintre noi! 9 acţiuni de consolidare au fost implementate în 2014: - recertificarea punctelor de prindere; - OHSAS 18001; - îmbunătăţirea procesului de evaluare al performanţelor contractorilor; - comunicarea şi investigarea incidentelor/accidentelor; - instruirea şi certificarea per- sonalului în conformitate cu cerinţele legale; - medicina muncii şi cea de urgenţă + Procesul de Evalu- are a Conformării Locale; - indicatori de performanţă în S. S. M.; - audituri S. S. M.; - Instructajul anual S.M.A.R.T. Statisticile arată că rata frecvenței oscilează de la an la an, ceea ce ne demonstrează că sunt în anumiţi ani ţinte care pot fi atinse, dar care nu pot fi sus- tenabile. Cel mai bun exemplu în acest sens este numărul de accidente mortale, care în ultimii trei ani a fost zero, iar în primele opt luni ale lui 2014, două. Unele departamente au înregistrat pro- grese importante de-a lungul călătoriei noastre către zero accidente și vătămări, ceea ce ne întărește încrederea în modul în care se poate aborda securitatea mun- cii, cum este, de exemplu, departamentul Mentenanţa Centrală, care în ultimii 4 ani nu a înregistrat niciun accident cu incapacitate temporară de muncă. Rata frecvenţei Bilanţ al Sănătăţii şi Securităţii în Muncă
 12. 12. Investim în oamenii noştri Compania noastră, care se numără printre cele mai sigure din sectorul nostru industrial, doreşte crearea unei culturi în care fiecare dintre noi se simte răspunzător pentru siguranţa muncii și își asumă responsabilitatea pentru sine și pentru cei din jur. Aceasta este baza programului nostru privind lidership-ul prin puterea exemplului. Este vorba de crearea unui mediu în care oamenii nu acceptă standarde coborâte și asumarea de riscuri, în care discută în mod deschis punctele forte și problemele legate de securitate și în care cred că „zero ac- cidente” este un obiectiv realizabil. Toți angajații din ArcelorMittal Galaţi au beneficiat de instruiri în cadrul programu- lui ARC 2015+, care constituie piatra de temelie pentru crearea unui sistem de management bazat pe leadership. Conceptul de leadership este pe deplin compatibil cu călătoria către Zero Ac- cidente și cu campania „Stop, Gândeşte şi Actionează – Eu Aplic în Practică !”, lansată la nivel de Grup. Să conduci prin puterea exemplului dă oricăruia dintre noi dreptul de a sesiza problemele de securitate și sănătate în muncă, de a ne sprijini colegii și de a-i provoca la discuție. Numai atunci când ne vom încuraja colegii să creadă acelaşi lucru, vom ajunge la destinația Zero Ac- cidente. Putem crea o cultură în care fiecare dintre noi are puterea de a face diferenţa, în care securitatea nu este compromisă și în care fiecare dintre noi se poate în- toarce sănătos acasă la familiile noastre, în fiecare zi. Doar dedicandu-ne acestei viziuni, o vom putea realiza. Investim anual 840 Euro în securitatea muncii/ muncitor, iar din 2009, s-a investit un total de 33 de milioane de Euro Vizitele SSM reprezintă o altă abordare curentă a conştientizării posibilelor pericole prezente în secţii, precum şi o oportunitate pentru muncitori de a co- munica deschis cu managerii lor şi să îşi spună punctul de vedere. Este un mijloc prietenos, axat exclusiv pe identificarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi a comportamentelor riscante în scopul eliminării posibilelor evenimente nedorite. Ocupaţia predispusă cel mai mult la accidente rămâne cea de LĂCĂTUŞ! 12
 13. 13. Raport de Responsabilitate Corporativă 201413 „Lucrul la înǎlţime” şi „Punctele de prindere” au reprezentat temele majore sub semnul cǎrora s-au realizat ateliere de lucru cu ocazia Zilei Internaţionale a Securitǎţii şi Sǎnǎtǎţii în Muncǎ. În timpul acestor ateliere de lucru, s-au analizat cauzele - rǎdǎcinǎ ale celor mai grave accidente şi incidente, produse în perioada 2013 – 2014. De vreme ce excelenţa în domeniul Securităţii şi Sănătăţii muncii înseamnă şi succesul afacerii, nu ne putem permite să pierdem teren în această zonă vitală! De aceea, respectarea celor 10 Reguli Cadinale continuă să aibă o importanţă covârşitoare pentru noi, având în vedere că aproape fiecare accident grav este o urmare a încălcării a cel puţin unei Reguli Cardinale/ de Aur. “23 de oameni au murit anul trecut în lume în ArcelorMittal, ceea ce înseamnǎ tot atâtea familii şi echipe distruse. 16 accidente cu incapacitate de muncǎ s-au produs la Galaţi în aceeaşi perioadǎ şi două accidente mortale de la începutul acestui an. 90% din aceste accidente sunt repetiţii a unor acci- dente asemǎnǎtoare din trecut. Aceastǎ experienţǎ tristǎ ne aratǎ cǎ proba- bilitatea incidenţei este practic dublǎ în rândul contractorilor decât a propriilor angajaţi, ceea ce este inacceptabil. Încǎ suntem într-o zonǎ de dependenţǎ de colegii noştri în activitatea noastrǎ, însǎ vigilenţa împǎrtǎşitǎ este încǎ un vis pentru noi”, a spus Bruno Ribo. Dupǎ un moment de reculegere în memoria victimelor din rândul colegilor noştri şi dupǎ vizionarea filmului oficial lansat cu aceastǎ ocazie, ilustrând cele mai reprezentative accidente petrecute anul trecut, evenimentul s-a încheiat cu premierea departamentelor şi a com- paniilor contractoare care au obţinut cele mai bune rezultate în Securitatea şi Sǎnǎtatea Muncii anul trecut, precum şi a câştigǎtorilor diverselor concursuri desfǎşurate în aceastǎ lunǎ pe teme le- gate de acelaşi domeniu. Acţiunile premergătoare Zilei S.S.M. au fost încheiate de un exerciţiu de salvare în caz de incendiu, desfăşurat în Anexa U.P.D.E.S. Calitatea aerului înconjurator din zonă a fost monitorizata pe perioada simularii de incendiu, cu ajutorul anali- zoarelor portabile din autolaboratorul din cadrul departamentului Protectia Mediului. În 2014, Ziua Securităţii şi Sănătăţii în Muncă s-a transformat în Luna Securităţii şi Sănătăţii în Muncă Participanţi la Ziua S.S.M.: 6.814 angajaţi proprii; 1.247 contractori; 22 de reprezentanţi ai sindicatelor
 14. 14. 14 Săptămâna Sănătăţii: controale medicale, campanii de vaccinare şi de conştientizare Pentru a-şi sprijini angajaţii să îşi îmbunătăţească starea de sănătate, ArcelorMittal Galaţi a organizat, laolaltă cu toate unităţile din Grup, o Săptămână a Sănătăţii, cu acţiuni specifice variind de la investigaţii medicale de rutină, la eve- nimente sportive sau instruiri privind acor- darea primului ajutor în diverse situaţii. În perioada 29 septembrie – 5 octombrie, colegii noştri din cadrul Departamentului de Securitate şi Sănătate în Muncă au startat o campanie de vaccinare împotri- va gripei sezoniere, disponibilă tuturor angajaţilor înscrişi în program. În aceeaşi perioadă, la toate punctele de acces de pe Platformă, s-a derulat o campanie informativă vizuală privind efectele dăunătoare ale consumului de alcool şi droguri. Totodată, alte campanii s-au desfăşurat în secţii: “Renunţă la fumat!” şi “Protecţia auzului”. Un seminar în care au fost explicate consecinţele nocive ale fumatului a avut loc în sala mare din clădirea Turn, iar reprezentanţi ai firmei 3M, furnizoare de produse des- tinate protecţiei auditive, au fost prezenţi cu un stand de prezentare în mai multe secţii din Combinat pe parcursul acestei săptămâni. În plus, angajaţii care au solicitat consultaţii medicale specializate, au avut acces, pe baza unei înscrieri preala- bile, la o serie de investigaţii ţinând de: medicină internă şi ecografie, cardiologie, oftalmologie, diabet şi boli de nutriţie, precum şi ginecologie. Pe data de 2 octombrie, s-a organizat un eveniment constând într-o plimbare de aproximativ o oră în Grădina Publică a oraşului, unde participanţii au avut ocazia să „se rupă” de munca de birou şi să se recreeze. Suita de acţiuni organizate la nivelul unitǎţii noastre în scopul promovǎrii unui stil de viaţǎ sǎnǎtos, s-a finalizat cu un cros al tuturor vârstelor sâmbǎtǎ, 4 oc- tombrie, la baza sportivă Siderurgistul. Premiileacordate au constat în sume de bani: Locul I - 500 RON; Locul II - 400 RON; Locul III - 300 RON. Investim în oamenii noştri
