Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Eesti ajalugu  Terttu-Triin Tomusk
Eesti alade loodusolud umbes 13 000 a tagasi lõppes viimane jääaeg Balti jääpaisjärv Joldia meri Antsülusjärv Litori...
Keskmine kiviaeg u 9000-5000 eKr Kunda kultuur – vanim asula Pulli – vee ääres – kivi, luu, puu, sarv – kalastamine, ...
Noorem kiviaeg u 5000-1800 eKr Keraamika kasutuselevõtt U 4000 eKr kammkeraamika kultuur  – kammilaadse  esemega kau...
Soome-ugri keeledEesti  Mordva  Mari  Ungarivesi  ved   wüt  vizkäsi  ked   kit  kezveri  ver   wür ...
Noorem kiviaeg u 5000-1800 eKr U 3000 eKr nöörkeraamika k kultuur (venekirveste)  – nöörijäljendiga   kaunistatud sa...
Pronksiaeg u 1800-500 eKr Pronksist esemed kindlustatud asulad  – kivikirstkalmed  – laevkalmed   • väikeselohulise...
Rauaaeg u 500-800 U 2000 a tagasi raua sulatamine kohalikust soorauamaagist Peit- ja aardeleiud 98 pKr Tacitus kirjut...
Viikingiaeg u 800-1050 Suhted Skandinaaviaga  – 10. saj Norra kuninganna   Astridi ja poeg Olafi   vangipõli  – Suh...
Hilisrauaaeg u 1050-1200 – 1154 al Idrisi – Lõunas   • eestlaste retked    latgalite vastu   • leedulaste    ret...
Eesti muinasajal
Muistne vabadusvõitlus 1208-1227  1143 Lüübeki rajamine  1184 Meinhard liivlaste  juurde  1186 Meinhard  piiskopiks ...
Muistne vabadusvõitlus 1208-1227 1208 esimene retk 1210 Võnnu piiramine ja Ümera lahing 21. sept Madisepäeva lahing ...
Vana-Liivimaa         1226 Modena Wilhelmi         vaheriik         1227 ordu vallutab     ...
Jüriöö ülestõus 1343-1345– 23. apr 1343 ülestõusu algus Harjumaal– 4. mai kohtumine Paides– 11. mai Kanavere lahing– 1...
Pärast Jüriöö ülestõusu – 1346  Taani  müüb  oma  valdused – 1421  maapäev
Kaubandus – Hansa Liit  • Tallinn, Tartu,   Viljandi, Uus-Pärnu – Vahenduskauband  us  • teravili välja  • Euroopast...
Reformatsioon – 1517 reformatsiooni  algus – 1523 Marsow Tartus  ja Tallinnas – sept 1524  pildirüüsted Tallinnas – jaa...
Liivi sõda 1558-1583– Suurriikide võimuvõitlus Läänemere piirkonnas:  • Taani, Rootsi, Poola-   Leedu  • Venemaa– “Ta...
Taani aeg Saaremaal 1559-1645 – 1563 Kuressaare  linnaõigused – Saaremaa rüütelkond,  reduktsioon – asehaldur, ametkonna...
Poola aeg Lõuna-Eestis 1561-1629 – Sigismund Augusti  privileegid   • aadlike privileegid ja    talupoegade päriso...
Rootsi aeg 1561-1710 – kindral-  kuberner – rüütelkonn  ad  • Eestimaa  • Liivimaa  • Saarema   a – Landestaat – pä...
Rootsi aeg 1561-1710 – 1660 Karl XI - 1680 reduktsioon – 1632 Tartu Ülikool - Gustav II Adolf – Bengt Gottfried   F...
Eesti 17. sajandi II poolel – 1656-1661 – Vene-Rootsi  sõda – 1660 – Oliwa rahu (Rootsi-  P  Poola vahel) – 1661 – Kärd...
Põhjasõda 1700-1721– Põhjus:  • võimuvõitlus   Läänemere piirkonnas– Eeldused:  • Venemaa ja Poola   vaherahu Türgig...
Põhjasõda 1700-1721– Sõda algab 1700 – August II Tugeva ootamatu rünna- kuga Riia linnale.– Taanlased ründasid Rootsi a...
