Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Методика індексування за УДК

969 views

Published on

Особливості використання Універсальної десяткової класифікації (УДК)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Методика індексування за УДК

 1. 1. Методика індексування за УДК Доповідач : Кульчицька Любов Михайлівна
 2. 2. Універсальна десяткова класифікація (УДК) — це міжнародна багатомовна класифікаційна система, що об'єднує всі галузі знань в єдиній універсальній структурі з загальною десятковою нотацією.
 3. 3. Міжнародним еталоном УДК є англомовна база даних Master Reference File (MRF), яка налічує близько 70 000 класифікаційних рубрик. Універсальна десяткова класифікація (УДК) є інтелектуальною власністю міжнародної некомерційної організації "Консорціум УДК", що знаходиться у Нідерландах.
 4. 4. Ведення, актуалізацію і вдосконалення українського варіанта таблиць УДК здійснює відділ класифікаційних систем Книжкової палати України, яка має ексклюзивну ліцензію на випуск і розповсюдження видань УДК українською мовою.
 5. 5. ОСНОВНА ТАБЛИЦЯ 0 Загальний клас. Наука та знання. Організація. Комп’ютерна наука. Інформація. Документація. Бібліотечна справа. Установи. Публікації. 1 Філософія. Психологія 2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 3 Суспільні науки 4 (вільний з 1961 р.) 5 Математика та природничі науки 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія. Музика. Ігри. Спорт 8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство 9 Географія. Біографії. Історія
 6. 6. 0-й рівень 1-й рівень 2-й рівень 3-й рівень Ієрархічний принцип побудови таблиць УДК
 7. 7. Принцип побудови класів УДК
 8. 8. Допоміжні таблиці УДК складаються з таблиць знаків, визначників, нотацій Таблиця 1а. Знаки з'єднання: приєднання +, поширення / Таблиця 1b. Знаки відношення :, закріплення послідовності ::, групування [ ] Таблиця 1с/ 1k. Загальні визначники Таблиця 1с. Загальні визначники мови =… Таблиця 1d. Загальні визначники форми документів (0…) Таблиця 1е. Загальні визначники місця (1/9) Таблиця 1f. Загальні визначники рас, етнічних груп та народів (=…) Таблиця 1g. Загальні визначники часу “…” Таблиця 1h. Запозичені нотації. Нотації не з УДК *, А/Я, A/Z Таблиця 1k. Загальні визначники основних характеристик (властивостей, матеріалів, процесів, відношення, зв'язків та дій, осіб) -0… Спеціальні визначники -1/-9, .01/.09, '0/'9
 9. 9. Приєднання + (плюс) з'єднує два та більше окремих (непослідовних) індексів УДК для позначення складної теми документа, яка не може бути виражена одним індексом 581+60](06) Біологія рослин та біотехнологія: конференція 581 Загальна ботаніка 60 Біотехнологія Використання знаків з’єднання
 10. 10. Поширення / (навскісна риска) з'єднує перший та останній з ряду послідовних індексів УДК для позначення широкої теми або діапазону понять 332.2/.3 :339.9 Розвиток земельних відносин в умовах глобалізації 332.2 – Економіка землі 332.3 - Землекористування 339.9 – Міжнародна економіка
 11. 11. Просте відношення : (двокрапка) виражає зв’язок двох або більше тем взаємопов’язаних за суттю 338.483.12:728.81 Замки як об’єкт туризму Складені індекси із двокрапкою можуть бути зворотні (інверсовані). Закріплення послідовності :: (подвійна двокрапка) ЗАКРІПЛЮЄ ПЕВНИЙ ПОРЯДОК ДВОХ І БІЛЬШЕ КОМПОНЕНТІВ, ЩО РОБИТЬ ЙОГО НЕЗВОРОТНИМ 77.04::355.4 Фотозйомка бойових дій Використання знаків відношення
 12. 12. Знак групування [...] (квадратні дужки) можна використовувати як засіб для групування складної комбінації індексів УДК з метою чіткішого позначення зв'язку між ними. 001:[53+54](0.062) Цікаві наукові факти з фізики та хімії 94:329.73](477)"1929/…" Історія ОУН
 13. 13. Загальні визначники мови (Таблиця Іс) містить класифікацію мов. Їх використовують також для позначення багатомовних документів та перекладів з різних мов. Їхній розпізнавальний символ =…(знак рівності). Англо-український словник інформаційних технологій 004(038)=111=161.2 Словник металургійних термінів (укр.-грузин.-рос.- англ.-нім.-фр.) 669(038)=00 =00 - багатомовні документи
