Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Публічні бібліотеки області: діяльність, завдання та можливості

716 views

Published on

Огляд сучасного стану та перспектив розвитку системи публічних бібілотек Тернопільської області

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Публічні бібліотеки області: діяльність, завдання та можливості

 1. 1. Світлана Єрошенкова, завідувач науково- методичного відділу Тернопільської ОУНБ Публічні бібліотеки області: діяльність, завдання та можливості
 2. 2. Публічна бібліотека - соціальний інститут, що сприяє: - створенню громадянського суспільства, формуванню патріотизму та громадянськості; - розширенню соціокультурного простору читання; - підвищенню освітнього і культурного рівня населення, центр безперервної освіти; - соціалізації людей, залученню їх в суспільне і культурне життя.
 3. 3. Мережа публічних бібліотек області (на 01.01.2018 р.)  2017 – 838 (у т. ч. сільських – 754), з них 259 – входять в ОТГ  2016 – 860 (у т.ч. сільських - 777)  2015 – 883 (у т.ч. сільських - 799)  2014 – 889 ( у т.ч. сільських - 805)  2013 – 889 ( у т.ч. сільських - 805)  Дотримання законодавчої процедури при закритті бібліотек.
 4. 4. Кадровий потенцiал • Кадровий потенціал публічних бібліотек краю становив 1246 бібліотечних спеціалісти, у сільській місцевості — 709. • З них повну вищу освіту має 360 осіб (28,8%), у т. ч. бібліотечну — 213 (17,0%); базову вищу — 831 (66,7%), у т. ч. бібліотечну — 713 (57,2%). • Кількість фахівців із вищою освітою в сільській місцевості становила 79 (11,1%), у т. ч. бібліотечною — 23 (3,2%); базовою — 573 (80,8%), у т. ч. спеціальною — 473 (66,7%). • За стажем роботи бібліотекарів можна розподілити таким чином: до 3 років — 114 (9,1%), по селу — 78 (11,0%); від 3 до 9 років — 163 (13,0%), по селу — 102 (14,3%); понад 10 років — 315 (25,2%), по селу — 191 (26,9%); понад 20 років — 654 (52,4 %), по селу — 338 (47,6%).
 5. 5. Кадровий потенцiал. Зайнятість  Повний робочий день: 550 (44,1%)  Неповний робочий день: 696 (55,9%)  Найвищий показник неповної зайнятості бібліотекарів у Гусятинській — 79,4% (54 із 68), Заліщицькій — 78,4% (51 із 65), Лановецькій — 77,5% (31 із 40), Монастириській — 74,5% (38 із 51).
 6. 6. Індикатори ефективності роботи бібліотеки: • Показники соціальної ефективності діяльності бібліотек якнайкраще відтворюють межі привабливості бібліотечного закладу серед місцевої громади. • До показників соціальної ефективності відносять: кількість обслужених користувачів; • якість фонду; • відвідуваність, у т.ч., масових заходів; • документовидача; • відповідність розкладу роботи бібліотеки потребам користувачів.
 7. 7. Обслужено користувачів  Кількість обслужених користувачів по області – 461 037 осіб (-16 658 осіб).  по 18 ЦБС – 410 518 осіб (-16 437 осіб ).  Досить відчутне зменшення кількості користувачів у звітному році мають Підволочиський (на 3373 осіб), Заліщицькому (на 1957 осіб) районах.  Кількість користувачів віком до 15 років становила 101,0 тис. осіб; від 15 до 21 року — 74,2 тис. осіб; від 22 років — 214,5 тис. осіб.
 8. 8. Бібліотечні фонди 7 255, 22 тис. примірників документів (у т. ч. у сільських бібліотеках — 4 613,82 тис. примірників). В 2017 р. до публічних бібліотек надійшло 158,28 тис. прим. документів, а це 0,15 примірника на одного мешканця і 0,34 – на користувача. Коефіцієнт оновлення бібліотечних фондів по області менший одиниці і становить 2,1 %. Відповідно до стандартів Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій (IFLA) у фонді публічної бібліотеки повинно бути 10 відсотків документів останніх двох років, 30—40 відсотків тих, що вийшли друком за останні 5 років.
 9. 9. Кількість відвідувань   2017 2016 2015 +- (тис. осіб) Усього   4 165,7 4 417,9 4 623,5 - 457,8 ЦБС   3 371,5 3 588,4 3661,5 - 290,0 Сільські бібліотеки 2 101,7 2 223,5 2292,9 - 191,2
 10. 10. Видача документів   2017 2016 2015 +- (тис.  прим) Усього   8 185,28 8 580,64 8 924,10 -738,82 ЦБС   7 222,68 7 607,72 7 958,53 -735,85 Сільські  бібліотеки 4 396,07 4614,47 4 877,46 -481,39