Põhjasõda 1700-1721– 1708 – küüditati Tartu elanikud ja linn lasti õhku. Küüditati ka Narva ja Valga elanikke.– 1710 – la...
Vene aeg Eestis: Balti erikord – Balti erikord – Balti  aadli ja linnade laialdane  omavalitsus Vene  impeeriumi koosei...
Vene aeg: asehalduskord 1783-1796– 1762 Katariina II  • 1765 Liivimaal Browne   nn positiivsed   määrused– 1783 aseha...
Eesti 19. sajandil: talurahvareformid– 1802/ 1804 “Iggaüks...”– 1816/1817/1819 pärisorjusest vabastamine– 1849/ 1856– 1...
Eesti 19. sajandil: kultuur – 1802 Tartu Ülikool – seltsiliikumine – Estofiilid   • 1838 ÕES – Eestlaste haritlaste teke...
Venestusaeg– Aleksander III valitsemisaeg 1881-1894– Ametisse määrati vene ametnikud– Asjaajamise keeleks sai vene keel...
Vene impeerium 20. sajandi algul
Eesti 20. sajandi alguses Vene-Jaapani sõda 9. jaanuar 1905 – Verine Pühapäev 16.oktoobril 1905 Uue turu koosolek 17...
Eesti Esimeses maailmasõjas – 1915 rinne Riia  all  • allveelaevad   Eesti vetes – 1917 sept Riia  sakslastele ...
Sõja mõjud  – Eestisse paigutatud Vene väed    • kuni 200 000, laatsaretid,     sõjapõgenikud  – Mobiliseeritud...
Võitlus autonoomia eest – 23. veebr – rahutused  Petrogradis – 3. märts – võim  Ajutisele Valitsusele  • kaksikvõim – ...
Oktoobripööre Eestis– 8. okt – Lääne-Eesti saared sakslaste käes– 26. okt – Petrogradis võim VSDT(b)P kätte, Lenin– 27....
Enamlaste võimu all – 15. nov 1917– Maapäev kuulutab end  kõrgeimaks võimuks Eestis  • J. Tõnisson välismaale Eesti esin...
Iseseisvuse väljakuulutamine– 21. veebruar 1918 – Vanemate nõukogu kiidab iseseisvusmanifesti teksti heaks– 23. veebruar ...
Vabadussõda 28.11.1918-02.02.1920 28. 11. 1918 alustasid enamlased pealetungi Narvale.
Landeswehri sõda    Landeswehri sõjakäigu üldskeem.   Punasega on märgitud Landeswehri-,mustaga Eesti vägede posits...
Tartu rahu 02.02.1920
Rahulepingu tähtsamad tingimused Venemaa tunnustab rahvaste enesemääramise õiguse alusel “ilmtingimata” Eesti riigi rip...
Eesti Vabariik apr 1919 – Asutav Kogu juuni 1920 – põhiseadus valitsuse keskmine eluiga 11 kuud 1. detsember 1924 E...
Sisepoliitiline kriis– 1929 Eesti Vabadussõjalaste K Keskliit (EVKL)– 1. jaan 1934 uus põhiseadus  • Riigivanema   ...
Eesti Vabariik 12. märts 1934 riigipööre: Konstantin Päts, Johan Laidoner, Kaarel Eenpalu Vaikiv ajastu Heaolu tõus...
Eesti Teises maailmasõjas – 23.08.1939 MRP – 15.09.1939 Orzeli  juhtum – 28.09. vastastikuse  abistamise pakt   ...
Okupatsioon– 16. juuni 1940 ultimaatum– 17. juuni nõukogude vägede sissemarss– Narva diktaat  • infrastruktuur ja   ...
Juunipööre – 21. juuni  meeleavaldus,  mis kasvas üle  mässuks – Ametisse J.  Vares-Barbaruse  valitsus – juuli Riigi...
Saksa okupatsioon – Ostlandi  riigikomissariaat  • A. Rosenberg – Eesti  kindralkomissariaat  • K. S. Litzmann – Ees...
