Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmat

496 views

Published on

Terve koululainen -hankkeen verkkoluento 24.11.2016
Koululaisten tule-ongelmat
Asiantuntijana liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri Kerttu Toivo Tampereen Urheilulääkäriasemalta

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmat

 1. 1. Tervetuloa! Teemana tänään: Koululaisten tule-ongelmat Asiantuntijana: Kerttu Toivo, Tampereen Urheilulääkäriasema
 2. 2. Turvallisinta on, että lapsi ja nuori liikkuu. Riittävästi ja monipuolisesti. TEKO − Terve koululainen Rahoitus: STM (2010-2012) ja OKM (2013-2016)
 3. 3. 4 terveurheilija.fi tervekoululainen.fi
 4. 4. Koululaisten tule-ongelmat 24.11.2016 Kerttu Toivo, LL, LitK, erikoistuva lääkäri Terve koululainen -hanke Tampereen Urheilulääkäriasema, UKK-instituutti
 5. 5. Webinaarin sisältö • Käsitteet • Tyypillisimpien tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien yleisyys kouluikäisillä • TULE-ongelmiin yhteydessä olevat tekijät • Näkökulmia TULE-ongelmien ehkäisyyn ja hoitoon • Milloin hoidossa tarvitaan ammattilaisen apua? Kuva: Freepik
 6. 6. Kipu • Yleinen TULE-oire • Epämiellyttävä kokemus, joka liittyy kudosvaurioon tai sen uhkaan tai jota kuvataan kudosvaurion käsittein • Henkilökohtainen kokemus, ei pidä kyseenalaistaa • Kivun kokemiseen vaikuttavat psykososiaaliset tekijät • Luokittelu syntymekanismin perusteella: kudosvauriokipu, hermovauriokipu ja idiopaattinen kipu Kuva: Freepik
 7. 7. TULE: Tuki- ja liikuntaelimistö • Luusto • Nivelet  Nivelsiteet  Nivelrusto  Nivelkapselit • Lihakset • Jänteet Kuva: Freepik
 8. 8. TULE-kivun syitä kouluikäisillä • äkillinen tapaturma tai rasitusvamma (apofysiitit) • ’kasvukivut’ • normaali rasituksen jälkeinen lihaskipu • niska-hartia ja selkäperäinen kipu • laaja-alaiset ja paikalliset kipu oireyhtymät • tulehduksellinen reumasairaus • bakteeritulehdus • syöpäsairaus
 9. 9. Liikunta ja TULE-terveys • Liikunta kasvuiässä vahvistaa tuki- ja liikuntaelimistöä. • lihasten kasvu ja voiman lisääntyminen • luuston massan ja tiheyden lisääntyminen • nivelrustojen kestävyys • nivelsiteiden, jänteiden ja nivelkapseleiden vahvistuminen Liikunta tuki- ja liikuntaelimistön oireiden hoidossa, esim. kestävyysliikunta ja terapeuttinen harjoittelu
 10. 10. Liikuntasuositukset kouluikäisille Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7–18-vuotiaille Nuorten liikuntasuositus 13–18 v Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008. Opetusministeriö ja Nuori Suomi ry. UKK-instituutti.
 11. 11. Suositus paikallaanolosta • Yli kahden tunnin pituisia istumisjaksoja tulee välttää. • Ruutuaikaa viihdemedian ääressä korkeintaan kaksi tuntia päivässä. Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008. Opetusministeriö ja Nuori Suomi ry. Kuva: Freepik
 12. 12. Tyypillisimpien tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien yleisyys kouluikäisillä
 13. 13. Rankakipu nuorilla Jeffries ym. 2007, Hakala ym. 2002 Kuva:Freepik • sisältää niska-hartiakivun ja selkäkivun • lisääntynyt 1980-luvulta asti • yleistyy iän myötä • noin 18-vuotiaana yhtä yleistä kuin aikuisilla • yhteys rankakipuun aikuisena
 14. 14. Rankakipu nuorilla Alaselkäkipu • ajoittain 30-50 %:lla kouluikäisistä • yleistyy 18 ikävuoteen asti • luokittelu  spesifin sairauden aiheuttama  varhainen lannerangan välilevyvaurio  epäspesifinen kipu Niska-hartiakipu • Kouluterveyskysely 2015: 8. ja 9. luokka  Lähes päivittäin: 7 % pojista, 15 % tytöistä  Viikoittain: 21 % pojista, 38 % tytöistä • Yleisempää tytöillä • Päänsärkyyn liittyy usein niska- hartiakipua. • Lievä välilevyn rappeuma ei näyttäisi olevan yhteydessä oireisiin. • Syy yleensä mekaaninen tai toiminnallinen häiriö, kipu harvoin vain yhdestä rakenteesta johtuvaa.
