SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Download to read offline
http://www.tamviet.edu.vn
LÃNHðO
1
http://www.tamviet.edu.vn
LãnhñLãnhño???o???
Gâynhhưng
ðtmctiêu
2
http://www.tamviet.edu.vn3
Cptrên
trctip
CptrênCptrên
ðng
nghip
ðng
nghip
Cpdưi
trctip
Cp
dưi
Cp
dưi
http://www.tamviet.edu.vn4
http://www.tamviet.edu.vn5
POSITION
•NgưikháctheovìhPHItheo
PERMISSION
•NgưikháctheovìhMUNtheo
PRODUCTION
•Ngưikháctheovìnhnggìbn
LÀMCHOTCHC
PEOPLEDEVELOPMENT
•Ngưikháctheovìnhnggìbn
LÀMCHOH
PERSONHOOD
•NgưikháctheovìNHÂN
CÁCHvànhnggìbnLÀM
http://www.tamviet.edu.vn
Nhng
TƯDUYðIÊNRTƯDUYðIÊNR
vLÃNHðO
6
http://www.tamviet.edu.vn
“Tôikhôngth
lãnhñonu
tôikhông
vtrícaonht”
VVTRTRÍÍ7
http://www.tamviet.edu.vn
Lãnhñolà
Nhimv
8
khôngphilà
Chcv
http://www.tamviet.edu.vn
Ngưithànhcôngnhnra
cơhitrongkhókhăn
Kthtbinhìnthy
khókhăntrongcơhi9
http://www.tamviet.edu.vn
làmli
10
Lãnhñolà:
hay
kimli?
http://www.tamviet.edu.vn
“Khinàotôivtrí
caonht,tôis
hccáchlãnhño”
MMCðCðÍÍCHCH11
http://www.tamviet.edu.vn
Khicơhiñn:
QuQuáámumunn
ññchuchunbnb!!
12
http://www.tamviet.edu.vn
ðtrthành
nhàlãnhño
ññóóllààququáátrtrììnhnh
hhctctpsupsutñtñii
13
http://www.tamviet.edu.vn
“Nutôivtrí
caonht,mi
ngưistheotôi”
NHHNHHNGNG14
http://www.tamviet.edu.vn15
http://www.tamviet.edu.vn
Vtríkhôngtonên
ngưilãnhño.
Ngưilãnhño
toñưcvtrí.
16
http://www.tamviet.edu.vn
“Khitôivtrí
caonht,tôis
kimsoátñưc”
KINHNGHIKINHNGHIMM17
http://www.tamviet.edu.vn
“Nuvàotaytôi,
mithñãkhác!”
18
http://www.tamviet.edu.vn
“Khitôivtrícao
nht,tôiskhông
bgiihn”
TTDODO19
http://www.tamviet.edu.vn
Chccàngcao,
tráchnhim
càngln!
20
http://www.tamviet.edu.vn
“Tôikhôngthphát
huytimnăngnu
tôikhôngphilà
lãnhñocaonht”
TITIMNĂNGMNĂNG21
http://www.tamviet.edu.vn
“Nukhôngthñt
vtrícaonht,tôi
chngclãnhño”
KHÔNGHOKHÔNGHOCTCTTCTC22
http://www.tamviet.edu.vn
Qunlý
côngvic
23
Lãnhño
conngưi
http://www.tamviet.edu.vn
Gettherightpeopleonthebus
Getthewrongpeopleoffthebus
Geteveryoneintherightseat
Focusonfewerthings
Executebrilliantly
BrianBacon–OxfordLeadership
24
http://www.tamviet.edu.vn
Qunlýhaylãnhño?
25
ðơngin
Phctp
Thayñi
Lãnhño
Qunlý
http://www.tamviet.edu.vn
Môitrưngvàqunlý
26
Cao
ThÊp
ThÊp
HiÖuqu¶
Møc®éphøct¹p
HiÖnt¹iT−¬nglai
KÕtqu¶
Cao
TÝnhn¨ng®éng
KhuyÕnkhÝch
s¸ngt¹o
KhuyÕnkhÝch
tu©nthñQu¶nlý
L
nh®¹o
http://www.tamviet.edu.vn
Thigianlãnhño-qunlý
27
100%
Thi
gian
Pháttrinsnghip
Nhàchinlưc
Nhàlãnhño
Chuyêngia/
Ngưiqunlý

More Related Content

Similar to Thai robbin lanh dao 360

Unit 5 recruiting
Unit 5 recruitingUnit 5 recruiting
Unit 5 recruitingDoanVo Viet
 
Ebook Hoạch Định Nguồn Nhân Lực
Ebook Hoạch Định Nguồn Nhân LựcEbook Hoạch Định Nguồn Nhân Lực
Ebook Hoạch Định Nguồn Nhân LựcNhân Nguyễn Sỹ
 
