Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social media in het basisonderwijs

564 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Social media in het basisonderwijs

 1. 1. Social media in het basisonderwijsKilian Drewel | Ai-ling Chong | Tessa Klop | Réüèl Gregorius
 2. 2. Wie zijn wij?● Kilian Drewel● Ai-ling Chong● Réüèl Gregorius● Tessa Klop● Communicatie Digitale Media● Hogeschool Rotterdam● Interne communicatieplan
 3. 3. AgendaDeel 1 - Algemeen● Verschuiving onderwijs● Generatie C● Social mediaDeel 2 - Social media in de les● Praktische voorbeeldenDeel 3 - Omgaan met social media● Negatieve kanten (cyberpesten)Deel 4 - Advies● Vervolgstappen
 4. 4. Deel 1Algemeen
 5. 5. Is het onderwijs aan het verschuiven? Sir Ken Robinson: "School kills creativity" Generatie CHet huidige schoolsysteem is Kinderen zijn juist gewend omuitgevonden in de Industriële in controle te zijn.Revolutie.
 6. 6. Generatie C● Ook wel bekend als Generatie Z, Generatie Einstein● Geboren in periode 1990 - nu● Al online als ze 2 jaar zijn!● De C staat voor: Connected, Communities, Co-creatieBelangrijke facts:● Kennen geen wereld zonder internet● Online = zuurstof● Gemak gaat boven privacy● Hebben op jonge leeftijd smartphone● Maken gebruik van social media
 7. 7. Wat zijn social media?● Verzameling van toegankelijke online media waar mensen kunnen delen, waarderen en creëren. Dit kan leiden tot gemeenschapsvorming.● Social media bestaan uit middelen, activiteiten en vormMiddelen: Blogs, fora, wikis, vlogs, social platforms (Twitter, Facebook)Activiteiten: Delen van meningen, inzichten en ervaringenVorm: Tekst, beeld, video, audio
 8. 8. Een paar social media platforms...
 9. 9. Feiten & cijfershttp://www.youtube.com/watch?v=0LQi8_9_WZg&feature=related
 10. 10. Wat is social media? (2)
 11. 11. Rollen van social media gebruikers Creators: publiceren Conversationalists: plaatsen updates Critics: reageren Collectors: gebruiken RSS Joiners: abonneren Spectators: lezen/kijken Inactives: geen activiteit
 12. 12. Deel 2Hoe kunnen jullie gebruik maken van social media in de les?
 13. 13. Gebruik smartphones in de klas● Gratis tool: Mentimeter● Interactie in de klas● Smartphones als stemkastje
 14. 14. Hyves lespakket● Lespakket voor docenten● Leerlingen basiskennis bijbrengen over veilig gebruik van sociale netwerken
 15. 15. Met de klas een krant maken● Co-creatie● Gezamenlijk een klassenkrant maken
 16. 16. Klassenblog● Delen is leren, leren is delen
 17. 17. WikiKids● Wikipedia voor en door kinderen● Kennis delen: informatie toevoegen en aanpassen● WikiKids werkboek
 18. 18. Mediales● "Klas van de toekomst"● Mediawijsheid van kinderen vergroten● Bewust omgaan met social media● Bijv. tekstverwerken, fotos/filmpjes maken en uploaden
 19. 19. Deel 3Hoe kun je het beste omgaan met (denegatieve kanten van) social media?
 20. 20. Social media kennen ook negatieve kanten
 21. 21. Cyberpesten Wat moet je hier als school mee doen?
 22. 22. 7 tips
 23. 23. #1 Ga proactief te werk● Jongeren denken vaak niet na voordat ze iets online zetten● Verdiep je als school in social media● Maak een Twitter en Facebook-account en communiceer#2 Stel met je leerlingen huisregels op● Social media protocol● In Facebookgroep online huisregels opstellen● Oog en oor hebben voor leerlingen
 24. 24. #3 Eén medewerker verantwoordelijk● Dagelijks kijken wat er online gebeurt● Webcare#4 Maak duidelijk wat er speelt ● Ingrijpen als er iets negatiefs gebeurt ● Online reageren ● Leerlingen laten nadenken over wat ze publiceren
 25. 25. #5 Help leerlingen ● Bewust maken van gevolgen ● Aanspreken op fouten#6 Betrek docenten ● Leren omgaan met social media ● Workshops#7 Betrek ouders ● Deels verantwoordelijk voor gedrag kinderen ● Informatieavond?
 26. 26. Social media protocol van CNV
 27. 27. Deel 4Advies: Wat zijn nu de vervolgstappen?
 28. 28. We hebben jullie nu een klein beetjeop weg geholpen, maar nu moetenjullie zelf gaan sturen. :-)
 29. 29. Handboek Mediawijsheid● Gratis eBook op MijnKindOnline.nl● Biedt hulp voor het invoeren van een programma voor mediawijsheid● Praktische tips en inspiratie
 30. 30. LinkedIn-groepenhttp://www.linkedin.com/groups?gid=78820&mostPopular=&trk=tyahhttp://www.linkedin.com/groups/Social-media-in-onderwijs-4099316?trk=myg_ugrp_ovr
 31. 31. Handige websites● www.ict-idee.blogspot.com● www.onderwijs-communicatie.nl● www.socialmediawijs.nl● www.lenteinhetonderwijs.nl● www.onlineworkshops.kennisnet.nl● www.ernomijland.com● www.nieuwemediagids.nlEn er zijn nog véél meer bronnen!
 32. 32. Ideeën● Mediaweek● Protocol (regels opstellen)● Social media-ambassadeur: iemand die verantwoordelijk is voor het social mediabeleid
 33. 33. Bedankt vooruw aandacht! Vragen?

×