1โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
2โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ระบบ e-Lea...
3โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ตัวอย่างสื...
4โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ระบบ e-Lea...
5โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ระบบ e-Lea...
6โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
การนำา eDL...
7โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
Tablet ใช้...
8โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
รายงานสถิต...
รายงานสถิติ eDLTV มัธยมศึกษา http://edltv.thai.net (ปี 2552-ม.ค.2556)
Pageviews :
จำานวนการคลิกหน้าเว็บไซต์
ทั้งหมดใน 1 เด...
ลักษณะการเข้าถึงเว็บไซต์ eDLTV
Truehits Ranking : การจัดอันดับ eDLTV ใน Truehits
รายงานสถิติ eDLTV มัธยม http://edltv.thai...
11โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ความนิยมใ...
12โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
รายงานสถิ...
รายงานสถิติ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพฯ http://edltv.vec.go.th (ปี 2554 – ม.ค.
2556)
Pageviews :
จำานวนการคลิกหน้าเว็บไซต์
ทั้ง...
ลักษณะการเข้าถึงเว็บไซต์ eDLTV
Truehits Ranking : การจัดอันดับ eDLTV ใน Truehits
รายงานสถิติ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพฯ http:/...
15โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
รายงานสถิ...
รายงานสถิติ eDLTV ประถมศึกษา http://edltv.dlf.ac.th (ก.ย. 2555 – ม.ค. 2556)
Pageviews :
จำานวนการคลิกหน้าเว็บไซต์
ทั้งหมดใ...
ลักษณะการเข้าถึงเว็บไซต์ eDLTV
Truehits Ranking : การจัดอันดับ eDLTV ใน Truehits
รายงานสถิติ eDLTV ประถมศึกษา http://edltv...
18โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ความร่วมม...
19โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
เครือข่าย...
20โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
บริษัท Se...
21โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
สำาเนา
อบ...
22โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ผลการดำาเ...
23โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
การตัดสิน...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

eDLTV/eDLRU เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนและเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพของชุมชนในท้องถิ่น (edltv-2555)

704 views

Published on

eDLTV/eDLRU เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนและเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพของชุมชนในท้องถิ่น (edltv-2555)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

eDLTV/eDLRU เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนและเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพของชุมชนในท้องถิ่น (edltv-2555)