Tối ưu hóa hiệu quả e-Learning
Tối ưu hóa hiệu quả e-LearningTối ưu hóa hiệu quả e-Learning
Tối ưu hóa hiệu quả e-LearningPhuong Thao Trinh
 
Ebook Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Tuyển Dụng
Ebook Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Tuyển DụngEbook Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Tuyển Dụng
Ebook Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Tuyển DụngNhân Nguyễn Sỹ
 
Presentation skill Rèn luyện kỹ năng thuyết trình và nói trước đám đông
Presentation skill Rèn luyện kỹ năng thuyết trình và nói trước đám đôngPresentation skill Rèn luyện kỹ năng thuyết trình và nói trước đám đông
Presentation skill Rèn luyện kỹ năng thuyết trình và nói trước đám đôngthanhnguyendinh
 
Th s08.002 các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành bảo dưỡng công ...
Th s08.002 các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành bảo dưỡng công ...Th s08.002 các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành bảo dưỡng công ...
Th s08.002 các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành bảo dưỡng công ...https://www.facebook.com/garmentspace
 
06 n.v.luu tham luan hoi thao dien bien 2014
06 n.v.luu tham luan hoi thao dien bien 201406 n.v.luu tham luan hoi thao dien bien 2014
06 n.v.luu tham luan hoi thao dien bien 2014duanesrt
 
1.hoa phantich
1.hoa phantich1.hoa phantich
1.hoa phantichkhuccay
 
Giáo dục kinh doanh 7 - Tôi vận hành một doanh nghiệp như thế nào?
Giáo dục kinh doanh 7 - Tôi vận hành một doanh nghiệp như thế nào?Giáo dục kinh doanh 7 - Tôi vận hành một doanh nghiệp như thế nào?
Giáo dục kinh doanh 7 - Tôi vận hành một doanh nghiệp như thế nào?Doanh Nhân Việt
 
Hanh vi to chuc truyen dat
Hanh vi to chuc   truyen datHanh vi to chuc   truyen dat
Hanh vi to chuc truyen dathaquang83
 

Similar to Thai robbin lanh dao 360 (12)

Unit 5 recruiting
Unit 5 recruitingUnit 5 recruiting
Unit 5 recruiting
 
Ebook Hoạch Định Nguồn Nhân Lực
Ebook Hoạch Định Nguồn Nhân LựcEbook Hoạch Định Nguồn Nhân Lực
Ebook Hoạch Định Nguồn Nhân Lực
 
Tối ưu hóa hiệu quả e-Learning
Tối ưu hóa hiệu quả e-LearningTối ưu hóa hiệu quả e-Learning
Tối ưu hóa hiệu quả e-Learning
 
Ebook Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Tuyển Dụng
Ebook Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Tuyển DụngEbook Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Tuyển Dụng
Ebook Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Tuyển Dụng
 
Presentation skill Rèn luyện kỹ năng thuyết trình và nói trước đám đông
Presentation skill Rèn luyện kỹ năng thuyết trình và nói trước đám đôngPresentation skill Rèn luyện kỹ năng thuyết trình và nói trước đám đông
Presentation skill Rèn luyện kỹ năng thuyết trình và nói trước đám đông
 
Luận văn: Các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành bảo dưỡng công t...
Luận văn: Các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành bảo dưỡng công t...Luận văn: Các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành bảo dưỡng công t...
Luận văn: Các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành bảo dưỡng công t...
 
Th s08.002 các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành bảo dưỡng công ...
Th s08.002 các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành bảo dưỡng công ...Th s08.002 các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành bảo dưỡng công ...
Th s08.002 các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành bảo dưỡng công ...
 
06 n.v.luu tham luan hoi thao dien bien 2014
06 n.v.luu tham luan hoi thao dien bien 201406 n.v.luu tham luan hoi thao dien bien 2014
06 n.v.luu tham luan hoi thao dien bien 2014
 
1.hoa phantich
1.hoa phantich1.hoa phantich
1.hoa phantich
 
Luận văn: Công tác quản trị nguồn nhân lực tại Trường Cao Đẳng Nghề
Luận văn: Công tác quản trị nguồn nhân lực tại Trường Cao Đẳng NghềLuận văn: Công tác quản trị nguồn nhân lực tại Trường Cao Đẳng Nghề
Luận văn: Công tác quản trị nguồn nhân lực tại Trường Cao Đẳng Nghề
 
Giáo dục kinh doanh 7 - Tôi vận hành một doanh nghiệp như thế nào?
Giáo dục kinh doanh 7 - Tôi vận hành một doanh nghiệp như thế nào?Giáo dục kinh doanh 7 - Tôi vận hành một doanh nghiệp như thế nào?
Giáo dục kinh doanh 7 - Tôi vận hành một doanh nghiệp như thế nào?
 