 15. 15. Raport de Responsabilitate Corporativă 201415 Instruiri anuale de Securitate şi Sănătate în Muncă 2/3 din măsurile stabilite în timpul Comitetelor SSM în 2014 au fost rezolvate Situații de urgență: 146 salvatori sunt instruiți lunar! ArcelorMittal Galaţi Nr. total angajaţi: 6.486 Angajaţi instruiţi: 6.256 Angajaţi de instruit: 230 Romportmet Nr. total angajaţi: 349 Angajaţi instruiţi: 349 Angajaţi de instruit: 0 Contractori Nr. total angajaţi: 1.600 Angajaţi instruiţi: 1353 Angajaţi de instruit: 247
 16. 16. Resurse Umane: Să investim în dezvoltarea oame- nilor noştri este una din priorităţile noastre deoarece angajaţii noştri reprezintă cea mai valoroasă resursă pe care o avem
 17. 17. Raport de Responsabilitate Corporativă 201417 Resursele Umane sunt dezvoltate la ArcelorMittal Galaţi pe următoarele principii-cheie: • Transparenţă • Respect necondiţionat • Abordare corectă şi nescrimi- natorie • Comunicare şi informaţii cor- ecte la timp • Atenţie acordată aspectului social şi familiilor angajaţilor noştri. Toate aceste principii conduc la o îmbunătățire continuă a calității, durabilității și leadership-ului, corelat cu angajamentul arătat pentru oameni și în spiritul activităţii noastre. “Combinatul nostru nu este numai pilonul prin- cipal al economiei locale, ci și cel mai impor- tant producător de oțel din România; este, de asemenea, căminul celei mai mari echipe care lucrează într-un site industrial din România. Fiind parte a unei astfel de familii cuprinzătoare ne aduce o mare respon- sabilitate și mândrie. Datoria noastră este de a asigura condițiile de lucru adecvate pentru colegii și partenerii noștri de la companii con- tractoare, astfel încât aceştia să poată ajunge întotdeauna acasă sănătoşi şi în siguranţă. Familia noastră creativă a Resurselor Umane a dezvoltat în ultimii ani, servicii moderne și rapide, precum și oportunități de dezvoltare profesională pentru angajați. De asemenea, specialiștii noștri de resurse umane au con- ceput diferite programe menite să atragă tineri ingineri și muncitori, unele dintre ele - cum ar fi Școala de Maiştri - unice în țara noastră. Cea mai mare bucurie a noastră este aceea de a crea noi legături umane în fiecare zi și să creştem ca o echipă! Oamenii noștri sunt nu numai esența afacerii noastre, dar şi ambasadorii companiei noastre, aşa încât facem tot posibilul pentru a veni în întâmpinarea loialităţii și muncii lor grele cu respect, corectitudine și profesionalism. “ Mihaela Crăciun Director Resurse Umane ArcelorMittal Galaţi Investim în oamenii noştri
 18. 18. Rolul Centrului de Perfecţionare din uni- tatea noastră este extrem de important în realizarea obiectivelor-organizaționale, în calitate de promotor al învățării și dezvoltării continue. Procesul de instruire este deschis pentru toți angajații și este bazat pe cele trei valori principale ale organizației: sustenabilitate, calitate și leadership. Lansarea “Academiei de Leadership ACT + “ Puncte cheie În 2014 ArcelorMittal Galati a oferit: Programe de formare: 264 Programe interne de instruire:185 Programe externe de instruire:79 6506 (98, 7%) de angajaţi au participat la cel puţin o instruire 170703 ore de instruire Un program de dezvoltare managerială global a fost lansat la ArcelorMittal Galaţi, şi anume “ Academia de Leadership ACT + “. Programul reprezintă nivelul superior al programelor de învățare și dezvoltare la Galaţi: o academie pentru manageri, care reprezintă de fapt o combinație de învățare integrată și instrument de dez- voltare, de formare, coaching, aplicații, pre-lucrari și mentorat, timp de 7 luni. “ Academia de Leadership ACT + “este conceput pe trei niveluri: manageri cu experiență, manageri mai tineri și maiștri, care abordează teme legate de leader- ship, adaptate la contextul specific al ArcelorMittal Galaţi. “Acest program este o oportunitate pentru voi, să vă înțelegeţi punctele forte și pe cele slabe, să reflectaţi asupra lor și să găsiți modalități de a vă schimba modul de lucru și de asemenea, de a înțelege schimbările necesare organizației. “ACT +”reprezintă o tranziție de la programe punctuale (ACT1 - ACT3) la dezvoltare permanentă. După ani de punere în aplicare a pro- gramelor manageriale de dezvoltare, observ acum o aliniere”, a declarat Bruno Ribo, Director General al ArcelorMittal Galaţi în faţa primului grup de participanți. Participanții din prima sesiune de in- struire au menționat în ceea ce privește așteptările lor de la acest program, aspecte cum ar fi: cunoaşterea de sine, optimizarea serviciilor furnizate de echipele de care sunt responsabili, îmbunătăţirea modului în care aceştia îşi conduc echipele, împărtăşirea de cunoştinţe dobândite. Primul modul dintr- o serie de patru tratează subiecte legate de personalitate, caracter și motivație. “Ce pot face diferit? “, a fost punctul de plecare în noua abordare. Îmbunătăţire continuă 18 Investim în oamenii noştri
 19. 19. Raport de Responsabilitate Corporativă 201419 Idei de Progres În 2012, unitatea noastră a lansat Programul Idei de Progres, o iniţiativă dedicată muncitorilor. Aceia care generează şi implementează idei care să aducă îmbunătăţiri în Securitatea şi Sănătatea Muncii, Calitate, Costuri, Fiabilitate şi Protecţia mediului, primesc recompense financiare. De atunci, au fost generate 7075 de idei. Angajaţii care aduc cele mai bune idei de progres, primesc o recunoaştere suplimentară anual, când sunt invitaţi la o ceremonie şi răsplătiţi cu medalii şi premii. În 2014: 1.409 idei validate 32% angajaţi implicaţi 1670 angajaţi recompensaţi Seminar pentru strategia de afaceri Peste 60 de manageri ai ArcelorMittal Galați s-au reunit în toamna anului 2014 pentru a discuta prioritățile și strategia pentru anul 2015, în cadrul unui seminar de lucru de o zi. “Strategia noastră pentru anul viitor este clară și reprezintă o parte a strategiei generale a Grupului: noi ne-am adaptat deja “amprenta industrială”, astfel încât ne concentrăm acum pe exploatarea la capacitate maximă a echipamentelor de bază și pe fabricarea de produse cu o valoare adăugată mai mare”, a spus participanților Bruno Ribo, Director General. Managerii au subliniat princi- palul aspect de interes pentru 2015: să producem – fără incidente de securitate a muncii - 2 millioane de tone de oţel, la o calitate și cu servicii îmbunătățite. Mentenanța și fiabilitatea echipamentelor noastre rămân subiecte fierbinți care ar trebui să ne preocupe pe toți. Reducerea costurilor este în continuare una dintre cele trei priorități majore, în special în zona resurselor energetice dar și costurile fixe, prin îmbunătățirea productivității. În privința pieței, țintim să ne maximizăm prezența pe piața românească, să câștigăm noi clienți de tablă groasă și să introducem în por- tofoliu produse cu valoare adăugată mai mare. Toate aceste măsuri, aliniate la viziunea noastră de a transforma ArcelorMittal Galaţi într-un combinat agil, flexibil, profitabil și integrat, cunoscut ca o referință regională în privința securității și sănătății în muncă, a serviciilor pen- tru clienți, calității produselor dar și un partener de încredere pentru comunitate.
