Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TEKO-webinaari: Move! ja sen mahdollisuudet. Mikko Huhtiniemi

138 views

Published on

Terve koululainen -hankkeen Move!-webinaarisarjan ensimmäinen verkkoluento käsitteli fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmä Movea eri toimijoiden näkökulmasta. Puhujana tohtorikoulutettava Mikko Huhtiniemi, liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto.

Verkkoluento pidettiin 30.10.2018.

Luentotallenne ja muut webinaarisarjan tallenteet ja esitysmateriaalit ovat katsottavissa osoitteessa https://www.tervekoululainen.fi/webinaari

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TEKO-webinaari: Move! ja sen mahdollisuudet. Mikko Huhtiniemi

 1. 1. Move!-järjestelmä ja sen mahdollisuudet 30.10.2018 tohtorikoulutettava Mikko Huhtiniemi liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto Terve koululainen -webinaarisarja
 2. 2. FYYSISEN TOIMINTAKYVYN SEURANTA- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄ MOVE! Mahdollisuudet eri toimijoiden näkökulmista Webinaari 30.10.2018 Mikko Huhtiniemi, tohtorikoulutettava Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto
 3. 3. Move! Oppilas Opettajat Koulu Perhe ja ystävät Terveyden- huolto Sidosryhmät Kunta, valtio, muut Erityisopettaja Liikunnanopettaja Luokanopettaja Rehtori Oppilashuoltoryhmä Opinto-ohjaaja Perhe Terveydenhoitaja Lääkäri Fysioterapeutti Liikkuva koulu -tiimi Kaverit Terv.tied.opettaja Seurat Vapaaehtoisjärjestöt Opetustoimi Liikuntatoimi Miksi mitataan? Miten mitataan? Mitä mittauksen jälkeen? Muut asiantuntijat Päättäjät Valmistelijat Tutkijat
 4. 4. Tavoitteena kannustaa ja tukea oppilaan toimintakyvyn kehittymistä sekä ohjata liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan.
 5. 5. 2007-2008: KEHITTELY ALKAA OPETUS- JA TERVEYSHALLINNON JOHDOLLA Taustalla huoli lasten ja nuorten toimintakyvystä sekä puutteet tietopohjassa. 2010-12: MOVE! MITTARISTO KEHITETÄÄN Liikuntatieteellinen tiedekunta ja monitieteinen asiantuntijaryhmä 2012-2013: MOVE! KÄYTTÖVALMIINA Järjestelmän hyödyntäminen aloitetaan innokkaiden opettajien johdolla. 2013: VALTAKUNNALLINEN KANSANTERVEYS- PALKINTO (THL) Myönnettiin OPH:lle, Liikuntatieteelliselle ja LIKES-tutkimuskeskukselle Liikkuva koulu –ohjelman ja Move!:n johdosta Moven kehitysvaiheet
 6. 6. 2014: OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Move! on merkittävä uusi elementti perusopetuksen opetussuunnitelmassa 2014-2015: JALKAUTTAMINEN Move! –järjestelmää kuvataan alan ammattilehdissä. Opettajankoulutuslaitoksissa huomioidaan Move! osana uutta opetussuunnitelmaa. 2015: VALTAKUNNALLINEN MOVE- KIERTUE Liikuntatieteellisen tdk ja kumppaneiden toteuttamiin koulutuksiin osallistuu valtakunnallisesti lähes 2000 ammattilaista 2016: UUSI OPS JA MOVE! 5. LUOKAN OPPILAILLE Järjestelmä tavoittaa ensimmäisellä kierroksella lähes 50 000 oppilasta.
 7. 7. 2017: TUTKIMUSTOIMINTA KOKEMUKSISTA KÄYNNISTYY Oppilaiden, vanhempien, opettajien ja kouluterveydenhoitajien kokemuksia selvitetään. 2018: MOVE! LAAJENEE 8. LUOKKALAISIIN Järjestelmä laajenee virallisesti yläkouluihin ensimmäistä kertaa. TULEVAISUUS? Pohdittavaa riittää: mm. järjestelmän kehittäminen, mittausten soveltaminen, tulosten hyödyntäminen, opetus- ja terveystoimen yhteistyö, kunnallinen ja valtakunnallinen kehittäminen, mittausten laajentaminen alaluokille ja 2. asteelle jne…
 8. 8. Mittaukset toteutetaan kouluilla alkusyksystä Tulokset kirjataan valtakunnalliseen tietojärjestelmään ilman tunnistetietoja Opettaja antaa yksilöllistä palautetta toimintakyvystä ja sen kehittymisestä Oppilaan tulokset lähetetään kotiin ja ohjataan oppilasta sekä huoltajia tutustumaan Move-verkkosivujen palauteosioon Tieto siirtyy kouluterveydenhuoltoo n huoltajan luvalla Terveydenhoitaja ja koululääkäri hyödyntävät tuloksia osana 5. ja 8. luokkien laajoja terveystarkastuksia Kouluyhteisö (esim. Oppilashuoltoryhmä, Liikkuva koulu –tiimi) huomioi ryhmä- ja koulukohtaiset tulokset Tuloksia hyödynnetään opetuksen suunnittelussa, monialaisissa kokonaisuuksissa sekä laaja-alaisen osaamisen edistämisessä Oppilas saa eväitä oman toimintakyvyn arviointiin ja kehittämiseen MOVE!PROSESSILYHYESTI