Repressioonid ja holokaust – Hukkamised ja  koonduslaagrid – Juutide ja  mustlaste  hävitamine – U 10 000  Euroopa juu...
Sõjategevus 1944 – veebruaris sõda  jõuab Eestisse – märts Eesti  linnade  pommitamine – juuli Sinimägede  lahi...
Taasiseseisvumiskatse – Eesti Vabariigi  Rahvuskomitee – 18. sept J. Uluots  nimetas ametisse  O. Tiefi valitsuse – 20....
ENSV 1944-1950 – territoriaalsed kärped – industrialiseerimine – sundkollektiviseerimine – võitlus metsavendadega – 2...
ENSV 1950-1978– 1950 II p algab ühiskonna vabanemine stalinistlikust surutisest  • rehabiliteerimine,   põllumajandus...
ENSV 1978-1988 –  1978 K. Vaino –  venestamine –  stagnatsioon –  dissidentluse   hoogustumine   • 1979 Balti Ape...
Uus ärkamine– 1985 märts – NLKP KK peasekretäriks M. S. Gorbatšov  • perestroika, glasnost– 1987- fosforiidikampaania -...
Muutuste tuules – 1988 - jaan – ERSP idee (L. Parek)           L - 2. veebr – Tartu rahu  aastapäeva tähistam...
Eesti 1989-91 – 23.08.1989 Balti kett – 1990 Eesti Kongress – 30.03.1990  üleminekuperiood – 19-21.08.1991  augustiputš ...
Eesti 1991- – 1991 Eesti ÜRO liikmeks – 1992 uus põhiseadus,  parlamendi ja presidendi  valimised, rahareform – 1994 Ven...
Eesti Vabariik pärast iseseisvusetaastamist
Tänan kuulamast!
Kasutatud materjalid Eesti ajaloo esitluse koostamisel on kasutatud mitmete teiste inimeste poolt koostatud materjale....
Eesti ajalugu: lühiülevaade
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eesti ajalugu: lühiülevaade

13,029 views

Published on

Lühiülevaade Eesti ajaloost.
Sobib kasutada juhul kui on vaja kellelegi Eesti ajalugu tutvustada. tekst on eesti keeles.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Eesti ajalugu: lühiülevaade

 1. 1. Eesti ajalugu Terttu-Triin Tomusk
 2. 2. Eesti alade loodusolud umbes 13 000 a tagasi lõppes viimane jääaeg Balti jääpaisjärv Joldia meri Antsülusjärv Litoriina meri Limnea meri Läänemeri
 3. 3. Keskmine kiviaeg u 9000-5000 eKr Kunda kultuur – vanim asula Pulli – vee ääres – kivi, luu, puu, sarv – kalastamine, küttimine, korilus – koer – meri, mägi, haug, rääbis, eile, häbi, must sugu
 4. 4. Noorem kiviaeg u 5000-1800 eKr Keraamika kasutuselevõtt U 4000 eKr kammkeraamika kultuur – kammilaadse esemega kaunistatud savinõud – mongoliidid – soomeugrilased, läänemeresoome rahvad
 5. 5. Soome-ugri keeledEesti Mordva Mari Ungarivesi ved wüt vizkäsi ked kit kezveri ver wür verkala kal kol hal
 6. 6. Noorem kiviaeg u 5000-1800 eKr U 3000 eKr nöörkeraamika k kultuur (venekirveste) – nöörijäljendiga kaunistatud savinõud – paadikujulised kivikirved – algeline põlluharimine ja karjakasvatus – europiidid – balti rahvaste esivanemad
 7. 7. Pronksiaeg u 1800-500 eKr Pronksist esemed kindlustatud asulad – kivikirstkalmed – laevkalmed • väikeselohulised kultusekivid – karjakasvatus ja maaviljelus – Sisemaal avaasulad
 8. 8. Rauaaeg u 500-800 U 2000 a tagasi raua sulatamine kohalikust soorauamaagist Peit- ja aardeleiud 98 pKr Tacitus kirjutab aestidest ja fennidest U 600 kuningas Ingvari sõjaretk
