SlideShare a Scribd company logo
1 of 78
Download to read offline
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 1
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
BƯỚC 1
TẠO TÀI KHOẢN
Đăng nhập Blogger.com – Sau đó nhập Email (Gmail) + Mật khẩu
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 2
Bạn chọn Tên hiển thị cho Blog của bạn ( Có thể viết tiếng Việt có dấu )
Click vào Chấp thuận các điều khoản
Sau đó bấm Tiếp tục
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 3
Sau đó bạn chọn TẠO BLOG NGAY để tạo Blog.
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 4
Bạn đặt tên cho Blog
- Đặt tiêu đề cho Blog ( Bạn có thể viết tiếng Việt có dấu )
- Địa chỉ Blog ( Bạn viết chữ không dấu và không dấu cách )
- Nếu địa chỉ Blog đã có người sử dụng thì bạn phải chọn tên khác
Sau đó bạn bấm tiếp tục
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 5
Chọn mẫu cho Blog
Bạn hãy chọn mẫu bạn thích và phù hợp với công việc kinh doanh
Sau đó bấm TIẾP TỤC
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 6
BƯỚC 2
ĐƯA BÀI VIẾT LÊN BLOG
Bạn bấm BẮT ĐẦU VIẾT BLOG để đưa nội dung vào Blog.
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 7
Bạn đưa tiêu đề và nội dung vào Blog. (Nội dung có thể sẽ bao gồm bài viết
+ Video + Hình ảnh + Bảng biểu …)
Ở đây chúng tôi chỉ làm ví dụ là đưa bài viết vào Blog
Sau đó chọn XUẤT BẢN BÀI ĐĂNG
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 8
Tiếp theo bạn chọn XEM BÀI ĐĂNG
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 9
Vậy là bài đăng đã được đưa vào Blog thành công.
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 10
BƯỚC 3
TẠO TRANG VÀ ĐƯA NỘI DUNG VÀO TRANG
Bạn vào chọn ĐĂNG BÀI, tiếp theo chọn CHỈNH SỬA TRANG và chọn
TRANG MỚI
Lúc này sẽ xuất hiện cửa sổ mới bạn ghi tiêu đề trang và nội dung trang
bạn muốn tạo.
Bạn chèn hình ảnh vào Blog bằng cách click vào biểu tượng trên
Sau đó sẽ mở ra cửa sổ như hình dưới đây
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 11
Bạn có thể chọn ảnh từ máy, từ Blog này hay từ anbom Picasa (Nếu bạn đã
tạo tài khoản trên Picasa) hay từ URL
Sau khi đã chọn được ảnh bạn bấm nút chọn để đưa ảnh vào Blog
Bạn chèn Video vào Blog bằng cách click vào biểu tượng trên
Sau đó sẽ mở ra cửa sổ như hình dưới đây
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 12
Bạn có thể chọn video từ máy tính của bạn, từ YouTube hoặc Video Trên
kênh YouTube của bạn (Nếu bạn đã tạo kênh riêng trên YouTube)
Sau khi đã chọn được Video bạn bấm nút chọn để đưa Video vào Blog
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 13
Khi bạn đưa bài viết, Video, hình ảnh lên Blog xong bạn chọn XUẤT BẢN
TRANG
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 14
Khi chọn XUẤT BẢN TRANG sẽ mở ra cửa sổ trên bạn chọn CÁC TAB
BLOG sau đó bấm LƯU VÀ XUẤT BẢN
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 15
Tiếp theo chọn XEM TRANG
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 16
Trang (Marketing Online) vừa tạo đã thành công.
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 17
BƯỚC 4
CHỈNH SỬA & THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHO BLOG
Bạn vào phần THIẾT KẾ tiếp theo chọn TRÌNH THIẾT KẾ MẪU
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 18
Bạn chọn giao diện phù hợp cho công việc kinh doanh của bạn và sở thích
của bạn
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 19
Chọn giao diện cho Blog
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 20
Bạn chọn NỀN
Bạn có thể xóa hình nền.
Sau đó chọn màu nền phù hợp cho Blog của bạn.
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 21
Chọn BỐ CỤC - bạn có thể chọn 1 cột, 2 cột, 3 cột , tùy theo ý thích
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 22
Sau khi chọn xong bố cục bạn chọn ĐIỀU CHỈNH ĐỘ RỘNG của từng cột
tùy vào bố cục bạn chọn
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 23
Phần thiết kế NÂNG CAO ở phần này bạn có thể thiết kế cho nhiều hạng
mục như
- Chữ trong trang
- Nền
- Tiêu đề Blog
vv…
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 24
Bạn chọn NÂNG CAO
Chọn CHỮ TRONG TRANG ở đây bạn có thể chọn Font chữ, màu chữ, cỡ
chữ
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 25
Bạn chọn NÂNG CAO
Chọn NỀN ở phần này bạn có thể chọn màu cho nền Blog:
- Nền ngoài
- Nền đầu trang
- Nền bài đăng.
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 26
Chọn NÂNG CAO
Chọn LIÊN KẾT ở phần này bạn chọn màu cho các liên kết như:
- Màu liên kết
- Màu các liên kết đã truy cập
- Màu di chuột
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 27
Chọn NÂNG CAO
Chọn TIÊU ĐỀ BLOG ở phần này bạn cò thể chọn Font chữ, cỡ chữ, màu
chữ cho Tiêu Đề Blog
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 28
Chọn NÂNG CAO
Chọn CHỮ TRÊN TAB ở phần này bạn có thể chọn Font chữ, cỡ chữ, màu
chữ, màu chữ của Tab
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 29
Bạn chọn NÂNG CAO
Chọn NỀN TAB ở đây bạn có thể chọn màu nền của Tab, chữ của Tab đã
chọn, màu dấu phân cách
