Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Публічна бібліотека: доступ та можливості для всіх

1,608 views

Published on

Обласний семінар директорів ЦБС і завідувачів центральних бібліотек ОТГ «Роль та місце бібліотеки в сучасному інформаційному суспільстві» (04.12.2017, ТОУНБ)

Published in: Services
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Публічна бібліотека: доступ та можливості для всіх

 1. 1. Публічна бібліотека: доступ та можливості для всіх Єрошенкова С.Т. – завідувач науково- методичного відділу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки
 2. 2. Мережа публічних бібліотек області (станом на 15.11.2017) 846 бібліотек 598 у комунальній власності районів 245 у підпорядкуванні об’єднаних територіальних громад 46 у складі ЦБС 14 належать місцевим радам library.te.ua
 3. 3. Децентралізація в області  Децентралізація – шанс для громад модернізуватися, створити комфортні умови для проживання, навчання та роботи. 2015 26 ОТГ 197 бібліотек 2016 36 ОТГ 192 бібліотеки 2017 40 ОТГ 246 бібліотек
 4. 4.  Повинні забезпечити надання населенню за місцем проживання переважної кількості публічних послуг.  Зокрема, до повноважень органів місцевого самоврядування базового рівня належить розвиток місцевої інфраструктури, у т.ч. інформаційних мереж, об’єктів соціального та культурного призначення; утримання та організація роботи будинків культури, клубів, бібліотек.  При цьому держава відмовилася від надання субвенції місцевим бюджетам із державного бюджету на підтримку культури. Тому утримання закладів культури повністю забезпечується органами місцевого самоврядування. Громади
 5. 5. Моделі організації бібліотек у ОТГ - Публічна бібліотека ОТГ з філіями - Публічні бібліотеки в складі районної ЦБС - Публічно-шкільні бібліотеки  - Районні ЦБС передаються у відання ОТГ та об’єднуються з народними домами
 6. 6. Організаційно-правові засади створення публічної бібліотеки об’єднаної територіальної громади (ЦПБ ОТГ) Рішення про створення ПБ ОТГ з правом юридичної особи(на певних засадах) приймає орган місцевого самоврядування ОТГ на пленарному засіданні відповідно до пункту тридцять частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». ПБ ОТГ належить до системи публічних бібліотек Міністерства культури України, діяльність регламентується законодавством у сфері культури, зокрема Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та нормативно-інструктивними документами в бібліотечній галузі. Орган місцевого самоврядування ОТГ розробляє та затверджує статут ЦПБ ОТГ. Вимоги до статуту юридичної особи наведено в статті 88 Цивільного кодексу України та пунктах вісім – дев’ять частини першої статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
 7. 7. Вимоги до найменування юридичної особи (ЦПБ ОТГ) викладені у статті 90 Цивільного кодексу України, статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та Вимогах до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5. Зазначені вище вимоги стосуються філій ЦПБ ОТГ, зокрема, найменування філії повинно вказувати на належність до ЦПБ ОТГ, у складі якого вона створена. Організаційно-правові засади створення публічної бібліотеки об’єднаної територіальної громади (ЦПБ ОТГ)
 8. 8. Керівництво ІФЛА по роботі публічних бібліотек Публічна бібліотека забезпечує доступ до знань, інформації, непрервної освіти та художніх творів шляхом використання низки ресурсів і служб і у рівній мірі доступна всім членам громади, незалежно від раси, національності, віку, статі, віросповідання, мови, ступеню працездатності, економічного стану, місця роботи та рівня освіти.
 9. 9. НАВІЩО БІБЛІОТЕКИ В ЕПОХУ СМАРТФОНІВ? Безкоштовний Інтернет та доступ до баз даних. Медіаграмотні бібліотекарі допомагають громадянам отримувати кваліфіковану консультаційну допомогу під час пошуку інформації та користування мережевими ресурсами, а також менш досвідченим Інтернет-користувачам працювати з онлайн-інструментами та новими електронними ресурсами.