 14. 14. Вони утворюються із загальних визначників мов (Табл. 1с) за допомогою розміщення їх у круглих дужках, що також дає змогу чіткіше відрізняти мовно-культурні групи. =111 Англійська мова (=111) Англійці =161.2 Українська мова (=161.2) Українці =214.58 Циганська мова (=214.58) Цигани =133.1 Французька мова 398(=133.1) Фольклор французів (71=161.2) Населення українців у Канаді 784.4(=161.2) Українські народні пісні (=...) Таблиця If. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ РАС, ЕТНІЧНИХ ГРУП ТА НАРОДІВ
 15. 15. (0...) Таблиця Id. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ Загальні визначники форми означають форму або вигляд документів. Вони не використовуються для відображення змісту документів. Їх застосовують для класифікації документів за формою і характером викладу: підручник, стаття, довідник, словник, звіт, патент тощо. 61(091)(075.8) Історія медицини : підручник 331(094.4) Кодекс законів про працю (038)54 Словники з хімії
 16. 16. Виклад матеріалу у вигляді біографії (092)А/Я Біографія видатного українського хірурга О. О. Шалімова 617(477)(092)Шалімов Див. 929 Біографічні дослідження Спогади О.Ошуркевича про свого вчителя Ярослава Шуста (укр. філолога) 821.161.2´06-94:81(477)(092) 821.161.2-94 – спогади як літературний жанр
 17. 17. (1/9) Таблиця Ie. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ МІСЦЯ Загальні визначники місця застосовуються для позначення географічного розташування, місцезнаходження або іншого просторового аспекту предмета, вираженого основним індексом. Вони дають змогу виділяти місце і простір взагалі, фізико-географічні області та зони, ріки, моря, океани, країни та території сучасного та стародавнього світу тощо. (1-2) Найнижчі адміністративні одиниці. Населені пункти (1-21) Муніципалітети. Міський... Міські райони (1-22) Селищні общини, округи. Сільський… Сільські райони (1-25) Центри штатів, областей. Адміністративні центри, столиці держав (477) Україна (477-25) Столиця України - Київ (477.84) Тернопільська область (477.84-21) Міста Тернопільської області (477.84-21Бережани) Місто Бережани (477.84-22Нараїв) Село Нараїв Історія міста Бережани 94(477.84-21Бережани)
 18. 18. "..." Таблиця Ig. Загальні визначники часу Застосовують для утворення підрозділів за хронологічним принципом "1″ - Друге тисячоліття нашої ери. "14″ - П'ятнадцяте століття нашої ери. XV ст. "15/20" - З шістнадцятого по двадцять перше століття н.е. Новий та новітній час "18″ - Дев'ятнадцяте століття нашої ери. XIX ст. "19″ - Двадцяте століття нашої ери. XX ст. ″193″ - 1930-ті роки ″185/192″ - Друга половина ХІХ – початку ХХ ст. 61(52)"08" - Японська медицина у ІХ столітті 94(=16)"05/17"(042.4) - Історія південних і західних слов'ян від епохи середньовіччя до кінця XVIII ст.: курси лекцій
 19. 19. Таблиця 1h. Запозичені нотації. Нотації не з УДК За допомогою зірочки (астериска) до індексу УДК приєднуються нотації (не з УДК) у вигляді літер, слова, знака, числа, номера тощо, запозичених з інших джерел. Такі нотації використовуються для деталізації теми, а зірочка дає змогу відокремити їх від індексів УДК. За допомогою зірочки можна також приєднувати нотації для позначення відсутніх в УДК понять. 546.42.027*90 Стронцій 90(атомне масове число ізотопу) 796.83*кг51 Найлегша вагова категорія (максимум 51 кг) у боксі
 20. 20. -0… Таблиця Ik. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК -02 ВЛАСТИВОСТІ Визначники -02 позначають загальні властивості, атрибути або ознаки об'єктів та суб'єктів. Визначники -02 використовуються в усіх класах Основної таблиці. Вони не можуть застосовуватись самостійно або розміщуватись попереду в складному індексі. Вони завжди приєднуються до основного індексу або нотації, які позначають тему, що класифікується. Основи правознавства : навч. підручник 34-028.31(075.8) -028.31 Елементарний 51-027.22 Прикладна математика -027.22 Прикладний
 21. 21. -0… Таблиця Ik. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК -03 МАТЕРІАЛИ Загальні визначники -03 використовуються для позначення матеріалів або складників, з яких виготовлені предмети або вироби. Приготування м’ясних страв із різними приправами 641.56:637.5]-035.66(083.12) -035.66 Прянощі. Ароматизатори. Смакові приправи
