Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitalisoituva nuoruus (oikea versio)

913 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digitalisoituva nuoruus (oikea versio)

 1. 1. Digitalisoituva nuoruus
 2. 2. Internetin historia Internetin historian perusteena on tietokoneen historia. Tietokoneen pääominaisuus on se että se voi muuttaa sisäistä tilaa ja suoritetta ohjelmoinnin tai syötteen perusteella, jonka on tuottanut ihminen. Kun ihminen kommunikoi tietokoneen rajapinnan kanssa, kutsutaan sitä interaktiiviseksi tietojenkäsittelyksi. Tietokoneen interaktiivisuudella voi olla monia tasoja: Yksinkertaisesta ”paina nappia”-vasteesta interaktiivisiin ohjelmiin kuten peleihin tai jopa sosiaaliseen vuorovaikutukseen, jolloin sosiaalinen vuorovaikutus tapahtuu tietoverkon välityksellä. Kuitenkin, aluksi tietokoneet olivat ikäänkuin suuria taskulaskimia Lyhyt ja epätarkka tietokoneiden historia http://www.youtube.com/watch?v=gas2Xi0rW6A&feature=related
 3. 3. Internetin historia Ensimmäiset ajatukset ja konseptit internetistä ja hypertekstistä ajoittuvat vuoteen 1945 ja 1965. Vuonna 1945 Vannevar Bush julkaisi artikkelin ”As we may think”. Tekstissä Bush esitteli ajatuksen, joka olisi linkitetty mikrofilmikirjastoon ja konsepti piti sisällään ajatuksia linkityksestä, kommentoinnista ja sisällön lisäämisestä. Vuonna 1965 Ted Nelson käsitteen hyperteksti. Nelson esitteli ajatuksen, jossa teksti itsessään voisi sisältää lisätietoa aiheesta, karttatietoa, tutkijoiden kommentointia aiheeseen. Kuitenkin internetin historia alkoi teknisistä lähtökohdista. Teknisorientoitunut pätkä internetin historiasta. http://vimeo.com/2696386
 4. 4. Internetin historia Internet ja www eivät ole täysin sama asia. Tosin ne liittyvät voimakkaasti toisiinsa ja niistä puhuttaessa usein käsitteet sekoittuvat. Tim Berners-Lee http://www.youtube.com/watch?v=1IQFjTnDozo Alleviivaava ja ärsyttävä pätkä world wide webistä http://www.youtube.com/watch?v=wZoMbBzqxyc&feature=related Käytännössä WWW kehittettiin vuonna 1991 Tim Berners-Leen ja hänen kollegoidensa toimesta. WWW mahdollisti tai teki helpommaksi kaksi asiaa: 1.Graafinen käyttöliittymä internetin selaamiseen 2.Armeijan ja tiedeyhteisöjen lisäksi internettiä pystyi käyttämään entistä vahvemmin kaupalliset toimijat ja yksityishenkilöt http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_World_Wide_Web
 5. 5. Internetin historia Seuraava suuri muutos, joka on vaikuttanut verkon käyttöön on ns. web 2.0:n/sosiaalisen median syntyminen. Muutos web 1.0 -> 2.0 http://www.youtube.com/watch?v=NLlGopyXT_g Sosiaalinen media by wiki http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_media
 6. 6. Internetin historia Sisällöllisen muutoksen lisäksi on ollut käynnissä myös tietoliikenneverkon infrastruktuurin muutos. Infrastruktuurin muutos on ollut myös pitkälti edesauttamassa sisällöllisen ja verkkokäyttäytymisen muutoksessa. Modeemi -> ISDN -> ADSL -> Valokuitu -> ? 56.5kbs -> 128/256kbs -> 24mb/s -> 100gb/s -> ? Maksettiin käytön mukaan -> Kiinteä maksu Käyttö vähäisempää -> Käytön määrät lisääntyivät ” käyn netissä” -> hengailu netissä -> läsnäoleva verkko
 7. 7. Käyttömäärien kasvu
