Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Відділ літератури іноземними мовами та ІРЦ "Вікно в Америку" ТОУНБ

165 views

Published on

Ресурси, здобутки, перспективи

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Відділ літератури іноземними мовами та ІРЦ "Вікно в Америку" ТОУНБ

 1. 1.  ВІДДІЛ ЛІТЕРАТУРИ  ІНОЗЕМНИМИ  МОВАМИ ТА ІНФОРМАЦІЙНО- РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "ВІКНО В АМЕРИКУ" Т Е Р Н О П І Л Ь С Ь К А О Б Л А С Н А У Н І В Е Р С А Л Ь Н А Н А У К О В А Б І Б Л І О Т Е К А
 2. 2. 10250 Ф О Н Д В І Д Д І Л У Н А 1 . 0 1 . 2 0 1 7 книжки - 8041 журнали - 1564 газети - 63 аудіо-візуальні документи - 164 електронні видання - 418
 3. 3. ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ВІДДІЛУ  Моделювання Комплектування  Облік фонду Технічна обробка документів Наукова обробка документів Каталогізація документів Організація та зберігання бібліотечного фонду Використання фонду Управління фондом
 4. 4. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 2016
 5. 5. 2 0 0 4 - 2 0 1 7 30 В О Л О Н Т Е Р І В З А Д І Я Н О Б І Л Ь Ш Е ДОВІДКОВО- БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АПАРАТ БД "Електронний каталог документів іноземними мовами" (з 2003 р.) БД "Електронна картотека статей іноземними мовами" (з 2008 р.) систематичний каталог абетковий каталог систематична картотека статей
 6. 6. ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВІ ПОСЛУГИ Б І Б Л І О Г Р А Ф І Ч Н І Д О В І Д К И 100 К О Н С У Л Ь Т А Ц І Ї І Н О З Е М Н И М И М О В А М И 50 Google може видати вам 100 тисяч відповідей, а бібліотекар лише одну. Але правильну.(Ніл Гейман)
 7. 7. Центр створено на основі партнерства між американським урядом та Тернопільською обласною універсальною бібліотекою ОСНОВНІ ПРОГРАМИ освіта в США вивчення англійської мови робота з випускниками програм обмінів інформація про США культурні програми
 8. 8. $ 51045 З А Г А Л Ь Н А С У М А Г Р А Н Т І В 2 0 0 3 - 2 0 1 6 ФАНДРЕЙЗИНГ
 9. 9. 2 0 0 4 - 2 0 1 7 30 В О Л О Н Т Е Р І В З А Д І Я Н О Б І Л Ь Ш Е
 10. 10. МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО  Посольство США в Україні Британська Рада в Україні Українсько-американський доброчинний фонд «Сейбр- Світло» Goethe-Institut в Україні Корпус Миру США в Україні
 11. 11. ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
 12. 12. ЗАХОДИ У БІБЛІОТЕЦІ КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ РЕКОРДНИЙ УРОК ЗУСТРІЧ З КОНСУЛОМ США
 13. 13. ЗАХОДИ ЗА МЕЖАМИ БІБЛІОТЕКИ ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЦЕНТРУ "ВІКНО В АМЕРИКУ" В ТНЕУ НАВЧАЛЬНО- РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЛЕШМОБ  «ENGLISH FOR EVERYONE»
 14. 14. КЛУБНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 15. 15. М И В М Е Р Е Ж І І Н Т Е Р Н Е Т library.te.ua/tsentr-vkno-v-ameriku woa.library.te.ua Window on America Center in Ternopil woa__ternopil Відділ літератури іноземними мовами ТОУНБ
 16. 16. ПАРТНЕРСТВО З МАС-МЕДІА Телебачення Радіо Преса Інтернет-видання
 17. 17. СТРАТЕГІЯРОЗВИТКУ ВЛІМ Центр обслуговування Виставковий центр Віртуальний читальний зал Територія толерантності Консультаційний центр з питань освіти за кордоном Центр міжрегіонального співробітництва Центр міжнародного співробітництва Центр іноваційних інформаційних технологій Центр культурно- просвітницьких програм Центр з вивчення іноземних мов
 18. 18. Майбутнє неможливо передбачити, але його можна створити. Д Е Н Е Ш Г А Б О Р
 19. 19. ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! ТЕТЯНА МУЗИКА ЮЛІЯ ОКІПНА

×