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 30
Bạn chọn NÂNG CAO
Chọn TIÊU ĐỀ BÀI ĐĂNG bạn chọn Font chữ và cỡ chữ
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 31
Bạn chọn NÂNG CAO
Chọn TIÊU ĐỀ NGÀY ở đây bạn chọn màu chữ thích hợp
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 32
Bạn chọn NÂNG CAO
Chọn BÀI ĐĂNG (nội dung bài viết ) bạn có thể chọn màu chữ ở chân
trang, đường viền quanh bài đăng
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 33
Chọn NÂNG CAO
Chọn TIỆN ÍCH ở phần này bạn có thể chọn font chữ, cỡ chữ, màu của chữ
cho tiện ích
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 34
Chọn NÂNG CAO
Chọn CHÂN TRANG ở đây bạn chọn màu văn bản, màu cho tiêu đề
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 35
Chọn NÂNG CAO
Chọn LIÊN KẾT Ở CHÂN TRANG bạn chọn màu Liên Kết, màu của Liên
Kết đã truy cập, màu di chuột
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 36
Khi hoàn thành tất cả các thao tác bạn bấm ÁP DỤNG CHO BLOG
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 37
BƯỚC 5
XÓA BỎ MỘT SỐ TIỆN ÍCH TRÊN BLOG
Bạn có thể xóa những tiện ích ở Blog của bạn nếu muốn, ví dụ như những
tiện ích: NGƯỜI THEO DÕI, GIỚI THIỆU BẢN THÂN, LƯU TRỮ BLOG,…
Để xóa những tiện ích trên bạn vào THIẾT KẾ chọn PHẦN TỬ TRANG
Sau đó chọn CHỈNH SỬA cho từng tiện ích như hình dưới đây
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 38
Khi đã chọn CHỈNH SỬA thì nó mở ra cửa sổ mới bạn chọn XÓA BỎ sau
đó chọn OK.
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 39
Như vậy một số tiện ích đã được xóa
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 40
BƯỚC 6
TẠO FOOTER (CHÂN TRANG) CHO BLOG
Thông thường Footer của website là: Tên công ty + địa chỉ + điện thoại +
email + …
Khi mới tạo Blog thì Footer chưa có thông tin gì của bạn cả
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 41
Bây giờ bạn vào phần THIẾT KẾ chọn CHỈNH SỬA HTML
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 42
Khi chọn CHỈNH SỬA HTML bạn bấm Ctrl +F và Search att.
NẾU BẠN SỬ DỤNG WIN 7 THÌ Ô SEARCH NẰM Ở GÓC TRÁI PHÍA
DƯỚI MÀN HÌNH
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 43
Khi Search att bạn sẽ thấy đoạn Code như trên bạn xóa bỏ đoạn code này
và thay vào đó là đoạn code có: Tên công ty + địa chỉ + điện thoại + email
+.. của bạn vào đó. Bạn xem đoạn Code mẫu dưới đây và thay một số
thông số như Tên công ty của bạn + địa chỉ + điện thoại
<div style="text-align: center;">
<b><span class="Apple-style-span" style="color: white;">CÔNG TY QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN VI NA</span></b></div>
<div style="text-align: center;">
<b><span class="Apple-style-span" style="color: white;">47 Tân Vĩnh - Phường 4 - Quận 4 - TP. Hồ Chí
Minh</span></b></div>
<div style="text-align: center;">
<b><span class="Apple-style-span" style="color: white;">08.3941.31.61 - 0919.19.8610</span></b></div>
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 44
Khi thay Code xong bạn bấm LƯU MẪU lúc này có một cửa sổ mới mở ra ở
bên trên bạn chọn XÓA TIỆN ÍCH và chọn XEM BLOG
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 45
Vậy là Footer đã được thay đổi
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 46
BƯỚC 7
ĐỊNH CẤU HÌNH BÀI ĐĂNG TRONG BLOG
Trong cấu hình bài đăng của Blog có rất nhiều lựa chọn như:
-Ngày tháng đăng bài
-Liên kết
-Nhãn
-Nút chia sẻ
-Nhận xét
-….
Nếu như bạn không muốn thông tin bài đăng hiện ra như vậy bạn có thể
xóa chúng đi bằng cách:
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 47
Bạn vào THIẾT KẾ chọn PHẦN TỬ TRANG sau đó bạn chọn CHỈNH SỬA
trong ô BÀI ĐĂNG TRÊN BLOG. Sẽ bung ra cho bạn một cửa sổ khác như
dưới đây.
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 48
Lúc này bạn chọn bỏ đi những tính năng nào không cần thiết sau đó bấm
LƯU
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 49
Vậy là những cấu hình bài đăng đã không còn, bạn nên để lại biểu tượng
cây viết để chỉnh sửa, thay đổi nội dung cho tiện
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 50
BƯỚC 8
TẠO THÊM MỘT SỐ TIỆN ÍCH CHO BLOG
Có một số tiện ích rất quan trọng chúng ta nên bổ sung vào Blog để khi
Blog trở thành Website các tiện ích này sẽ phát huy hiệu quả rất cao.
Để thêm những tiện ích vào Blog bạn vào THIẾT KẾ tiếp theo chọn PHẦN
TỬ TRANG
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 51
Lúc này bạn chọn THÊM TIỆN ÍCH sẽ mở ra cho bạn cửa sổ mới
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 52
Bạn tìm và chọn HTML/Javascipt khi bạn chọn sẽ mở ra cửa sổ sau:
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 53
HƯỚNG DẪN TẠO TIỆN ÍCH HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lúc này bạn đưa tiêu đề và đoạn code vào phần nội dung sau đó bấm LƯU
Bạn hãy thay những thông số của bạn vào chỗ chữ đỏ nền vàng như tên của bạn và
nick name của bạn
<p style="text-align: center"><span style="font-size: large"><span style="font-family: Verdana"><span style="color:
