การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

510 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
510
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 1. 1. จัดทำโดย นาย ธราภัท วริศนราทร เลขที่ 1. ม .6/7 โรงเรียน ราชดำริ
 2. 2. <ul><li>โอมาน ( Oman) หรือชื่อทางการว่า รัฐสุลต่านโอมาน ( Sultanate of Oman) ( อาหรับ : سلطنة عُمان , Saltanat Umān ) เป็นประเทศในภูมิภาค เอเชีย ตะวันตกเฉียงใต้ บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของ คาบสมุทรอาหรับ มีพรมแดนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทางตะวันตกติดกับ ซาอุดีอาระเบีย และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับ เยเมน มีชายฝั่งบน ทะเลอาหรับ ทางใต้และตะวันออก และ อ่าวโอมาน ทางตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ก็ยังมี ดินแดนส่วนแยก อยู่ใน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อีกด้วย </li></ul>
 3. 3. <ul><li>โอมานได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ . ศ . 2494 ( ค . ศ . 1951) Sultan Said bin Taimur ปกครองประเทศในปี 2475 ( ค . ศ . 1932) โดยยึดนโยบายอนุรักษ์นิยมและโดดเดี่ยวตัวเองจนกระทั่งปี 2513 ( ค . ศ . 1970) เมื่อสุลต่าน Qaboos bin Said ขึ้นครองราชย์โดยกระทำการรัฐประหารพระบิดาแบบไม่นองเลือด พระองค์ได้ดำเนินนโยบายที่เน้นทางด้านการพัฒนาประเทศเป็นสำคัญ ทรงเป็นนักพัฒนาตลอด 30 กว่าปีที่ครองราชย์ ผลักดันการปฏิรูปทางการเมือง สนับสนุนสวัสดิการของประชาชน โอมานเคยมีความขัดแย้งกับเยเมนเหนือ จากการที่เยเมนเหนือให้การสนับสนุนฝ่ายกบฎแบ่งแยกดินแดนในจังหวัด Dhofar ซึ่งมีชือเรียกว่า The Popular Front for the Liberation of Oman (PFLO) และภายหลังการไกล่เกลี่ยของประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ ( GCC) ได้มีการลงนามในความตกลงฟื้นฟูสัมพันธภาพในปี 2525 ( ค . ศ . 1982) ต่อมา ได้มีการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในเดือนตุลาคม 2526 ( ค . ศ . 1983) อย่างไรก็ดี ได้เกิดการปะทะตามแนวชายแดนระหว่างประเทศทั้งสองอีกครั้งเมื่อปี 2531 ( ค . ศ . 1988) แต่ภายหลังได้ตกลงที่จะลงนามในความตกลงเรื่องพรมแดนระหว่างกัน </li></ul>
 4. 4. <ul><li>เศรษฐกิจของโอมาน ก่อนเริ่มการผลิตน้ำมัน เป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาสินค้าเกษตรและประมงแบบพอประทังชีพ ( subsistence agriculture) อย่างไรก็ดีเมื่อมีอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันเชิงพาณิชย์ ซึ่งเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2510 ( ค . ศ . 1967) จึงทำให้เกิดการหักเหในการพัฒนาประเทศ จากสังคมที่พึ่งผลผลิตทางการเกษตร มาเป็นการพึ่งพาน้ำมันเป็นสินค้าออก รายได้มหาศาลจากการขายน้ำมันดิบถูกนำมาใช้พัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างกว้างขวาง นับแต่ปี พ . ศ . 2518 ( ค . ศ . 1975) เป็นต้นมา จนปัจจุบันโอมานได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่รวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในโลก </li></ul><ul><li>แม้ว่าโอมานจะมีทรัพยากรน้ำมันไม่มากเท่าประเทศเพื่อนบ้านรัฐริมอ่าวอื่นๆ ใน ตะวันออกกลาง แต่เมื่อหลายปีที่ผ่านมาโอมานได้ขุดพบน้ำมันเพิ่มขึ้น ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศได้เพิ่มขึ้นจาก 2.9 พันล้านบาร์เรล เมื่อเดือนมกราคม พ . ศ . 2525 ( ค . ศ . 1982) เป็น 5.5 พันล้านบาร์เรลในปลายปี พ . ศ . 2543 ( ค . ศ . 2000) มีบ่อน้ำมันทั้งที่อยู่ภายนอกและภายในชายฝั่งจำนวนมากถึง 95 บ่อ </li></ul>