 20. 20. În iunie 2014, platforma siderurgicǎ şi-a deschis porţile pentru al doilea an consecutiv pentru membrii familiilor angajaţilor în aproape 50 de ani de existenţă. După o primă experienţă reuşită în anul precedent, numărul participanţilor la eveniment s-a triplat: peste trei mii de vizitatori au luat parte în această ediţie la cea mai mare petrecere a anului. Copii, foşti angajaţi, autorităţi: cu toţii au avut de ales cum să îşi petreacă ziua într-un mod cât mai plăcut sau interesant. Începând dis de dimineaţă, invitaţii noştri au venit în valuri către punctul în care aveau de ales între cursele care plecau în secţii şi paleta variată de activităţi de informare şi divertisment din faţa clădirii Turn.Aproape 100 de foşti angajaţi şi-au vizitat locurile de muncă de altă dată şi au stat de vorbă cu Bruno Ribo, Direc- torul General al ArcelorMittal Galaţi care le-a explicat situaţia actuală a unităţii noastre şi planurile pe care le avem în perspectivă. „Ne bucurăm să vă primim în număr atât de mare! Acest tip de eveni- ment va deveni cu siguranţă parte din cultura noastră, aşa cum este şi în alte unităţi ale Grupului ArcelorMittal”, a spus Bruno Ribo. Nu mai puţin de opt departa- mente de producţie, începând cu sectorul Aglomerare-Furnale, trecând prin Oţelǎrie şi pânǎ la zona Laminoarelor au devenit neîncăpătoare pentru curioşii care au dorit să vadă cum se fabrică oţelul. Un alt punct de interes l-a constituit un tur al Combinatului cu un tren, special construit pentru acest eveniment, în timp record, de către colegii noştri din De- partamentul Logistică Internă, care s-au transformat în ghizi pentru mai mult de o mie de oameni. Cei mai mici dintre invitaţii noştri au avut parte de mai multe atracţii în materie de divertisment. A existat un loc de joacǎ destinat mai multor grupe de vârstǎ, pro- grame artistice şi concursuri la corturile amenajate de reprezentanţii Departamen- telor de Mediu, Resurse Umane, Calitate şi Securitate şi Sănătate Ocupaţională. Copiii noştri fost antrenaţi în activităţi variate pe tot parcursul zilei; nu au lipsit mascotele, clovnii care plăsmuiau din baloane orice figurină îşi doreau cei mici, un ansablu de muzică populară, dar şi un grup de street dance, un colţ în care se realizau picturi de faţǎ şi maeştri de ceremonii care au întreţinut atmosfera. Toată lumea a primit la plecare daruri. O echipǎ de peste 200 de voluntari şi organizatori a contribuit la succesul Zilei Porţilor Deschise, un eveniment care va deveni parte din tradiţia ArcelorMittal Galaţi. În fiecare lună iunie, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, unitatea noastră organizează un concurs pentru micuţii noştri. În 2014, copiii angajaţilor au fost invitaţi să participe la un concurs de fotografie cu instantanee care să îi înfăţişeze alături de un animal preferat. Mai bine de 200 de fotografii au fost înscrise în concurs, iar cele mai originale lucrări, intitulate: “Eu şi prietenul meu necuvântor” au fost premiate la clubul nostru din oraş. De asemenea, în prima zi de vară, mai mult de 4.500 de copii ai celor care lucrează în ArcelorMittal au primit cadouri din partea Companiei, constând în pa- chete substanţiale cu carţi atent selectate pe specificul tuturor grupelor de vârstǎ. Iunie e dedicat copiilor noştri Peste 3.000 de participanţi la Ziua Porţilor Deschise în Galaţi 20 Investim în oamenii noştri
 21. 21. Raport de Responsabilitate Corporativă 201421 Diversitatea de gen Diversitatea și un loc de muncă favorabil incluziunii sunt cruciale pentru compania noastră și luăm măsuri extinse pentru a ne asigura că atitudinea de deschidere și incluziunea sunt încorporate la fiecare nivel al ArcelorMittal. Ţinând cont că din punct de vedere statistic, companii cu un raport echilibrat între femei și bărbați au mai mult succes decât cele alcătuite pre- dominant din bărbați sau femei, program- ul lansat la nivel de grup se adresează creșterii prezenței femeilor în industria noastră și promovării non-discriminării de gen. Ca urmare a inițiativei Grupului ArcelorMittal în ceea ce privește diver- sitatea de gen în cadrul organizației, Departamentul de Resurse Umane a derulat o serie de acțiuni dedicate femei- lor din combinatul nostru. Programul este desfăşurat pentru al doilea an consecutiv și se adresează încurajării dezvoltării femeilor din toate straturile profesio- nale, oferindu-le șanse egale cu cele ale bărbaților. Mai mult de 700 femei implicate în programul divesitatea de gen Dialog deschis între colegele noastre şi membri ai Comitetu- lui Director Peste 200 de femei din toate structurile de pe Platformă (muncitoare, TESA şi management) s-au întâlnit în 2014 cu membri ai Comitetului de Conducere, Bogdan Grecu, Director al Lanţului Furni- zor, şi Tatiana Baltă, Şef Servicii Suport, pentru a discuta unele aspecte legate de diversitatea de gen din unitatea noastră. Femeile prezente au avut ocazia să pună întrebările referitoare la accesul pe care îl au la instruiri de specialitate, şansa de a fi promovate în interiorul unor echipe de bărbaţi, drepturile legale de care beneficiază sau susţinerea pe care ma- nagementul le-o poate acorda pentru Concurs dedicat femeilor În primăvara lui 2014, anticipând Ziua Mondială a Femeii, unitatea noastră a lansat o provocare tuturor angajaţilor: un concurs de creaţie artistică me- nit să le stimuleze creativitatea şi să conştientizeze importanţa rolului femeilor în afacerea noastră şi în viaţa de zi cu zi. Participantele au propus o lucrare artistică (pictură, sculptură, grafică, obiecte realizate manual, etc) care să exprime esenţa feminină. Toţi cei care au răspuns afirmativ provocării au fost recompensaţi în cadrul unei ceremonii, iar lucrările lor au fost expuse în cadrul Departamentului de Resurse Umane. Totodată, în 2014, mai mult de 300 de femei au participat la întâlniri care să consolideze spiritul de echipă. Prezenţa femeilor în unitatea noastră: management – 17,3% TESA - 31% muncitori - 12,2% Întâlnirea de sfârșit de an dintre Directorul General și colegele noastre Peste 120 de femei, aparţinând tuturor nivelelor profesionale din unitate, au petrecut două ore cu Directorul General al Combinatului, Bruno Ribo, ca parte a programului Gender Diversity, pentru a discuta despre diverse probleme cu care se confruntă în activitate lor zilnică. “Diversitatea de orice fel reprezintă un beneficiu pentru orice afacere, nu doar în ceea ce privește genul, ci și experienţa, originea, competenţa oamenilor. Eu nu fac o distincţie între bărbaţi și fe- mei, îi tratez pe oameni ca indivizi cu personalităţi unice și consider că avem nevoie de mai multe femei, în special în secţii și mai ales în mentenanţă și secu- ritate și sănătate în muncă”, a declarat Bruno Ribo. a le ajuta în atingerea unui echilibru între serviciu şi viaţa de familie. “Convingerea mea e că prezenţa fe- meilor este necesară în activitatea pe care o desfăşurăm. Aşteptările mele sunt aceleaşi pentru bărbaţi şi femei; cu toate astea, femeile adaugă valoare prin personalitate, ambiţie, sensibilitate, diplomaţie şi - de ce nu? – responsabili- tate. Ele gândesc de două ori înainte de a acţiona, iar cu o femeie nu te poţi purta agresiv, motiv pentru care femeile în anumite poziţii sunt esenţiale pentru eficienţă”, a declarat Bogdan Grecu.
 22. 22. Producem oţel sustenabil
 23. 23. Raport de Responsabilitate Corporativă 201423 „Relația strânsă cu clienții noștri este importantă pentru dezvoltarea afacerii companiei noastre. Va oferim certitudinea calității pentru toate produsele noastre prin crearea de produse noi; suntem pe cale de a reuşi să atingem îndeplini- rea, satisfacția şi de ce nu? - depășirea cerințelor clienților noștri. Succesul nostru este determinat de mo-dul în care vom susține și dezvolta relații strânse cu beneficiarii produselor noastre.Lucrăm în concordanţă cu dorințele clienților noștri, suntem deschisi, sinceri, dovedind angajament tuturor partenerilor noștri pentru că știm că toate aceste practici sunt relevante în scopul menţinerii partenerilor noştri în strânsă legătură şi a atragerii de potențiali clienți.” Introducem noi mărci de oţel, abordăm noi pieţe Frederic Valingot, Şeful Departamentului de Calitate Astǎzi, când piaţa oţelului este volatilǎ, iar predicţia evoluţiei vânzǎrilor pe termen mediu şi lung este dificilǎ, când cea mai mare parte a clienţilor noştri ne lanseazǎ cereri de produse dupǎ specificaţii proprii, specialiştii nostri gǎsesc solutii inovatoare pentru creşterea volumului vânzǎrilor şi satisfacţiei clienţilor. Cantitatea de tablă groasă, livrată pe noi mărci de oţel : 10.9% Controlul automat al procesului de laminare termomecanică Acest proiect a început la LTG 2 în ianu- arie 2013, implementat pânǎ la sfârşitul anului 2014, diferiţii parametri de proces având ca scop laminarea termomecanicǎ a tablelor în regim automat, beneficiile fiind creşterea numǎrului de produse şi reducerea diferenţelor de proprietǎţi me- canice între table similare.În compoziţia chimicǎ a acestora, se distinge un conţinut scǎzut de carbon (cu 50% mai puţin decât în compoziţia oţelurilor nor- malizate). Creşte gama dimensională a tablelor la- minate termomecanic: marca S355MMC ≤80 mm;S420 MMC ≤50 mm;S460 MMC≤40 mm;S500MMC≤20 mm. x70≤25mm;x65≤30mm;x56≤40mm - oţel pentru ţevi Mărci navale: - Omologări efectuate pentru marca Z35 cu registrele LRS,DNV-GL, ABS, BV - Omologări efectuate pentru mărcile 1E170 si 1E1863 laminat normalizat (mărci pentru utilaje grele-Caterpilar) Primele table off-shore produse la Galaţi Unitatea noastră a organizat un workshop la care au participat reprezentanţii Busi- ness Development Segment Offshore/ Oil/ Gas al structurii Flat Europe, care s-au întâlnit cu reprezentanţii ArcelorMittal Galaţi. Scopul evenimentului a fost de a face cu- noscute şi de a promova progresele pe care le-am înregistrat în ceea ce priveşte dezvoltarea de produse noi, cu destinaţii speciale pe piaţa oţelului. Ne referim aici la mărcile offshore cu aplicabilitate în diverse segmente industriale: turbine eoliene, platforme petroliere, instalaţii petroliere şi poduri. Este vorba despre oţeluri cu caracteristici superioare, cărora li se aplică standarde de calitate speci- fice impuse de clienţii finali. Acestea ne dau posibilitatea de a aborda şi de a pătrunde pe noi nişe din piaţa, Cerinţele europene în ceea ce priveşte oţelurile offshore cunosc o creştere previzionată până în 2017 în proiecte importante cum sunt cele din domeniul turbinelor eoliene. Dacă amintim şi de faptul că într-o astfel de turbină ponderea oţelului offshore este de aproximativ 95%, înţelegem oportunităţile care ni se dechid prin pătrunderea pe piaţa cu mărci de oţel din această categorie.