rgb(0,0,255)"><span style="color: rgb(0,0,128)"><span class="style5"><span style="color: rgb(0,128,128)">Mr
Khanh</span> <a href="ymsgr:sendim?vinaads01"><img border="0" alt=""
src="http://opi.yahoo.com/online?u=vinaads01&amp;m=g&amp;t=2"
/></a></span></span></span></span></span></p>
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 54
Vậy là tiện ích HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN đã xuất hiện trên Blog.
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 55
BƯỚC 9
THAY ĐỔI ICON CHO BLOG
Icon chính là biểu tượng của Blog
Ví dụ như Icon của Blogger là hình sau
Trước khi thực hiện bước này thì bạn phải thiết kế biểu tượng cho mình
Bước này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thay đổi Icon của Blog thành Icon
của bạn
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 56
Đầu tiên bạn vào website iconj.com
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 57
Bấm CHỌN TỆP TIN biểu tượng của mình và chọn UPLOAD NOW
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 58
Sau khi bạn chọn UPLOAD NOW bạn Coppy đường link (theo mũi tên ở
hình trên)
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 59
Bạn quay về Blog của mình vào phần THIẾT KẾ chọn CHỈNH
SỬA HTML, ngay trên đầu bạn sẽ nhìn thấy đoạn code :
<title><data:blog.pageTitle/></title>
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 60
Bạn dán đường link từ Iconj trước đoạn code ở phía dưới, sau đó
bấm LƯU MẪU
<title><data:blog.pageTitle/></title>
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 61
Vậy là Icon đã được thay đổi
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 62
BƯỚC 10
BỎ THANH ĐIỀU KHIỂN CỦA BLOG
Thanh điều khiển của Blog nằm ngay dưới cửa sổ trình duyệt.
Để xóa thanh điều khiển bạn làm như sau:
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 63
Bạn chọn THIẾT KẾ tiếp theo chọn CHỈNH SỬA HTML
Bấn Ctrl + F search ký tự ]] tìm đoạn code : ]]></b:skin> và dán
trước nó đoạn Code sau:
#navbar {
height: 0px;
visibility: hidden;
display: none;
Tiếp theo bấn LƯU MẪU và chọn XEM BLOG.
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 64
Như vậy, bạn thấy thanh điều khiển Blog đã không còn nữa.
Thanh điều khiển không còn nữa bây giờ bạn muốn vào phần quản
trị của Blog bạn phải vào trang Blogger.com hoặc điền thêm phía
sau địa chỉ Blog của bạn /admin
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 65
BƯỚC 11
ĐƯA BANNER VÀO BLOG
Trước khi đưa Banner vào Blog thì bạn phải thiết kế cho mình một
Banner có kích thước vừa với giao diện Blog
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 66
Bây giờ bạn vào trang Blogger.com ( để đăng nhập tài khoản)
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 67
Bạn chọn THIẾT KẾ.
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 68
Bạn chọn CHỈNH SỬA ngay dưới ô của TIÊU ĐỀ
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 69
Bạn chọn CHỌN TỆP TIN sau đó tìm File (Banner) từ máy tính của bạn
Ở trong ô vị trí : Bạn chọn Thay cho tiêu đề và mô tả
Xong bạn bấm LƯU
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 70
Banner đã đưa vào Blog thành công
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 71
BƯỚC 12
TRỎ TÊN MIỀN VÀO BLOG
Trước khi trỏ tên miền vào Blog thì bạn phải có tên miền
Tùy vào việc các bạn đăng ký tên miền ở nhà cung cấp nào mà phần khai
báo các thông số trong cấu hình DNS các bước đầu và cuối có khác nhau
một chút. Nhưng có các thông số trên là không thay đổi
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 72
Sau khi cài đặt xong các thông số DNS cho tên miền bạn quay về blog và
làm các bước sau
Bạn vào CÀI ĐẶT.
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 73
Bạn chọn XUẤT BẢN
Bạn chọn MIỀN TÙY CHỈNH ( Dòng chữ màu xanh ở bên trên)
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 74
Tiếp theo bạn bấm vào dòng CHUYỂN SANG CÀI ĐẶT NÂNG CAO
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 75
Bạn nhập địa chỉ tên miền của bạn vào ô MIỀN CỦA BẠN, Tiếp theo bạn gõ
các chữ ở ô XÁC MINH TỪ và bạn chọn LƯU CÀI ĐẶT.
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 76
Khi bấm LƯU CÀI ĐẶT sẽ mở ra cửa sổ như hình trên bạn check vào ô
CHUYỂN HƯỚNG…Ngay dưới ô MIỀN CỦA BẠN . Tiếp theo bạn gõ các
chữ ở ô XÁC MINH TỪ và bạn chọn LƯU CÀI ĐẶT lại lần nữa là xong
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 77
Vậy là tên miền đã được trỏ về Blog.
Bây giờ Blog dangkylophoc.blogspot.com đã chính
thức trở thành Website: www.dangkylophoc.com
THẬT LÀ TUYỆT VỜI PHẢI KHÔNG CÁC BẠN
Bài hướng dẫn phần này đến đây là kết thúc. Bạn xem thêm tài liệu Hướng
dẫn thay đổi giao diện cho Blog để bạn có thể có được một website với giao
diện chuyên nghiệp và đẹp hơn.
Chúc các bạn thành công!
VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER
www.VinaAds.net
www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net
08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 78
DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU
SẼ XÂY DỰNG TRONG THỜI GIAN TỚI

