Epifanija Qari Sena B

1,134 views

Published on

Dan il-qari jintuza biss jekk il-hadd ta' l-epifanija jkun is-6 ta' jannar u allura mhuwhiex se jkun DAN il-qari li jinqara fil-knisja. Hemm qari iehor.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,134
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Epifanija Qari Sena B

 1. 1. L-Epifanija tal-Mulej
 2. 2. L-Ewwel Qari:mill-Ktieb ta’ Bin Sirak
 3. 3. L-għerf ifaħħar lilu nnifsu, u jiftaħar f’nofs il-poplu tiegħu.Jiftaħ fommu fil-ġemgħa tal-Għoli, u jiftaħar quddiem qawwietu.
 4. 4. «Jien ħriġt minn Fomm l-Għoli u għattejt l-art bħan-nida. Tellajt fl-għoli l-għarix tiegħi,u t-tron tiegħi kien kolonna sħab.
 5. 5. Il-Ħallieq ta’ kollox tani ordni, u Dak li ħalaqni għażel postgħall-għarix tiegħi, u qalli: “Tella’ l-għarix tiegħek f’Ġakobb u iret sehmek f’Iżrael.”
 6. 6. Qabel kull żmien,fil-bidu, ħalaqni, u sal-aħħar taż-żmien ma niġix nieqes.The Gift of Wisdom: Have you got it?
 7. 7. Għamiltha ta’ qaddej quddiemU fl-Għarix Imqaddes,u hekk tqigħedt fis-sod f’Sijon.Hekk ukoll qegħedni nistrieħ fil- belt maħbuba, u s-setgħa tiegħi kienet fuq Ġerusalemm.
 8. 8. U xenxilt għeruqi f’poplu ta’ ġieħ,f’sehem il-Mulej, fil-wirt tiegħu.»
 9. 9. Il-Kelma tal-MulejInroddu ħajr lil Alla!
 10. 10. Salm Responsorjali
 11. 11. Il-Verb sar bniedem u għammar fostna!
 12. 12. Sebbaħ, Ġerusalemm, il-Mulej; faħħar lil Alla tiegħek, Sijon!Hu jsaħħaħ l-istaneg ta’ bwiebek, u jbierek ġewwa fik lil uliedek.
 13. 13. Il-Verb sar bniedem u għammar fostna!
 14. 14. Hu jqiegħed fis-sliemit-trufijiet ta’ artek, u lilekbl-aħjar qamħ ixebbgħek.
 15. 15. Hu jibgħat fuq l-art il-Kmand Tiegħu;bil-ħeffa tiġri l-Kelma Tiegħu.
 16. 16. Il-Verb sar bniedem u għammar fostna!
 17. 17. Hu jxandar kelmtU lil Ġakobb, il-liġijietu d-digrieti tiegħu lil Iżrael.
 18. 18. We are the NEW Israel! Ma għamel hekk ma’ ebda poplu; lil ħaddma għarraf id-digrieti Tiegħu.
 19. 19. Il-Verb sar bniedem u għammar fostna!
 20. 20. It-Tieni Qari: mill-Ittrata’ San Pawl lill-Efesin
 21. 21. Imbierek Alla u Missier SidnaĠesù Kristu, li berikna b’kull xorta ta’ barka spiritwali, fis-smewwiet fi Kristu.
 22. 22. We’ve been chosen!Hekk hu għażilna fiH, sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja, biex inkunu qaddisa u blatebgħa quddiemu fl-imħabba.
 23. 23. Iddestinanaminn qabel linkunu għaliHulied adottivi permezz ta’ Ġesù Kristu;hekk għoġoblir-rieda tajba Tiegħu,
 24. 24. għat-tifħir tal-glorjatal-grazzja Tiegħu, li bihamliena fil-Maħbub tiegħu.
 25. 25. Għalhekk jien ukoll, li smajt bil- fidi tagħkom fil-Mulej Ġesù u bl-imħabba tagħkom lejnil-qaddisin kollha, ma nixba’ qatt niżżi ħajr minħabba fikom meta niftakar fikom fit-talb tiegħi.
 26. 26. Ħalli Alla ta’ Sidna Ġesù Kristu, il-Missier tal-Glorja, jagħtikomSpirtu ta’ Għerf li jirrivelahielkom biex tagħrfuha sewwa;
 27. 27. u jdawlilkom l-għajnejnta’ qalbkom biex tagħrfu x’inhi t-tama tas-sejħa tagħkom;x’inhu l-għana tal-glorja tal-wirt li takom taqsmu mal-qaddisin.
 28. 28. Il-Kelma tal-MulejInroddu ħajr lil Alla!
 29. 29. Glorja Lilek, Kristu, li xxandartfost il-pagani;glorja Lilek, Kristu,li emmnuk fid-dinja.
 30. 30. Qari mill-bidu ta’l-Evanġelju skondSan Ġwann(Kap 1 versi 1-18)
 31. 31. Fil-bidu kien il-Verb,u l-Verb kien ma’ Alla, u l-Verb kien Alla.
 32. 32. Hu kien fil-bidu ma’ Alla. Kollox biH sar,u xejn ma sar mingħajrU;
 33. 33. kulma sar kellu l-ħajja fiH, u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin.
 34. 34. Id-Dawl jiddi fid-dlam,imma d-dlam ma għelbux.
 35. 35. Kien hemm raġel mibgħutminn Alla, jismu Ġwanni.
 36. 36. Dan ġiebħala xhud,biex jixhedgħad-Dawl,biex biħkulħaddjemmen.
 37. 37. Ġwannima kienxid-Dawl,imma ġie biex jixhed għad- Dawl,
 38. 38. Dak id-Dawl Veru,li jdawwal kull bniedem, Huwa u ġej fid-dinja.
 39. 39. Kien fid-dinja, u d-dinja saret biH,imma d-dinja ma għarfitux.
 40. 40. Ġie f’daru,u niesu ma laqgħuhx.
 41. 41. Imma lil dawk li laqgħuhtahom is-setgħa li jsiru wlied Alla,
 42. 42. dawk li jemmnu f’Ismu, li twieldu mhux mid-demm, anqas mill-ġibda tal-gisem, u anqas mir-riedatal-bnedmin, iżda minn Alla.
 43. 43. U l-Verb sar bniedem u għammar fostna,
 44. 44. u aħna rajnal-Glorja Tiegħu, il-Glorja li għandu mill-Missier bħala Ibnu l-waħdieni,mimli bil-grazzja u l-verità.
 45. 45. Ġwanni taxhieda fuqU metagħajjat u qal:
 46. 46. “Dan Hu li għaliHgħidtilkom:Jiġi warajja, imma Huaqwa minni, għax kienminn qabli.”
 47. 47. Għax mill-milja Tiegħu aħna lkoll ħadna,grazzja fuq grazzja.
 48. 48. Alla ta l-Liġipermezz ta’ Mosè
 49. 49. imma l-Grazzja u l-Verità seħħu permezz ta’ Ġesù Kristu.
 50. 50. Lil Alla għaduħadd ma raH; immagħarrafhulna l-Iben il-waħdieni ta’ Alla, li Hu fi ħdan il-Missier.
 51. 51. Il-Kelmatal-MulejIt-Tifħir Lilek Kristu!
 52. 52. Ejjew Ħa Nadurawh!

×