 8. 8. Kulttuurin vahvistuminen asdf
 9. 9. Näinkin iso muutos on tapahtunut loppujen lopuksi hyvin lyhyessä ajassa ja yhteiskunta reagoi siihen edelleen eri tavoin. 30 vuoden sääntö sille, kuinka kulttuuriset ideat juurtuvat: Ensimmäinen vuosikymmen: Tarpeen/hyödyn oivaltaminen vähäistä Toinen vuosikymmen: Lisääntyvä tunkeutuminen valtakulttuuriin Kolmas vuosikymmen: Lopullinen hyväksyminen Eri ikäisten omaksuminen on hyvin eritasoista, alle 1996/2000 syntyneet eivät pääsääntöisesti ole syntyneet RJ45 suussa. Suhtautuminen siis sen vuoksi erilaista. Usein ensimmäinen reaktio on torjuminen/pelko ja nähdään paljon uhkia. Jatkumo sama kuin radio, elokuva, televisio, video, videopelit ovat aiemmin läpikäyneet. Kuitenkin mikään em. ei ole syrjäyttäneet toistaan vaan eri mediat elävät rintarinnan toistensa kanssa. Uuslukutaidot tarpeen
 10. 10. Nopea muutos ja erilaiset näkökulmat ja tiedekunnat ovat synnyttäneet suuren määrän erilaisia käsitteitä: media-, kulttuuri- kriittinen-, digitaalinen-, informaatio-, peli-, visuaalinen- ja elektroninen lukutaito sekä mediataju, mediakielitaito, jne Käsitteiden alla puhutaan paljon samoista asioista Medialukutaidon osa-alueet 1. Pääsy (Access) 2. Analysointi (Analyze) 3. Arviointi (Evaluation) 4. Luominen (Creating) ( Livingstone, Media literacy and the challenge of new information and communication technologies, 2004 ) Uuslukutaidot tarpeen
 11. 11. ” Nuoret kyllä osaa” Nuoret usein parempia internetin käyttäjiä kuin vanhempansa mutta paljon puutteita tiedonhakutaidoissa, sisällön arvioinnissa ja käytön tehokkuudessa. (Livingstone, Internet literacy: young people's negotiation of new online opportunities, 2008) Haasteita sisällön kriittisessä arvioinnissa kun tutut luotettavuuden, arvon ja autenttisuuden merkit puuttuvat Nuoret käyttävät internetiä eri tavoilla ja eri tarkoituksiin ja lukutaidotkin voivat olla rajoittuneet hyvin kapealle sektorille Vanhemmilla ei ole omassa nuoruudessa ollut käytössä sitä mediaa, jota lapsensa käyttävät. Siten ei oman kokemuksen muodostamaa tietopohjaa, jonka pohjalta kasvattaa ja opettaa lasta/nuorta näissä uuslukutaidoissa. Sukupolvien kuilu tällä hetkellä ehkä suurin mitä ollut.
 12. 12. Mediateoria ja uusi media Klassinen mediateoria perustui suoran viestin lähettämisen mediavaikutukseen lähettäjältä vastaanottajalle. Kuitenkin myöhemmin kyseenalaistettiin ja tulkintojen merkitys tarkoituksen rakentamiselle alkoi nousta esiin tutkimuksissa. Uusi media ei ole yhdeltä-yhdelle tai yhdeltä-monelle viestintää tai kommunikaatiota vaan paremminkin monelta-monelle tapahtuvaa kommunikointia/viestintää Uusi media on tämän lisäksi myös monimodaalista eli eri aisteja hyödyntävää viestintää. Tarkoittaa tekstin, kuvan, äänen, videon ja interaktiivisen simulaation hyödyntämistä. Toisin kuin formaali media, uusimedia on non-formaalia, kasuaalia ja henkilökohtaisesti sitoutunutta kommunikointia Vaikutukset näkyvät niin opetuksen kuin nuorisotyönkin piirissä http://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o&feature=channel
 13. 13. Sosiaalinen media Social Media in plain english Without the internet? Näkökulma+ Näkökulma-