 11. 11. Важливий фактор – комп’ютеризація 17,5%бібліотек комп’ютеризовано з них в селі 10,8% 147  бібліотек мають ПК комп'ютерний парк складає 604 ПК 95,1% з доступом до мережі Інтернет Тернопільська ЦБС : 15 персональних комп’ютерів, 1 принтер (220,0 тис. грн. бюджетні кошти); Бучацька ЦБС: програмне забезпечення «УФД/Бібліотека» (35,0 тис. грн., бюджетні кошти ). 300 тис. грн. для придбання АІБС «УФД/Бібліотека» для публічних бібліотек області
 12. 12. Фінансування бібліотек: використано коштів • Загальна сума – 80 601,3 тис. грн. • 76,9% - видатки на оплату праці • 0,5 % - видатки на поповнення фондів • 0,4 % - видатки на проведення ремонтів • 0,3 % - видатки на придбання основних засобів • 21,9% - оплата комунальних та інших послуг
 13. 13. Децентралізація в області • Децентралізація – шанс для громад модернізуватися, створити комфортні умови для проживання, навчання та роботи. 2015 26 ОТГ 197 бібліотек 2016 36 ОТГ 192 бібліотеки 2017 40 ОТГ 259 бібліотек
 14. 14. −Повинні забезпечити надання населенню за місцем проживання переважної кількості публічних послуг. −Зокрема, до повноважень органів місцевого самоврядування базового рівня належить розвиток місцевої інфраструктури, у т.ч. інформаційних мереж, об’єктів соціального та культурного призначення; утримання та організація роботи будинків культури, клубів, бібліотек. −При цьому держава відмовилася від надання субвенції місцевим бюджетам із державного бюджету на підтримку культури. Тому утримання закладів культури повністю забезпечується органами місцевого самоврядування. Громади
 15. 15. Організаційно-правові засади створення публічної бібліотеки об’єднаної територіальної громади (ЦПБ ОТГ) Рішення про створення ПБ ОТГ з правом юридичної особи(на певних засадах) приймає орган місцевого самоврядування ОТГ на пленарному засіданні відповідно до пункту тридцять частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». ПБ ОТГ належить до системи публічних бібліотек Міністерства культури України, діяльність регламентується законодавством у сфері культури, зокрема Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та нормативно-інструктивними документами в бібліотечній галузі. Орган місцевого самоврядування ОТГ розробляє та затверджує статут ЦПБ ОТГ. Вимоги до статуту юридичної особи наведено в статті 88 Цивільного кодексу України та пунктах вісім – дев’ять частини першої статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
 16. 16. Вимоги до найменування юридичної особи (ЦПБ ОТГ) викладені у статті 90 Цивільного кодексу України, статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та Вимогах до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5. Зазначені вище вимоги стосуються філій ЦПБ ОТГ, зокрема, найменування філії повинно вказувати на належність до ЦПБ ОТГ, у складі якого вона створена. Організаційно-правові засади створення публічної бібліотеки об’єднаної територіальної громади (ЦПБ ОТГ)
 17. 17. Нормативно-правове забезпечення • Документи, які регламентують діяльність бібліотеки: • Статут; • Положення про бібліотеки-філії; • Положення про структурні підрозділи, окремі види діяльності; • Правила користування бібліотекою.
 18. 18. Нормативно-правове забезпечення •  Документи, які регламентують  взаємовідносини адміністрації з персоналом   бібліотеки: • Правила внутрішнього трудового розпорядку; • Посадові інструкції; • Інструкції з організації головних технологічних процесів; • Колективний договір.
 19. 19. Блог Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого http://oth.nplu.org/
 20. 20. НАВІЩО БІБЛІОТЕКИ В ЕПОХУ СМАРТФОНІВ? Безкоштовний Інтернет та доступ до баз даних. Медіаграмотні бібліотекарі допомагають громадянам отримувати кваліфіковану консультаційну допомогу під час пошуку інформації та користування мережевими ресурсами, а також менш досвідченим Інтернет-користувачам працювати з онлайн-інструментами та новими електронними ресурсами.
 21. 21. НАВІЩО БІБЛІОТЕКИ В ЕПОХУ СМАРТФОНІВ? Дозвілля. Багато дітей та дорослих не знають, куди можна піти після школи, університету, роботи, якщо вони не займаються у гуртках. Бібліотека може запропонувати різноманітні безкоштовні майстер-класи, настільні ігри, кіноперегляди, допомогу у виконанні домашньої роботи для школярів. Безпечне, комфортне, безкоштовне місце.