 9. 9. Viikingiaeg u 800-1050 Suhted Skandinaaviaga – 10. saj Norra kuninganna Astridi ja poeg Olafi vangipõli – Suhted Vana-Vene riigiga tšuudid – 1030 Jaroslav Targa sõjaretk, Tartu esmamainimine – 1061 Izjaslavi tagasilöömine
 10. 10. Hilisrauaaeg u 1050-1200 – 1154 al Idrisi – Lõunas • eestlaste retked latgalite vastu • leedulaste retked – Läänes • vastastikused retked • 1187 Sigtuna põletamine – Idas - vastastikused retked
 11. 11. Eesti muinasajal
 12. 12. Muistne vabadusvõitlus 1208-1227  1143 Lüübeki rajamine  1184 Meinhard liivlaste juurde  1186 Meinhard piiskopiks  1196-1198 Berthold  1199 piiskop Albert  1201 Riia linn  1202 Mõõgavendade ordu
 13. 13. Muistne vabadusvõitlus 1208-1227 1208 esimene retk 1210 Võnnu piiramine ja Ümera lahing 21. sept Madisepäeva lahing 1219 taanlased Tallinna all 1220 võiduristimine rootslaste purustamine Lihula all 1224 Tartu kaitsmine 1227 Saaremaa langemine
 14. 14. Vana-Liivimaa  1226 Modena Wilhelmi vaheriik  1227 ordu vallutab Põhja-Eesti  1236 Saule lahing  1237 Liivi ordu  1238 Stensby leping  1410 Grünwaldi lahing  1242 Jäälahing
 15. 15. Jüriöö ülestõus 1343-1345– 23. apr 1343 ülestõusu algus Harjumaal– 4. mai kohtumine Paides– 11. mai Kanavere lahing– 14. mai Sõjamäe lahing– 24. juuli ülestõus Saaremaal– 1345 ülestõusu lõplik mahasurumine
 16. 16. Pärast Jüriöö ülestõusu – 1346 Taani müüb oma valdused – 1421 maapäev
 17. 17. Kaubandus – Hansa Liit • Tallinn, Tartu, Viljandi, Uus-Pärnu – Vahenduskauband us • teravili välja • Euroopast sool, tekstiil, metall • Venemaalt karusnahad, vaha
 18. 18. Reformatsioon – 1517 reformatsiooni algus – 1523 Marsow Tartus ja Tallinnas – sept 1524 pildirüüsted Tallinnas – jaan 1525 pildirüüsted Tartus • M. Hoffmann – 1525 Liivi ordu iseseisvus
 19. 19. Liivi sõda 1558-1583– Suurriikide võimuvõitlus Läänemere piirkonnas: • Taani, Rootsi, Poola- Leedu • Venemaa– “Tartu maks”– 22. jaan 1558 - venelaste retk Tartumaale– 1561 juuni – Põhja-Eesti alistub Rootsile– 28. nov Liivi ordu alistub Poolale– 1570-1578 Liivimaa kuningriik– 1582 Jam Zapolski
 20. 20. Taani aeg Saaremaal 1559-1645 – 1563 Kuressaare linnaõigused – Saaremaa rüütelkond, reduktsioon – asehaldur, ametkonnad, vakused – vakusekohus – 1643-1645 sõda Taani ja Rootsi vahel, Brömsebro rahu
 21. 21. Poola aeg Lõuna-Eestis 1561-1629 – Sigismund Augusti privileegid • aadlike privileegid ja talupoegade pärisorjus, luteri usk, saksa ametnikud – vastureformatsioon – 1583 jesuiitide kolleegium Tartus – 1600-1629 Poola- Rootsi sõda • Altmargi vaherahu
 22. 22. Rootsi aeg 1561-1710 – kindral- kuberner – rüütelkonn ad • Eestimaa • Liivimaa • Saarema a – Landestaat – pärisorjus ja sunnismai sus
 23. 23. Rootsi aeg 1561-1710 – 1660 Karl XI - 1680 reduktsioon – 1632 Tartu Ülikool - Gustav II Adolf – Bengt Gottfried Forseliuse tegevus – “vana hea Rootsi aeg”
