Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thanhs profile

2,384 views

Published on

Thanhs Branding and Communications

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Thanhs profile

  1. 1. Còn cây đời vẫn mãi xanh tươi!
  2. 2. Chuẩn hoá Logo tập đoàn FPT
  3. 3. Thiết kế logo cho Thương hiệu TiênPhongBank Yêu cầu đặt ra là thiết kế logo và xây dựng quy chuẩn thương hiệu theo concept, ngôn ngữ từ thương hiệu FPT - cổ đông lớn nhất của TiênPhongBank. Giải quyết bài toán này, chúng tôi sử dụng ba mục cộng hưởng từ ba màu của logo FPT tạo thành gam màu xanh trầm theo nguyên tắc cộng màu đồ họa và xây dựng màu đó thành màu chủ đạo (corporate) của thương hiệu và ba màu của logo FPT chỉ đơn thuần là màu của biểu trượng (symbol mark) thay cho lối tư duy quen thuộc là sẽ sử dụng một trong ba màu đó là màu đặc trưng của Ngân hàng. Ý tưởng đã mang lại kết quả ưng ý: (1) giảm được sự sặc sỡ trong tín hiệu về hình ảnh đại diện cho một Ngân hàng, (2) vẫn thừa hưởng được tín hiệu và màu sắc của logo FPT, (3) mang lại sự chín chắn cho thương hiệu ngân hàng, (4) mang lại tín hiệu có "lịch sử thương hiệu" trong một thương hiệu mới - tạo nên sự tin cậy cho thương hiệu.
  4. 4. Thiết kế Hệ thống nhận diện Habubank Securities

×