 24. 24. 24 Proiecte noi: • Omologări în curs cu Lloyd Register Ships pentru table navale laminate termo- mecanic, clasele: A-FH40; A,B,D,E, AH32 (până la grosimi de 40 mm), DH, 32, EH32, FH32 până la grosimi de 36 mm; • Tenacitate crescută până la minus 60°C, mărcile : FH32; FH36; FH40 pentru table normalizate; • S-au deschis fezabilităţi pentru mărcile S355 62÷98 ; • Implementare in curs pentru mărcile off shore S355G9 şi S355G10 laminate termomecanic şi normalizate; • Omologări în curs pentru marca 1E1006, destinată construcţiei de utilaje grele. Producem oţel sustenabil Rulouri laminate la cald şi la rece Benzi laminate termomecanic: Marca S355 LC gama 3÷12 mm; Marca B: X40, X56. Produse dedicate: Mărcile S355MC and S355N clasa 3 de galvanizare, P355 GH si P355NH mărci pentru vase sub presiune sau material rulant (vagoane); - DC04 cu bor, DC01 RB_B, HC260 LA şi HC 220 (radiatoare), SAE 1012FH (oţel pentru platbandă), ST 50 K2-FH şi ST0K. Noi mărci LBC: X60 (TMCP) gama 3÷12 mm Evoluţia mărcilor de vârf / noutăţilor în 2014: 35,50%, comparativ cu anul pre- cedent Cantitatea de rulouri livrată pe noi mărci de oţel: 15.2% Clienţii pentru tabla zincatǎ şi prevopsitǎ, la Galaţi Aproximativ 80 de reprezentanţi ai clienţilor noştri de pe piaţa internǎ pentru produse din oţel cu acoperire au vi- zitat sǎptǎmâna trecutǎ capacitǎţile de producţie din Galaţi, într-un eveniment or- ganizat de Agenţia de Vânzǎri din Româ- nia. Aceste firme, care cumpǎrǎ rulouri zincate produse la Galaţi şi bandǎ cu acoperire organicǎ de la unitatea noastrǎ din Skopje, îşi desfǎşoarǎ activitatea în industria construcţiilor, fiind la rândul lor producǎtori de acoperişuri, ferestre, uşi, tablǎ ondulatǎ, placǎri, profile sau silozuri. Clienţii au vizitat Linia de Zincare prin Imersie la Cald şi Laboratorul de Încercǎri Mecanice, unde au asistat la demonstraţii privind testarea calitǎţii produselor acoperite. De asemenea, aceştia au fost informaţi în privinţa capabilitǎţilor noastre tehnice şi a paletei de produse, precum şi a planurilor noastre pe mai departe pen- tru diversificarea portofoliului de produse.
 25. 25. Raport de Responsabilitate Corporativă 201425 Dialog deschis cu clienţii noștri din România ArcelorMittal a invitat înainte de finele anului peste 100 de reprezentanţi ai clienţilor noștri la o serie de discuţii me- nite să consolideze parteneriatele și să ne ajute să ne îmbunătăţim performanţa. Pe lângă vizitele la obiectivele cheie de pe platforma noastră (Furnalul 5, Laminorul de Benzi la Rece, Laminorul de Tablă Groasă și Laminorul de Benzi la Cald), clienţii au participat la două seminarii dedicate unor serii de subiecte privind mentenanţa, calitatea, dezvolta- rea produselor și serviciilor, unde colegii noştri din secţii au explicat modul în care aceste aspecte operaţionale susţin în ultimă instanţă scopul nostru comun de a ne deservi mai bine clienţii. Echipament de ultimă generaţie în Laminorul de Tablă Groasă nr. 2. Combinatul gălăţean a investit 2 milioane de euro pentru modernizarea maşinii de rectificat cilindri din laminorul de Tablă Groasă nr. 2, vizând sporirea calităţii produselor şi îmbunătăţirea eficienţei operaţionale. „Cilindrii de lucru şi cei de sprijin sunt acum la o calitate care duce la obţinerea unor table mai bune şi, în acelaşi timp, la generarea de economii”, a spus Emil Rău, Director de Operaţiuni la ArcelorMittal Galaţi. Noua maşină poate rectifica cilindri de până la 160 de tone. Modernizările structurale s-au axat în primul rând pe subansamblele mecanice ale maşinii de rectificat şi au constat în recondiţionarea ghidajelor pe care se vor deplasa me- canismele pe plăci cu inserţie de fibră de carbon pe axele „x” şi „z”.
 26. 26. Producem oţel sustenabil Un vis devenit realitate: 7 mi- lioane de euro, parte dintr-un program de investiţii de 90 de milioane de euro, la Furnalul 5 Pe perioada unei opriri planificate de 24 de zile a Fluxului Primar, o echipǎ complexǎ de specialişti a avut misiunea de a instala un nou sistem de încǎrcare cu clopot şi un profilmetru cu radar în scopul îmbunǎtǎţirii procesului de producţie de la Furnalul nr. 5. Introdu- cerea tehnologiei BLT vizeazǎ obţinerea unei distribuţii bune şi omogene a materiei prime prin partea superioarǎ a Furnalului. Principalele obiective de atins dupǎ implementarea noii tehnologii la Furnalul 5 au constat în sporirea productivitǎţii (5.600 de tone de fontă lichidă pe zi), reducerea costului total cu combusti- bilul (490 kg. pe tona de fontă lichidă) şi creşterea utilizǎrii obiectivului de producţie la 96%, prin prelungirea duratei de viaţǎ a echipamentului. Proiectul derulat include înlocuirea sistemului actual de încǎrcare cu unul compact, de tip clopot, livrat de compania Paul Wurth, înlocuirea armǎturii mobile cu plǎci de impact, precum şi instalarea unui profilmetru pentru îmbunǎtǎţirea eficienţei Furnalului în privinţa ratei de cocs, a pierderilor de cǎldurǎ şi a productivitǎţii prin controlul încǎrcǎturii şi a distribuţiei de gaz. Pe lâgǎ aceste activitǎţi, a fost deru- lat concomitent şi un program intensiv de mentenanţǎ, axat pe înlocuirea elemenţilor de rǎcire, maşina de tor- cretare, oprirea Furnalului 5 fiind sincronizatǎ şi cu înlocuirea Converti- zorului nr. 3 de la Oţelǎrie. Echipa complexǎ din cadrul Departamen- tului de Proiecte, Furnal, Mentenanţǎ Centralǎ şi suport extern a trebuit sǎ facǎ faţǎ unei serii de provocǎri cum ar fi ma- nagementul continuu al riscurilor în timpul conceperii proiectului, al montajului, funcţionǎrii, iar mai apoi constrângerilor de timp, adicǎ perioadei limitate de oprire pentru activitǎţi mecanice importante, complexitǎţii etapei de demontare şi nu în ultimul rând dimensiunilor şi greutǎţii considerabile ale pieselor demontate şi instalate. Proiectul a fost realizat în cadrul concep- tului World Class Manufacturing, care impune standarde clare și simple de funcționare, cu zero pierderi, cu o analiză a echipamentelor critice, întreținere programată, proiectare în condiții de siguranță a echipamentelor și a acce- sului, precum și un tip de echipament, pregătit pentru a fi integrat în procedurile globale LO / TO. O comparaţie între S2 2013 şi S2 2014 indică o scădere a consu- mului total de combustibil cu 20%, o creştere de aproximativ 35% a producţiei de fontă lichidă pe zi şi o reducere cu 15% a emisiilor de CO2. 26 Before the investment After the investment
 27. 27. Raport de Responsabilitate Corporativă 201427 Noul Convertizor de la Oţelărie poate prelua creşterea producţiei de fontă Pe lâgǎ toate aceste activitǎţi, s-a derulat concomitent şi un program intensiv de mentenanţǎ, cu înlocuirea Convertizorului nr. 3 de la Oţelǎrie. Convertizorul a fost livrat pe componente care au fost asam- blate la cota de 9 metri (vasul converti- zorului cântărind nu mai puţin de 200 de tone, iar inelul acestuia 160 de tone), fără perturbarea traficului existent. Demolarea vechiului convertizor s-a demarat anterior opririi producţiei, astfel încât lucrările de instalare ale noului echipament să fie sincronizate cu cele de la Furnal. Proiectul de înlocuire a convertizorului a avut un buget alocat de 2.316 mili- oane de euro. Lucrările pregătitoare de asamblare prin îmbulonare a inelului şi de asamblare prin sudare a vasului s-au desfăşurat în perioada februarie – aprilie 2014, iar cele de dezasamblare a vechiului convertizor şi montaj a noului convertizor s-au desfăşurat în circa 60 de zile, începand cu 14 aprilie 2014, Proiectul de înlocuire a convertizorului a avut un buget de 2.316 milioane de Euro prima şarjă la convertizorul nr. 3 făcându- se în noaptea de 19 spre 20 iunie. În urma acestor investiţii, Oţelăria primeşte acum 5.000 de tone de fontă pe zi, fiind posibilă operarea în secvenţe mai lungi şi totodată există semne îmbucurătoare privind calitatea producţiei proaspete de oţel.