 24. 24. Eesti 17. sajandi II poolel – 1656-1661 – Vene-Rootsi sõda – 1660 – Oliwa rahu (Rootsi- P Poola vahel) – 1661 – Kärde rahu (Rootsi- Vene vahel) – 1697 – saab Karl XII Rootsi kuningaks – 1699 – Rootsi vastane liit (Taani, Poola, Venemaa Karl XII vahel) Frederik IV, August II Tugev, Peeter I
 25. 25. Põhjasõda 1700-1721– Põhjus: • võimuvõitlus Läänemere piirkonnas– Eeldused: • Venemaa ja Poola vaherahu Türgiga • Rootsis näljahäda, 15 aastane kuningas, Liivimaa aadlike rahulolematus
 26. 26. Põhjasõda 1700-1721– Sõda algab 1700 – August II Tugeva ootamatu rünna- kuga Riia linnale.– Taanlased ründasid Rootsi alasid Põhja-Saksamaal.– 1700 – Taani astub sõjast välja– 1700 – viimasena kuulutab Rootsile sõja Venemaa, esimesed väesalgad Narva all Põhjasõda
 27. 27. Põhjasõda 1700-1721– 1708 – küüditati Tartu elanikud ja linn lasti õhku. Küüditati ka Narva ja Valga elanikke.– 1710 – laastas Eesi alasid katk– Rootsi väes teenis sõja ajal u 15 000 eestlast.– Põhjasõja lõpus Eesti aladel u 120 000 inimest.– Sõja tulemus: 1721. aasta Uusikaupungi rahu: Ingerimaa, Eestimaa, Liivimaa läksid Venemaale.
 28. 28. Vene aeg Eestis: Balti erikord – Balti erikord – Balti aadli ja linnade laialdane omavalitsus Vene impeeriumi kooseisus. – Saksakeelne asjaajamine, luteri usk, senised seadused, maksekorraldus, tollipiir Venemaaga – Restitutsioon – mõisate tagasi-andmine endistele omanikele Peeter I
 29. 29. Vene aeg: asehalduskord 1783-1796– 1762 Katariina II • 1765 Liivimaal Browne nn positiivsed määrused– 1783 asehalduskord • Paldiski (1783), Viljandi ja Võru (1784) maakond • mõlema kubermangu ette ühine asehaldur, raed ja rüütelkonnad laiali • pearahamaks, hingeloendid– 1788-1790 Vene-Rootsi sõda– 1739 Piibli täielik tõlge.
 30. 30. Eesti 19. sajandil: talurahvareformid– 1802/ 1804 “Iggaüks...”– 1816/1817/1819 pärisorjusest vabastamine– 1849/ 1856– 1866 vallaseadus
 31. 31. Eesti 19. sajandil: kultuur – 1802 Tartu Ülikool – seltsiliikumine – Estofiilid • 1838 ÕES – Eestlaste haritlaste teke • Faehlmann, Köler, Karell, Kreutzwald – Ärkamisaeg - Jannsen, Koidula, Hurt, Jakobson - ajalehed Pärnu Postimees, Eesti Postimees, Sakala - selts Vanemuine - esimene üldlaulupidu 1869
 32. 32. Venestusaeg– Aleksander III valitsemisaeg 1881-1894– Ametisse määrati vene ametnikud– Asjaajamise keeleks sai vene keel– 1887 – koolides sunduslik õppekeel vene keel– 1893 – Tartu Ülikoolis mindi üle vene keelele Aleksander III
 33. 33. Vene impeerium 20. sajandi algul
 34. 34. Eesti 20. sajandi alguses Vene-Jaapani sõda 9. jaanuar 1905 – Verine Pühapäev 16.oktoobril 1905 Uue turu koosolek 17. oktoobri manifest Bürgermusse ja aulakoosolek Mõisate põletamine
 35. 35. Eesti Esimeses maailmasõjas – 1915 rinne Riia all • allveelaevad Eesti vetes – 1917 sept Riia sakslastele – 29. sept Saksa dessant Saaremaale
 36. 36. Sõja mõjud – Eestisse paigutatud Vene väed • kuni 200 000, laatsaretid, sõjapõgenikud – Mobiliseeritud (u 100 000) – Mõju majandusele – Mõju sisepoliitikale • Linnadeliidu Tallinna komitee • Põhja-Balti Komitee • rahulolematus tsaarivõimuga • rahvusväeosade ja autonoomia idee