 15. 15. Laaja-alainen kipu • Kipua vähintään kahdella kehon alueella. • 3‒5 lk oppilaista laaja-alaista TULE- kipua 7 %:lla viimeisen 3 kk aikana  14‒16 v. ikäisistä laaja-alaista kipua 15 %:lla • Niska ja selkäkipu ovat laaja-alaisen kivun riskitekijä 4 vuoden seurannassa. (Mikkelsson ym. 2008)
 16. 16. TULE-ongelmiin yhteydessä olevat tekijät
 17. 17. Mieliala • Kuormittavat tapahtumat ylittävät psyykkisen kestokyvyn > psykosomaattiset kipuoireet. • Masennusoireet ovat yhteydessä niska- hartiakipuun. • Masennusoireilla ja käytösongelmilla on yhteys laaja-alaiseen kipuun. • TULE-kipu voi aiheuttaa mielialaoireita. Kuva:Freepik Myrtveit ym. 2014, Mikkelsson ym. 2008
 18. 18. Uni • Unirytmin ongelmat ja päiväväsymys liittyvät laaja-alaisiin kipuihin. • Päiväväsymys lisää liikuntavammojen riskiä. Kuva:Freepik
 19. 19. Tupakka • edesauttaa välilevyjen rappeutumista • lisää niska-hartia ja selkäkivun ilmaantumisen todennäköisyyttä Kuva:Freepik
 20. 20. Ravitsemus ja paino Vajaaravitsemus • altistaa kuukautisten poisjäännille ja osteoporoosille • lisää rasitusmurtumien riskiä • vaikutus selkäkipuun Ylipaino • lisää hieman selkäkivun todennäköisyyttä • vaikeasti ylipainoisilla enemmän tule-oireita, erityisesti polvikipua, sekä murtumia Taylor ym 2006
 21. 21. Fyysinen aktiivisuus Liikunta • Fyysisesti aktiivisemmilla on vähemmän niska- hartiakipua. • Paljon urheilevilla ja yläraajoja staattisesti kuormittavilla on enemmän. • Yli 6 t viikossa urheilevilla lapsilla on enemmän selkäkipua kuin urheilemattomilla. Paikallaanolo • Runsaasti paikallaan olevilla on enemmän alaselkäkipua, erityisesti istuminen pahentaa. • Runsaasti tietokonetta käyttävillä (yli 2-3 t) on enemmän niska- hartiakipua. Hakala ym. 2006, Myrtveit ym. 2014
 22. 22. Niska-hartia ja alaselkä kipu seuranuorilla ja ei-seuranuorilla • 14-16 v. nuoret, n=1601 • Toistuva kipu viimeisen 3 kk aikana  Niska-hartia: 56 %:lla tytöistä ja 27 %:lla pojista  Alaselkä: 35 %:lla tytöistä ja 25 %:lla pojista • Seuranuori pojilla oli enemmän alaselkäkipua. • Seuranuori tytöillä oli vähemmän niska- hartiakipua. • Runsaampi ruutuaika oli yhteydessä niska- hartiakipuun pojilla ja alaselkäkipuun tytöillä ja pojilla. Rossi ym. 2016
 23. 23. Mitkä tekijät vaikuttavat kouluikäisten tule-oireiden ilmaantumiseen? On tutkimusnäyttöä vaikutuksesta • matalampi sosioekonominen asema lisää riskiä pitkällä aikavälillä (vuosia) • negatiiviset mielialaoireet, kuten masennus ja ahdistuneisuus, lisäävät myös pitkittymisen riskiä • tupakointi todennäköisesti • naissukupuoli Ei näyttöä vaikutuksesta • korkea BMI • nivelten yliliikkuvuus, selittää oireiden pysyvyyttä Huquet ym. 2016
 24. 24. Näkökulmia TULE-ongelmien ehkäisyyn ja hoitoon
 25. 25. Aikaisempi TULE-kipu on tärkein TULE-kivun riskitekijä, sama koskee liikuntavammoja > ennaltaehkäisyn merkitys
 26. 26. TULE-kivun aiheuttama haitta • poissaolot koulusta • poissaolot harrastuksista • sosiaalisen elämän kaventuminen • univaikeudet • masennus, ahdistuneisuus • vanhempien huoli ja poissaolo työstä • kansantaloudellinen merkitys
 27. 27. Lasten ja nuorten liikunta Suomessa • Liikunnan minimisuositus täyttyi - 49 %:lla alakoululaisista ja - 18 %:lla yläkoululaisista. • Liikuntaa on enemmän arkipäivinä kuin viikonloppuina • Pojat ovat aktiivisempia kuin tytöt, pojilla myös ruutuaikaa enemmän • 9‒15 v: 25 %:lla ruutuaikasuositus toteutuu 5 päivänä viikossa. • Alakoululaiset ovat paikallaan 6.4 t päivässä, yläkoululaiset 8.2 t päivässä. • 47 % kaikesta paikallaanolosta kertyy koulussa. • n. 85 % kulkee korkeintaan 3 km koulumatkan lihasvoimin. • Vanhempien tuki on tärkeää, ystävien tapaaminen on tärkeä motiivi liikkua. Lasten ja nuorten liikunta Suomessa tuloskortti 2016