 28. 28. Mediul înconjurător
 29. 29. Raport de Responsabilitate Corporativă 201429 Cu toții înțelegem importanța protejării mediului înconjurător, nu numai pentru că dezvoltar- ea industriei oțelului depinde direct de buna gestionare a resurselor de mediu, ci și pentru că protecția mediului este esențială în ceea ce privește standardele de viață ale omului, pen- tru generațiile prezente și viitoare. Prin urmare, în plus față de fabricarea oțelului, încercăm să realizăm un echilibru între performanța economică, socială și protejarea mediului. Acest lucru este menționat în politica noastră de mediu. Ne angajăm în gestionarea responsabilă a bunurilor noastre, ne vom concentra pe realizarea de produse de înaltă calitate, care nu afectează mediul, și pe menținerea unui impact redus asupra mediului prin reutilizare și reciclare. 2014 adus rezultate foarte bune în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de mediu în unitatea noastră. O realizare importantă a reprezentat-o îmbunătățirea performanțelor electro-filtrelor din zona Aglomerare - Materii Prime: o re- ducere cu mai mult de 50% a concentraţiilor de emisii de pulberi, ceea ce ne permite să fim în conformitate cu noile limite impuse de cele mai bune tehnici disponibile în domeniul desprăfuirii secundare. Retrospectiva anului 2014 Același concept este aplicat pe restul electro- filtrelor din Uzina Aglomerare. Ne axăm, totodată, pe oprirea pierderilor de apă. Con- sumul de apă a fost redus semnificativ: de la 21 m3 / tona de oţel lichid la 12 m3 / tona de oţel lichid. Pentru rezultatele sale, unitatea de la Galaţi a fost recompensat cu Premiul pentru Excelenţă la nivel de Europa, pentru proiectul de mediu bazat pe Program Fiabilizare a Echipamentelor. Lucrările de mentenanţă realizate la Furnalul nr. 5 au condus la o scădere a consumului de materiale cu un conținut ridicat de carbon: cărbune, cocs, gaz natural. Un mare beneficiu pentru compania noastră a fost punerea în aplicare și îmbunătățirea continuă a sistemului de management de mediu, aspect ce adaugă valoare în raport cu cerințele clienților noștri. În scopul conștientizării şi respectării politicii de mediu, Departamentul pentru Protecția Me- diului menține un dialog deschis cu angajații ArcelorMittal Galați, cu furnizorii, clienții și comunitățile învecinate. Acest dialog deschis a dus și duce la dezvoltarea de proiecte de îmbunătățire a calității mediului. Premiile de Excelenţă – ArcelorMittal Galaţi printre câştigători! ArcelorMittal Europe – Flat Products a anunţat câştigătorii competiţiei Premiilor anuale de Excelenţă în Performanţă pentru 2013-2014. Premiile de Excelență în Performanță reprezintă o contribuție importantă în popularizarea celor mai bune practici în cadrul Grupului. Ideile și proiectele ne ajută să obținem condiții mai bune de muncă pentru noi înşine, produse mai bune pentru clienţii noştri şi rezultate mai bune pentru companie în general. Colegii noştri din ArcelorMittal Galaţi au câştigat premiul la categoria “Protecţia Mediului”, cu un proiect dezvoltat de o echipă transversală sub coordonarea colegilor noştri de la Departamentul de Protecţia Mediului. Proiectul numit „Îmbunătăţirea parametrilor de mediu fără Capex (investiţii majore)”, a reuşit reducerea consumului de apă de la 21 m3/ tona de oţel lichid la 12 m3/tona de oţel lichid, ceea ce constituie un pas important către obiectivul de 8 m3/ tona de oţel lichid. S-a reuşit, de asemenea, scăderea concentraţiilor emisiilor de praf cu mai mult de 50%, îmbunătăţindu-se astfel performanţa electrofiltrelor din zona Aglomerare. Prin extinderea acestei abordări la celelalte electrofiltre din Aglomerare, s-a obţinut o economie de aproximativ 15,7 milioane de euro, care au fost reorientaţi către investiţii în echipamentele principale de producţie. Felicitări câştigătorilor pentru recunoaşterea câştigată la nivel de ArcelorMittal Europa! ArcelorMittal Galati a făcut o economie de 15.7 milioane Euro, care vor fi investiţi în echipa- mente de producţie Mirela Dobrotă, Şeful Departamentului de Protecţia Mediului
 30. 30. 30 Mediul înconjurător 2014 – 1.901 tone de CO2 tona de oţel lichid Aşa cum se poate observa din grafic, factorul de emisii CO2 a cunoscut un trend descendent din 2010. În 2014, combinatul de la Galați a raportat o cantitate de 1,901 tone de CO2 pe tona de oțel lichid, cu 0,96 tone mai puțin de 2013. Această realizare a fost posibilă datorită proiectelor “de economisire a energiei”, ceea ce a permis re- ducerea amprentei de carbon a ArcelorMittal Galaţi, dar şi lucrările de modernizare realizate la Furnalul nr.5, pornind din 2012. De aseme- nea, aceste rezultate sunt datorate reducerii consumului total de materiale cu conținut ridicat de carbon, cum ar fi cocsul și cărbunele. Evoluţia factorului de emisii de CO2 în perioada 2010 – 2014 Factor de emisii CO2
 31. 31. Raport de Responsabilitate Corporativă 201431 În ArcelorMittal Galati, unul dintre anga- jamentele noastre majore este acela de a oferi comunităţii din care facem parte un mediu curat și sănătos. Prin urmare, calitatea aerului este foarte importantă pentru noi şi facem tot posibilul pentru a avea rezultate bune în fiecare an. Cea mai mare pondere în cantitatea totală de emisii de praf este reprezentată de zona Aglomerare. Rezultatele bune ale lucrărilor efectuate la desprăfuirea primară a Mașinilor de Aglomerare nr. 5-6, în perioada septembrie 2013 - 2014, cu scopul de a reduce emisiile de praf de la peste 100 mg / Nm3 la sub 50 mg / Nm3 (în conformitate cu noua limită a emisiilor stabilită din ianuarie 2015), a condus la o scădere a cantității emisiilor de praf în acest sector cu aproximativ 9%, comparativ cu 2013. De asemenea, rezultatele satisfăcătoare ale lucrărilor efectuate la desprăfuirea secundară a Mașinii de Aglomerare nr. 5 și 6 în 2012, s-au menținut şi în 2014. Evoluţia factorului emisii de praf Reducere cu 48% a cantității de emisii de praf, comparativ cu 2007.
 32. 32. Proiectul Energize Proiectul Energize, lansat în octombrie 2012, îşi dovedeşte eficienţa an de an. Cei mai mari consumatori de energie din ArcelorMittal Galați sunt Furnalul nr.5, Laminorul de Benzi la Cald, Laminorul de Tablă Groasă nr. 2 și Oţelăria, acoperind 86% din consumul total de energie. În cele mai multe dintre departamentele respective, s-a înregistrat o scădere în 2014 a consumurilor cu procente care variază între 2-12%, aşa cum se poate observa din graficul alăturat. T3 2013 vs. T3 2014 Consumul energetic redus cu 12.3% (GJ/tonă) Scopul proiectului este acela de a reduce consumul de energie al ArcelorMittal Galați cu 15% la sfârșitul implementării sale. Acest lucru poate fi realizat numai prin menținerea unui sistem eficient de gestionare a energiei, prin furnizarea de resurse și informații necesare și prin creșterea gradului de conștientizare în rândul propriilor angajați și contractori în ceea ce privește necesitatea reducerii consumului de energie în activitățile lor zilnice, fie personale, fie legate de locurile lor de muncă. Mediul înconjurător 32 Consumul de apă în ArcelorMittal Galaţi, redus cu 50% Programul destinat să reducă consumul de apă la ArcelorMittal Galaţi, început în anul 2010, a continuat în 2014 cu rea- lizari bune. Ținta impusă de specialiştii noştri pentru 2014 a fost de 12 m3 / tonă de oțel lichid, dar aceştia au reușit să obțină 11,9 m3 / tonă de oțel lichid, ceea ce este cu 54% mai puţin decât în 2009, așa cum arată graficul. Principalele acţiuni care au dus la aceste realizări au constat în: • Implementarea unui sistem de contorizare a debitului de apă; • Îmbunătăţirea stării tehnice a instalaţiilor şi echipamentelor; • Înlocuirea vanelor şi pompelor; • Deconectarea instalaţiilor oprite de la sursele de apă (Oţelăria nr.3, Laminorul de Semi-fabricate, Cocseria); • Identificarea şi eliminarea pierderilor de apă din reţele (lungimea reţelelor ~ 1500 km).
