into the deep! put out
L-Ewwel Qari mill-ktieb tal-Profeta Isaija (Kap 6: versi 1 - 2a, 3-8)
Fis-sena li fiha miet is-sultan Għużżija, jien rajt lil Sidi bilqiegħda fuq tron għoli merfugħ ‘il fuq; djul il-libsa kie...
‘ il fuq minnU kien hemm serafini li kienu jagħjtu u jwieġbu lil xulxin:
“ Qaddis, Qaddis, Qaddis hu l-Mulej ta’ l-Eżerċti! L-art kollha mimlija bil-glorja Tiegħu!”
Bl-għajjat tagħhom is-sisien tal-għetiebi theżżu, u t-tempju ntela’ bid-duħħan.
Mbgħad jien għedt:  “Jaħasra għalija!  Mitluf jien! Bniedem b’xufftejħ imniġġsa jien! U f’nofs poplu b’xufftejħ imniġ...
madanakollu rajt b’għajnejja lis-Sultan, il-Mulej ta’ l-Eżerċti.”
Wieħed mis-serafini ttajjar lejja, b’ġamra nar f’idu, li hu kien qabad b’imqass minn fuq l-artal
u messli fommi biha u qalli:  Ara, din missitlek xufftejk: ħzunietek għebet u dnubek inħafer.”
Imbgħad smajt leħen Sidi jgħid:  “Lil min se nibgħat?  Min se jmurilna?”
u jien għidt  “Hawn jien, ibgħat lili!”
Il-Kelma tal-Mulej! Inroddu ħajr lil Alla!
SALM RESPONSORJALI!!
Quddiem l-allat, Mulej, irrid ngħannileK!
Inroddlok ħajr, Mulej, b’qalbi kollha,  għaliex Int smajt kliem fommi
Quddiem l-allat irrid ngħannillek. B’wiċċi fl-art ninxteħet quddiem is-santwarju Tiegħek
Quddiem l-allat, Mulej, irrid ngħannileK!
Inroddlok ħajr għat-tjieba u l-fedeltà Tiegħek, għax int kabbart Ismek u kelmteK fuq kollox.
Meta sejjaħtlek, Int weġibtni,  Kattarli l-qawwa f’ruħi!
Quddiem l-allat, Mulej, irrid ngħannileK!
Iroddulek ħajr, Mulej, is-slaten kollha ta’ l-art, Għaliex semgħu l-kliem ta’ fommoK.
U jgħannu l-imġieba tal-Mulej, għax kbir hu sebħ il-Mulej!
Quddiem l-allat, Mulej, irrid ngħannileK!
Il-leminija Tiegħek issalvani.  Il-Mulej iżomm kelmtU miegħi.
It-tjieba tiegħek Mulej tibqa għal dejjem; La titlaqx għemil idejk!
Quddiem l-allat, Mulej, irrid ngħannileK!
It-2 Qari: mill-1 Ittra ta’ San Pawl lill- Korintin (Kap 15 versi 1-11)
Ħuti, irrid infakkarkom fl-Evanġelju li xardarnielkom u li intom ilqajtu u li fiħ qegħdin iżżommu sħiħ.
Biħ intom salvi, bil-kelma li ħabbartilkom, kemm-il darba iżżommuha  jekk ma emmintux għalxejn.
Qabel xejn jien għall-imtkom dak li tgħallimt jien,
jiġifieri, li Kristu miet minħabba dnubietna, skond l-Iskrittura,
difnuh u qam mill- imwiet fit-tielet jum skond l-Iskrittura.
U deher lil kefa u mbgħad lit-tnax.
Deher imbgħad lill aktar minn 500 aħwa flimkien
ħafna minnhom għadhom ħajjin sa’ llum. Xi wħud minnhom raqdu.
Imbgħad deher lil Ġakbu u lill-appostli kollha.
Fl-aħħar deher lili wkoll wara kulħadd qisni twelid mormi qabel il waqt,
għax jien l-anqas wieħed fost l-appostli u ma jistħoqqlix nissejjaħ Appostlu,
għaliex kont naħqar il-knisja ta’ Alla.
Imma bil-Grazzja t’Alla jien dak li jien u l-Grazzja Tiegħu fija ma sfatx fix-xejn,
għax tħabat ħafna aktar minnhom lkoll; għad li mhux jien iżda l-Grazzja t’Alla li hi miegħi.
Imma sew huma u sew jien, dan aħna xandarna, u dan emmintu intom.
Il-Kelma tal-Mulej! Inroddu ħajr lil Alla!
Ejjew warajja, u ngħamilkom sajjieda tal-bnedmin!  Hallelujah!
Van ġelu: mill-Bxara t-Tajba Skond San  Luqa. (Kap 5 versi 1-11)
Darba l-kotra bdiet tross fuq Ġesù biex tisma l-Kelma t’Alla
u kien qiegħed f’xatt l-għadira ta’ Ġenasaret.
U ra żewġ dgħajjes qegħdin max-xatt is-sajjieda niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu ix-xbiek.
Telgħa fuq waħda minnhom li kienet ta’ Xmun u talbu jaqla kemmxejn il barra mill-art;
imbgħad qagħad bilqegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dgħajsa.
Meta temm li kellu jgħid qal lil Xmun: “Aqdef ‘il barra fil-fond, u kalaw ix-xbiek tagħkom għas-sajd.”  into the deep! p...
Wieġbu Xmun u qallu:  “Mgħallem għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn!
Imma, la qiegħed tgħid int, ħa nkala x-xbiek.”
Hekk għamlu u qabdu kotra hekk kbira ta’ ħut bi xbiek tagħhom kien għoddu nqasam!
Għalhekk għamlu sinjal lil sħabhom li kienu fid-dgħajsa l-oħra biex jiġu jgħinuhom.
Dawk ġew, u mlew iż-żewġ dgħajjes hekk li għal ftit ma għerqux!
Xmun Pietru, kif ra dan, inxteħet f’riġlejn Ġesu u qallu:   “Tbiegħed minni, Mulej, għaliex jiena raġel midneb!”
Għax baqgħu tassew mistagħaġba, kemm hu u kemm dawk kollha li kienu miegħu, għal dik il-qabda ħut li qabdu.
hekk ukoll ġralhom Ġakbu u Ġwanni, ulied Żebedew, li kienu sħab Xmun.
Imbagħad Ġesu qal lil Xmun: “Tibżax; minn issa ‘l quddiem tkun taqbad in-nies.”
Meta mbagħad ressqu d-dgħajjes mal-art, telqu kollox u marru warajH.
Il-Kelma tal-Mulej! Tifħir lilek Kristu!
mur fil-fond! aqdef il-barra
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