 28. 28. Liikuntavammat kasvuikäisillä • Äkilliset tapaturmat: ruhjeet, haavat, revähdykset, venähdykset, murtumat • Rasitusvammat: penikkavaivat, rasitusmurtumat, apofysiitit
 29. 29. Niska-hartiakivun hoito • niskalihasten isometrinen harjoittelu ja hartiaseudun lihasten dynaaminen harjoittelu: lihasvoiman ja kestävyyden lisääminen • ryhdin korjaus ja kuormittavien asentojen välttäminen • venytysharjoitteet ja kestävyysharjoittelu vaikuttavat vain vähän niskakipuun • lihaskuntoharjoittelun on todettu vähentävän myös päänsärkyä • tarvittaessa moniammatillinen yhteistyö
 30. 30. Ylävartalon kuormitus Pyri tähän Vältä tätä Kuvat:EijaSavolainen
 31. 31. Selkävaivat koululaisella • Ohjattu harjoitusohjelma vähentää kivun voimakkuutta jonkin verran. • Neuvonta ja harjoittelu yhdessä voivat vähentää alaselkäkipuja kouluikäisillä ja varusmiehillä. Michaeleff ym. 2014, Hill ym. 2015, Suni ym. 2013
 32. 32. Tervekoululainen.fi
 33. 33. Lantion ja alaselän neutraali asento
 34. 34. Lannerangan asennon hallinta -pidä toinen jalka edessä Pyri tähän Vältä tätä Kuvat:EijaSavolainen
 35. 35. Liikuntavammojen ehkäisy koulun näkökulmasta • riittävä kokonaisliikunnan määrä, istumisen tauottaminen • liikunnan monipuolisuus • kilpailu lisää vammariskiä • välipala n. tunti ennen liikuntaa • alku- ja loppuverryttelyt liikuntatunneilla • säännölliseen elämänrytmiin kannustaminen • varusteiden, välineiden ja olosuhteiden huomioiminen • ei urheilua sairaana, vammojen kuntoutumisen huomioiminen Mukaeltu Pasanen 2015
 36. 36. Milloin hoidossa tarvitaan ammattilaisen apua?
 37. 37. Milloin ainakin tarvitaan terveydenhuollon ammattilaisen arviota pikaisesti? • kipu jatkuvaa tai ei lievity levossa • voimakas, paheneva tai hallitsematon kipu • kipu on laaja-alaista • yleisvointi ei ole normaali tai on kuumetta • muiden elinjärjestelmien oireet • ontuminen vaikka ei olisi kipua • asentovirhe esim. tapaturman jälkeen • tulehduksen merkit • ei pysty käyttämään raajaa normaalisti tai esim. vamma muuten mietityttää
 38. 38. Muut tilanteet • Muissakin toistuvissa tule-ongelmissa on hyvä hakeutua terveydenhuollon ammattilaisen arvioon. • Taustalla olevien tekijöiden selvittäminen, esim. masennus tai ahdistuneisuus, sosiaalisen ympäristön ongelmat. • Kroonistumisen ehkäisy, fysioterapiasta on usein apua.
 39. 39. Miten opettaja voi auttaa? • Kuunnella oppilasta ja keskustella hänen kanssaan. Kysyä, onko huolia. • Keskustella vanhempien kanssa, ohjata terveydenhoitajalle tai lääkärille. • Kannustaa noudattamaan terveellisiä elintapoja: uni, liikunta, ruutuaika, ravitsemus, tupakointi. • Sisällyttää opetukseen asentotottumusten opastusta, ryhtiä ja lihastasapainoa säilyttävää liikuntaa ja rentoutusharjoituksia osana liikunnan ja terveystiedon opetusta.
 40. 40. Näkökulmia liikuntaan osallistumiseen • Sellaista liikuntaa, joka ei rasita vamma-aluetta voi vammasta riippuen tehdä, esim. keskivartaloa vahvistavat harjoitteet, kävely, fysioterapeutin ohjaamat harjoitteet jne. • Porukassa mukana pysyminen on tärkeää. • Tauon jälkeen paluu normaaliin liikuntaan asteittain.