 5. 5. <ul><li>เมื่อปี 2543 โอมานมีรายได้สุทธิจากการขาย น้ำมัน เป็นเงิน 3,731.4 พันล้านริยัลโอมาน ( ประมาณ 373,100 ล้านบาท ) เพิ่มขึ้นจากปี 2542 ร้อยละ 57.7 ทั้งนี้ น้ำมันเป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้แก่รัฐในสัดส่วนมากถึงร้อยละ 80 และมีสัดส่วนถึงร้อยละ 75 ของสินค้าออก หรือประมาณร้อยละ 50 ของ GDP นอกจากนี้ โอมานยังมีปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองจำนวน 45 พันล้านลูกบาศ์กฟุต โอมานพบก๊าซธรรมชาติครั้งแรกเมื่อปี พ . ศ . 2532 ( ค . ศ . 1989) โดยกลุ่มบริษัท เชล เป็นผู้ศึกษาความเป็นไปได้และเสนอโครงการก่อสร้างโรงงาน ต่อมาในปี พ . ศ . 2537 ( ค . ศ . 1994) จึงมีการจัดตั้งบริษัทโอมาน LNG LLC ขึ้น โดยมีรัฐบาลโอมานถือหุ้นรายใหญ่ ( ร้อยละ 51) ทำสัญญาซื้อขายก๊าซกับบริษัทต่างชาติต่างๆ รัฐบาลโอมานมีรายได้จากการขายก๊าซในปี 2543 ประมาณ 174.6 ล้านริยัลโอมาน ( ประมาณ 17,400 ล้านบาท ) ปัจจุบันรัฐบาลโอมานมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมภาคก๊าซธรรมชาติในการสร้างรายได้ ลดการพึ่งพาน้ำมันดิบ และสนองนโยบายสร้างงานให้ชาวโอมาน </li></ul><ul><li>โอมานตระหนักดีถึงผลเสียของการพึ่งพารายได้จากน้ำมันในอัตราที่สูงเช่นนี้ จึงมีนโยบายกระจายฐานเศรษฐกิจ ( diversification) เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ นับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 70 เป็นต้นมา อาทิ การเน้นกลยุทธ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยสินค้าออกเป็นตัวนำ ( export-led growth) การพัฒนาอุตสาหกรรมสาขาอื่นที่มิใช่น้ำมัน โดยเฉพาะ ก๊าซธรรมชาติ โดยส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนทั้งในและนอกประเทศในอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมทั้งนโยบายส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาดำเนินกิจการของรัฐ ( privatization) นโยบายเหล่านี้ ได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันโอมานกำลังเข้าสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ( พ . ศ . 2544 - 2548) นอกจากกลยุทธ์กระจายฐานเศรษฐกิจแล้ว รัฐบาลโอมานยังมีนโยบายส่งเสริมการใช้แรงงานคนชาติ ( Omanization) เป็นนโยบายด้านแรงงาน ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีอัตราการเพิ่มตัวของประชากรสูง และมีประชากรในวัยเรียนวัยทำงานเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้น โอมานจึงให้ความสำคัญอย่างมากในการฝึกอบรมคนชาติของตนให้มีทักษะความชำนาญในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมภาคบริการ ( การท่องเที่ยว การโรงแรม การธนาคาร ฯลฯ ) </li></ul><ul><li>โอมานมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ โดยออกกฎหมายอนุญาตให้บริษัทต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการได้ทั้งหมด ในโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงกว่า 5 แสนริยัล ( ประมาณ 5 ล้านบาท ) และต้องเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของโอมาน ปัจจุบัน องค์สุลต่านแห่งโอมาน กำลังจะปรับเปลี่ยนกฎหมายดังกล่าวให้ผ่อนคลายลงอีก รวมทั้งเปิดสาขาทางเศรษฐกิจสำหรับต่างชาติให้กว้างขึ้นด้วย ปัจจุบัน โอมานได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติที่เสรีมากที่สุดในอ่าวอาหรับ </li></ul><ul><li>ในด้านภาษีภายในนั้น โอมานไม่มีการเก็บภาษีภายในใดๆ เลย อาทิ ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษี สรรพสามิต เป็นต้น จะมีแต่เพียงภาษีรายได้ที่เก็บจากกำไรจากการดำเนินธุรกิจเท่านั้นการเข้าเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การการค้าโลก เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2543 