 9. 9. Kokemuksia mittaustilanteista • Tärkeää selvittää eri toimijoiden käyttökokemukset (oppilas, huoltaja, opettaja, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, muut toimijat) • Oppilaiden kokemuksista erilaisista kuntotestaus- tai mittaustilanteista on melko vähän tutkimusnäyttöä – Move:n osalta tutkimustoiminta käynnissä. Alustavien tutkimustulosten mukaan Move-mittaustunneilla esiintyy karkeasti saman verran ahdistuneisuutta kuin normaaleilla liikuntatunneilla • Ilmapiiri ja suhtautuminen mittauksiin merkityksellinen – Tärkeä elementti omaa kehittymistä ja itsevertailua korostava tehtäväsuuntautuneisuus – Vertailua ja kilpailua korostavia toimintatapoja on hyvä pyrkiä välttämään
 10. 10. Hyvä esimerkki toteutuksesta Move! liikuntatunneilla (2x90min) 1. tunti (90min) Alkulämmittely 5-loikka (1) + liikkuvuus (2) (opettaja tällä pisteellä. Ensin loikat, sen jälkeen yhtä aikaa liikkuvuudet) Heitto ja kiinniotto (3) (pareittain tai kolmen ryhmissä, apuna tulostaulukko johon kirjataan heitot + onnistuneet suoritukset. Vuoroa odottaville tehtävä) 2. tunti (90min) Alkulämmittely Ylävartalon kohotus (4) ja punnerrus (5) (pitkällä matolla, jolloin kaikki ovat samalla linjalla. Parille tarkkailutehtävät, myös opettaja valvoo). 20m viivajuoksu (6) (kahdessa erässä. Kelloa ei tarvita, ääninauhan mukaan viivat. Oppilaspari voi seurata tai tehdä muuta)
 11. 11. Hyvä esimerkki toteutuksesta Move! osana liikuntapäivää Move! –mittaukset voidaan toteuttaa esim. koulun liikuntapäivän yhteydessä – Mittauspisteiden sijoitteluun vapauksia (lähiliikuntapaikat, koulun piha, käytävät, ruokala) – Mahdollisuus hyödyntää laajasti kouluyhteisöä: esim. terveydenhoitaja, avustajia, muita opettajia – Uusia mahdollisuuksia palautteen antamiseen – Vähentää ”testitilanteen” tuntua – Mahdollisuus kutsua vanhemmat mukaan
 12. 12. Esiin nousseita kysymyksiä 1. Mittausten ajankohta ja tiukka aikataulu niiden tekemiseksi syyskuun loppuun mennessä? 2. Mittausten toteuttaminen on haastavaa ja ne vievät paljon aikaa 3. Ovatko mittaukset luotettavia? 4. Miksi mittauksissa on tytöillä ja pojilla erilaisia tehtäviä? 5. Miksi terveystarkastukset ajoittuvat alkusyksyyn, eikä mittaustuloksia voida siksi niissä hyödyntää. 6. Miksi käytetään paperisia oppilaslomakkeita? Niiden kerääminen (ja katoaminen) aiheuttaa päänvaivaa opettajalle ja terveydenhoitajalle. 7. Kenen vastuulla on mittaustulosten kirjaaminen valtakunnalliseen järjestelmään? Mihin tietoja käytetään? 8. Aiheuttavatko Move! –mittaukset vertailua, kilpailua, ahdistusta, jännitystä tai muita negatiivisia tuntemuksia? 9. Eikö Movea voi hyödyntää osana liikunnan arviointia? 10. Milloin ja miten Move! –mittauksia tulisi soveltaa?
 13. 13. Pohdittavaksi 1. Onko koulun Move-prosessi suunniteltu ja kirjoitettu näkyväksi? 2. Onko sovittu toimenpiteistä niiden oppilaiden kohdalla, joilla selkeitä puutteita toimintakyvyssä? 3. Yksilökohtainen ja yhteisöllinen oppilashuolto ja Move? 4. Pedagoginen tuki ja Move-mittaukset? 5. Miten voidaan edistää opettajan ja terveydenhoitajan yhteistyötä? 6. Miten varmistetaan, että jokainen saa palautteen? 7. Laaja-alainen osaaminen ja Move? (”L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot”) 8. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja Move? (”auttaa hahmottamaan miten asiat liittyvät toisiinsa ja ’oikeaan’ elämään”)
 14. 14. “Mittaaminen sinänsä ei ole tärkeää. Tärkeää sen sijaan on, että – mikäli mitataan – mittaustuloksia käytetään oppilaiden motivoimiseksi, vahvuuksien ja parannettavien piirteiden osoittamiseksi, kehityksen seuraamiseksi ja oppilaiden kaikinpuoliseksi ohjaamiseksi liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan. Näiden periaatteiden toteutumista hartaasti toivomme.” Emeritusprofessorit Heimo Nupponen ja Risto Telama Koululaisten kunnon mittaamisen oppaat (1978 & 1999)
 15. 15. Kiitos! Mikko Huhtiniemi Tohtorikoulutettava, LitM Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Email: mikko.huhtiniemi@jyu.fi Puh: +358 40 508 1157 PS. ”Moven pedagoginen opas” on tilattavissa LIITO ry:n kautta: www.liito.fi

×