 41. 41. Käytännön työkaluja • tervekoululainen.fi: videot ja oppimateriaalit • terveurheilija.fi-nettisivut, Terve Urheilija Youtube-kanava ja -mobiilisovellus: alkuverryttelyohjelmat, liikehallinnan testaus • VoimanPolku-mobiilisovellus: monipuolisia voimaharjoitteita koko keholle • oivamieli.fi: rentoutusharjoituksia • Smart Moves/Terve koululainen: mobiilipelit Spineblast Inc ja SprintGame • Liikunnan Käypä Hoito -suositus, videot
 42. 42. KIITOS!
 43. 43. Suomenkielistä kirjallisuutta • Arokoski, Mikkelsson, Pohjolainen, Viikari-Juntura. Fysiatria. 2015. Kustannus Oy Duodecim. Luvut. 5.Kipu ja 12. Kasvuikäisten selkäsairaudet ja niska-hartiakipu. • Kalso, Haanpää, Vaino. Kipu. 2009. Kustannus Oy Duodecim. Luku: Lasten kipu. • Hakkarainen, H. Pasanen, K. Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu. Suomen Valmentajat. VK-Kustannus Oy. 2015. • Arokoski J, Laimi K. Nuoren niska-hartiakipu on yleinen vaiva. Suomen Lääkärilehti 2014;69(12):879-884 • Niskakipu Käypä Hoito -suositus • Kouluterveyskyselyn tuloksia: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja- asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely/tulokset
 44. 44. Tutkimusartikkeleita • Hakala P, Rimpelä A, Salminen JJ, Virtanen SM, Rimpelä M. BMJ. 2002 Oct 5;325(7367):743. Back, neck, and shoulder pain in Finnish adolescents: national cross sectional surveys. • Hakala PT, Rimpelä AH, Saarni LA, Salminen JJ. Eur J Public Health. 2006 Oct;16(5):536-41. Frequent computer-related activities increase the risk of neck-shoulder and low back pain in adolescents. • Hill J, Keating J. Physical Therapy. 95:4. 2015. Daily Exercises and Education for Preventing Low Back Pain in Children: Cluster Randomized Controlled Trial. • Huguet A, Tougas ME, Hayden J, McGrath PJ, Stinson JN, Chambers CT. Pain. 2016 Dec;157(12):2640-2656. Systematic review with meta- analysis of childhood and adolescent risk and prognostic factors for musculoskeletal pain • Jeffries LJ, Milanese SF, Grimmer-Somers KA. Spine (Phila Pa 1976). 2007 Nov 1;32(23):2630-7. Epidemiology of adolescent spinal pain: a systematic overview of the research literature. • Michaleff ZA, Kamper SJ, Maher CG, Evans R, Broderick C, Henschke N. Eur Spine J. 2014 Oct;23(10):2046-58.Low back pain in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis evaluating the effectiveness of conservative interventions. • Mikkelsson M, El-Metwally A, Kautiainen H, Auvinen A, Macfarlane GJ, Salminen JJ. Pain. 2008 Sep 15;138(3):681-7. Onset, prognosis and risk factors for widespread pain in schoolchildren: A prospective 4-year follow-up study • Myrtveit SM, Sivertsen B, Skogen JC, Frostholm L, Stormark KM, Hysing M. J Adolesc Health. 2014 Sep;55(3):366-72. Adolescent neck and shoulder pain--the association with depression, physical activity, screen-based activities, and use of health care services. • Picavet HS, Berentzen N, Scheuer N, Ostelo RW, Brunekreef B, Smit HA, Wijga A.Pain. Dec;157(12):2826-2833. 2016. Musculoskeletal complaints while growing up from age 11 to age 14: the PIAMA birth cohort study. • Tsuyoshi Sato, Takui Ito, Toru Hirano, Osamu Morita, Ren Kikuchi, Naoto Endo, and Naohito Tanabe. Eur Spine J. 2011 Jan; 20(1): 94–99. Low back pain in childhood and adolescence: assessment of sports activities • Suni JH1, Taanila H, Mattila VM, Ohrankämmen O, Vuorinen P, Pihlajamäki H, Parkkari J. Spine (Phila Pa 1976). 2013 Mar 1;38(5):375-84. Neuromuscular exercise and counseling decrease absenteeism due to low back pain in young conscripts: a randomized, population-based primary prevention study. • Taylor E, Theim K, BA, Margaret C. Mirch, Samareh Ghorbani, Marian Tanofsky-Kraff, Diane C. Adler-Wailes, Sheila Brady, James C. Reynolds, Karim A. Calis and Jack A. Yanovski. 2006 June ; 117(6): 2167–2174. Orthopedic Complications of Overweight in Children and Adolescents.

×