Hanh vi to chuc truyen dat
Hanh vi to chuc   truyen datHanh vi to chuc   truyen dat
Hanh vi to chuc truyen dat
 

More from Kiến Thức Hay Corp

Thai robbin phân tích internet-market
Thai robbin phân tích internet-marketThai robbin phân tích internet-market
Thai robbin phân tích internet-marketKiến Thức Hay Corp
 
Thairobbin kham pha tai nang trong ban - brian tracy
Thairobbin kham pha tai nang trong ban - brian tracyThairobbin kham pha tai nang trong ban - brian tracy
Thairobbin kham pha tai nang trong ban - brian tracyKiến Thức Hay Corp
 
Thairobbin huong dan thiet ke website tu blogger
Thairobbin huong dan thiet ke website tu bloggerThairobbin huong dan thiet ke website tu blogger
Thairobbin huong dan thiet ke website tu bloggerKiến Thức Hay Corp
 
Thairobbin huong dan thay doi giao dien cho bolog
Thairobbin huong dan thay doi giao dien cho bologThairobbin huong dan thay doi giao dien cho bolog
Thairobbin huong dan thay doi giao dien cho bologKiến Thức Hay Corp
 
Thai robbin lamcachnao_de_ngu_it_hon_mavan_lamviec_nhieuhon
Thai robbin lamcachnao_de_ngu_it_hon_mavan_lamviec_nhieuhonThai robbin lamcachnao_de_ngu_it_hon_mavan_lamviec_nhieuhon
Thai robbin lamcachnao_de_ngu_it_hon_mavan_lamviec_nhieuhonKiến Thức Hay Corp
 
Thai robbin 100quylutbtbinthnhcngtrongkinhdoanh-120827195940-phpapp01
Thai robbin 100quylutbtbinthnhcngtrongkinhdoanh-120827195940-phpapp01Thai robbin 100quylutbtbinthnhcngtrongkinhdoanh-120827195940-phpapp01
Thai robbin 100quylutbtbinthnhcngtrongkinhdoanh-120827195940-phpapp01Kiến Thức Hay Corp
 

More from Kiến Thức Hay Corp (13)

Day con lam giau tap 5
Day con lam giau tap 5Day con lam giau tap 5
Day con lam giau tap 5
 
Thairobbin 8 organization assessment
Thairobbin 8 organization assessmentThairobbin 8 organization assessment
Thairobbin 8 organization assessment
 
Thairobbin 6 ap dung nhung thay doi
Thairobbin 6 ap dung nhung thay doiThairobbin 6 ap dung nhung thay doi
Thairobbin 6 ap dung nhung thay doi
 
Thai robbin phân tích internet-market
Thai robbin phân tích internet-marketThai robbin phân tích internet-market
Thai robbin phân tích internet-market
 
Thairobbin speedwealth
Thairobbin speedwealthThairobbin speedwealth
Thairobbin speedwealth
 
Thairobbin multiple streamsofincome
Thairobbin multiple streamsofincomeThairobbin multiple streamsofincome
Thairobbin multiple streamsofincome
 
Thairobbin kham pha tai nang trong ban - brian tracy
Thairobbin kham pha tai nang trong ban - brian tracyThairobbin kham pha tai nang trong ban - brian tracy
Thairobbin kham pha tai nang trong ban - brian tracy
 
Thairobin speed wealth-lamgiaunhanh
Thairobin speed wealth-lamgiaunhanhThairobin speed wealth-lamgiaunhanh
Thairobin speed wealth-lamgiaunhanh
 
Thairobbin huong dan thiet ke website tu blogger
Thairobbin huong dan thiet ke website tu bloggerThairobbin huong dan thiet ke website tu blogger
Thairobbin huong dan thiet ke website tu blogger
 
Thairobbin huong dan thay doi giao dien cho bolog
Thairobbin huong dan thay doi giao dien cho bologThairobbin huong dan thay doi giao dien cho bolog
Thairobbin huong dan thay doi giao dien cho bolog
 
Thai robbin lamcachnao_de_ngu_it_hon_mavan_lamviec_nhieuhon
Thai robbin lamcachnao_de_ngu_it_hon_mavan_lamviec_nhieuhonThai robbin lamcachnao_de_ngu_it_hon_mavan_lamviec_nhieuhon
Thai robbin lamcachnao_de_ngu_it_hon_mavan_lamviec_nhieuhon
 
Thai robbin 7loaihinhtri thong minh
Thai robbin 7loaihinhtri thong minhThai robbin 7loaihinhtri thong minh
Thai robbin 7loaihinhtri thong minh
 
Thai robbin 100quylutbtbinthnhcngtrongkinhdoanh-120827195940-phpapp01
Thai robbin 100quylutbtbinthnhcngtrongkinhdoanh-120827195940-phpapp01Thai robbin 100quylutbtbinthnhcngtrongkinhdoanh-120827195940-phpapp01
Thai robbin 100quylutbtbinthnhcngtrongkinhdoanh-120827195940-phpapp01
 

Thai robbin lanh dao 360