More Related Content

More from Kiến Thức Hay Corp

More from Kiến Thức Hay Corp (10)

Day con lam giau tap 5
Day con lam giau tap 5Day con lam giau tap 5
Day con lam giau tap 5
 
Thairobbin 8 organization assessment
Thairobbin 8 organization assessmentThairobbin 8 organization assessment
Thairobbin 8 organization assessment
 
Thairobbin 6 ap dung nhung thay doi
Thairobbin 6 ap dung nhung thay doiThairobbin 6 ap dung nhung thay doi
Thairobbin 6 ap dung nhung thay doi
 
Thai robbin lanh dao 360
Thai robbin lanh dao 360Thai robbin lanh dao 360
Thai robbin lanh dao 360
 
Thairobbin speedwealth
Thairobbin speedwealthThairobbin speedwealth
Thairobbin speedwealth
 
Thairobbin multiple streamsofincome
Thairobbin multiple streamsofincomeThairobbin multiple streamsofincome
Thairobbin multiple streamsofincome
 
Thairobbin kham pha tai nang trong ban - brian tracy
Thairobbin kham pha tai nang trong ban - brian tracyThairobbin kham pha tai nang trong ban - brian tracy
Thairobbin kham pha tai nang trong ban - brian tracy
 
Thairobin speed wealth-lamgiaunhanh
Thairobin speed wealth-lamgiaunhanhThairobin speed wealth-lamgiaunhanh
Thairobin speed wealth-lamgiaunhanh
 
