Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dit zijn wij! - Dura Vermeer Bouw Hengelo

818 views

Published on

'Dit zijn wij!' is het merkboek van Dura Vermeer Bouw Hengelo. We zijn een bouwbedrijf. Maar we zijn ook zeker meer dan dat. Dit merkboek geeft een duidelijke kijk op wie we zijn als Dura Vermeer Bouw Hengelo en waar we voor willen gaan in de toekomst. Hier hoort een stukje historie bij: welke weg heeft geleid tot waar we nu zijn? Maar ook: ons Dura Vermeer, hoe ziet dat eruit in korte feitjes en weetjes. Daarbij komen de drijfveren van ons bedrijf aan het woord; de medewerkers.

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dit zijn wij! - Dura Vermeer Bouw Hengelo

 1. 1. DURA VERMEER BOUW HENGELO
 2. 2. HERKENBAAR IN GROEN-GEEL WIJ ZIJN EEN BOUWBEDRIJF. HERKENBAAR IN GROEN-GEEL. Maar we zijn zeker meer dan dat. Dit merkboek geeft een duidelijke kijk op wie we zijn als Dura Vermeer Bouw Hengelo en waar we voor willen gaan in de toekomst. Daar hoort ook een stukje historie bij: welke weg heeft geleid tot waar we nu zijn? Maar ook: ons Dura Vermeer, hoe ziet dat eruit in korte feiten en weetjes? Onze medewerkers komen aan het woord. Samen leggen we uit wat de woorden uit onze missie: inspiratie, respect en verbondenheid betekenen voor onze vestiging. Bij een missie hoort een visie. Deze bepaalt onze focus voor de komende jaren. Tot slot vertellen wij ons plan voor de toekomst. Door integraal samen te werken, het creëren van sterke wijken, vernieuwend en digitaliserend te zijn en inspirerend leiderschap te ontwikkelen geloven wij in een sterke toekomst van Dura Vermeer Bouw Hengelo en haar klanten. Dat is waar dit merkboek om gaat, veel leesplezier! KLAAR VOOR DE TOEKOMST Onze missie staat als een huis, gemaakt door onze eigen mensen. Het waarmaken van ambities door ideeën te laten groeien door inspiratie, respect en verbondenheid met mensen die op basis van geluk, plezier en vrijheid met elkaar samenwerken. Maar bij die missie hoort een visie. Want hoe gaan we ervoor zorgen dat we die ambities blijven waarmaken? We moeten waarde leveren aan onze klanten, geweldig zijn in inventieve oplossingen maar tegelijk extreem voorspelbaar in zowel voorbereiding als uitvoering. Dat gaan we doen door LEAN en horizontaal organiseren. LEAN en horizontaal organiseren is voor ons een filosofie. Het zijn geen ‘tools’. Wij geloven hierin. Het is onze visie dat Dura Vermeer dit nodig heeft om klaar te zijn voor de toekomst en steeds weer klanten aan ons te blijven binden. Het werk wordt niet langer begrensd door functionele afdelingen. Er zijn multidisciplinaire teams die de processen mogelijk maken. Deze teams hebben de kennis in huis om het steeds beter te gaan doen. Zo kunnen wij meer waarde leveren aan onze klanten, geven we inventieve oplossingen en zijn we voorspelbaar. Concreet willen we dit uitvoeren door middel van de pijlers: integraal samenwerken, creëren van sterke wijken, vernieuwing & digitalisering, inspirerend & vernieuwend leiderschap. MISSIE VISIE Waarmaken van ambities door ideën te laten groeien door inspiratie, respect en verbondenheid met mensen die op basis van geluk, plezier en vrijheid met elkaar samenwerken. • Geweldig in inventieve oplossingen • Extreem voorspelbaar OPERATIONEEL LEAN EN HORIZONTAAL ORGANISEREN VERNIEUWING & DIGITALISERING CREËREN VAN STERKE WIJKEN INTEGRAAL SAMENWERKEN INSPIREREND & VERNIEUWEND LEIDERSCHAP 2018 2018 2018 2018 STRATEGIE NOTA DV GROEP DV B&V “HET WERK WORDT NIET LANGER BEGRENSD DOOR FUNCTIONELE AFDELINGEN. ER ZIJN MULTIDISCIPLINAIRE TEAMS DIE DE PROCESSEN MOGELIJK MAKEN. “