 37. 37. Võitlus autonoomia eest – 23. veebr – rahutused Petrogradis – 3. märts – võim Ajutisele Valitsusele • kaksikvõim – 2. märts – rahutused Tallinnas – 26. märts – eestlaste meeleavaldus Petrogradis – 30. märts – määrus Eestimaa kubermangu valitsemise ajutise korra kohta • Eestimaa kubermang, komissar J. Poska
 38. 38. Oktoobripööre Eestis– 8. okt – Lääne-Eesti saared sakslaste käes– 26. okt – Petrogradis võim VSDT(b)P kätte, Lenin– 27. okt – võimu Eestis võtab üle Eestimaa Nõukogude Täitevkomitee, J. Anvelt, V. Kingissepp • nõukogud, üheparteiline diktatuur, arreteerimised • natsionaliseerimine, mõisamaade konfiskeerimine
 39. 39. Enamlaste võimu all – 15. nov 1917– Maapäev kuulutab end kõrgeimaks võimuks Eestis • J. Tõnisson välismaale Eesti esindajaks – 19. veebr 1918 – Eestimaa Päästekomitee • K. Päts, K. Konik, J. Vilms
 40. 40. Iseseisvuse väljakuulutamine– 21. veebruar 1918 – Vanemate nõukogu kiidab iseseisvusmanifesti teksti heaks– 23. veebruar – loetakse ette Pärnus– 24. veebruar – manifest loeti ette Tallinnas, moodustati Eesti Ajutine Valitsus– 25. veebruar – sakslaste sissemarss Tallinna– 25. veebruar – 11. november 1918 Saksa okupatsioon– 11. november – Esimese maailmasõja lõpp
 41. 41. Vabadussõda 28.11.1918-02.02.1920 28. 11. 1918 alustasid enamlased pealetungi Narvale.
 42. 42. Landeswehri sõda Landeswehri sõjakäigu üldskeem. Punasega on märgitud Landeswehri-,mustaga Eesti vägede positsioonid ja liikumissuunad.
 43. 43. Tartu rahu 02.02.1920
 44. 44. Rahulepingu tähtsamad tingimused Venemaa tunnustab rahvaste enesemääramise õiguse alusel “ilmtingimata” Eesti riigi rippumatust ja iseseisvust ning loobub igaveseks ajaks oma ülemvõimust (suveräniteedist) Eesti rahva ja maa üle. Venemaa ütleb lahti Eestis asuvaist Vene kroonu varadest ja loovutab Eestile oma kullafondist 12 tonni kulda. Venemaa lubab tagastada kõik sõja ajal Venemaale evakueeritud varad, s.h iseäranis Tartu ülikooli omad.
 45. 45. Eesti Vabariik apr 1919 – Asutav Kogu juuni 1920 – põhiseadus valitsuse keskmine eluiga 11 kuud 1. detsember 1924 Eesti mark Eesti kroon
 46. 46. Sisepoliitiline kriis– 1929 Eesti Vabadussõjalaste K Keskliit (EVKL)– 1. jaan 1934 uus põhiseadus • Riigivanema kandidaadid J. Laidoner, K. Päts, A. Rei ja A. Larka
 47. 47. Eesti Vabariik 12. märts 1934 riigipööre: Konstantin Päts, Johan Laidoner, Kaarel Eenpalu Vaikiv ajastu Heaolu tõus 1938 neutraliteedi kuultamine
 48. 48. Eesti Teises maailmasõjas – 23.08.1939 MRP – 15.09.1939 Orzeli juhtum – 28.09. vastastikuse abistamise pakt • 25 000 NSVL sõdurit – 1939/1949 baltisakslaste lahkumine – nov 1939 Talvesõda – 14.06.1940 blokeeriti Eesti merelt ja õhust
 49. 49. Okupatsioon– 16. juuni 1940 ultimaatum– 17. juuni nõukogude vägede sissemarss– Narva diktaat • infrastruktuur ja kommunikatsioo n NSVL kontrolli alla • keelati meeleavaldused • eraisikud pidi