 1. 1. 1โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
 2. 2. 2โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม http://edltv.net/ เนื้อหาการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ใน 11 รายวิชาคือ ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สุขศึกษา, ศิลปะ (ดนตรี นาฏศิลป์), ศิลปะ (ทัศนศิลป์), สังคมศึกษา, ประวัติศาสตร์, การงานอาชีพ, คอมพิวเตอร์
 3. 3. 3โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตัวอย่างสื่อบนระบบ eDLTV ประถม-มัธยม วีดิทัศน์การทดลองวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเพลงพยัญชนะ สไลด์ สะกดคำาภาษาไทย
 4. 4. 4โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม http://edltv.net/ เนื้อหาวิชาชีพ จำานวน 1,365 เรื่อง (70 อาชีพ) จากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้แก่ ครัวการอาชีพ ปักสวยด้วยมือ เสื้อสมัยนิยม ศิลปะงานผ้า ร้อยลูกปัด สวยแบบมืออาชีพ ปักสวยด้วยมือ ถักเปียริบบิ้น ร้อยลูกปัดตัวหนีบกระดาษ หมวกปีกกว้าง กระเป๋า
 5. 5. 5โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต http://edltv.net/ เนื้อหาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาจาก โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กิจกรรมนิทาน เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์
 6. 6. 6โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ การนำา eDLTV/eDLRU ไปใช้งานแบบ Off-line เพื่อลดปัญหาการเรียกชมล่าช้า
 7. 7. 7โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ Tablet ใช้สื่อ eDLTV แบบ off- line eDLTV server
 8. 8. 8โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รายงานสถิติผู้ใช้งานเว็บไซต์ eDLTV eDLTV ระดับมัธยมศึกษา http://edltv.thai.net
 9. 9. รายงานสถิติ eDLTV มัธยมศึกษา http://edltv.thai.net (ปี 2552-ม.ค.2556) Pageviews : จำานวนการคลิกหน้าเว็บไซต์ ทั้งหมดใน 1 เดือน (หน้า/เดือน) (นับทุกครั้งที่มีการคลิกเปิดชม, นับทุกหน้า, นับซำ้า) Visits : จำานวนครั้งที่ เข้าชมใน 1 เดือน (ครั้ง/เดือน) (นับจำานวนครั้งที่มีการเข้าชมจาก IP Address ของผู้ชมเว็บไซต์, นับ ซำ้า) Average Visits / Day : จำานวนครั้งที่เข้าชม เฉลี่ยต่อวัน (ครั้ง/วัน) (คำานวนจากจำานวน Visits ใน แต่ละเดือน เฉลี่ยเป็นรายวัน) Unique Visitors : จำานวนผู้ชมเว็บไซต์ทั้งหมด ใน 1 เดือน (คน/เดือน) (นับจากจำานวน IP Address ของผู้ชมเว็บไซต์, ไม่ซำ้ากัน) จากสถิติการใช้งานเดือนกันยายน 2554 มีการเรียกชมเว็บไซต์ edltv.thai.net สูงสุด จำานวน 1,312,265 pageviews
 10. 10. ลักษณะการเข้าถึงเว็บไซต์ eDLTV Truehits Ranking : การจัดอันดับ eDLTV ใน Truehits รายงานสถิติ eDLTV มัธยม http://edltv.thai.net (มกราคม 2556) สัดส่วนผู้ใช้ประจำาและผู้ใช้ใหม่ ข้อมูลการจัดอันดับการ เรียกชม สิงหาคม 2554 ตุลาคม 2554 มกราคม 2555 สิงหาคม 2555 ธันวาคม 2555 มกราคม 2556 อันดับของเว็บไซต์ eDLTV เทียบกับเว็บไซต์ทั้งหมดใน ประเทศไทย 381 - 676 จาก 11,634 478 - 891 จาก 11,618 333 - 571 จาก 11,769 559 - 794 จาก 11,955 621 - 946 จาก 10,064 604 - 857 จาก 10,088 อันดับของเว็บไซต์ eDLTV เทียบกับเว็บไซต์ทั้งหมดใน หมวดการศึกษา 23 - 39 จาก 1,314 28 - 56 จาก 1,316 20 - 35 จาก 1,323 32 - 46 จาก 1,334 34 - 60 จาก 883 34 - 57 จาก 883 อันดับของเว็บไซต์ eDLTV เทียบกับเว็บไซต์ทั้งหมดใน หมวด e-Learning 5 จาก 67 4 - 5 จาก 67 5 จาก 67 5 จาก 68 5 - 7 จาก 49 5 - 6 จาก 49
 11. 11. 11โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ความนิยมในการใช้ eDLTV ระดับมัธยมศึกษา วิชา ต่างๆ (มกราคม 2556) มัธยมต้น 1.คณิตศาสตร์ 2.วิทยาศาสตร์ 3.ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 1.คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.เคมี และ ชีววิทยา 3.ฟิสิกส์