 22. 22. -0… Таблиця Ik. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК -04 ПРОЦЕСИ, ВІДНОШЕННЯ (ЗВ’ЯЗКИ) ТА ДІЇ Визначники -04 позначають зв’язки між поняттями (зокрема -042) та процеси, дії та операції в будь-якої галузі. Вони використовуються в усіх розділах основної таблиці. Там, де такі процеси вже достатньо деталізовані в основному класі, даний визначник може використовуватись за бажанням. Визначники -04 не повинні використовуватись окремо або першими у складних індексах. Вони завжди приєднуються до основного індексу. Святогірський історико-архітектурний заповідник : збереження, дослідження, реставрація культурної спадщини, 1980-2015 904-049.34:72.025.4(477.62-21Святогірськ)"1980/2015" 904 Археологічні пам’ятки історичних часів -049.34 Збереження
 23. 23. -05 ОСОБИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСіБ Визначники –05 містять характеристики осіб в залежності від посади, роду діяльності, віку, статі тощо. Дефіцит продовольства для вегетаріанців в Україні 338.439.63.053.2-056.84(477)(046) -056.84 Вегетаріанці Майбутнє Хмельниччини - талановиті діти 316.61-053.2-056.45(477.43)(092) -053.2 Діти та немовлята загалом -053.6 Особи юного віку. Підлітки. Особи підліткового віку -056.45 Обдаровані особи. Талановиті. Геніальні. Вундеркінди -0… Таблиця Ik. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
 24. 24. Таблиця 1h. Запозичені нотації. Нотації не з УДК Алфавітне підрозділяння А/Я, A/Z Алфавітне підрозділяння власних назв, акронімів та абревіатур можна приєднувати безпосередньо до індексів УДК без зірочки й проміжку. Алфавітне підрозділяння загальних визначників місця (Табл. 1е) необхідно розміщувати в дужках. Для зручності рекомендується використання стандартних абревіатур замість повних назв (477.41-21Ірп) Місто Ірпінь 355.4(477)АТО«2014/…» Антитерористична операція
 25. 25. Спеціальні визначники -1/-9, (виняток географія (1-0/- 9) .01/.09 та '0/'9 мають обмежені сфери застосування. Кожен з цих видів визначників застосовувати для позначення характерної деталізації, що повторюється в тих розділах основної таблиці, для яких вони розроблені та в яких розміщені. Таким чином, на відміну від загальних визначників (допоміжна Табл. I), група спеціальних визначників з однією й тією самою нотацією може мати різне значення в різних розділах УДК, наприклад -3 в 54, 62 та 82; .02 в 06, 334, 53, 54, 57, 621.3, 629, 656, 66, 677 та 7. Однак в одному розділі вони завжди означають однакові характеристики, що повторюються незалежно від того, чи вони використовуються з основним індексом УДК, чи додаються до підрозділів цього індексу. СПЕЦІАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ
 26. 26. СПЕЦІАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ
 27. 27. СПЕЦІАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ Визначники з дефісом -1/-9 (крім -0, див. Табл. Ik) виконують аналітичну або диференціюючу функцію та слугують для позначення елементів, компонентів, властивостей та інших ознак предметів, виражених основним індексом УДК . Наприклад, визначники, наведені в 62-1/-9, застосовувати (окрім деяких винятків) в усіх підрозділах 62/69, позначаючи технологічні характеристики та деталі машин; визначники 82-1/-9 застосовувати в розділі 82, позначаючи літературні форми (поезію, драму прозу тощо). 82-1/-9Літературні форми. Жанри 82-1 Поезія. Поеми. Вірші 82-12 Поетична драматургія 82-13 Епічна поезія 82-132 Комічні епоси. Героїко-комічні поеми 82-14 Лірична поезія Українська лірична поезія 821.161.2-14 821.161.2 Українська література
 28. 28. СПЕЦІАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ Визначники з крапкою нуль .01/.09 (але не .00, див. табл. Іі) є визначниками більш ширшого застосування та часто розроблені з більшим ступенем деталізації, ніж -1/-9. Вони містять такі характеристики, що повторюються, як аспект розгляду, діяльності, процеси, операції, машини та обладнання. 37.01/.09 Спеціальні визначники для теорії, принципів, методів і організації освіти Інформатика. Робочий зошит: навч. посіб. для 2 кл. 373.3.016:004](076.1) 37.016 Курс навчання. Предметне навчання 373.3 Початкова школа
