l-1 Hadd tar-Randan (Sena Liturgika A)

1,588 views

Published on

Ohloq fija qalb safja o Alla U Spirtu Qawwi gedded fija.

Published in: Spiritual, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,588
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

l-1 Hadd tar-Randan (Sena Liturgika A)

 1. 1. Oħloqfija o Allaqalbsafja. <br />Spirtuqawwiġeddedfija!<br />
 2. 2. L-EwwelQari: mill-ktiebtal-Ġenesi<br />(Kap 2 versi 7-9, Kap 3 versi 1-7)<br />
 3. 3. Il-MulejAllasawwaril-bniedemmit-trabtal-art u nefaħlunifsil-ħajja, <br />
 4. 4. u l-bniedemsar ħliqa ħajja.<br />
 5. 5. U l-MulejAllaħawwelġnienfl-Għeden, in-naħatal-Lvant, <br />
 6. 6. u qiegħedhemm il-bniedemlikiensawwar.<br />
 7. 7. U l-MulejAllanibbetmill-art is-siġar kollha li jpaxxu <br />l-għajn u bnina għall-ikel; <br />
 8. 8. u s-siġra tal-ħajja f’nofs <br />il-ġnien <br />u s-siġra <br />ta’ tagħrif<br />it-tajjeb<br />u l-ħażin.<br />
 9. 9. Is-serpkien<br />l-aktarwieħed<br />lijilħaqlufost l-annimaliselvaġġikollha, <br />likiengħamelil-MulejAlla. <br />
 10. 10. U qal lill-mara:<br />“TassewliAllaqalilkom: <br />“La tiklux mis-siġar kollha <br />tal-ġnien?”<br />
 11. 11. U l-mara wieġbet lis-serp: <br />“Mill-frott tas-siġarfil-ġniennistgħunieklu. Immamill-frottlihemmf’nofsil-ġnien,<br />Allaqalilna:<br />
 12. 12. ‘La tikluxminnu,u lanqas m’għandkomtmissuh, inkellatmutu.’”<br />
 13. 13. U s-serpqal<br />lill-mara: “Le, <br />żgur ma tmutux<br />immaAllajaflidakinhar <br />li tiekluminnujinfetħugħajnejkom u ssirubħalallat,<br />li jafu t-tajjeb u l-ħażin.”<br />
 14. 14. U l-mara rat <br />li s-siġrakienettajbagħall-ikel<br />u <br />tiġbdekfil-għajn,u s-siġratħajrek biex tikseb id-dehen;<br />
 15. 15. u ħadet mill-frott u kielet.<br />Imbagħad tat ukoll lilżewġha, li kien magħha, u kiel.<br />
 16. 16. U nfetħu għajnejhom it-tnejn u ntebħulikienugħerja, u ħietuweraq tat-tin, u għamlu<br />iħżma.<br />
 17. 17. Il-Kelmatal-Mulej!<br />Inrodduħajr<br />lilAlla!<br />
 18. 18. SalmResponsorjali<br />
 19. 19. Ħenngħalina<br />Mulejgħaliexdnibna.<br />
 20. 20. Ikollok ħniena minni, o Alla, fi tjubitek, fil-kobor tal-Ħniena Tiegħek ħassar ħtijieti.<br />
 21. 21. Aħsilnikollni<br />mill-ħtijatiegħi,<br />naddafni mid-dnubtiegħi!<br />
 22. 22. Ħenngħalina<br />Mulejgħaliexdnibna.<br />
 23. 23. Għaxjienngħarafhomħtijieti,id-dnubtiegħidejjemquddiemi.<br />
 24. 24. Kontrikbissjienadnibt<br />u dak<br />lihuħażin<br />f’għajnejkgħamilt.<br />
 25. 25. Ħenngħalina<br />Mulejgħaliexdnibna.<br />
 26. 26. Oħloqfija<br />qalbsafja o Alla<br />u Spirtuqawwiġeddedfija.<br />
 27. 27. La twarrabnixminnquddiemek, <br />tneħħixminni<br />l-IspirtuQaddisTiegħek.<br />
 28. 28. Ħenngħalina<br />Mulejgħaliexdnibna.<br />
 29. 29. Roddli l-hena <br />tas-salvazzjoni Tiegħek,<br />u bi spirtu qalbieni wettaqni<br />
 30. 30. Iftaħli<br />xofftejja,<br />Sidi<br />u fommi<br />jxandar <br />it-tifħir<br />Tiegħek!<br />
 31. 31. Ħenngħalina<br />Mulejgħaliexdnibna.<br />
 32. 32. Qari <br />mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani <br />
 33. 33. Ħuti,<br />kienpermezz<br />ta’ bniedemwieħed<br />li fid-dinjadaħal<br />id-dnub,<br />
 34. 34. u,permezztad-dnubil-mewt, <br />u hekkil-mewt<br />laħqetil-bnedminkollha, <br />għaxkollhadinbu.<br />
