Giay uy quyen

96 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Giay uy quyen

  1. 1. CTY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 01/GUQ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011 GIẤY ỦY QUYỀN Kính gửi: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tp. Hồ Chí MinhBên ủy quyền:Ông: - Người đứng đầu VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TYCMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: CA.Địa chỉ:Bên được ủy quyền:Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………..CMND số: …………………… Ngày cấp: ………………….. Nơi cấp: CA……………………..Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..Nội dung ủy quyền: Ông/bà ……………………………… được quyền thay mặt Ông để nhậngiấy đăng ký hoạt động VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TYThời hạn ủy quyền: từ ngày …………………………. đến hết ngày …………………………… Bên Ủy quyền Bên được ủy quyền …………………………. …………………….. Xác nhận của đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp GIÁM ĐỐC ………………………

×