 14. 14. Erilaisia verkkoyhteisöjä ja sosiaalisen median työkaluja Peliyhteisöt Tietyn pelin sisään kehittynyttä yhteisöllisyyttä Suosituimpia pelejä WoW, Lineage I&II, Counterstrike, Cod4, Runescape, Guild Wars, Eve Online Pelaaminen yksin tai ryhmässä -> klaanit, killat - Pelaajille verkkososiaalisuuden lisäksi tärkeää reaalimaailman tapahtumat-> lanit, miitit - Pelin sisällä kommunikointia, on-game ja off-game aiheet Peliryhmissä tilaa ja tarvetta hyvin monenlaiselle osaamiselle
 15. 15. Pelaajien motivaatiot Klassinen pelaajaluokittelu jakaa pelaajat neljään luokkaan: 1. Achiever - Pisteen/levelin/varusteen kerääjä 2. Explorer - Etsii ja kartoittaa pelimaailmaa, sen rajoja, virheitä, tarinaa 3. Socializers - Killan sosiaaliset liimat, sosiaalisuus pelin keskeisin osa 4. Killers - Trollit, fleimaaja, spawnkillerit, riidanhaastajat, kerskuu (Bartle, HEARTS, CLUBS, DIAMONDS, SPADES: PLAYERS WHO SUIT MUDS)
 16. 16. Erilaisia verkkoyhteisöjä ja sosiaalisen median työkaluja Myspace Perustettu 2003 elokuussa, pohjautuu friendster sivuston ideaan 246,000 rekisteröityä käyttäjää, 110 000 kuukausittain 67 % niistä yhdysvalloista n. 6 miljoonaa kuvaa, 60 000 videota päivittäin n. 20 paikallistettua myspace alidomainia, myös fi.myspace.com 12-17-vuotiaita n. 11,9 % käyttäjistä, 18-34-vuotiaita n. 35 % ja n. 50 % käyttäjistä on yli 35-vuotiaita Käyttäjäikäryhmät vanhentuneet verrattuna alkutilanteeseen Ennen Facebookia suosituin sivuston yhdysvalloissa
 17. 17. Erilaisia verkkoyhteisöjä ja sosiaalisen median työkaluja Youtube Perustettu 2005 helmikuussa, ostettu 2006 lokakuussa Minuutin aikana ladataan kymmenen tuntia materiaalia 12-17-vuotiaita n. 25 % käyttäjistä, yli 35-vuotiaita myös - 18-34- vuotiaita 52 % käyttäjistä Pääosa sisällöstä on kotivideoita, katsotaan alle 100 kertaa Remake-kulttuuri, ”Charlie bit my finger again” - >meemit - Vlog-kulttuuri, asynkroninen kommunikaatio Web-kameran vaikutukset itsetietoisuuteen, peilaukseen
 18. 18. Erilaisia verkkoyhteisöjä ja sosiaalisen median työkaluja Facebook Perustettu alunperin 2004, kaikille avoimeksi syksyllä 2006 Suosituin sns-palvelu englanninkielisissä maissa 124 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää? 1/3 yhdysvalloista 12-17-vuotiaita 21 %, 18-35-vuotiaita 67%, 12 % > 35-vuotiaita Pienohjelmat facebookin sisällä suosittuja -
 19. 19. Erilaisia verkkoyhteisöjä ja sosiaalisen median työkaluja Habbo Perustettu 2000 Suosio oli ”vahinko” 100 miljoonaa hahmoa luotu 06/2008 Paikallistettu ympäristö 32 maassa, suosituin Suomi ja UK Käyttäjien keski-ikä Suomessa n. 12,5 vuotta Käyttäjille tärkeintä kaverien näkeminen, toiminta, sisustaminen, kilpailut ja kaupankäynti
 20. 20. Erilaisia verkkoyhteisöjä ja sosiaalisen median työkaluja IRC-Galleria Perustettu 2000, taustalla Internet Relay Chat 500 000 rekisteröityä käyttäjää parhaimmillaan Viimeisen vuoden aikana kävijät laskeneet romahdusmaisesti Kävijät siirtyvät Facebookiin
 21. 21. Erilaisia verkkoyhteisöjä ja sosiaalisen median työkaluja Sosiaalinen kirjanmerkkaus, indeksointi, suosittelut: -Delicious, Digg, Reddit, Stumbleupon, Bloggaus, mikrobloggaus ja kollektiivinen työskentely: Blogger, wordpress, wiki, twitter, Buzz Video-ja streamauspalvelut Vimeo, Qik, Bambuser, Kommunikointipalvelut: IRC, Mese, Skype, Fring, Nimbuzz, Musiikkipalvelut Spotify, Last.fm,Grooveshark, hitlantis