 33. 33. Raport de Responsabilitate Corporativă 201433 Proiecte de curăţenie În octombrie 2014, ArcelorMittal Galaţi a lansat un nou program de curăţenie, intitulat “Împreună pentru o companie mai curată!” Toate departamentele au fost implicate în această acţiune, iar efortul lor reunit a fost răsplătit în iunie 2015, cu ocazia Zilei Internaţionale a Mediului. Cu ocazia “Zilei Porţilor Deschise”, eveniment sărbătorit pe 21 iunie 2014, reprezentanţii Departamentului de Protecţia Mediului au organizat un cort tematic, unde copiii au putut câştiga premii realizate din materialE recicla- bile, dacă ofereau răspunsurile corecte la întrebările legate de mediu, puse de specialişti. Colegii noştri sărbătorind Ziua Mondială a Mediului, pe 5 iunie 2014 Ziua Porţilor Deschise Împreună pentru o Companie mai curată! Protecţia mediului nu este o obligaţie, ci o responsabilitate pentru fiecare dintre noi, atât la lucru, cât şi în viaţa de zi cu zi.
 34. 34. Aducem valoare comunităţii noastre
 35. 35. Raport de Responsabilitate Corporativă 201435 În 2014, Compania a donat patru monitoare de ultimă generaţie pentru măsurarea funcţiilor vitale, aparate de aer condiţionat şi seturi de investigaţii spitalelor din judeţul Galaţi. “La un total de 45 de paturi, avem, acum, 16 monitoare funcţionale, opt dintre aces- tea fiind donate de ArcelorMittal Galaţi”, a spus dr. Nicoleta Lupu, șef de unitate ATI. “Aceste monitoare vor salva vieti”, a adăugat ea. Mai mult, secţia „Arşi” de la “Chirurgie Plastică şi Microchirurgie Reconstructivă”, departament al aceluiaşi spital, a primit nouă unități de aer condiționat, în afară de cele cinci donate cu un an în urmă. “Unitatea noastră este, acum, complet dotată cu aer condiționat, precum și cu o nouă masă de chirurgie și o grefă plasă, ceea ce înseamnă că pacienţii noştri nu numai ca vor avea un confort mai mare, dar îşi vor reveni mai repede”, a spus dr. Carmen Chelmus, Şeful Unităţii. “Investițiile făcute de ArcelorMittal Galați în spitalul nostru acopera probleme cri- tice cu care avem de a face”, a declarat Dr. Mihaela Debita, Director al Spitalului Județean. ArcelorMittal Galaţi continuă să susţină sistemul medical local ArcelorMittal Galaţi contribuie la sănătatea comunităţilor învecinate După aceste cursuri, absolvenții vor primi diplome recunoscute de către Colegiul Medicilor din România. De asemenea, după terminarea unei serii de instruiri, 2 medici vor obține dreptul legal de a coordona un serviciu de ingrijiri paliative. În plus, în 2015, 20 de asistenți medicali participă la un seminar de 3 zile, intro- ductiv în îngrijirea paliativă, iar alţi 5 iau parte la un training intensiv și o practică de două zile la Fundaţia Hospice, în timp ce 20 de medici participă la un training pe “abordarea paliativă în medicina de fami- lie”, organizat în parteneriat cu Asociația Medicilor de Familie. ArcelorMittal Galaţi sprijină dezvoltarea îngrijirii paliative în România ArcelorMittal Galaţi a donat seturi com- plete de echipamente medicale, kit-uri de analize şi materiale sanitare pentru dispensarele din comunele Şendreni, Vânători şi Smârdan. „Acest demers este parte a noii noastre strategii de a ne concentra pe proiecte de sănătate şi educaţie, în beneficiul comunităţilor cărora aparţinem”, a declarat Bruno Ribo, Directorul Ge- neral al ArcelorMittal Galaţi. Prezentă la o scurtă ceremonie organizată pentru înmânarea bunurilor medicale, Mihaela Crăciun, Director de Resurse Umane al ArcelorMittal Galaţi a declarat: „Proiectele noastre nu sunt doar pentru oamenii din oraşul Galaţi ci şi pentru cei din comunităţile învecinate, unde locuiesc numeroşi angajaţi. Sprijinul nostru pentru judeţul Galaţi este completat de donaţiile importante de zgură care contribuie la repararea elementelor de infrastructură afectate de inundaţii sau de zăpadă. Nu în ultimul rând, aş aminti de grupul nostru de voluntari, care a organizat numeroase proiecte pentru familii din mediul rural aflate în dificultate socială” „Aş dori să mulţumesc ArcelorMittal Galaţi şi tuturor angajaţilor săi pentru această donaţie generoasă. În satele noastre sunt şi persoane în vârstă, cu venituri reduse, care nu îşi pot permite servicii medicale bune. Calitatea şi numărul bunurilor medicale primite de la voi este un vis pentru noi!”, a spus Sicuţa Murgu, Primarul Comunei Vânători. ArcelorMittal Galaţi susţine financiar, din iunie 2014, un proiect educațional, derulat pentru prima dată în Galaţi de către organizaţia neguvernamentală HOSPICE Casa Speranței, promotor al îngrijirilor paliative în România. Proiectul educational, lansat de HOSPICE Casa Speranţei, împreună cu ArcelorMittal va da 27 de medici și 20 asistenți medicali pregătiți să ofere îngrijire paliativă pentru oamenii bolnavi în stadii terminale din județ. Proiectul educă acești profesioniști printr-o gamă largă de activități. Au fost oferite 5 burse, care să asigure accesul la o serie de 3 cursuri on-line de îngrijire paliativă.
 36. 36. Aducem valoare comunităţii noastre ArcelorMittal Galaţi a fost gazdă, pentru prima dată, a Vacanţei de Solidaritate, unul din cele mai importante proiecte ale Fundaţiei Grupului. În perioada 14 - 18 iulie, unitatea noastră, împreună cu organizația neguvernamentală Junior Achievement Romania, a organizat o şcoală de vară în cadrul căreia 32 de elevi din 7 licee gălățene au dezvoltat idei de afaceri care să sprijine comunitatea locală. Tinerii au învățat prin activități practice cum să transforme o nevoie a comunității locale într-o oportunitate care să aducă o schimbare pozitivă pentru orașul Galați, fie că este vorba de lucrul cu per- soane șomere, tineri orfani sau bătrâni. Echipele de elevi au fost coordonate de 10 consultanți voluntari din cadrul companiei din Kazahstan, Ucraina, India, Canada, Brazilia, Belgia, Africa de Sud, Statele Unite ale Americii și Luxemburg, implicați în programul internațional de voluntariat al companiei. Aceştia şi-au dedicat o săptămână din concediul lor anual pentru a împărtăşi elevilor gălăţeni din experienţa lor în domenii variate, precum: finanţe, mentenanţă, IT, proi- ectare, resurse umane, managementul proiectelor, etc. Pe lângă sesiunile de training, agenda săptămânii a inclus şi experienţe multi- culturale, fiecare voluntar străin ţinând prezentări interactive elevilor gălăţeni, prezentări care au inclus nu numai informaţii esenţiale despre ţările lor, ci şi curiozităţi, tradiţii, costume şi dan- suri populare. Tinerii de la Dunăre i-au familiarizat la rândul lor pe voluntarii internaţionali cu reperele noastre cul- turale. Din programul Vacanţei de Solidaritate nu a lipsit o vizită în Combinat, în care colegii noştri străini au interacţionat cu omologii lor de la nivel local, la locul lor de muncă şi au avut ocazia să compare şi să împărtăşească din practicile lor, dar şi vizite la un cămin de bătrâni sau la o grădiniţă din oras, care au primit sprijin din partea companiei. La finalul săptămânii de lucru cu liceenii, s-au conturat o serie de idei de afaceri, cele mai bune trei fiind premiate. Echipa câștigătoare vrea să înființeze în Galați un proiect prin care să colecteze plasticul și să-l transforme în combustibil și ener- Vacanţa de Solidaritate 36