 3. 3. 1895 THOMASSON OPGERICHT 1951 THOMASSON OVERGENOMEN DOOR DURA 1971 UITBREIDING TIMMERFABRIEK 1986 UITBREIDING NIEUWE PAND 1990 288 MAN IN DIENST 1994 VERDERE UITBREIDING NIEUW PAND 1998 FUSIE DURA EN VERMEER 2010 NIEUW PAND AAN DE BOSMAATWEG HISTORIE 2016 HORIZONTALE ORGANISATIE
 4. 4. ROY EN JEROEN - TIMMERMANNEN “Bij Dura Vermeer wordt op een keurige manier gecommuniceerd en samengewerkt. Alles is bespreekbaar. We hebben begrip voor elkaar en gaan met elkaar voor een doel.” Binnen ons Dura Vermeer werken allerlei kleuren mensen, die er samen voor zorgen dat we een divers en sterk team kunnen bieden! Verbruik per maand Omzet 2015 klanttevredenheidsscore 233MEDEWERKERS 1919 19214 169 >10JAAR IN DIENST MENSEN 120 liter melk 400 kilo koffie 600 kilo fruit 8,2 VEILIGHEID gaat bij onze mensen boven alles! Samen zorgen we voor dit ZIJN ONS DURA VERMEER
 5. 5. Bij goed ondernemen gaat het over het creëren van toegevoegde waarde voor de klant en de gebruiker. Het gaat in ons geval dus niet alleen om stenen stapelen. Veel mooier is het als wij door het faciliteren van moderne huisvesting kunnen bijdragen aan de ambities van een bedrijf of aan een mooiere leefomgeving van woningen en de ontwikkeling en het plezier van mensen. Deze ambities omvatten het oplossen van complexe vraagstukken voor opdrachtgevers die ontzorgd kunnen worden. Samenwerken doen we graag met kundige partijen die risico’s durven te nemen, maximaal resultaat willen en oog hebben voor gebruikers en hun processen. WAARMAKEN VAN AMBITIES DOOR IDEEËN TE LATEN GROEIEN DOOR INSPIRATIE, RESPECT EN VERBONDENHEID. IN COMBINATIE MET MENSEN DIE OP BASIS VAN GELUK, PLEZIER EN VRIJHEID MET ELKAAR SAMENWERKEN DE MISSIE “SAMENWERKEN DOEN WE GRAAG MET KUNDIGE PARTIJEN DIE RISICO’S DURVEN TE NEMEN, MAXIMAAL RESULTAAT WILLEN EN OOG HEBBEN VOOR GEBRUIKERS EN HUN PROCESSEN.” INSPIRATIE, RESPECT EN VERBONDENHEID RONALD, MARCEL EN HENK
 6. 6. INSPIRATIE IS... ORIGINEEL & VINDINGRIJK MIRRE - PROJECTMANAGER KLANT & MARKT “We are all different. Dat maakt werken met en voor anderen zo leuk! Je kunt er van leren en hen als inspiratiebron gebruiken.” JULES BOUWPLAATSMANAGER “Je moet als uitvoerder niet denken dat je altijd alles beter weet. Juist door te luisteren naar de mensen op de werkvloer kom je tot nieuwe inzichten. Samen kom je verder!’ NIEK BIM ENGINEER “Dura Vermeer bouwt altijd inspirerende projecten, zowel utiliteitsbouw als woningbouw. Er zit veel uitdaging in het opstarten van nieuwe werken en deze goed op te leveren.” MARTIJN PROJECTLEIDER “Doordat we bouwen voor opdrachtgevers in allerlei sectoren zie en hoor je dingen die als inspiratie dienen voor ons werk. Openstaan en verder kijken dan alleen ons eigen vak, door te praten met betrokkenen of gebruikers. (Van archivaris tot belastingambtenaar... Lijkt saai, maar dat is het niet)” GEERT ONTWIKKELAAR “Inspiratie haal ik op door om me heen te kijken, me te verbazen en te verwonderen. Hierdoor creëer je mooie plekken voor onze kopers.”