 22. 22. Sosiaalisen verkkoyhteisön rakenteita SNS:n päärakenteet ovat: profiili, ystävät, kommunikaatio Profiili Profiilin luomisen perusteet ovat a/s/l-pohjaisissa palveluissa Profiili on käyttäjän digitaalinen minäkuva, joka luodaan henkiin sisällöllä Minäkuvan rakennuspalikkoina käytetään kuvia, tekstejä, kontekstitietoisuutta tekstin ja kuvan ilmaisussa Profiilin luominen on turvallinen, strukturoitu tapa luoda minä Profiilia luotaessa ollaan jo perehdytty muiden profiilien kautta mitkä ovat hyväksytyt sosiaaliset normit, joiden sisään oman voi luoda Profiilin luomisen jälkeen sivustoissa mahdollisuudet personoida itseä enemmän, kasvaminen ja muokkaus
 23. 23. Sosiaalisen verkkoyhteisön rakenteita Ystävät -kontaktit Ystävälistaukset kaikissa yhteisöissä, who are who you know - Ystävä/kaverilista mahdollistaa sosiaalisen valuutan Ystäväpiirillä on myös osa minäkuvan rakentamista Ystäväpiirin vaikutus omakuvaan riippuu yhteisöstä vrt. Facebook ja IRC-galleria Kommunikaatio Asynkronista ja/tai reaaliaikaista Itsensä esittämisen väline, asynkroninen viestintä mahdollistaa paremman vaikutelman hallinnan sekä itsesensuurin Hallittu rentous Valikoiva viestinäkyvyys, kuka viestii olennaista viestin pysyvyydelle
 24. 24. Sosiaalisen kanssakäymisen eroja Verkkososiaalisuuden erottaa perinteisestä, kasvokkain tapahtuvasta sosiaalisesta kanssakäymisestä neljä asiaa: 1. Pysyvyys Kun sanot nyt jotain, se jää näkyviin, kommentoitavaksi, luettavaksi pidempään kuin ääneen lausutut sanat. 2. Hakumahdollisuudet Tekemisiä, sanomisia, tuotoksia pystytään hakemaan paremmin. Avoimessa netissä tai sosiaalisen yhteisön sisällä henkilöstä voidaan saada selville enemmän ja nopeammin kuin reaaliympäristössä 3. Kopioitavuus Digitaalinen sisältö on kopioitavissa ja sitä kautta helpompi muokata ja levittää. Tämä mahdollistaa luovuuden niin hyvillä kuin huonoilla tarkoitusperillä. 4. Näkymätön yleisö Kun puhuu kaverille esim. pihalla tai bussissa tietää paremmin kuka sanat kuulee ja yleisöä pystyy paremmin rajaamaan. FB:n tyylisessä ympäristössä sanomisia pystyy myös rajaamaan mutta yleisöä ei pysty silti hahmottamaan täysin tarkkaan.
 25. 25. Miksi nuoret ovat ”siellä”? Sosiaalinen verkkoympäristö tarjoaa sosiaalista ja emotionaalista tukea Se toimii tiedonlähteenä, niin staattisen kuin vertaistiedon lähteenä. Sen kautta voi pitää yhteyttä vanhoihin ja uudempiin tuttavuuksiin Sen kautta voi saada uusia tuttavuuksia, kavereita, ystäviä Se tarjoaa helpon, nopean ja tehokkaan tavan selvittää ihmisistä lisätietoja Mikä mielenkiintoisinta, suurin osa em. seikoista tukevat yksilön kasvua yksilöksi, yhteiskunnan normien oppimista ja sitä kautta kansalaiseksi kasvamista. Nuorisotyöllä on samankaltaisia tavoitteita.
 26. 26. Tulevaisuus? Verkossa on tapahtumassa kääntö sisällön tuottamisesta dialogiin Ubiikki yhteiskunta? Tekniikoiden konvergenssi? Palvelujen yhtenäistyminen? Web 3.0 -> verkon ruumiillistaminen käynnissä?
 27. 27. Ja sitten on.. Kysymysten aika.... Ja tehtävä.

×