5th Sunday of Ordinary Time - Year C

1,223 views

Published on

why into the deep? - because Christ comes for all of us! :-)

(the ppt did not all upload properly - sorry!)

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,223
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

5th Sunday of Ordinary Time - Year C

 1. 1. into the deep! put out
 2. 2. L-Ewwel Qari mill-ktieb tal-Profeta Isaija (Kap 6: versi 1 - 2a, 3-8)
 3. 3. Fis-sena li fiha miet is-sultan Għużżija, jien rajt lil Sidi bilqiegħda fuq tron għoli merfugħ ‘il fuq; djul il-libsa kienu jimlew it-tempju.
 4. 4. ‘ il fuq minnU kien hemm serafini li kienu jagħjtu u jwieġbu lil xulxin:
 5. 5. “ Qaddis, Qaddis, Qaddis hu l-Mulej ta’ l-Eżerċti! L-art kollha mimlija bil-glorja Tiegħu!”
 6. 6. Bl-għajjat tagħhom is-sisien tal-għetiebi theżżu, u t-tempju ntela’ bid-duħħan.
 7. 7. Mbgħad jien għedt: “Jaħasra għalija! Mitluf jien! Bniedem b’xufftejħ imniġġsa jien! U f’nofs poplu b’xufftejħ imniġġsa ngħammar;
 8. 8. madanakollu rajt b’għajnejja lis-Sultan, il-Mulej ta’ l-Eżerċti.”
 9. 9. Wieħed mis-serafini ttajjar lejja, b’ġamra nar f’idu, li hu kien qabad b’imqass minn fuq l-artal
 10. 10. u messli fommi biha u qalli: Ara, din missitlek xufftejk: ħzunietek għebet u dnubek inħafer.”
 11. 11. Imbgħad smajt leħen Sidi jgħid: “Lil min se nibgħat? Min se jmurilna?”
 12. 12. u jien għidt “Hawn jien, ibgħat lili!”
 13. 13. Il-Kelma tal-Mulej! Inroddu ħajr lil Alla!
 14. 14. SALM RESPONSORJALI!!
 15. 15. Quddiem l-allat, Mulej, irrid ngħannileK!
 16. 16. Inroddlok ħajr, Mulej, b’qalbi kollha, għaliex Int smajt kliem fommi
 17. 17. Quddiem l-allat irrid ngħannillek. B’wiċċi fl-art ninxteħet quddiem is-santwarju Tiegħek
 18. 18. Quddiem l-allat, Mulej, irrid ngħannileK!
 19. 19. Inroddlok ħajr għat-tjieba u l-fedeltà Tiegħek, għax int kabbart Ismek u kelmteK fuq kollox.
 20. 20. Meta sejjaħtlek, Int weġibtni, Kattarli l-qawwa f’ruħi!
 21. 21. Quddiem l-allat, Mulej, irrid ngħannileK!
 22. 22. Iroddulek ħajr, Mulej, is-slaten kollha ta’ l-art, Għaliex semgħu l-kliem ta’ fommoK.
 23. 23. U jgħannu l-imġieba tal-Mulej, għax kbir hu sebħ il-Mulej!
 24. 24. Quddiem l-allat, Mulej, irrid ngħannileK!
 25. 25. Il-leminija Tiegħek issalvani. Il-Mulej iżomm kelmtU miegħi.
 26. 26. It-tjieba tiegħek Mulej tibqa għal dejjem; La titlaqx għemil idejk!
 27. 27. Quddiem l-allat, Mulej, irrid ngħannileK!
 28. 28. It-2 Qari: mill-1 Ittra ta’ San Pawl lill- Korintin (Kap 15 versi 1-11)
 29. 29. Ħuti, irrid infakkarkom fl-Evanġelju li xardarnielkom u li intom ilqajtu u li fiħ qegħdin iżżommu sħiħ.
 30. 30. Biħ intom salvi, bil-kelma li ħabbartilkom, kemm-il darba iżżommuha jekk ma emmintux għalxejn.