 12. 12. 12โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รายงานสถิติผู้ใช้งานเว็บไซต์ eDLTV eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพฯ http://edltv.vec.go.th
 13. 13. รายงานสถิติ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพฯ http://edltv.vec.go.th (ปี 2554 – ม.ค. 2556) Pageviews : จำานวนการคลิกหน้าเว็บไซต์ ทั้งหมดใน 1 เดือน (หน้า/เดือน) (นับทุกครั้งที่มีการคลิกเปิดชม, นับทุกหน้า, นับซำ้า) Visits : จำานวนครั้งที่ เข้าชมใน 1 เดือน (ครั้ง/เดือน) (นับจำานวนครั้งที่มีการเข้าชมจาก IP Address ของผู้ชมเว็บไซต์, นับ ซำ้า) Average Visits / Day : จำานวนครั้งที่เข้าชม เฉลี่ยต่อวัน (ครั้ง/วัน) (คำานวนจากจำานวน Visits ใน แต่ละเดือน เฉลี่ยเป็นรายวัน) Unique Visitors : จำานวนผู้ชมเว็บไซต์ทั้งหมด ใน 1 เดือน (คน/เดือน) (นับจากจำานวน IP Address ของผู้ชมเว็บไซต์, ไม่ซำ้ากัน) จากสถิติการใช้งานเดือนมิถุนายน 2554 มีการเรียกชมเว็บไซต์ edltv.vec.go.th สูงสุด จำานวน 307,943 pageviews
 14. 14. ลักษณะการเข้าถึงเว็บไซต์ eDLTV Truehits Ranking : การจัดอันดับ eDLTV ใน Truehits รายงานสถิติ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพฯ http://edltv.vec.go.th (มกราคม 2556) สัดส่วนผู้ใช้ประจำาและผู้ใช้ใหม่ ข้อมูลการจัดอันดับการ เรียกชม สิงหาคม 2554 ตุลาคม 2554 มกราคม 2555 สิงหาคม 2555 ธันวาคม 2555 มกราคม 2556 อันดับของเว็บไซต์ eDLTV เทียบกับเว็บไซต์ทั้งหมดใน ประเทศไทย 1,173 - 1,659 จาก 11,634 1,152 - 1,384 จาก 11,618 1,003 - 1,224 จาก 11,769 781 - 1,110 จาก 11,955 858 - 1,001 จาก 10,064 789 - 980 จาก 10,088 อันดับของเว็บไซต์ eDLTV เทียบกับเว็บไซต์ทั้งหมดใน หมวดการศึกษา 88 - 150 จาก 1,314 81 - 107 จาก 1,316 79 - 88 จาก 1,323 50 - 59 จาก 1,334 46 - 72 จาก 883 49 - 66 จาก 883 อันดับของเว็บไซต์ eDLTV เทียบกับเว็บไซต์ทั้งหมดใน หมวด e-Learning 6 - 8 จาก 67 5 - 7 จาก 67 7 - 8 จาก 67 6 - 8 จาก 68 6 - 8 จาก 49 7 จาก 49
 15. 15. 15โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รายงานสถิติผู้ใช้งานเว็บไซต์ eDLTV eDLTV ระดับประถมศึกษา http://edltv.dlf.ac.th
 16. 16. รายงานสถิติ eDLTV ประถมศึกษา http://edltv.dlf.ac.th (ก.ย. 2555 – ม.ค. 2556) Pageviews : จำานวนการคลิกหน้าเว็บไซต์ ทั้งหมดใน 1 เดือน (หน้า/เดือน) (นับทุกครั้งที่มีการคลิกเปิดชม, นับทุกหน้า, นับซำ้า) Visits : จำานวนครั้งที่ เข้าชมใน 1 เดือน (ครั้ง/เดือน) (นับจำานวนครั้งที่มีการเข้าชมจาก IP Address ของผู้ชมเว็บไซต์, นับ ซำ้า) Average Visits / Day : จำานวนครั้งที่เข้าชม เฉลี่ยต่อวัน (ครั้ง/วัน) (คำานวนจากจำานวน Visits ใน แต่ละเดือน เฉลี่ยเป็นรายวัน) Unique Visitors : จำานวนผู้ชมเว็บไซต์ทั้งหมด ใน 1 เดือน (คน/เดือน) (นับจากจำานวน IP Address ของผู้ชมเว็บไซต์, ไม่ซำ้ากัน) จากสถิติการใช้งานเดือนมกราคม 2556 มีการเรียกชมเว็บไซต์ edltv.dlf.ac.th สูงสุด จำานวน 97,626 pageviews
 17. 17. ลักษณะการเข้าถึงเว็บไซต์ eDLTV Truehits Ranking : การจัดอันดับ eDLTV ใน Truehits รายงานสถิติ eDLTV ประถมศึกษา http://edltv.dlf.ac.th (มกราคม 2556) สัดส่วนผู้ใช้ประจำาและผู้ใช้ใหม่ ข้อมูลการจัดอันดับการเรียก ชม ตุลาคม 2555 พฤศจิกายน 2555 ธันวาคม 2555 มกราคม 2556 อันดับของเว็บไซต์ eDLTV เทียบ กับเว็บไซต์ทั้งหมดในประเทศไทย 1,810 - 2,212 จาก 10,013 1,810 - 2,212 จาก 10,013 1,378 – 1,709 จาก 10,064 1,145 – 1,621 จาก 10,088 อันดับของเว็บไซต์ eDLTV เทียบ กับเว็บไซต์ทั้งหมดใน หมวดการศึกษา 169 - 215 จาก 881 169 - 215 จาก 881 108 - 147 จาก 883 87 - 139 จาก 883 อันดับของเว็บไซต์ eDLTV เทียบ กับเว็บไซต์ทั้งหมดใน หมวด e-Learning 13 - 15 จาก 49 13 - 16 จาก 68 9 - 12 จาก 49 9 - 11 จาก 49