Thai robbin 7loaihinhtri thong minh
Thai robbin 7loaihinhtri thong minhThai robbin 7loaihinhtri thong minh
Thai robbin 7loaihinhtri thong minh
 
Thai robbin 100quylutbtbinthnhcngtrongkinhdoanh-120827195940-phpapp01
Thai robbin 100quylutbtbinthnhcngtrongkinhdoanh-120827195940-phpapp01Thai robbin 100quylutbtbinthnhcngtrongkinhdoanh-120827195940-phpapp01
Thai robbin 100quylutbtbinthnhcngtrongkinhdoanh-120827195940-phpapp01
 

Thairobbin huong dan thiet ke website tu blogger

 • 1. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 1 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER BƯỚC 1 TẠO TÀI KHOẢN Đăng nhập Blogger.com – Sau đó nhập Email (Gmail) + Mật khẩu
 • 2. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 2 Bạn chọn Tên hiển thị cho Blog của bạn ( Có thể viết tiếng Việt có dấu ) Click vào Chấp thuận các điều khoản Sau đó bấm Tiếp tục
 • 3. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 3 Sau đó bạn chọn TẠO BLOG NGAY để tạo Blog.
 • 4. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 4 Bạn đặt tên cho Blog - Đặt tiêu đề cho Blog ( Bạn có thể viết tiếng Việt có dấu ) - Địa chỉ Blog ( Bạn viết chữ không dấu và không dấu cách ) - Nếu địa chỉ Blog đã có người sử dụng thì bạn phải chọn tên khác Sau đó bạn bấm tiếp tục
 • 5. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 5 Chọn mẫu cho Blog Bạn hãy chọn mẫu bạn thích và phù hợp với công việc kinh doanh Sau đó bấm TIẾP TỤC
 • 6. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 6 BƯỚC 2 ĐƯA BÀI VIẾT LÊN BLOG Bạn bấm BẮT ĐẦU VIẾT BLOG để đưa nội dung vào Blog.
 • 7. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 7 Bạn đưa tiêu đề và nội dung vào Blog. (Nội dung có thể sẽ bao gồm bài viết + Video + Hình ảnh + Bảng biểu …) Ở đây chúng tôi chỉ làm ví dụ là đưa bài viết vào Blog Sau đó chọn XUẤT BẢN BÀI ĐĂNG
 • 8. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 8 Tiếp theo bạn chọn XEM BÀI ĐĂNG
 • 9. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 9 Vậy là bài đăng đã được đưa vào Blog thành công.
 • 10. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 10 BƯỚC 3 TẠO TRANG VÀ ĐƯA NỘI DUNG VÀO TRANG Bạn vào chọn ĐĂNG BÀI, tiếp theo chọn CHỈNH SỬA TRANG và chọn TRANG MỚI Lúc này sẽ xuất hiện cửa sổ mới bạn ghi tiêu đề trang và nội dung trang bạn muốn tạo. Bạn chèn hình ảnh vào Blog bằng cách click vào biểu tượng trên Sau đó sẽ mở ra cửa sổ như hình dưới đây
 • 11. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 11 Bạn có thể chọn ảnh từ máy, từ Blog này hay từ anbom Picasa (Nếu bạn đã tạo tài khoản trên Picasa) hay từ URL Sau khi đã chọn được ảnh bạn bấm nút chọn để đưa ảnh vào Blog Bạn chèn Video vào Blog bằng cách click vào biểu tượng trên Sau đó sẽ mở ra cửa sổ như hình dưới đây
 • 12. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 12 Bạn có thể chọn video từ máy tính của bạn, từ YouTube hoặc Video Trên kênh YouTube của bạn (Nếu bạn đã tạo kênh riêng trên YouTube) Sau khi đã chọn được Video bạn bấm nút chọn để đưa Video vào Blog
 • 13. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 13 Khi bạn đưa bài viết, Video, hình ảnh lên Blog xong bạn chọn XUẤT BẢN TRANG
 • 14. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 14 Khi chọn XUẤT BẢN TRANG sẽ mở ra cửa sổ trên bạn chọn CÁC TAB BLOG sau đó bấm LƯU VÀ XUẤT BẢN
 • 15. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 15 Tiếp theo chọn XEM TRANG
 • 16. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 16 Trang (Marketing Online) vừa tạo đã thành công.
 • 17. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 17 BƯỚC 4 CHỈNH SỬA & THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHO BLOG Bạn vào phần THIẾT KẾ tiếp theo chọn TRÌNH THIẾT KẾ MẪU
 • 18. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 18 Bạn chọn giao diện phù hợp cho công việc kinh doanh của bạn và sở thích của bạn
 • 19. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 19 Chọn giao diện cho Blog
