Profile da giap phap internet marketing cho dn

343 views

Published on

Các Dự án Kinh Doanh của Thái Robbin:
-Giáo Dục trẻ thông minh sớm Glenn Doman:http://hoithaoglenndoman.com/?i=ehKsZHgH7Me
-Thiết Kế web Kiếm tiền: http://thietkeweb.kienthuchay.net/?i=ehIJWyRThgk
-Xây dựng cộng đồng kiến thức hay:http://kienthuchay.net/tuyendung/?i=ehHaCNMeG
-Xây Dựng Chuỗi Cafe Kiến Thức hay
-Kinh doanh đồng phục cho cộng đồng Kiến Thức Hay.
Và Những dự án lớn khác,các anh chị nào muốn hợp tác và đồng hành tìm hiểu theo thông tin:
Liên Hệ HotLine: 090.678.5753 (Manager & Director Thái Robbin)
Facebook: http://www.facebook.com/ThaiRobbin
Web: http://thairobbin.blogspot.com

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Profile da giap phap internet marketing cho dn

 1. 1. 05/10/13 www.IMGroup.vn 1www.imgroup.vn
 2. 2. 05/10/13 www.IMGroup.vn 2
 3. 3. 05/10/13 www.IMGroup.vn 3
 4. 4. Mô hình hệ thốngInternet Marketing (cấp 1)Mô hình hệ thốngInternet Marketing (cấp 2)Mô hình hệ thốngInternet Marketing (cấp 3)Mô hình chuẩn (hơn 80%)05/10/13 www.IMGroup.vn 4
 5. 5. Domain làthương hiệuCông tyDomain làthương hiệuCông tyEmail MarketingEmail MarketingM ng xã h iạ ộM ng xã h iạ ộBlog, Eshop, …Blog, Eshop, …05/10/13 www.IMGroup.vn 5Mô hình chuẩn(hơn 80% đều áp dụng khi lần đầu tiên làm website)
 6. 6. Domain làSảnphẩmchínhDomain làSảnphẩmchínhEmail MarketingEmail MarketingM ng xã h iạ ộM ng xã h iạ ộBlog, Eshop, …Blog, Eshop, …Domain làthươnghiệuCông tyDomain làthươnghiệuCông tyEmail MarketingEmail MarketingM ng xã h iạ ộM ng xã h iạ ộBlog, Eshop, …Blog, Eshop, …Domain lànhucầuthị trườngDomain lànhucầuthị trườngEmail MarketingEmail MarketingM ng xã h iạ ộM ng xã h iạ ộBlog, Eshop, …Blog, Eshop, …05/10/13 www.IMGroup.vn 6Mô hình hệ thống Internet Marketing(cấp 1 - với 3 website)
 7. 7. DomainlàSảnphẩmchínhDomainlàSảnphẩmchínhEmailMarketingEmailMarketingM ng xã h iạ ộM ng xã h iạ ộBlog, Eshop, …Blog, Eshop, …DomainlàthươnghiệuCông tyDomainlàthươnghiệuCông tyEmail MarketingEmail MarketingM ng xã h iạ ộM ng xã h iạ ộBlog, Eshop, …Blog, Eshop, …Domainnhucầuthị trườngDomainnhucầuthị trườngEmail MarketingEmail MarketingM ng xã h iạ ộM ng xã h iạ ộBlog, Eshop, …Blog, Eshop, …DomainSảnphẩmphụDomainSảnphẩmphụEmail MarketingEmail MarketingM ng xã h iạ ộM ng xã h iạ ộBlog, Eshop, …Blog, Eshop, …Domainnhu cầuthị trườngNgáchDomainnhu cầuthị trườngNgáchEmail MarketingEmail MarketingM ng xã h iạ ộM ng xã h iạ ộBlog, Eshop, …Blog, Eshop, …05/10/13 www.IMGroup.vn 7Mô hình hệ thống Internet Marketing(cấp 2 - với 5 website)
 8. 8. DomainlàSảnphẩmchínhDomainlàSảnphẩmchínhEmailMarketingEmailMarketingM ng xã h iạ ộM ng xã h iạ ộBlog, Eshop, …Blog, Eshop, …DomainlàthươnghiệuCông tyDomainlàthươnghiệuCông tyEmail MarketingEmail MarketingM ng xã h iạ ộM ng xã h iạ ộBlog, Eshop, …Blog, Eshop, …Domainnhucầuthị trườngDomainnhucầuthị trườngEmail MarketingEmail MarketingM ng xã h iạ ộM ng xã h iạ ộBlog, Eshop, …Blog, Eshop, …DomainSảnphẩmphụ 2DomainSảnphẩmphụ 2Email MarketingEmail MarketingM ng xã h iạ ộM ng xã h iạ ộBlog, Eshop, …Blog, Eshop, …Domainnhu cầuthị trườngNgách 1Domainnhu cầuthị trườngNgách 1Email MarketingEmail MarketingM ng xã h iạ ộM ng xã h iạ ộBlog, Eshop, …Blog, Eshop, …Domainnhu cầuthị trườngNgách 2Domainnhu cầuthị trườngNgách 2Email MarketingEmail MarketingM ng xã h iạ ộM ng xã h iạ ộBlog, Eshop, …Blog, Eshop, …DomainSảnphẩmphụ 1DomainSảnphẩmphụ 1Email MarketingEmail MarketingM ng xã h iạ ộM ng xã h iạ ộBlog, Eshop, …Blog, Eshop, …DomainSảnphẩmphụ 3DomainSảnphẩmphụ 3Email MarketingEmail MarketingM ng xã h iạ ộM ng xã h iạ ộBlog, Eshop, …Blog, Eshop, …DomainSảnphẩmphụ 4DomainSảnphẩmphụ 4Email MarketingEmail MarketingM ng xã h iạ ộM ng xã h iạ ộBlog, Eshop, …Blog, Eshop, …05/10/13 www.IMGroup.vn 8Mô hình hệ thống Internet Marketing(cấp 3 - với 9 website)
 9. 9. 3 h th ng Internet Marketing c c m nhệ ố ự ạlên top 10 ngay trang đ u googleầchăm sóc hê th ng t A t i Zố ừ ớtrong su t 1 nămốĐào t o nhân s SEO &ạ ựMarketing online05/10/13 www.IMGroup.vn 9
 10. 10. 05/10/13 www.IMGroup.vn 10
 11. 11. 05/10/13 www.IMGroup.vn 11THANK YOU!

×