 10. 10. НАВІЩО БІБЛІОТЕКИ В ЕПОХУ СМАРТФОНІВ? Дозвілля. Багато дітей та дорослих не знають, куди можна піти після школи, університету, роботи, якщо вони не займаються у гуртках. Бібліотека може запропонувати різноманітні безкоштовні майстер-класи, настільні ігри, кіноперегляди, допомогу у виконанні домашньої роботи для школярів. А іноді навіть влаштовують дискотеки та «швидкі побачення» у бібліотеці. Безпечне, комфортне, безкоштовне місце.
 11. 11. НАВІЩО БІБЛІОТЕКИ В ЕПОХУ СМАРТФОНІВ? Самоосвіта. Бібліотека сприяє формальній і неформальній освіті впродовж життя, самоосвіті та саморозвитку, розвитку критичного мислення і нових талантів. Саме тому наразі дуже багато бібліотек разом із партнерами проводять навчальні лекції та тренінги, організовують безкоштовні курси іноземних мов.
 12. 12. НАВІЩО БІБЛІОТЕКИ В ЕПОХУ СМАРТФОНІВ? Коворкінг Активні громадяни поширюють нову цінність – об’єднуватися. Вони усвідомили, що разом можна створювати щось нове, допомагати один одному. Бібліотека дає фізичний простір для того, аби люди збирались разом, обговорювали щось, створювали ініціативи на локальному рівні. У бібліотеці громадські рухи та об’єднання можуть провести свої засідання, конференції, форуми, семінари, майстер-класи тощо.
 13. 13. НАВІЩО БІБЛІОТЕКИ В ЕПОХУ СМАРТФОНІВ? Допомога для тих, хто потрапив у складну життєву ситуацію. Криза в українському суспільстві зачепила усі сфери суспільного життя і торкнулася кожного громадянина і мешканця України. Бібліотека запобігає соціальному виключенню, сприяє соціальному вирівнюванню й адаптації, допомагає у пошуку роботи, профорієнтації, перекваліфікації. Цінністю бібліотеки є її індивідуальний підхід до користувача, увага до соціально вразливих категорій населення, людей з особливими потребами. Бібліотека – територія безпеки, психологічного та фізичного комфорту. Вона надає підтримку у вирішенні життєво важливих питань внутрішньо переміщеним особам, учасникам антитерористичної операції та їхнім сім`ям, сприяє волонтерському руху та благодійництву.
 14. 14. Бібліотека – платформа для соціальної взаємодії • людей з фізичними вадами, • дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах (неблагополучна сім'я або віддалене місце проживання), • літніх людей, • важко хворих, • наркотично залежних, • безробітних, • безхатченків, • біженців, • ув’язнених, • іммігрантів, • бідних людей
 15. 15.  СТРАТЕГІЯ розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України”  СХВАЛЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 219-р Стратегія розвитку бібліотек Тернопільської області на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України», схвалено розпорядженням голови ОДА від 17 червня 2016 року №o 381-од. Бачення шляхів розвитку
 16. 16. Мета  створення нової архітектури бібліотечної системи області на основі універсального доступу та економічної доцільності Відповідно до розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 07 квітня 2017 року №188-од «Про реформування бібліотечної системи області»
 17. 17. Готується… Ухвалення та реалізація Національної програми трансформації публічних ( у т.ч. дитячих) бібліотек перетворить їх на сучасні затребувані культурно- комунікативні простори.
 18. 18.  Відсутність державної програми та дорожньої карти розвитку публічних бібліотек ;  Застаріла нормативна та законодавча база в бібліотечній сфері;  Незадовільний та застарілий стан будівель, матеріально- технічної бази та бібліотечних фондів;  Нестача фінансування. Комплексні, системні проблеми ПБ України:
 19. 19. Комплексні, системні проблеми ПБ України: - Низька привабливість, особливо для дітей; - Відсутність клієнтоорінтовного підходу у роботі з користувачами; - Потреба в перенавчанні бібліотечних фахівців та змінах у системі підготовки кадрів через брак компетенцій на володіння інструментами роботи з користувачами; - Недостатня кількість непаперових інформаційних продуктів (аудіо, відео тощо); - Відсутність інклюзивності в доступі до бібліотек і бібліотечних послуг людей з особливими потребами; - Застаріла система державних закупівель;
 20. 20. Комплексні, системні проблеми ПБ України: - Недостатня кількість або неактуальність додаткових послуг для користувачів; - Низький рівень або відсутність автоматизації систем управління та інформатизації; - Довідково-бібліографічний апарат не переведений остаточно в електронну форму; - Відсутність єдиного національного електронного каталогу.