 22. 22. НАВІЩО БІБЛІОТЕКИ В ЕПОХУ СМАРТФОНІВ? Самоосвіта. Бібліотека сприяє формальній і неформальній освіті впродовж життя, самоосвіті та саморозвитку, розвитку критичного мислення і нових талантів. Саме тому наразі дуже багато бібліотек разом із партнерами проводять навчальні лекції та тренінги, організовують безкоштовні курси іноземних мов.
 23. 23. НАВІЩО БІБЛІОТЕКИ В ЕПОХУ СМАРТФОНІВ? Коворкінг Активні громадяни поширюють нову цінність – об’єднуватися. Вони усвідомили, що разом можна створювати щось нове, допомагати один одному. Бібліотека дає фізичний простір для того, аби люди збирались разом, обговорювали щось, створювали ініціативи на локальному рівні. У бібліотеці громадські рухи та об’єднання можуть провести свої засідання, конференції, форуми, семінари, майстер-класи тощо.
 24. 24. НАВІЩО БІБЛІОТЕКИ В ЕПОХУ СМАРТФОНІВ? Допомога для тих, хто потрапив у складну життєву ситуацію. Криза в українському суспільстві зачепила усі сфери життя та торкнулася кожного громадянина й мешканця України. Бібліотека запобігає соціальному виключенню, сприяє соціальному вирівнюванню й адаптації, допомагає у пошуку роботи, профорієнтації, перекваліфікації. Цінністю бібліотеки є її індивідуальний підхід до користувача, увага до соціально вразливих категорій населення, людей з особливими потребами. Бібліотека – територія безпеки, психологічного та фізичного комфорту. Вона надає підтримку у вирішенні життєво важливих питань внутрішньопереміщеним особам, учасникам антитерористичної операції та їхнім сім`ям, сприяє волонтерському руху та благодійництву.
 25. 25. РОЛЬ БІБЛІОТЕКИ Місце якісного обслуговування користувачів та задоволення їх інформаційних потреб Центр патріотичного виховання , відродження народних звичаїв, родинних традицій та обрядів Платформа для дозвілля і толерантного спілкування різних категорій населення Територія творчості та пошуку креативних ідей Майданчик для комунікації населення з представниками влади
 26. 26.  СТРАТЕГІЯ розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» СХВАЛЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 219-р Стратегія розвитку бібліотек Тернопільської області на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України», схвалено розпорядженням голови ОДА від 17 червня 2016 року №o 381-од. Бачення шляхів розвитку
 27. 27. Готується… Ухвалення та реалізація Національної програми трансформації публічних ( у т.ч. дитячих) бібліотек перетворить їх на сучасні затребувані культурно- комунікативні простори.
 28. 28. Мета Державної програми трансформації публічних бібліотек Трансформація бібліотек у багатофункціональні культурні, комунікативні, просвітницькі та креативні простори для дорослих і дітей, які відповідають вимогам та потребам сучасності.
 29. 29. Програма ЕСМаР передбачає заповнення звітів діючих бібліотек. Висловлюю вдячнiсть методистам та фахiвцям: Бучацької, Гусятинської, Збаразької, Зборiвської, Козівської, Підволочиської, Пiдгаєцькoї, Монастириської, Шумськoї ЦБС за вчасно подану та точну статистичну iнформацiю.
 30. 30. Типові помилки при заповненні е-звіту: • кількість користувачів зареєстрованих за ЄРК перевищує кількість користувачів протягом року; • кількість заходів та їх відвідувань у межах бібліотеки та за межами бібліотеки повинна дорівнювати загальній кількості заходів, відвідувань масових заходів, організованих бібліотекою; також, кількість заходів ні в якому разі не може перевищувати кількість відвідувачів;
 31. 31. Типові помилки при заповненні е-звіту: • кількість годин, фактично відпрацьованих бібліотекою протягом року; • розділ: бібліотечні фонди (види видань, за мовами); • джерела надходжень = загальна кількість надходжень; • показники: кількість звернень до власних веб-сайтів, кількість виконаних віртуальних довідок заповнюються лише за умови наявності бібліотечного сайту;
 32. 32. Типові помилки при заповненні е-звіту: • розділ: Фінансування, заповнюється лише центральною бібліотекою, показник записується цілим числом (2 701 824 а не 2701,8);

×