 7. 7. RESPECT IS... WAARDIG & WAARDEVOL ROBERT - COÖRDINATOR VOORBEREIDING “Respect toon je door elkaar de gelegenheid te geven om onderscheidende oplossingen te bedenken en hier iets mee doen.” TANJA RECEPTIONISTE “Ik merk dat wat je geeft dat je dat ook terug krijgt, behandel iedereen op de manier waarop je zelf ook behandeld zou willen worden, als collega of als relatie/ klant. En meestal komt dit ook terug.” TJERK COÖRDINATOR BIM “Binnen én buiten het bedrijf zie ik een ieder als mijn klant, welke ik met respect behandel. Hierdoor worden ambassadeurs gecreëerd voor mijn trotse Dura Vermeer.” MARK FINANCIËLE ADMINISTRATIE “Respect is voor mij de prettige en collegiale manier van omgang met elkaar. Van hoog tot laag verbeeld niemand zich iets, niemand voelt zich meer dan de ander. Doe maar gewoon, dan doen we al gek genoeg.” SABINE DIRECTIESECRETARESSE “In deze organisatie merk je vooral dat de drempel laag is, in alle lagen van de organisatie. Bij de directie merk je dat er snel getutoyeerd wordt, maar ook dat iedereen makkelijk bij hen binnen stapt. Dat is iets heel positiefs.”
 8. 8. VERBONDHEID IS... IS BIJ ELKAAR HOREN HANS PROJECTMANAGER VOORBEREIDING “De loyaliteit binnen ons Dura Vermeer Bouw Hengelo is groot. De gemiddelde collega heeft een grote verbondenheid met de organisatie en dat voelt goed. Ongevraagd wordt er een stap meer gedaan. Daarnaast ontstaat snel verbondenheid binnen een team waarbij ook inspiratie en respect een grote rol spelen. Is de cirkel weer rond!” DINAND PROJECTORGANISATOR “Ik ben lid van de groen gele familie, Dura Vermeer is ons bedrijf. Teamspeler in hart en nieren. Verbindingen leggen en onderhouden is super mooi en levert veel kennis en inzicht op! Kennis delen is de sleutel tot succes. Mijn slogan: ‘Meten is weten - Weten is macht - Delen is kracht’.” ADRI BEDRIJFSLEIDER “Verbondenheid creëer je door te werken als een echt team en te zorgen dat iedereen met plezier naar het werk gaat.” RAYMOND KOSTENDESKUNDIGE “Iedereen op alle afdelingen zet zich vol overgave in en probeert het werk tot een succes te maken. We hebben een mooi bedrijf met collega’s met een groen geel hart. Zo maken we met een heel team mooie bouwwerken, van begin tot eind, met als doel: een tevreden opdrachtgever.”
 9. 9. ONZE VISIE IS DUIDELIJK: GEWELDIG ZIJN IN INVENTIEVE OPLOSSINGEN, MET EXTREME VOORSPELBAARHEID IN HET GEHELE PROCES. DEZE VISIE ZORGT VOOR CREATIVITEIT, ENTHOUSIASME, DOELGERICHTHEID EN STUURT ONS IN DE GEKOZEN RICHTING. Precies wat we nodig hebben binnen de horizontaal georganiseerde afdelingen met een nuchtere manier van denken en doen. Inventiviteit betekent voor ons het uitwerken en uitvoeren van vindingrijke en creatieve plannen. Door als geen ander te snappen wat de ambities van klanten zijn kunnen we deze inventiviteit doorvoeren in persoonlijk en specialistisch advies. Dit kan niet zonder voorspelbaarheid in het proces. Hoe inventief onze oplossingen ook zijn, we zorgen ervoor dat onze klanten niet voor verrassingen komen te staan. Wat we bedacht hebben maken we ook waar. Juist deze combinatie maakt ons onderscheidend. We kijken verder dan een ander en maken waar wat we beloven! Hiervoor hebben we zonder meer onze partners nodig. Integraal samenwerken is dan ook onze standaard. Vanaf het allereerste begin écht samenwerken met alle betrokkenen in een sfeer van creativiteit, transparantie en voorspelbaarheid. Wij selecteren onze partners met zorg, alleen de beste zijn goed genoeg! Samen maken we heldere afspraken en werken wij volgens gezamenlijk opgestelde standaardprocedures. ONZE VISIE “VANAF HET ALLEREERSTE BEGIN ÉCHT SAMENWERKEN MET ALLE BETROKKENEN IN EEN SFEER VAN CREATIVITEIT, TRANSPARANTIE EN VOORSPELBAARHEID. ” CREATIVITEIT, ENTHOUSIASME EN DOELGERICHTHEID