 35. 35. Kienetgħada ma waslitxil-Liġi,id-dnubkienġafid-dinja:<br />
 36. 36. imma<br />d-dnub<br />ma kienx magħdud, ladarbaLiġi ma kienxhemm.<br />
 37. 37. Madankollu l-mewtsaltnetukollminn Adam saMosè,<br />
 38. 38. imqarfuqdawkli ma waqgħux fid-dnublifihkienwaqa’ Adam, <br />
 39. 39. likienxbiehata’ daklikellujiġi.<br />
 40. 40. Imma d-Don mhuwiexbħall-ħtija. <br />
 41. 41. Għaxjekkpermezzta’ ħtijawaħdamietetil-kotra,<br />sin<br />
 42. 42. aktar u aktarissa l-Grazzjata’ Alla u d-Don mogħtibil-Grazzjata’ BniedemWieħed<br />JESUS CHRIST<br />
 43. 43. lihuĠesùKristu,xterdubil-bostafuqil-kotra.<br />
 44. 44. U d-Don anqas<br />ma hubħall-frott<br />ta’ dakil-wieħedlidineb;<br />għaxtassew, il-ġudizzjumogħtifuqdnubwieħed,wassalsal-kundanna,<br />
 45. 45. iżdad-Don mogħtiwaraħafnadnubietiwassalgħall-Ġustifikazzjoni<br />
 46. 46. Għaxjekkminħabbafil-ħtijata’ wieħedwaħdu saltnetil-mewtpermezzta’ dakil-wieħed,<br />
 47. 47. aktar u aktardawklijirċievul-kotratal-Grazzjaud-Don tal-Ġustizzjagħadisaltnufil-ħajjapermezzta’ wieħed, lihuĠesùKristu.<br />
 48. 48. Melakifbil-ħtijata’ wieħedwaħdu waslet il-kundannafuqil-bnedminkollha,hekkukollbl-opra<br />tal-Ġustizzja<br />ta’ Wieħedwaslet<br />lill-bnedminkollha<br />l-Ġustifikazzjoni<br />tal-ħajja.<br />
 49. 49. Għaxkif bid-diżubbidjenza<br />ta’ bniedemwieħed<br />il-ħafnasarumidinbin,<br />Sin <br />is saying <br />no to God<br />
 50. 50. hekkukollbl-ubbidjenzata’ Wieħedil-ħafnajsiruĠusti.<br />
 51. 51. Il-Kelmatal-Mulej!<br />Inrodduħajr<br />lilAlla!<br />
 52. 52. Glorja u tifħirlilekKristu!<br />“Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix iżda b’kull Kelma <br />li toħroġ minn <br />Fomm Alla.” <br />Glorja u tifħirlilekKristu!<br />
 53. 53. Vanġelu:mill-Bxarat-TajbaSkondSanMattew.(Kap 4 versi1-11)<br />
 54. 54. F’dak iż-żmien, <br />l-Ispirtu <br />ħa lil Ġesù fid-deżert biex ix-xitan iġarrbu. <br />
 55. 55. U Ġesù <br />baqa’ sajjem għal <br />erbgħin jum <br />u erbgħin lejl, u fl-aħħar ħadu l-ġuħ. <br />
 56. 56. U resaq it-tentatur u qallu: <br />“Jekk Inti Bin Alla,<br />ordna<br />li dan <br />il-ġebel isir ħobż.”<br />
 57. 57. Iżda Ġesu wieġbu:“Hemm miktub:<br />“Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix <br />iżda <br />b’kull kelma <br />li toħroġ minn fomm Alla.” <br />
 58. 58. Imbagħad ix-xitan ħadu miegħu fil-Belt imqaddsa, qiegħdu fuq il-quċċata tat- tempju, u qallu:<br />“Jekk inti Bin Alla, inxteħet minn hawn għal isfel.<br />
 59. 59. Għax hemm miktub: “Lill-anġli Tiegħu jordnalhom biex jieħdu ħsiebek”u li <br />“fuq idejhom jerfgħuk, ħalli ma taħbatx riġlek ma’ xi ġebla.”<br />
 60. 60. Qallu Ġesu: “Hemm miktub <br />ukoll: <br />“Iġġarrabx <br />lill-Mulej Alla tiegħek!”<br />
 61. 61. GħaI darb’oħra, x-xitan ħadu miegħu fuq muntanja għolja ħafna, urieħ is-saltniet kollha tad-dinja <br />u l-glorja tagħhom, u qallu:<br />
 62. 62. “Dawn kollha ngħatihom lilek jekk tinxteħet tadurani.”<br />
 63. 63. Imbgħad qallu Ġesu <br />“Itlaq Xitan<br /> għax hemm miktub:<br />“Lill-Mulej, Alla tiegħek tadura u Lilu biss taqdi.” <br />
 64. 64. Imbagħad ix-xitan <br />ħalliH.<br />U minnufiħ ġew l-anġli <br />u kienu jaqduH. <br />
 65. 65. TifħirlilekKristu!<br />Il-Kelmatal-Mulej!<br />
 66. 66. Oħloqfija o Allaqalbsafja. <br />Spirtuqawwiġeddedfija!<br />

×