 • 20. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 20 Bạn chọn NỀN Bạn có thể xóa hình nền. Sau đó chọn màu nền phù hợp cho Blog của bạn.
 • 21. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 21 Chọn BỐ CỤC - bạn có thể chọn 1 cột, 2 cột, 3 cột , tùy theo ý thích
 • 22. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 22 Sau khi chọn xong bố cục bạn chọn ĐIỀU CHỈNH ĐỘ RỘNG của từng cột tùy vào bố cục bạn chọn
 • 23. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 23 Phần thiết kế NÂNG CAO ở phần này bạn có thể thiết kế cho nhiều hạng mục như - Chữ trong trang - Nền - Tiêu đề Blog vv…
 • 24. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 24 Bạn chọn NÂNG CAO Chọn CHỮ TRONG TRANG ở đây bạn có thể chọn Font chữ, màu chữ, cỡ chữ
 • 25. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 25 Bạn chọn NÂNG CAO Chọn NỀN ở phần này bạn có thể chọn màu cho nền Blog: - Nền ngoài - Nền đầu trang - Nền bài đăng.
 • 26. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 26 Chọn NÂNG CAO Chọn LIÊN KẾT ở phần này bạn chọn màu cho các liên kết như: - Màu liên kết - Màu các liên kết đã truy cập - Màu di chuột
 • 27. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 27 Chọn NÂNG CAO Chọn TIÊU ĐỀ BLOG ở phần này bạn cò thể chọn Font chữ, cỡ chữ, màu chữ cho Tiêu Đề Blog
 • 28. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 28 Chọn NÂNG CAO Chọn CHỮ TRÊN TAB ở phần này bạn có thể chọn Font chữ, cỡ chữ, màu chữ, màu chữ của Tab
 • 29. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 29 Bạn chọn NÂNG CAO Chọn NỀN TAB ở đây bạn có thể chọn màu nền của Tab, chữ của Tab đã chọn, màu dấu phân cách
 • 30. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 30 Bạn chọn NÂNG CAO Chọn TIÊU ĐỀ BÀI ĐĂNG bạn chọn Font chữ và cỡ chữ
 • 31. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 31 Bạn chọn NÂNG CAO Chọn TIÊU ĐỀ NGÀY ở đây bạn chọn màu chữ thích hợp
 • 32. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 32 Bạn chọn NÂNG CAO Chọn BÀI ĐĂNG (nội dung bài viết ) bạn có thể chọn màu chữ ở chân trang, đường viền quanh bài đăng
 • 33. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 33 Chọn NÂNG CAO Chọn TIỆN ÍCH ở phần này bạn có thể chọn font chữ, cỡ chữ, màu của chữ cho tiện ích
 • 34. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 34 Chọn NÂNG CAO Chọn CHÂN TRANG ở đây bạn chọn màu văn bản, màu cho tiêu đề
 • 35. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 35 Chọn NÂNG CAO Chọn LIÊN KẾT Ở CHÂN TRANG bạn chọn màu Liên Kết, màu của Liên Kết đã truy cập, màu di chuột
 • 36. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 36 Khi hoàn thành tất cả các thao tác bạn bấm ÁP DỤNG CHO BLOG
 • 37. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 37 BƯỚC 5 XÓA BỎ MỘT SỐ TIỆN ÍCH TRÊN BLOG Bạn có thể xóa những tiện ích ở Blog của bạn nếu muốn, ví dụ như những tiện ích: NGƯỜI THEO DÕI, GIỚI THIỆU BẢN THÂN, LƯU TRỮ BLOG,… Để xóa những tiện ích trên bạn vào THIẾT KẾ chọn PHẦN TỬ TRANG Sau đó chọn CHỈNH SỬA cho từng tiện ích như hình dưới đây
 • 38. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 38 Khi đã chọn CHỈNH SỬA thì nó mở ra cửa sổ mới bạn chọn XÓA BỎ sau đó chọn OK.
 • 39. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 39 Như vậy một số tiện ích đã được xóa
 • 40. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 40 BƯỚC 6 TẠO FOOTER (CHÂN TRANG) CHO BLOG Thông thường Footer của website là: Tên công ty + địa chỉ + điện thoại + email + … Khi mới tạo Blog thì Footer chưa có thông tin gì của bạn cả
 • 41. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 41 Bây giờ bạn vào phần THIẾT KẾ chọn CHỈNH SỬA HTML
 • 42. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 42 Khi chọn CHỈNH SỬA HTML bạn bấm Ctrl +F và Search att. NẾU BẠN SỬ DỤNG WIN 7 THÌ Ô SEARCH NẰM Ở GÓC TRÁI PHÍA DƯỚI MÀN HÌNH