 10. 10. PIJLERS... DIE ONS HELPEN OM INNOVATIEF EN VOORSPELBAAR TE ZIJN Dura Vermeer Bouw Hengelo is actief in zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Mede hierdoor hebben we veel verschillende klanten met uiteenlopende ambities. Om die ambities waar te maken moeten wij inventief en voorspelbaar zijn en blijven. Vooral in een tijd waarin de bouwsector ingrijpend veranderd en opdrachten complexer zijn geworden. Traditionele openbare inschrijvingen maken plaats voor EMVI, Design & Construct, VGO en Prestatiecontracten (PC). De duurzame trend naar circulaire projecten stijgt en digitalisering en BIM- technologie zorgen voor een doorbraak. Deze ontwikkelingen geven ons de kans toegevoegde waarde te leveren in kwaliteit. Dat vraagt om andersoortige bouwbedrijven, met een andere cultuur en mentaliteit en een andere organisatie. Hoe we dat realiseren hebben we op operationeel gebied vertaald in vier kernpijlers. Deze kernpijlers vormen de rode draad voor onze middellange termijn strategie en helpen ons de ambities van onze klanten waar te maken. Onze kernpijlers zijn: 1. Integraal samenwerken 2. Creëren van sterke wijken 3. Vernieuwing en digitalisering 4. Inspirerend en vernieuwend leiderschap PAUL VAN DER VALK EIGENAAR VAN DER VALK “In Zwolle was Dura Hengelo ook de partij waarmee ik samen heb gewerkt. Dat was positief, het klikte. Ik vind het belangrijk dat je een klik hebt met de mensen waarmee je samenwerkt. Als het klikt en het werkt goed, dan gaat de uitvoering vanzelf. Met het team dat in 1,5 jaar tijd dit hotel heeft gebouwd, heb ik ook een klik. Ik ben er af en toe bij als ze op vrijdagmiddag een borrel drinken, ze mogen zien dat ik betrokken ben bij hun werk.” HARRY KRUPERS DIRECTEUR BASISSCHOOL DE VESTE IN BORNE “Dura Vermeer was altijd bereid om te luisteren en heeft op een mooie manier kunnen doorgronden wat we wilden met de school en de samenwerking. Als ik nu rondloop in het gebouw, dan zie ik onze kernwaarden terugkomen. Dura heeft ervoor gezorgd dat we betrokkenheid, openheid en zelfstandigheid uitstralen.” ROSALIEN & LAURENS BEWONERS NOBELHORST “Het dorpse karakter spreekt ons heel erg aan. Niet alleen in mentaliteit, maar ook in opzet van het plan. Hier zie je geen ellenlange woningrijen, zoals je in andere Almeerse wijken soms hebt, maar kleine straatjes met korte rijtjes.”
 11. 11. Betere en meer duurzame oplossingen voor klanten en eindgebruikers, betere samenwerking en lagere kosten. Dat is wat vernieuwing en digitalisering ons kan opleveren. Daarom willen we vooroplopen en investeren we in nieuwe technologieën. BIM, data-analyse, internet of things, 3D-printing. Door steeds te vernieuwen kunnen we snel en beter inspringen op behoeftes in de markt. De data-analyses zorgen ervoor dat we bouwen op maat. We spelen in op duurzaamheid en verhogen het comfort. Met slimme gebouwen dragen we bij aan het welzijn van de gebruikers. VERNIEUWING & DIGITALISERING “BETERE EN MEER DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR KLANTEN EN EINDGEBRUIKERS, BETERE SAMENWERKING EN LAGERE KOSTEN. ” JULES “Wij staan open voor allerlei vernieuwende manieren. We zijn niet het bouwbedrijf dat alleen maar denkt in metselwerk en in een bepaalde structuur.”