 29. 29. СПЕЦІАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ Спеціальні визначники з апострофом '0/'9, на відміну від -1/-9 та .01/.09, є більш специфічними визначниками та виконують, головним чином, синтетичну або інтегруючу функцію, позначаючи складні поняття за допомогою складної нотації. В одних випадках вони наведені повністю у вигляді таблиць, в інших їх утворюють з відповідних підрозділів основних індексів за допомогою паралельного підрозділу. Утворення спеціальних визначників з апострофом у розділі 329 "Політичні партії". 329.17'23'12 Націоналістично-республікансько- ліберальні партії (з 329.17, 329.23 та 329.12)
 30. 30. 81 ЛІНГВІСТИКА. Мовознавство. Мови Псалм в українській літературі ХІХ–ХХ століть: еволюція жанрово-стильової природи 821.161.2.09:[811.161.2’38:27-243.63]"18/19" 83.3(4Укр)6+86.37-2 81'38 Загальна стилістика 811.161.2 Українська мова
 31. 31. 811.161.2’373.421 (038) Словник синонімів української мови 811.161.2 Українська мова 81’373.421 Синоніми (038) словники
 32. 32. 82.0 Теорія літератури. Вивчення літератури. Літературна техніка. Літературознавство Ці спеціальні визначники використовувати у класах усіх національних літератур, а також у класах літературних жанрів 82.02/.09 Спеціальні визначники для теорії літератури, вивчення літератури та літературної техніки 82.02 Літературні школи, напрями, течії та рухи 82.09 Літературна критика. Літературні дослідження Приклади: 821.161.2'06.09(092)Костенко Гармонія крізь тугу дисонансів: літературознавчий аналіз творчості Л. Костенко 821.161.2-2.09 Критика українських драматичних творів
 33. 33. 821 Художня література окремими мовами і мовними сім'ями Розділ 821 деталізувати за допомогою загальних визначників мови =1/=9 (Табл. 1c) із заміною знака рівності крапкою. Розділ 821 Література повністю фасетизований. Фасети мови, місця, часу, спеціальні визначники літературної форми або періодів можна комбінувати так, як цього вимагає конкретний випадок. Фаулз Дж. Р. Колекціонер 821.111’06-31 821(410) Фіцджеральд Ф. С. Великий Гетсбі 821.111(73)’06-31 Вебстер Дж. Довгоногий дядечко 821.111(73)-31=161.2 821(73)
 34. 34. Література України російською мовою Лобусова И. И. Короли Молдаванки : роман 821.161.1(477)’06-31 Мурашко Н. Наваждение души :[сб. стихов] 821.161.1(477)’06-1 821(477)
 35. 35. КРАЄЗНАВСТВО Тернопіль : історичні нариси 908(477.84-25)(091) «Як з Бережан до Кадри…» до 100-річчя битви на Лисоні : іст.- краєзнав. нариси 908(477.84):[94:355.425.4]"1916"
 36. 36. Семінари та конференції з УДК в Україні Орієнтовний план проведення науково-практичних семінарів з УДК у Книжковій палаті України у 2017 році ДАТА ТЕМА СЕМІНАРУ / КОНФЕРЕНЦІЇ МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ОРГАНІЗАТОРИ ДОПОВІДАЧІ УЧАСНИКИ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ Науково- практичний семінар "Систематизація наукових документів за УДК" Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" (Київ) Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова", Інформаційно- бібліотечна рада НАН України Співробітники Книжкової палати України Працівники науково- дослідних установ НАН України Презентації доповідей: Муравйова В. М. "Методика переходу на УДК" Солодовнік В. С. "Складні випадки індексування за УДК наукових документів. Відповіді на запитання" 15 червня 2017 р. Науково- практичний семінар "Приклади систематизації класифікаційних індексів УДК до вікових особливостей читачів мережі бібліотек для дітей" Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" (Київ) Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" (Київ); Національна бібліотека України для дітей Співробітники Книжкової палати України, співробітник Національної бібліотеки України для дітей Співробітники Книжкової палати України, співробітник Національної бібліотеки України для дітей Презентації доповідей: Гуцол Г. О. "УДК в Україні: історія та сучасний стан" Дзюба Н. Й. "Особливості систематизації за УДК з урахуванням вікових особливостей користувачів мережі бібліотек для дітей"
 37. 37. https://www.facebook.com/groups/1810154329247023/
 38. 38. Дякую за увагу

×