 21. 21. Мета Державної програми трансформації публічних бібліотек Трансформація бібліотек у багатофункціональні культурні, комунікативні, просвітницькі та креативні простори для дорослих і дітей, які відповідають вимогам та потребам сучасності.
 22. 22. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Популяризація та виховання любові до читання. Оновлені бібліотеки стають простором для вирішення соціальних, культурних, освітніх, просвітницьких та інформаційних потреб громадянського суспільства. Забезпечення рівного та вільного доступу до читання книг та інших соціально-культурних, інформаційно-освітніх послуг для різних верств населення. Виховання свідомих громадян. Формування історичної пам'яті та національної ідентичності. Соціальна інтеграція суспільства.
 23. 23. ГОЛОВНІ ІННОВАЦІЇ ПРОГРАМИ, які перетворять публічні бібліотеки у привабливі сучасні культурні простори: Оновлення бібліотечних фондів та популяризація української книги при взаємодії з Українським інститутом книги; Використання різних джерел фінансування: грантові кошти міжнародних організацій, кошти місцевої громади, державне фінансування, власні надходження від надання платних послух у поєднанні з внесками благодійних організацій, меценатів та спонсорської підтримки; Широке залучення досвіду та ресурсів міжнародних інституцій, які підтримують розвиток бібліотек у всьому світі;
 24. 24. ГОЛОВНІ ІННОВАЦІЇ ПРОГРАМИ, які перетворять публічні бібліотеки у привабливі сучасні культурні простори: Введення інклюзивного компоненту для людей з особливими потребами; Широке використання АСУ і ІТ-технології: електронний читацький квиток, термінали пошуку та замовлення книг, цілодобова зовнішня станція повернення книг, єдиний абетковий та тематичний електронний каталог бібліотеки, зручний інтернет-портал бібліотеки; Яскравий і привабливий дизайн інтер'єру, комфортні мобільні меблі, поєднання відкритого простору з індивідуальними куточками для затишку та груповими куточками.
 25. 25. Наявність доступу до інтернеті і wi-fi, кафетерію, комп’ютерів, електронних книг, медіатеки, багатофункціональних пристроїв для копіювання, друку та сканування, проекторів тощо; Інтеграція в міжнародні, зокрема європейські, інформаційні системи; Активна діяльність психологів та соціальних працівників для соціально незахищених верств населення, ВПО, ветеранів АТО та членів їх родин (консультації, тренінги, арт- терапія, казкотерапія тощо); Наявність просторів для занять у творчих майстернях, проведення майстер-класів, семінарів та лекцій, тренингів, читань вголос, зустрічей з письменниками, лялькових вистав, переглядів відео-матеріалів; Монетизація простору та брендування приміщень бібліотек видавництвами; Різноманітнення додаткових сервісів: від послуг догляду за дитиною декілька годин до спеціалізованих тренінгів для батьків.
 26. 26. Наявність доступу до інтернеті і wi-fi, кафетерію, комп’ютерів, електронних книг, медіатеки, багатофункціональних пристроїв для копіювання, друку та сканування, проекторів тощо; Інтеграція в міжнародні, зокрема європейські, інформаційні системи; Активна діяльність психологів та соціальних працівників для соціально незахищених верств населення, ВПО, ветеранів АТО та членів їх родин (консультації, тренінги, арт- терапія, казкотерапія тощо); Наявність просторів для занять у творчих майстернях, проведення майстер-класів, семінарів та лекцій, тренингів, читань вголос, зустрічей з письменниками, лялькових вистав, переглядів відео-матеріалів; Монетизація простору та брендування приміщень бібліотек видавництвами; Різноманітнення додаткових сервісів: від послуг догляду за дитиною декілька годин до спеціалізованих тренінгів для батьків.