 37. 37. Raport de Responsabilitate Corporativă 201437 „Mentenanţa Viitorului în Organizaţie” ArcelorMittal Galaţi a deschis Programul Internship 2014 cu o Sesiune Tematică dedicată Mentenanţei, una dintre priorităţile de top ale unităţii noastre. Pe parcursul celor două zile în care s-a desfășurat evenimentul, am invitat, pe rând, cadre didactice și 70 de studenţi din Galaţi, Iași și București să ni se alăture într-un dialog deschis și onest privind provocările mediului de afaceri actual și modalităţi în care ne putem asigura viitorul. Atât profesorii, cât și studenţii, au avut ocazia să viziteze obiective importante din Combinat, după ce au participat la o discuţie cu Directorul General. “Tabla groasă și poveștile ei” Cea de-a doua Sesiune Tematică din 2014 a fost dedicată dezvăluirii poveștilor din spatele unuia dintre produsele noas- tre de bază, tabla groasă. Peste 100 de studenţi ne-au călcat pragul pentru a vizita Laminorul de Tablă Groasă nr.2, iar apoi au fost invitaţi la clubul nostru din oraș, unde au participat la o serie de prezentări făcute de specialiștii noșţri din laminor, care au vorbit despre cele mai importante proiecte desfășurate în secţie. Şcoala de Vară pentru studenţi Sesiuni Tematice pentru studenţi 36 de studenţi au absolvit Şcoala de Vară ArcelorMittal Galaţi, aflată la a treia ediţie, în cadrul Programului Internship. Studenţii au lucrat timp de două luni pe proiecte concrete, în arii diverse ale Combinatului (producţie, mentenanţă, automatizări, audit, resure umane, etc) și - împreună cu mentorii lor - specialiști din unitatea noastră, au propus și implemen- tat proiecte menite să îmbunătăţească operaţiunile unităţii. De asemenea, studenţii au participat la sesiuni de instru- ire pe diverse teme, printre care abilităţi de comunicare, time management, tehnici de prezentare și altele. Studenţii şi-au prezentat proiectele într-o ceremonie organizată la clubul nostru din oraș, în prezenţa managerilor și mento- rilor. 6 dintre ei au fost angajaţi ca ingineri electricieni, automatiști și mecanici. Lansarea Şcolii de Ucenici “Ne concentrăm atenţia asupra pro- gramelor educaţionale, pentru a iden- tifica, dezvolta şi atrage tinere talente, viitoarele generaţii de angajaţi ai ArcelorMittal. Acest program ne va permite să interacţionăm, să-i instruim şi să le oferim oportunitatea de a începe o carieră în combinatul nostru, ca muncito- ri”, a spus Bruno Ribo, Directorul General al ArcelorMittal Galaţi. Pe parcursul celor 6 luni de ucenicie, elevii vor beneficia de toate drepturile unui angajat ArcelorMittal Galaţi. La sfârșitul acestei perioade, ei vor susţine un exam final, iar cei mai buni dintre ei vor fi angajaţi. În 2014, ArcelorMittal Galaţi a lansat un proiect educaţional menit să atragă tineri muncitori și să sprijine sistemul local vocaţional. 20 de elevi de la școlile profe- sionale și liceele tehnice din judeţ au fost selectaţi să petreacă 6 luni pe platformă şi să urmeze cursuri de instruire vizând dezvoltarea atât a competenţelor tehnice, cât și a celor comportamentale și la sesi- uni practice în secţii, toate sub suprave- gherea unui mentor. Desfăşurat la clubul nostru din oraș, evenimentul de lansare a programului i-a adus laolaltă pe ucenici, mentorii lor, sponsori, reprezentanţi ai sistemului educaţional local și membri ai manage- mentului. Toți au avut oportunitatea de a-și împărtăși viziunea privind această iniţiativă și totodată de a-și exprima așteptările.
 38. 38. Aducem valoare comunităţii noastre Întrebaţi-l pe Directorul General! Mai mult de 120 de studenţi s-au adunat în noiembrie 2014, în Aula Facultăţii de Inginerie a Universității „Dunărea de Jos” pentru a-l întâlni pe Bruno Ribo, Direc- torul General al ArcelorMittal Galaţi, într-o sesiune interactivă, menită a le prezenta tinerilor ingineri lumea siderurgiei. Bruno Ribo le-a expus celor prezenţi prin- cipalele aspecte are activităţii noastre, contextul actual în care ne desfăşurăm operaţiunile, prioritățile noastre şi perspectivele pe care le avem, vorbind totodată despre oportunităţile pe care studenţii le pot avea privind startul într-o carieră în Combinat. „Suntem în parteneriat cu comunitatea în care activăm şi cu mediul educaţional în special, iar întâlnirea noastră de azi este un exerciţiu de dialog şi transparenţă”, li s-a adresat Bruno Ribo celor din sală. Studenţii au arătat interes pentru multe faţete ale activităţii noastre, începând cu securitatea şi sănătatea în muncă, probleme legate de mediu, cifre de producţie, până la aspecte legate de resursele umane. Le-au fost prezen- tate aşteptările pe are le are compania noastră atunci când recrutează din rândul lor, mulţi dintre cei prezenţi cerând detalii cu privire la posibilitatea de angajare sau de participare la alte evenimente pe care le organizăm pentru studenţii de profil tehnic. Întâlnirea s-a încheiat cu o sesiune de vot pe baza căreia reprezentanţii noştri au avut posibilitatea de a înţelege felul în care este percepută unitatea noastră în comunitate. Ca parte integrantǎ a comunitǎţii, Arce- lorMittal Galaţi îşi respectǎ obligaţiile de responsabilitate socialǎ. În acest sens, unitatea noastrǎ a adoptat drept prioritǎţi o serie de proiecte locale dedicate sănătǎţii publice şi educaţiei. Mai mult de 600 de copii de la trei grădiniţe au primit în 2014 donaţii con- stand în: calculatoare, videoproiectoare, imprimante şi software educaţional, menite sǎ adauge valoare calitǎţii actului didactic. Copiii de la Gradiniţele “Arlechino”, “Li- curici” şi “Pinochio” au primit cu bucurie vizita reprezentanţilor noştri, oferindu-le în schimb câte o mostrǎ din programele pregǎtite de ei şi dascǎlii lor pentru a întâmpina sǎrbǎtorile. Programul a fost conceput ca un plan multianual, acţiunea aceasta fiind organizată pentru al doilea an consecutiv. Copiii noştri în centrul atenţiei „Suntem în parteneriat cu co- munitatea în care activăm şi cu mediul educaţional în special, iar întâlnirea noastră de azi este un exerciţiu de dialog şi transparenţă” Bruno Ribo, Director General al ArcelorMittal Galaţi Răsplătim elevii cu rezultate remarcabile 2014 a fost al optulea an consecutiv când am premiat excelenţa în educaţie, recompensând meritele elevilor olimpici din judeţul Galaţi. Peste 30 de tineri care s-au clasat anul acesta pe primele trei locuri la ompiadele naţionale, organizate la diferite discipline de studiu, au fost invitaţi, împreunǎ cu pǎrinţi şi profesori, la Clubul ArcelorMittal pentru a primi din partea noastră diplome de excelenţǎ şi premii substanţiale în bani. 38
 39. 39. Raport de Responsabilitate Corporativă 201439 Spectacole umanitare Nucleul voluntarilor din ArcelorMittal Galaţi se concentrează pe acţiuni menite să ajute familiile cu copii, aflate în risc social, per- soane cu handicap, bătrâni instituţionalizaţi sau comunităţi sinistrate. 23 de acţiuni de-a lungul anului 2014 Mai mult de 600 de beneficiari Micuţul Filip este băieţelul unui angajat al ArcelorMittal Galaţi, care lucrează în De- partamentul Finisare. Băieţelul în vârstă de 3 ani suferă de paralizie cerebrală spastică, afecţiune care îi afectează mersul şi vorbitul. Pentru că intervenţia chirurgicală la care trebuie să fie supus Filip este una destul de costisitoare, oameni cu suflet mare au avut iniţiativa organizării unui spectacol al cărui scop a fost strângerea de fonduri necesare acestei operaţii. Cu resurse materiale aproape inexistente, dar cu o dorinţă imensă de a veni în ajutorul lui Filip, organizatorii au reuşit în cele două seri de spectacol să umple sala. Artişti diverşi, în special adolescenţi - o parte dintre ei la rândul lor cu nevoi speciale au evoluat pe scenă cu pasiune şi cu drag pentru Filip, dorindu-şi ca starea lui să se îmbunătăţească. Voluntarii de la ArcelorMittal Galaţi – în calitate de co-organizatori ai acestui eveniment- au fost prezenţi implicându- se activ în vânzarea biletelor la specta- col, asigurarea ordinii în sală, transportul persoanelor cu dizabilităţi precum şi alte acţiuni desfăşurate înainte, în timpul dar şi dupa încheierea spectacolului. Seria evenimentelor şi-a atins scopul, aproape 5.000 de euro rezultând în urma efortu- rilor celor care au arǎtat cǎ le pasǎ, iar micuţul Filip are acum o şansă în plus către normalitate. Pe 4 decembrie, anterior Zilei Internaţionale a Voluntariatului, voluntarii noştri au devenit naşii unei alte fetiţe abandonate, Ioana, după ce, cu un an înainte, creştinau o micuţă părăsită într- un centru de plasament. Jucând rolul Moşului pentru copiii din orfelinate Înainte de Crăciun, voluntarii din Arce- lorMittal Galaţi au organizat – pentru al 2-lea an – un spectacol dedicat copiilor instituţionalizaţi din judeţ. Alţi angajaţi din Combinat au fost angrenaţi de această dată în rolul elfilor lui Moş Crăciun. Astfel, 75 de colegi din Combinat “au furat” corespondenţa Moşului şi au oferit o sărbătoare de neuitat pentru mai mult de 40 de copii. Aceşti micuţi defavorizaţi au primit tot ce si-au dorit din partea Moşului şi ceva pe deasupra: un buffet cu dulciuri şi un program artistic asigurat de alţi micuţi. Emoţiile au plutit în aer şi până la sfârşitul spectacolului, atât copiii, cât şi cei adulţi aveau ochii plini de lacrimi. Voluntariat