 18. 18. 18โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ความร่วมมือ “เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนาความร่วมมือ “เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนา สื่อการเรียนการสอนบนระบบสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e–Learninge–Learning (eDL–square)(eDL–square) ระยะที่ระยะที่ 2”2” ระหว่าง เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏระหว่าง เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3535 แห่งแห่ง และ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติและเทคโนโลยีแห่งชาติ
 19. 19. 19โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เข้าร่วมโครงการระยะที่ 2ม.ราชภัฏ จำานวน 35 แห่ง เข้าร่วมโครงการ ครอบคลุม 6 ภูมิภาค ดังนี้ ภาคเหนือ 8 แห่ง เชียงราย เชียงใหม่ ลำาปาง อุตรดิตถ์ พิบูลสงคราม กำาแพงเพชร เพชรบูรณ์ และ นครสวรรค์ ภาคกลาง 6 แห่ง วไลยอลงกรณ์ฯ นครปฐม พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี หมู่บ้านจอมบึง และ กาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร 5 แห่ง สวนดุสิต พระนคร ธนบุรี บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และจันทรเกษม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 แห่ง นครราชสีมา มหาสารคาม สกลนคร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด เลย และอุดรธานี ภาคตะวันออก 2 แห่ง ราชนครินทร์ และรำาไพ พรรณี ภาคใต้ จำานวน 5 แห่ง สุราษฎ์ธานี ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา
 20. 20. 20โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ บริษัท Seagate Technology (Thailand) Ltd. บริจาค External Harddisk ขนาด 2TB จำานวน 350 ชุด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,172,500 บาท การสนับสนุนการดำาเนินงานโครงการฯ จากบริษัท Seagate Technology 20 เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานกิจกรรมการ ออกค่ายวิชาการในโรงเรียนชนบทของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 35 แห่ง ซึ่งจะร่วมกันดำาเนินการ ภายใต้โครงการ “เยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ได้ ใต้ร่มพระ บารมี” เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา มหา จักรีสิรินธร ดำาเนินการตั้งแต่ มี.ค 2556 – พ.ย 2557 จำานวน External Hard disk ที่มอบให้ม.ราชภัฏ พิจารณาจาก จำานวนโรงเรียนเป้าหมายที่แต่ละ มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ส่งรายชื่อมา
 21. 21. 21โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สำาเนา อบรม ออกค่าย/วิจัย โรงเรียน คน โรงเรียน ครั้ง คน 1,303 1,405 8,949 85 30 17,878 ผลการดำาเนินงานโครงการ ระยะผลการดำาเนินงานโครงการ ระยะ ที่ที่ 22 ช่วงที่ช่วงที่ 11 ดำาเนินงานตั้งแต่กรกฎาคม 2555 – เมษายน 2556
 22. 22. 22โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการดำาเนินงานโครงการ ระยะผลการดำาเนินงานโครงการ ระยะ ที่ที่ 22 ช่วงที่ช่วงที่ 11 การสัมมนามอบเกียรติบัตร 2 พ.ค. 2556 ดำาเนินงานตั้งแต่กรกฎาคม 2555 – เมษายน 2556 การอบรมนักศึกษาครุศาสตร์
 23. 23. 23โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ การตัดสินรางวัล:มอบเกียรติบัตร ประเภท เผยแพร่ ถ่ายทอด eDLTV/eDLRU ระดับดีเยี่ยม 7 แห่ง ได้แก่ มหาสารคาม พิบูลสงคราม อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ การเผยแพร่ ถ่ายทอด eDLTV/eDLRU ระดับดี 10 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านจอมบึง กำาแพงเพชร สุราษฎ์ธานี ภูเก็ต เพชรบุรี รำาไพพรรณี นครสวรรค์ เชียงราย นครปฐม สงขลา การเผยแพร่ ถ่ายทอด eDLTV/eDLRU ระดับให้ความร่วมมือ 12 แห่ง ได้แก่ ยะลา นครราชสีมา นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี อุดรธานี ศรีสะเกษ เลย ลำาปาง ร้อยเอ็ด พระนคร วไลยอลงกรณ์ฯ ราชนครินทร์ ประเภท เผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนา eDLTV/eDLRU ระดับดีเยี่ยม 1 แห่ง ได้แก่ สวนดุสิต ดำาเนินงานตั้งแต่กรกฎาคม 2555 – เมษายน 2556

×