จะช่วยให้เศรษฐกิจของโอมานเชื่อมโยงเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์ และทำให้ประเทศคู่ค้าและนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจโอมานมากขึ้น อันจะช่วยเพิ่มโอกาสของการลงทุนของต่างชาติในโอมาน อย่างไรก็ดี การเป็นสมาชิก องค์การการค้าโลก จะส่งผลให้ธุรกิจในประเทศต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันจากต่างประเทศ ทั้งด้านการค้าและการบริการ รุนแรงขึ้น ซึ่งจะทำให้ภาครัฐและเอกชนโอมานต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนี้ด้วย </li></ul>
 6. 6. <ul><li>โอมานสามารถแบ่งเขตลักษณะภูมิอากาศได้ ดังนี้ </li></ul><ul><li>เขตกึ่งทะเลทราย - ร้อนแห้งแล้ง และอบอุ่นแห้งแล้ง ปรากฏอยู่เป็นแนวแคบๆ แถบภูเขาสูงชายฝั่งอ่าวโอมาน พืชพรรณ เป็นไม้พุ่มเตี้ย ไม้หนาม หญ้าทนแล้งประเภทต่างๆ </li></ul><ul><li>เขตทะเลทราย - แห้งแล้งจัดตลอดปี ปรากฏกระจายครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายรับอัลคาลิ พืชพรรณ อินทผลัม กระบองเพชร ไม้พุ่มประเภทหนาม </li></ul>
 7. 7. <ul><li>โอมานมีพิธีเช่น ลอยกระทง เวียนเทียน และมีการรำวงด้วย อีกทั้งยังมีวันกินโดนัทแห่งชาติโดยจะมีสุลต่านและชาวเมืองมาร่วมกินโดนัทขนาด 2*2 เมตรร่วมกันโดยสุลต่านจะเริ่มกินก่อนและจะกินโดยใช้ ปากเท่านั้น </li></ul>
 8. 8. <ul><li>ศาสนาอิสลาม 85% </li></ul><ul><li>ศาสนาฮินดู 0.5% </li></ul><ul><li>ศาสนาพุทธ 0.5% </li></ul><ul><li>ศาสนาคริสต์ 0.01% </li></ul>
 9. 9. <ul><li>ดินแดนอาหรับราตรีเป็นเมืองในฝันที่อยู่ในจินตนาการของใครหลายคน จึงมักถูกเขียนขึ้นเป็นนิทานกลายเป็นอมตะนิยายที่มีสถานที่และทะเลทรายอัดงดงามเมื่อหลายพันปีก่อนที่เรารู้จักกันดี ได้แก่ อาละดิน ซินแบด และอาลีบาบา จนอยากจะไปสัมผัสด้วย ตนเอง ซึ่ง &quot; โอมาน &quot; เป็นประเทศ ชายฝั่งทะเลอาหรับที่มีความสวยงามดั่งในเทพนิยายอีกประเทศหนึ่งที่น่าค้นหาและไปท่องเที่ยว               หากพูดถึงประเทศโอมาน นักท่องโลกหลายคนอาจยังไม่รู้จัก โดย มร . เบ็นเน็ท สตีเฟ่น ผู้จัดการประจำประเทศไทย สายการบิน โอมาน แอร์ ร่วมกับ อาราเบียน เวิลด์กรุ๊ป ( Arabian World Group) และกระทรวงการท่องเที่ยวประเทศโอมาน นำตัวแทนเอเจนซี่ จำนวน 30 คน สำรวจแหล่งท่องเที่ยวและที่พักโรงแรม ในประเทศโอมาน รวมทั้งตรวจความพร้อมการให้บริการใน เส้นทางบินกรุงเทพฯ - โอมาน - ดูไบเพื่อโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศโอมานให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้เดินทางไปสัมผัสกลิ่นไอดินแห่งแดนอาหรับราตรีในช่วงเดือนตุลาคม 2552 ที่จะถึงนี้ </li></ul>
 10. 10. <ul><li>นับเป็นครั้งแรกในการเหินเวหาไปกับสายการบินโอมาน แอร์ ที่ให้บริการอย่างประทับใจตลอดเส้นทางร่อนลงสู่ท่าอากาศยานกรุง มัสกัต เมืองหลวงของประเทศโอมานอย่างปลอดภัย โดยกรุงมัสกัต ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลอาหรับและอ่าวโอมาน ทิศเหนือติดกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทิศตะวันออกติดกับซาอุดีอาระเบียและทิศใต้ติดกับเยเมน ชาวโอมานนับถือศาสนาอิสลาม &quot; สุเหร่าประจำกรุงมัสกัต &quot; ( Grand Mosque) จึงเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาที่สำคัญและใหญ่ที่สุดของประเทศ มีกำแพงสีขาวตัดกับขอบประตูวงโค้งและยอดโดมเป็นสง่าอยู่กลางขอบฟ้าสีน้ำเงิน หากเป็นยามราตรีสุเหร่าที่ยิ่งใหญ่นี้จะฉาบไปด้วยลำแสงสีทองตัดกับขอบฟ้าสีดำ สร้างความตระการตาแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เมื่อเข้าไปภายในเราจะได้ชม &quot; พรมทอมือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก &quot; ขนาด 70 X60 เมตร และมีน้ำหนักถึง 21 ตัน โดยช่างสตรีฝีมือดี 600 คน ใช้เวลาในการถักทอนานถึง 4 ปี </li></ul>