 27. 27. [очікування щодо бібліотек]  від до pозуміння їх як місця для зберігання книг сприйняття їх як соціальних центрів, що працюють з людьми і для людей
 28. 28. Акценти при плануванні  «Щоб бібліотеки залишалися актуальними, мислення, планування та увага повинні перейти від книги, абонементу, запитів, до цілеспрямованого створення зв’язків зі спільнотою, щоб працювати, ставлячи себе на місце користувача, враховуючи усі різноманітні культурні, соціально- економічні та освітні аспекти спільноти» 
 29. 29. У роботі бібліотеки слід обов‘язково передбачати:  участь бібліотеки у соціальних, освітніх проектах різного рівня;  участь населення у справах бібліотеки (наглядові ради);  удосконалення послуг для максимального задоволення запитів користувачів;  інформування громадськості про цілі та завдання бібліотеки;  робота Інтернет-цетру;  фандрейзингова діяльність бібліотеки:спонсори, залучення додаткових джерел фінансування;  реклама послуг, можливостей бібліотеки, її ресурсів;  партнерство, співпраця;  звітування перед населенням, постійний моніторинг громадської думки про бібліотеку;  робота над створенням іміджу бібліотеки.  
 30. 30. Планування 2018  ЮНЕСКО відзначає такі міжнародні десятиліття, оголошені Генеральною Асамблеєю ООН:  2011–2020 роки – Десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху  2010–2020 роки – Десятиліття ООН, присвячене пустелям та боротьбі з опустеленням  2011–2020 роки – Десятиліття біорізноманіття ООН  2011-2020 роки – Третє Міжнародне десятиліття за викорінення колоніалізму  2013–2022 роки – Міжнародне десятиліття зближення культур  2014–2023 роки – Десятиліття стійкої енергетики для всіх  2015 – 2024 роки – Міжнародне десятиліття осіб африканського походження  2016-2025 роки – Десятиліття дій Організації Об`єднаних Націй з проблем харчування 
 31. 31. ЗНАМЕННІ ДАТИ, ЩО ВІДЗНАЧАТИМУТЬСЯ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ: • Президент України П. О. Порошенко видав указ «Про заходи з підготовки та відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі — України» (№214/2017 від 8 серпня 2017 року). Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт president.gov.ua. • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №136/2017 «Про відзначення 100-річчя Національної академії наук України», яка є унікальним інтелектуальним надбанням Українського народу. Рекомендують проводити виставки наукових і науково- технічних досягнень вчених Національної академії наук України, а також тематичні наукові конференції, симпозіуми, круглі столи, семінари, інші наукові та просвітницькі заходи; • •
 32. 32. ЗНАМЕННІ ДАТИ, ЩО ВІДЗНАЧАТИМУТЬСЯ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ: • Продовжується ВІДЗНАЧЕННЯ 100-РІЧЧЯ ПОДІЙ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 РОКІВ – першого досвіду українського державотворення у ХХ столітті. • Кабінет Міністрів України затвердив розроблений Українським інститутом національної пам’яті проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року». •
 33. 33.  2018 рік в Україні буде оголошено роком німецької мови в Україні.   18 жовтня 2017 року Кабінет Міністрів України підтримав проект Указу Президенту України про оголошення 2018 року Роком охорони культурної спадщини.
 34. 34. • Державні програми, які будуть реалізовуватися: «Стратегія державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року», • «Державна соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», • концепція «Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016–2020 роки», • «Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки, • «Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року».
 35. 35. Президент Петро Порошенко підписав Указ №397/2017 «Про відзначення 80-річчя від дня народження В’ячеслава Чорновола». Головною метою Указу є забезпечення належної підготовки та проведення у грудні 2017 року – березні 2018 року заходів з нагоди 80-річчя від дня народження видатного українського державного та політичного діяча, Героя України В’ячеслава Чорновола. Указом передбачено проведення низки урочистих, меморіальних та просвітницьких заходів, підтримку державними органами ініціатив громадськості щодо вшанування пам’яті та популяризації постаті В’ячеслава Чорновола.
 36. 36. Патріотичне виховання • З метою виховання громадянина-патрiота України, утвердження любовi до Батькiвщини, духовностi, моральностi, шанобливого ставлення до нацiональних надбань Українського народу, наслiдування найкращих прикладiв мужностi та звитяги борцiв за свободу та незалежнiсть України як з iсторичного минулого, так i захисникiв, якi сьогоднi вiдстоюють суверенiтет та територiальну цiлiснiсть держави у боротьбi iз зовнiшньою агресiєю, а також визначення ефективних механiзмiв системної взаємодiї органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування та iнститутiв громадянського суспiльства у питаннях нацiонально- патрiотичного виховання затверджена «Стратегiя нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi на 2016-2020 роки» (ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015).