 40. 40. Guvernanţă transparentă
 41. 41. Raport de Responsabilitate Corporativă 201441 Afacerea noastră din România nu se rezumă doar la procese industriale. Suntem un organism viu, având multiple interacţiuni cu comunităţile. Modul în care am interacţionat atât cu autorităţile locale, cât şi cu cele de la nivel naţional, s-a transformat şi s-a dezvoltat în ultimii ani. Ne-am deschis porţile cu transparenţă şi onestitate şi am fost plăcut impresionaţi să constatăm că munca şi eforturile noastre prezintă interes pentru autorităţile statului roman. Vocile siderurgiştilor se fac acum mai bine auzite, iar dificultăţile cu care se confruntă aceştia sunt prezente pe agenda autorităţilor. Aceasta înseamnă că există condiţii ca România să rămână un producător important de oţel în Europa. Probabil că opinia publică este la curent cu eforturile noastre de a explica dificultăţile cu care ne confruntăm în ceea ce priveşte Dosarul Energiei. Vedem acum că argumentele noastre au fost înţelese, iar lucrurile se îndreaptă în direcţia corectă. Discuţiile noastre perma- nente şi fructuoase purtate cu autorităţile nu au fost doar în legătură cu problema energiei, ci şi cu asigurarea condiţiilor pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri în România, la toate nivelurile. În mod direct, dar şi prin intermediul asociaţiilor profesionale din care facem parte, vocea noastră va continua să se facă auzită, spre beneficiul industriei româneşti şi al oamenilor care lucrează în aceste sectoare. Ionel Borş, Country Manager al ArcelorMittal România ArcelorMittal Galaţi, într-un dia- log permanent cu autorităţile Pe parcursul anului 2014, ArcelorMittal Galaţi, alături de asociaţiile importante din care face parte, AMCIE (Asociaţia Marilor Consumatori Industriali de Energie), CONPIROM (Confederaţia Patronatelor din Industria Românească), UniRomSider – Uniunea Producătorilor de Otel din România), a tras un semnal de alarmă privind măsurile îndreptăţite ce trebuie luate de Guvern, pentru asigu- rarea unui mediu competitiv şi stabil în România.Principalele probleme cu care se confruntă industria din România sunt reprezentate de preţul crescut la energie şi gaz natural, acestea fiind reiterate cu prilejul numeroaselor seminarii, foru- muri şi sesiuni de comunicare la care reprezentanţii noştri au participat in 2014. Oficiali de rang înalt, în vizită pe Platformă Primul Ministru al Romaniei, dl. Victor Ponta, a venit la Galaţi în luna octomb- rie, insoţit de Ministrul Energiei, Minis- trul Muncii şi Ministrul Sănătatii. Un alt decident politic important, Preşedintele Senatului Romaniei, dl. Călin Popescu Tăriceanu, ne-a vizitat, de aseme- nea. Domnul Klaus Johannis, actua- lul Preşedinte al României, s-a aflat la Galaţi, împreună cu o delegaţie. ”Combi- natul este foarte important nu doar pentru Galaţi, ci şi pentru Romania. Este impor- tant ca România să atragă investitori, dar şi să creeze cadrul care să menţină aceste investiţii în ţara noastra. Felicit managementul combinatului pentru că – printre alte succese notabile – a reuşit sa reducă semnificativ costurile energe- tice şi poluarea”, a spus acesta. Domnul Klaus Johannis, actua- lul Preşedinte al României,a vizitat platforma siderurgică. “Combinatul este foarte impor- tant nu doar pentru Galaţi, ci şi pentru România”.
 42. 42. Guvernanţă transparentă Cadrul nostru de administrare sprijină modul în care compania noastră este condusă, gestionată și structurată, de la compoziția comitetului nostru de administrație la modul în care ne așteptăm să se comporte fiecare angajat. Credem într-o administrare deschisă şi vizibilă, susţinută prin angajamentul de a opera în mod etic şi transparent. Avem procese robuste implementate pentru a ne asigura că identificăm şi gestionăm riscurile şi că înţelegem impactul atât al operaţiunilor noastre, cât şi cel al lanţului furnizor. Investim totodată timp şi resurse pentru a îmbunătăţi continuu şi a spori programul nostru de conformare. Politicile Grupului 5.279 angajaţi au fost instruiţi în timpul anului în Codul de Conduită 266 angajaţi au fost instruiţi în politicile de Protecţie a Datelor 118 angajaţi au primit instructaj în respecta- rea Drepturilor Omului Scopul mecanismului de soluţionare a reclamaţiilor este de a demonstra recep- tivitatea la plângerile venite din partea părţilor interesate. Canalele directe de adresare a reclamaţiilor sunt acum con- cepute pentru părţi interesate precum: angajaţi (pentru încălcări ale legii sau ale regulamentelor interne), ONG-uri şi public (pentru teme legate de mediul înconjurător), sindicate şi reprezentanţi ai angajaţilor (pentru teme legate de resurse umane şi securitatea muncii), precum şi mass-media. Toţi angajaţii sunt încurajaţi să transmită reclamaţii în scris şi sunt asiguraţi că ceea ce se transmite în scris nu se va utiliza în niciun fel pentru a-i intimida pe cei care comunică aceste plângeri. Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor O plângere/ reclamaţie trebuie să includă următoarele: numele, prenumele, patro- nimicul reclamantului; interesul plângerii sau reclamaţiei, propunerea soluţiei, dacă există o astfel de soluţie. Reclamaţiile în formă scrisă trebuie sem- nate de către reclamant (reclamanţi) cu specificarea datei. Reclamaţiile întocmite cu greşeli vor fi trimise înapoi la recla- mant cu explicaţii relevante în termen de maximum 10 zile de la data primirii. Procedura privind soluţionarea reclamaţiilor Reclamaţiile făcute la linia de avertizare înfiinţată în acest scop sunt analizate şi rezolvate de echipa de Audit Intern, formată din 10 auditori interni. Această structură realizează misiuni de audit pe toate procesele de activitate (Achiziţii, Operaţiuni, Resurse Umane, Financiar, Taxe şi Salarii, Mediu, Vânzări, etc). În 2014, 13 plângeri au fost primite prin intermediul acestui sistem, dintre care 6 au fost rezolvate de Management, de 6 s-a ocupat echipa de investigaţii, iar una a revenit auditorilor. Avertizorul de integritate al ArcelorMittal Galaţi Linia la care pot fi adresate reclamaţii pe site: arcelormittal.alertline.eu, Pe e-mail: hotline@arcelormittal.com Numere telefonice: 00800.89.6794 - care poate fi apelat din afara companiei: 3248 - din interiorul companiei Confidenţialitatea În conformitate cu legislaţia ţării şi Politicii de Protecţie a Datelor de la ArcelorMittal, datele personale care derivă dintr-o reclamaţie nu vor fi dezvaluite fără acordul persoanei respective, precum şi informaţiile despre secrete de stat ori altele protejate prin lege, la fel cum nici alte informaţii derivate din reclamaţii nu vor fi dezvăluite dacă aceasta încalcă drepturile şi legitimează interesele reclamaţiei. 42
 43. 43. ArcelorMittal Galati Corporate Responsibility Report 201443 90. 824 ore de lucru, Zero încălcări ale Regulilor Cardinale, cu respectarea bugetului de 7.261 milioane de euro Furnalul Nr. 5, echipamentul nostru strate- gic, care poate produce singur 2 milioane de tone de fontă lichidă pe an, a fost reînzidit și modernizat în 2011, în urma unei investiții de peste 80 de milioane de euro de către o echipă locală puternică, cu sprijinul unor experți la nivel de Grup. Investiția de la Furnal din 2014, se ridică la 7,26 de milioane de euro, dar proiectul generează îmbunătățiri ale costurilor de 8 milioane de euro pe an, după o perioadă de intrare în parametri de un an, având în vedere condițiile actuale ale pieței care impunea o producţie de circa 1,6 milioane de tone pe an în 2014.
 44. 44. Raport de Responsabilitate Corporativă 2014 Echipa editorială Bruno Ribo – Country Head Ionel Borş - Country Manager Dorian Dumitrescu – Country Communicator Oana Vasile - Coordonator Responsabilitate Corporativă Raluca Lefter – Specialist Relaţii Publice Theodora Maria Gătin – Specialist Relaţii Publice Laurenţiu Iordache – Foto şi tehnoredactare

×