 • 43. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 43 Khi Search att bạn sẽ thấy đoạn Code như trên bạn xóa bỏ đoạn code này và thay vào đó là đoạn code có: Tên công ty + địa chỉ + điện thoại + email +.. của bạn vào đó. Bạn xem đoạn Code mẫu dưới đây và thay một số thông số như Tên công ty của bạn + địa chỉ + điện thoại <div style="text-align: center;"> <b><span class="Apple-style-span" style="color: white;">CÔNG TY QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN VI NA</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span class="Apple-style-span" style="color: white;">47 Tân Vĩnh - Phường 4 - Quận 4 - TP. Hồ Chí Minh</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span class="Apple-style-span" style="color: white;">08.3941.31.61 - 0919.19.8610</span></b></div>
 • 44. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 44 Khi thay Code xong bạn bấm LƯU MẪU lúc này có một cửa sổ mới mở ra ở bên trên bạn chọn XÓA TIỆN ÍCH và chọn XEM BLOG
 • 45. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 45 Vậy là Footer đã được thay đổi
 • 46. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 46 BƯỚC 7 ĐỊNH CẤU HÌNH BÀI ĐĂNG TRONG BLOG Trong cấu hình bài đăng của Blog có rất nhiều lựa chọn như: -Ngày tháng đăng bài -Liên kết -Nhãn -Nút chia sẻ -Nhận xét -…. Nếu như bạn không muốn thông tin bài đăng hiện ra như vậy bạn có thể xóa chúng đi bằng cách:
 • 47. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 47 Bạn vào THIẾT KẾ chọn PHẦN TỬ TRANG sau đó bạn chọn CHỈNH SỬA trong ô BÀI ĐĂNG TRÊN BLOG. Sẽ bung ra cho bạn một cửa sổ khác như dưới đây.
 • 48. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 48 Lúc này bạn chọn bỏ đi những tính năng nào không cần thiết sau đó bấm LƯU
 • 49. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 49 Vậy là những cấu hình bài đăng đã không còn, bạn nên để lại biểu tượng cây viết để chỉnh sửa, thay đổi nội dung cho tiện
 • 50. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 50 BƯỚC 8 TẠO THÊM MỘT SỐ TIỆN ÍCH CHO BLOG Có một số tiện ích rất quan trọng chúng ta nên bổ sung vào Blog để khi Blog trở thành Website các tiện ích này sẽ phát huy hiệu quả rất cao. Để thêm những tiện ích vào Blog bạn vào THIẾT KẾ tiếp theo chọn PHẦN TỬ TRANG
 • 51. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 51 Lúc này bạn chọn THÊM TIỆN ÍCH sẽ mở ra cho bạn cửa sổ mới
 • 52. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 52 Bạn tìm và chọn HTML/Javascipt khi bạn chọn sẽ mở ra cửa sổ sau:
 • 53. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 53 HƯỚNG DẪN TẠO TIỆN ÍCH HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN Lúc này bạn đưa tiêu đề và đoạn code vào phần nội dung sau đó bấm LƯU Bạn hãy thay những thông số của bạn vào chỗ chữ đỏ nền vàng như tên của bạn và nick name của bạn <p style="text-align: center"><span style="font-size: large"><span style="font-family: Verdana"><span style="color: rgb(0,0,255)"><span style="color: rgb(0,0,128)"><span class="style5"><span style="color: rgb(0,128,128)">Mr Khanh</span> <a href="ymsgr:sendim?vinaads01"><img border="0" alt="" src="http://opi.yahoo.com/online?u=vinaads01&amp;m=g&amp;t=2" /></a></span></span></span></span></span></p>
 • 54. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 54 Vậy là tiện ích HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN đã xuất hiện trên Blog.
 • 55. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 55 BƯỚC 9 THAY ĐỔI ICON CHO BLOG Icon chính là biểu tượng của Blog Ví dụ như Icon của Blogger là hình sau Trước khi thực hiện bước này thì bạn phải thiết kế biểu tượng cho mình Bước này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thay đổi Icon của Blog thành Icon của bạn
 • 56. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 56 Đầu tiên bạn vào website iconj.com
 • 57. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 57 Bấm CHỌN TỆP TIN biểu tượng của mình và chọn UPLOAD NOW
 • 58. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 58 Sau khi bạn chọn UPLOAD NOW bạn Coppy đường link (theo mũi tên ở hình trên)