 37. 37.  Актуальність викликана часом, реакція на виклики суспільства  Відсутність розвинутої інформаційної туристичної інфраструктури  Розвиток агро- еко-туризму  Вивчення родоводів  Дослідження сільських некрополів ІНФОРМАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІ ЦЕНТРИ НА БАЗІ БІБЛІОТЕК
 38. 38.  Акумульовано унікальну інформаційно-ресурсну базу краєзнавчих документів;  Створеноцифрові краєзнавчі колекції;  Відкрито музейні експозиції;  Публічна установа, відкрита для всіх категорій громадян з доступом до Інтернету;  Необхідність у розвитку нових послуг;  Безкоштовний канал поширення місцевої інформації;  Підготовлений персонал;  Відсутність турагенцій при підвищеному запиті на туристичні послуги. Чому бібліотека?
 39. 39.  Модернізація діяльності бібліотеки;  Економічний ефект для громади;  Збереження і популяризація історичної, етнографічної, літературно-мистецької спадщини краю;  Формування туристичного іміджу краю;  Інформаційне забезпечення туріндустрії;  Розвиток інноваційних послуг. Цілі:
 40. 40.  Економічний ефект: розвиток малого підприємництва, зайнятість населення, прибуток;  Зростання туристичної та інвестиційної привабливість території;  Збереження історико-культурних пам'яток населеного пункту;  Відродження родинно-побутових свят у селі, проведення етнофестивалів, літературно-мистецьких свят;  Підвищиться імідж населеного пункту у світовому інформаційному просторі;  Реклама товарів та послуг місцевих умільців;  Зближення поколінь місцевих мешканців;  Поява автентичних брендів. Бібліотечний туризм – місцевій громаді
 41. 41.  Розвиток пошуково-дослідницької діяльності;  Формування фонду оригінальних краєзнавчих документів;  Створення цифрових колекцій, електронних баз даних туристичного спрямування, віртуальних екскурсій;  Акумуляція інформації про туристичні об'єкти та дотичні події, заходи(фестивалі, свята), локації місцевих ужитково-мистецьких промислів , продажу сувенірної продукції;  Розробка і проведення тематичних екскурсійних маршрутів в межах населеного пункту;  Набуття нових партнерств;  Цілеспрямована рекламна діяльність;  Підвищення фахового рівня персоналу для проведення туристично- екскусійної роботи;  Розвиток інформаційного каналу про об'єкти туристичної привабливості;  Залучення донорських коштів для успішної реалізації туристичної функції бібліотеки. Завдання
 42. 42. … Щодо де-юре Постанова КМУ «Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури» від 24.10.2012 №984 До базової мережі включаються:  заклади культури загальнодержавного рівня, перелік яких затверджує Міністерство культури України;  заклади культури місцевого рівня, перелік яких затверджує орган місцевого самоврядування. Наказ Міністерства культури України «Про впровадження електронного моніторингу базової мережі публічних бібліотек» №780 від 02.10.2015 зі змінами від 1.04.2016 №198 п.4. Рекомендувати місцевим органам управління культури забезпечити внесення публічними бібліотеками статистичних даних про роботу до електронної системи моніторингу.
 43. 43. Рівні відповідальності 5 рівень. Міністерство культури України 4 рівень. Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого  4.2 рівень. НБУ для дітей та ДБУ для юнацтва  4.1 рівень. НІБУ, ОННБ та ХДНБ ім. В.Г.Короленка 3 рівень. ОУНБ або управління культури  3.1 рівень. ОБЮ та ОБД 2 рівень. Районна/міська бібліотека або відділ культури; ПБ - головна бібліотека ОТГ 1 рівень. Сільська/міська самостійна бібліотека або філія ЦБС; бібліотека ОТГ.
 44. 44. УВАГА. Новий показник Бібліотека увійшла до складу ОТГ Так Ні
 45. 45. Програма ЕСМаР передбачає заповнення звітів діючих бібліотек

×