Successfully reported this slideshow.

Thương hiệu 4.0 - Đồng sáng tạo thương hiệu bằng sự ủng hộ từ cộng đồng

1

Share

1 of 24
1 of 24

Thương hiệu 4.0 - Đồng sáng tạo thương hiệu bằng sự ủng hộ từ cộng đồng

1

Share

Download to read offline

Slide chia sẻ tại sự kiện Cất Cánh thành công #2
Từ chiến lược thương hiệu đến Tối ưu trải nghiệp khách hàng.
do Công ty CP thương hiệu và Quản trị Thanhs tổ chức Tháng 6/2018

Slide chia sẻ tại sự kiện Cất Cánh thành công #2
Từ chiến lược thương hiệu đến Tối ưu trải nghiệp khách hàng.
do Công ty CP thương hiệu và Quản trị Thanhs tổ chức Tháng 6/2018

More Related Content

More from THANHS BRANDING & MANAGEMENT COMPANY

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Thương hiệu 4.0 - Đồng sáng tạo thương hiệu bằng sự ủng hộ từ cộng đồng

 1. 1. BRANDING 4.0 Đồng sáng tạo thương hiệu bằng sự ủng hộ từ Cộng đồng Đặng Thanh Vân Chuyên gia tư vấn chiến lược Thương hiệu Hà Nội, tháng 6/2018
 2. 2. Cách mạng Công nghiệp 4.0 Marketing 4.0 Branding 4.0
 3. 3. "Cách mạng công nghiệp đầu tiên sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất. Cuộc cách mạng lần 2 diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để sản xuất hàng loạt. Cuộc cách mạng lần 3 sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất. Bây giờ, cuộc Cách mạng Công nghiệp Thứ tư đang nảy nở từ cuộc cách mạng lần ba, nó kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học". (Klaus Schwab, người sáng lập và chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế Giới)
 4. 4. Marketing 1.0 – 1900s Marketing 2.0 – 1960s Marketing 3.0 – 2000s Marketing 4.0 - Today Nội dung Tập trung vào sản phẩm Tập trung vào Khách hàng Tập trung vào giá trị Tập trung vào mối tương tác, kết nối Nền tảng công nghệ Cách mạng công nghiệp Công nghệ thông tin Làn sóng công nghệ mới IoT - vạn vật kết nối Thị trường Thị trường đại chúng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ Phân khúc, phân đoạn thị trường khác nhau với các nhu cầu đa dạng, khách hàng thông thái Cá nhân hoá khách hàng bằng giá trị cảm xúc, tinh thần Từng cá nhân khách hàng trong mối quan hệ xã hội Định hướng marketing Phát triển sản phẩm Tạo sự khác biệt Cung cấp giá trị Cam kết cộng đồng MARKETING 1.0 – 4.0
 5. 5. 2004 1902
 6. 6. Unilever’s Chief Marketing and Communications Officer Keith Weed Trả lời phỏng vấn Think with Google, tháng 10/2017
 7. 7. Thuộc tính Lý tính Của thương hiệu (Attribute driven) ME Brand 1.0 YOU Brand 2.0 US Brand 3.0 ALLs Brand 4.0 Customer Insights driven Giá trị Value Driven Tương tác Collaborate Driven Tương tác 1 chiều Số lượng Tương tác 2 chiều Khách hàng Đa chiều Triết lý 360 – đa kết nối Cộng đồng 1940s 1970s 2000s Today BRANDING 1.0 – 4.0
 8. 8. Branding 1.0 – 1940s Branding 2.0 – 1970s Branding 3.0 – 2000s Branding 4.0 - 2020 Nội dung Tập trung vào sản phẩm Tập trung vào Khách hàng Tập trung vào giá trị Tập trung vào mối tương tác, kết nối Định vị Thuộc tính Lý tính. Giải quyết vấn đề (Cause and Effect) Khác biệt hoá – Difference or Die Thương hiệu biểu tượng, Hạt nhân kết nối Thuộc tính thương hiệu Lý tính Cảm tính và Lý tính Cảm tính, lý tính, tinh thần Xã hội hoá, Tương tác Định hướng truyền thông Thương hiệu và Marketing Đặc điểm sản phẩm, công dụng, giải pháp Định vị thương hiệu (sản phẩm. Công ty) Sứ mệnh, tầm nhìn, hệ thống giá trị cốt lõi SỰ ỦNG HỘ THƯƠNG HIỆU BRANDING 1.0 – 4.0
 9. 9. Have Coke with a Smile, 1979Delicious and refreshing, 1919
 10. 10. Share a Coke with a friend, 2014
 11. 11. Trước khi có Internet AIDA - 1989 Sau khi có Internet AISAS – Dentsu - 2004 HÀNH TRÌNH NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
 12. 12. HÀNH TRÌNH NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG - Phillip Kotler - Marketing 4.0, 2010 Trước “thời đại kết nối” Thay đổi Quyết định đầu tiên dẫn dắt bởi người gây ảnh hưởng trong cộng đồng Sự trung thành được xác định bằng việc thể hiện thái độ ủng hộ một thương hiệu (thay vì chỉ mua tiếp hoặc giới thiệu) Ngày nay, khách hàng trực tiếp kết nối, xây dựng mối quan hệ trực tiếp từ Tìm hiểu – Ủng hộ với thương hiệu Sau “thời đại kết nối”
 13. 13. HÀNH TRÌNH NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG - Phillip Kotler - Marketing 4.0, 2010
 14. 14. SỰ THAY ĐỔI VAI TRÒ MARKETING TRUYỀN THỐNG VÀ DIGITAL Phillip Kotler - Marketing 4.0, 2010
 15. 15. QUAY TRỞ VỀ VỚI DOANH NGHIỆP SMEs VIỆT NAM Chúng ta đang ở đâu?
 16. 16. MARKETING 4Ps à MARKETING 4Cs
 17. 17. 1.0 2.0 3.0 4.0 Marketing: Quảng cáo – khuyến mãi Branding: Tập trung Vào chất lượng Marketing: Doanh nghiệp tự Kể chuyện Branding: Thể hiện Cam kết lợi ích cho cộng đồng Marketing: Khách hàng tự Kể chuyện Branding: Cam kết đem lại giá trị cho xã hội Marketing: Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều là làm thương hiệu Branding: Tin tưởng vào sức mạnh của cộng đồng cùng đồng sáng tạo.
 18. 18. CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU 4.0 THƯƠNG HIỆU HẤP DẪN THƯƠNG HIỆU GÂY TÒ MÒ THƯƠNG HIỆU TƯƠNG TÁC THƯƠNG HIỆU GẦN GŨI Human Centric Marketing Thấu hiểu con người bằng các công cụ số (AI) Xây dựng các thuộc tính thương hiệu tập trung vào con người Content Marketing Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều là “câu chuyện” thương hiệu. Sức mạnh của #Hashtag (Tiêu đề) Omni-chanel Marketing Tích hơn hoạt động marketing tại điểm bán, phi trực tuyến và trực tuyến. Thực thi thông qua nền tảng đa kết nối Engagement Marketing Gia tăng Trải nghiệm kỹ thuật số bằng thiết bị di động Social CRM Thúc đẩy hành động bằng cách lôi kéo khách hàng tham gia đồng sáng tạo

×