 12. 12. Het optimaliseren van het totale bouwproces, kan alleen als je met de hele keten samenwerkt. Samen heb je veel meer kennis en vaardigheden. Je kunt meer en je bereikt ook meer. Dat werkt zo tussen afdelingen, en ook als we werken met andere partners. Je verrijkt elkaar met je specifieke inbreng, kennis en kunde. Voor zo’n integrale samenwerking moet je wel dezelfde waarden en belangen delen. We kiezen onze partners uit op die gedeelde cultuur. We werken echt samen door in teamverband te overleggen, waarbij eenieder verantwoordelijkheid neemt voor zijn deel. Zo kunnen we snel schakelen en maken we schijnbaar onhaalbare opdrachten haalbaar. INTEGRAAL SAMENWERKEN “WE WERKEN ECHT SAMEN DOOR IN TEAMVERBAND TE OVERLEGGEN, WAARBIJ EENIEDER VERANTWOORDELIJKHEID NEEMT VOOR ZIJN DEEL. ”
 13. 13. Bij het bouwen van een huis gaat het om veel meer dan alleen dat huis. Het gaat om het leefklimaat van de bewoners, de cohesie in de wijk, de balans tussen gezamenlijkheid en privacy. Als wij oog hebben voor de context, duurzaamheid en kwaliteit van leven dan kunnen we meer waarde toevoegen. Dat doen we door ons in te leven in de toekomstige bewoners en hun behoefte aan woon-, werk- en leefruimte. We bouwen dan niet alleen huizen, maar een manier van leven. Hoewel we niet altijd een hele wijk bouwen, kijken we er wel op die manier naar. Ook uitbreidingen, onderhoud, renovatie en inbreidingen van een wijk vragen om een bredere, conceptuele benadering dan slechts de technische die we gewend waren. Met nieuwe ontwikkelmethodes en alternatieve financieringsvormen. CREËREN VAN STERKE WIJKEN DANIËLLE “Als een wijk nog niet zo sterk is, dan proberen we daar wat aan te doen. Je maakt bijvoorbeeld een onderdoorgang naar het winkelcentrum, zodat je goede verbindingen hebt. En ook oog voor de omgeving: veel groen, mooie gebieden waar je lekker kunt lopen” “WE BOUWEN DAN NIET ALLEEN HUIZEN, MAAR EEN MANIER VAN LEVEN.”
 14. 14. INSPIREREND & VERNIEUWEND LEIDERSCHAP Om de snel veranderende wereld te kunnen bijhouden, zijn we horizontaal gaan organiseren. De hiërarchische organisatie met afdelingen is veranderd in een organisatie die werkt vanuit waardenstromen. In zelfsturende interdisciplinaire teams stimuleren we elkaar om beter te worden. Als je echt samenwerkt, evalueer je steeds of je het nog goed doet en kun je elkaar aanspreken om verder te verbeteren. Al doende lerend. Leiding faciliteert, coacht en geeft ruimte voor creativiteit en ideeën. Zo leren we ons steeds beter in te leven in wat toekomstige gebruikers belangrijk vinden in een gebouw. Door met hen samen te werken en goed te luisteren. Dat maakt ons werk boeiender en Dura Vermeer een interessante, duurzame werkgever. “Inspirerend en vernieuwend leiderschap vanuit de beleving dat wij die snel veranderende wereld nooit in ons eentje, of met z’n vieren kunnen blijven volgen. Daar hebben we onze mensen voor nodig. ” “ALS JE ECHT SAMENWERKT, EVALUEER JE STEEDS OF JE HET NOG GOED DOET EN KUN JE ELKAAR AANSPREKEN OM VERDER TE VERBETEREN. AL DOENDE LEREND.”
 15. 15. DURA VERMEER BOUW HENGELO Bosmaatweg 60 7556 PJ Hengelo T (074) 255 02 55 F (074) 255 02 77 E hengelo.bouw@duravermeer.nl > DURAVERMEERBOUWHENGELO.NL VOLG ONS!  Dura Vermeer Bouw Hengelo  Dura Vermeer Bouw Hengelo

×