 50. 50. Juunipööre – 21. juuni meeleavaldus, mis kasvas üle mässuks – Ametisse J. Vares-Barbaruse valitsus – juuli Riigikogu laiali – Nõukogude valimised – 21. juuli ENSV – 6. aug võeti Eesti NSVL liikmeks
 51. 51. Saksa okupatsioon – Ostlandi riigikomissariaat • A. Rosenberg – Eesti kindralkomissariaat • K. S. Litzmann – Eesti Omavalitsus • H. Mäe – Kontroll poliitika ja majanduse üle
 52. 52. Repressioonid ja holokaust – Hukkamised ja koonduslaagrid – Juutide ja mustlaste hävitamine – U 10 000 Euroopa juudi hukkamine – U 15 000 sõjavangi suri
 53. 53. Sõjategevus 1944 – veebruaris sõda jõuab Eestisse – märts Eesti linnade pommitamine – juuli Sinimägede lahingud – 22. sept Tallinn Punaarmee kätte – novembris Sõrve säär langeb
 54. 54. Taasiseseisvumiskatse – Eesti Vabariigi Rahvuskomitee – 18. sept J. Uluots nimetas ametisse O. Tiefi valitsuse – 20. sept Toompeal sini-must-valge
 55. 55. ENSV 1944-1950 – territoriaalsed kärped – industrialiseerimine – sundkollektiviseerimine – võitlus metsavendadega – 26.03.1949 küüditamine – märts 1950 EK(b)P – VIII pleenum • Karotamme asemel Käbin
 56. 56. ENSV 1950-1978– 1950 II p algab ühiskonna vabanemine stalinistlikust surutisest • rehabiliteerimine, põllumajanduse areng– 1957-1965 rahvamajandusnõukogud– “kuldsed kuuekümnendad”– 1965 Soome TV– 1966 EÜE– 1968 Praha kevad– 1970 seisaku algus
 57. 57. ENSV 1978-1988 – 1978 K. Vaino – venestamine – stagnatsioon – dissidentluse hoogustumine • 1979 Balti Apell, • 1980 “40 kiri” – 1980 Moskva OM – 1980 noorsoorahutused Tallinnas – ökoloogilised probleemid
 58. 58. Uus ärkamine– 1985 märts – NLKP KK peasekretäriks M. S. Gorbatšov • perestroika, glasnost– 1987- fosforiidikampaania - august – MRP-AEG- 23. august – Hirvepargi miiting- 26. november – IME • S. Kallas, T. Made, E. Savisaar, M. Titma- detsember – EMS • T. Velliste
 59. 59. Muutuste tuules – 1988 - jaan – ERSP idee (L. Parek) L - 2. veebr – Tartu rahu aastapäeva tähistamine - 24. veebr – EV aastapäeva tähistamine – - Rahvarinne • E. Savisaar – - rahvuslipp – 16. juuni – EKP KK I sekretäriks V. Väljas – 17. juuni – meeleavaldus lauluväljakul – sept – Eestimaa laul • “Ükskord me võidame niikuinii!” – 16. november - suveräänsusdeklaratsioon
 60. 60. Eesti 1989-91 – 23.08.1989 Balti kett – 1990 Eesti Kongress – 30.03.1990 üleminekuperiood – 19-21.08.1991 augustiputš – 20.08.1991 otsus riiklikust iseseisvusest
 61. 61. Eesti 1991- – 1991 Eesti ÜRO liikmeks – 1992 uus põhiseadus, parlamendi ja presidendi valimised, rahareform – 1994 Vene vägede lahkumine – 29. märts 2004 NATO liige – 1. mai 2004 Euroopa Liidu liige – 01. jaanuar 2011 üleminek eurole
 62. 62. Eesti Vabariik pärast iseseisvusetaastamist
 63. 63. Tänan kuulamast!
 64. 64. Kasutatud materjalid Eesti ajaloo esitluse koostamisel on kasutatud mitmete teiste inimeste poolt koostatud materjale. Peamine allikas: http://www.htg.tartu.ee/ ~aare/ajalugu

×