 • 59. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 59 Bạn quay về Blog của mình vào phần THIẾT KẾ chọn CHỈNH SỬA HTML, ngay trên đầu bạn sẽ nhìn thấy đoạn code : <title><data:blog.pageTitle/></title>
 • 60. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 60 Bạn dán đường link từ Iconj trước đoạn code ở phía dưới, sau đó bấm LƯU MẪU <title><data:blog.pageTitle/></title>
 • 61. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 61 Vậy là Icon đã được thay đổi
 • 62. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 62 BƯỚC 10 BỎ THANH ĐIỀU KHIỂN CỦA BLOG Thanh điều khiển của Blog nằm ngay dưới cửa sổ trình duyệt. Để xóa thanh điều khiển bạn làm như sau:
 • 63. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 63 Bạn chọn THIẾT KẾ tiếp theo chọn CHỈNH SỬA HTML Bấn Ctrl + F search ký tự ]] tìm đoạn code : ]]></b:skin> và dán trước nó đoạn Code sau: #navbar { height: 0px; visibility: hidden; display: none; Tiếp theo bấn LƯU MẪU và chọn XEM BLOG.
 • 64. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 64 Như vậy, bạn thấy thanh điều khiển Blog đã không còn nữa. Thanh điều khiển không còn nữa bây giờ bạn muốn vào phần quản trị của Blog bạn phải vào trang Blogger.com hoặc điền thêm phía sau địa chỉ Blog của bạn /admin
 • 65. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 65 BƯỚC 11 ĐƯA BANNER VÀO BLOG Trước khi đưa Banner vào Blog thì bạn phải thiết kế cho mình một Banner có kích thước vừa với giao diện Blog
 • 66. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 66 Bây giờ bạn vào trang Blogger.com ( để đăng nhập tài khoản)
 • 67. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 67 Bạn chọn THIẾT KẾ.
 • 68. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 68 Bạn chọn CHỈNH SỬA ngay dưới ô của TIÊU ĐỀ
 • 69. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 69 Bạn chọn CHỌN TỆP TIN sau đó tìm File (Banner) từ máy tính của bạn Ở trong ô vị trí : Bạn chọn Thay cho tiêu đề và mô tả Xong bạn bấm LƯU
 • 70. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 70 Banner đã đưa vào Blog thành công
 • 71. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 71 BƯỚC 12 TRỎ TÊN MIỀN VÀO BLOG Trước khi trỏ tên miền vào Blog thì bạn phải có tên miền Tùy vào việc các bạn đăng ký tên miền ở nhà cung cấp nào mà phần khai báo các thông số trong cấu hình DNS các bước đầu và cuối có khác nhau một chút. Nhưng có các thông số trên là không thay đổi
 • 72. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 72 Sau khi cài đặt xong các thông số DNS cho tên miền bạn quay về blog và làm các bước sau Bạn vào CÀI ĐẶT.
 • 73. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 73 Bạn chọn XUẤT BẢN Bạn chọn MIỀN TÙY CHỈNH ( Dòng chữ màu xanh ở bên trên)
 • 74. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 74 Tiếp theo bạn bấm vào dòng CHUYỂN SANG CÀI ĐẶT NÂNG CAO
 • 75. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 75 Bạn nhập địa chỉ tên miền của bạn vào ô MIỀN CỦA BẠN, Tiếp theo bạn gõ các chữ ở ô XÁC MINH TỪ và bạn chọn LƯU CÀI ĐẶT.
 • 76. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 76 Khi bấm LƯU CÀI ĐẶT sẽ mở ra cửa sổ như hình trên bạn check vào ô CHUYỂN HƯỚNG…Ngay dưới ô MIỀN CỦA BẠN . Tiếp theo bạn gõ các chữ ở ô XÁC MINH TỪ và bạn chọn LƯU CÀI ĐẶT lại lần nữa là xong
 • 77. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 77 Vậy là tên miền đã được trỏ về Blog. Bây giờ Blog dangkylophoc.blogspot.com đã chính thức trở thành Website: www.dangkylophoc.com THẬT LÀ TUYỆT VỜI PHẢI KHÔNG CÁC BẠN Bài hướng dẫn phần này đến đây là kết thúc. Bạn xem thêm tài liệu Hướng dẫn thay đổi giao diện cho Blog để bạn có thể có được một website với giao diện chuyên nghiệp và đẹp hơn. Chúc các bạn thành công!
 • 78. VinaAds TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEBSITE TỪ BLOGGER www.VinaAds.net www.TaiLieuMarketingOnline.net - www.HocMarketingonline.net - www.TapChiMarketingOnline.net 08.3941.31.61 - 0919.19.8610 – Mr Khanh Page 78 DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU SẼ XÂY DỰNG TRONG THỜI GIAN TỚI