 11. 11. <ul><li>          ก่อนเดินทางเข้าสู่เมืองซู แวะถ่ายภาพ &quot; พระราชวัง อัลอาลาม พาเลซ &quot; ( Al Alam Palace) เป็นพระราชวังที่ประทับของ สุลต่าน คาบูส ที่เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงมัสกัตไว้เป็นที่ระลึก โดยระหว่างเดินทางสังเกตเห็นถนนหนทางสะอาดสะอ้าน ไม่มีหลุมบ่อขรุขระเหมือนบ้านเรา มองไปรอบ ๆ บ้านเรือนส่วนใหญ่ถูกทาด้วยสีขาวและสีครีมสบายตา ไม่ใช้สีสันจัดจ้านเพราะจะทำให้ร้อนแรงขึ้นตามสภาพอากาศที่ร้อนระอุกว่า 40 องศาฯ ที่สำคัญเมืองซูแห่งนี้มีชายหาดที่ในฤดูวางไข่ จะมีแม่เต่าขึ้นมาขุดหลุมวางไข่และมีลูกเต่าตัวเล็ก ๆ ขึ้นมาเดินเล่นบนหาดด้วย ซึ่งในโลกนี้มีชายหาดแบบนี้เพียง 5 แห่ง อยู่ในประเทศโอมานถึง 3 แห่ง และที่นี่เป็น 1 ใน 3 ที่อนุรักษ์ไว้และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ     </li></ul>
 12. 13. ประเทศโอมานเป็นประเทศชายฝั่งทะเลอาหรับที่มีความสวยงามอีกประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องของสุเหร่าที่สวยที่สุด โอมานนับว่าเป็นประเทศที่มีทิวทัศน์ของทะเล และ แนวภูเขาที่ทอดยาวตัดกับน้ำทะเลสวยงามมาก ประเทศโอมานเป็นประเทศชายฝั่งทะเลอาหรับที่มีความสวยงามอีกประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องของสุเหร่าที่สวยที่สุด โอมานนับว่าเป็นประเทศที่มีทิวทัศน์ของทะเล และ แนวภูเขาที่ทอดยาวตัดกับน้ำทะเลสวยงามมาก
 13. 14. <ul><li>นับว่าเป็นสุเหร่าที่มีความสวยงามและสำคัญต่อประเทศโอมาน เป็นสุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศโอมาน ภายใน สุเหร่าแห่งนี้ท่านจะได้เห็น พรมทอมือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาด 70 X60 เมตร มีน้ำหนักถึง 21 ตัน ใช้ช่างฝีมือที่เป็นผู้หญิงในการถักทอถึง 600 คน และใช้ระยะ เวลาในการทอกว่าจะแล้วเสร็จถึง 4 ปีเลยทีเดียว </li></ul>
 14. 16. <ul><li>เป็นพระราชวัง ที่ประทับของสุลต่าน คาบูส ซึ่งด้านข้างจะเป็นป้อมโบราณของโปรตุเกส มิรานี และ จาลาลี ( MIRANI & JALALI) สร้างในศตวรรษที่ 16 </li></ul>
 15. 19. <ul><li>การเดินทาง โดยสารเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิไปลงที่ท่าอากาศยานกรุงมัตกัส - ดูไบ ด้วยสายการบินโอมาน แอร์ ใช้เวลาประม </li></ul><ul><li>ฤดูกาลมาเยือน นิยมท่องเที่ยวกันในช่วงฤดูหนาว ประมาณ 6-8 ชั่วโมง </li></ul><ul><li>สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจใกล้เคียง ที่ใจกลางกรุงมัสกัตมีตลาดซุกและห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของโอมานที่เก่าแก่ มีร้านอาหาร ร้านค้าแบรนด์เนมและสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ ให้เลือกซื้อของฝากและระหว่างทางไปเมืองซูยังมีหมู่บ้านประมง อู่ต่อเรือ ท่าเรือ และตลาดปลาให้แวะชมวิถีชีวิตชาวเมือง ส่วนที่เมืองดูไบ มีตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีร้านค้ามากมายหลายร้อยร้านให้ท่านเลือกซื้อหาลวดลายและดีไซน์ที่แปลกตาได้ตามใจชอบ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าปลอดภาษีแหล่งชอปปิงของขาช้อปทั้งหลาย         ของฝาก ผลไม้อินทผลัมและของที่ระลึกสไตล์พื้นเมืองต่าง ๆ ของชาวอาหรับ </li></ul>
 16. 20. <ul><li>โดยสายการบิน : Oman Air  ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท ติดต่อ </li></ul><ul><li>บริษัท สยาม ทราเวล มาร์ท จำกัด 591/1    ซอย สวัสดี 4    ถนน สุขุมวิท 50  แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร    10260 Tel : 0-2742-9287  Fax: 0-2742-9286 </li></ul>

×