 31. 31. Qabel xejn jien għall-imtkom dak li tgħallimt jien,
 32. 32. jiġifieri, li Kristu miet minħabba dnubietna, skond l-Iskrittura,
 33. 33. difnuh u qam mill- imwiet fit-tielet jum skond l-Iskrittura.
 34. 34. U deher lil kefa u mbgħad lit-tnax.
 35. 35. Deher imbgħad lill aktar minn 500 aħwa flimkien
 36. 36. ħafna minnhom għadhom ħajjin sa’ llum. Xi wħud minnhom raqdu.
 37. 37. Imbgħad deher lil Ġakbu u lill-appostli kollha.
 38. 38. Fl-aħħar deher lili wkoll wara kulħadd qisni twelid mormi qabel il waqt,
 39. 39. għax jien l-anqas wieħed fost l-appostli u ma jistħoqqlix nissejjaħ Appostlu,
 40. 40. għaliex kont naħqar il-knisja ta’ Alla.
 41. 41. Imma bil-Grazzja t’Alla jien dak li jien u l-Grazzja Tiegħu fija ma sfatx fix-xejn,
 42. 42. għax tħabat ħafna aktar minnhom lkoll; għad li mhux jien iżda l-Grazzja t’Alla li hi miegħi.
 43. 43. Imma sew huma u sew jien, dan aħna xandarna, u dan emmintu intom.
 44. 44. Il-Kelma tal-Mulej! Inroddu ħajr lil Alla!
 45. 45. Ejjew warajja, u ngħamilkom sajjieda tal-bnedmin! Hallelujah!
 46. 46. Van ġelu: mill-Bxara t-Tajba Skond San Luqa. (Kap 5 versi 1-11)
 47. 47. Darba l-kotra bdiet tross fuq Ġesù biex tisma l-Kelma t’Alla
 48. 48. u kien qiegħed f’xatt l-għadira ta’ Ġenasaret.
 49. 49. U ra żewġ dgħajjes qegħdin max-xatt is-sajjieda niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu ix-xbiek.
 50. 50. Telgħa fuq waħda minnhom li kienet ta’ Xmun u talbu jaqla kemmxejn il barra mill-art;
 51. 51. imbgħad qagħad bilqegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dgħajsa.
 52. 52. Meta temm li kellu jgħid qal lil Xmun: “Aqdef ‘il barra fil-fond, u kalaw ix-xbiek tagħkom għas-sajd.” into the deep! put out
 53. 53. Wieġbu Xmun u qallu: “Mgħallem għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn!
 54. 54. Imma, la qiegħed tgħid int, ħa nkala x-xbiek.”
 55. 55. Hekk għamlu u qabdu kotra hekk kbira ta’ ħut bi xbiek tagħhom kien għoddu nqasam!
 56. 56. Għalhekk għamlu sinjal lil sħabhom li kienu fid-dgħajsa l-oħra biex jiġu jgħinuhom.
 57. 57. Dawk ġew, u mlew iż-żewġ dgħajjes hekk li għal ftit ma għerqux!
 58. 58. Xmun Pietru, kif ra dan, inxteħet f’riġlejn Ġesu u qallu: “Tbiegħed minni, Mulej, għaliex jiena raġel midneb!”
 59. 59. Għax baqgħu tassew mistagħaġba, kemm hu u kemm dawk kollha li kienu miegħu, għal dik il-qabda ħut li qabdu.
 60. 60. hekk ukoll ġralhom Ġakbu u Ġwanni, ulied Żebedew, li kienu sħab Xmun.
 61. 61. Imbagħad Ġesu qal lil Xmun: “Tibżax; minn issa ‘l quddiem tkun taqbad in-nies.”
 62. 62. Meta mbagħad ressqu d-dgħajjes mal-art, telqu kollox u marru warajH.
 63. 63. Il-Kelma tal-Mulej! Tifħir lilek Kristu!
 64. 64. mur fil-fond! aqdef il-barra

×