Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CTY                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Số: ……/GT              ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Giay gioi thieu

261 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Giay gioi thieu

 1. 1. CTY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: ……/GT Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ------------------ GIẤY GIỚI THIỆU Kính gửi: Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư TP.HCMTrân trọng giới thiệu: ............................................................................................Chức vụ: Nhân viênĐược cử đến: Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư TP.HCMĐể: Nộp hồ sơĐề nghị Quý Sở giúp đỡ ................................................... hoàn thành nhiệm vụ.Giấy giới thiệu có giá trị từ ngày ..............................đến ngày............................. TP. HCM, ngày............ tháng............ năm 2011 GIÁM ĐỐC .........................

×